โรคสายตาผิดปกติ คือ ความผิดปกติของสายตา ที่เกิดจากการเคลื่อนของจุดโพกัสของแสงที่ผ่านกระตกตา ที่ตกกระทบประสาทรับแสงในดวงตา ทำให้เห็นภาพไม่ชัดคลาดเคลื่อนจากปกติ มีทั้งจุดโพกัสตกก่อนและหลังถึงประสาทรับภาพ สามารถรักษาได้โดยการใส่แว่น หรือ การปรับกระตกตาโดยเลเซอร์หรือที่รู้จักกันดีว่า เลสิค ซึ่งยังมีการรักษาหายได้หลายวิธี มีวิธีแก้อย่างไร ปรึกษาใครดี ป้องกันได้ไหม บทความนี้จะนำความรู้มาเสนอให้ทราบกัน

โรคสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง

โรคสายตาผิดปกติ จัดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับตา หรือ โรคตา โดยเกี่ยวข้องกับการมองเห็นซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่เรียกว่า Refractive คือ การที่แสงตกกระทบวัตถุและสะท้อนเข้ามาในกระจกตาและแก้วตา ที่เปรียบเสมือนเลนส์สองอันซ้อนกันอยู่ จากนั้นแสงจะเดินทางทะลุไปยังจอตา คล้ายๆกับแผ่นฟิลม์ในกล้องถ่ายภาพ และ ขั้วประสาทจะทำการรับรู้แสงนั้นและส่งกระแสประสาทไปยังเส้นประสาทการมองเห็นไปยังสมองเพื่อรับรู้สิ่งที่เห็น ดังนั้นหากเปรียบไปแล้วดวงตามองคนเราก็เหมือนกล้องถ่ายภาพ ที่มีเลนส์รับแสง เลนส์ปรับโพกัส แผ่นฟิลม์ที่ใช้บันทึก และสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นภาพถ่าย สิ่งที่ทำให้เรามองเห็นคือแสง ดังนั้นเมื่อปิดไฟเราจะมองไม่เห็นเพราะไม่มีการสะท้อนของแสงต่อวัตถุเกิดขึ้น โรคสายตาผิดปกติเรียกว่า Refractive error พบได้ทั่วไปในผู้ที่ใช้สายตามาก ไม่จัดเป็นโรคที่รุนแรง กระทบต่อการดำเนินชีวิตบ้าง เรื่องความชัดในการมองเห็น รักษาได้ด้วยอุปกรณ์ช่วยปรับโพกัสในการมอง ต่างๆ เช่น แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์หรือที่เรียกว่าเลสิคนั่นเอง

ประเภทของโรคสายตาผิดปกติ 

ประเภทของโรคสายตาผิดปกติ ขึ้นกับความผิดปกติของกระจกตาที่ทำให้ จุดโพกัสของแสงเกิดการคลาดเคลื่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้สายตา อายุที่ทำให้กล้ามเนื้อรอบๆดวงตาเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจุดโพกัสภาพในดวงตา

  • สายตาสั้น เกิดจาการที่แสงผ่านแก้วตาแล้วตกกระทบจอตาสั้นไป ทำให้มองไม่เห็นภาพระยะไกลเรียกว่าสายตาสั้น หรือ Myopia แต่วัตถุใกล้แสงจะตกกระทบจอตาพอดี ทำให้มองเห็นได้ชัด จึงมักเรียกอีกชื่อว่า Nearsighted สายตาใกล้ หรือ สายตาสั้นนั่นเอง พบมากในผู้ที่ใช้สายตาบ่อยในการเพ่งเป็นเวลานาน เช่น คนที่ชอบอ่านหนังสือ ดูทีวีนานๆ
  • สายตายาว  หรือ Hyperope เกิดจากการที่แสงตกกระทบหลังจอตา ทำให้มองเห็นภาพระยะใกล้ได้ไม่ชัดจะต้องเกร็งเบ้าตา ส่วนมากจะมีอาการวินเวียนศีรษะร่วมด้วย พบมากเมื่อมีอายุมากขึ้น
  • สายตาเอียง เกิดจากการที่แสง ที่ตกกระทบจอตามีโพกัสแนวนอนและแนวตั้งไม่ตรงกัน เรียกว่า Astigmatism ซึ่งต่างจากตาเข เพราะตาเขคนอื่นมองจะทราบได้เพราะลูกตาดำไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน แต่สายตาเอียงคนอื่นจะไม่สามารถทราบได้ว่าเราสายตาเอียง เพราะ ลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจากคนปกติ
  • ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป มักจะมีปัญหาเรื่องสายตาเนื่องจากกำลังในการปรับโพกัสของเด็กจะมีมากกว่า ผู้ที่อายุมากจะต้องใช้กำลังมากกว่าทำให้มักพบว่ามีปัญหาสายตาผิดปกติ อีกทั้งการย่อยยานของกล้ามเนื้อรอบๆดวงตา ทำให้การเพ่งเพื่อปรับโพกัสแสงทำได้ไม่ดี ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะมากกว่า 40 ปี ก็มักจะพบปัญหาสายตายาว

สาเหตุการเกิดโรคสายตาผิดปกติ 

สาเหตุหลักคือพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ป่วย ที่ชอบเพ่งอะไรนานๆ ทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อปรับโพกัสนานๆ นอกจากนั้น อายุที่มากขึ้น และกรรมพันธุ์ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเกิดโรคนี้เช่นกัน

  • อายุ เมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเบ้าตาจะอ่อนแรงลง ทำให้การปรับโพกัสทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป จะพบปัญหาสายตายาวมากขึ้น
  • การใช้งาน และพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การเพ่งอ่านหนังสือนานๆ มักจำทำให้กล้ามเนื้อเบ้าตาใช้งานหนักมากกว่าปกติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติ
  • สาเหตุไม่แน่ชัดอาจจะมาจากพันธุกรรม พบว่าคนที่พ่อแม่สายตาสั้น ก็มีโอกาสสูงที่ลูกจะมีสายตาสั้น นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อมขณะดำเนินชีวิตก็ส่งผลได้ด้วย

การรักษาโรคสายตาผิดปกติ

ทำได้หลายวิธี โดยที่นิยมกันมากจะใช้อุปกรณ์ช่วยปรับโพกัสภาพ คือ แว่นสายตา เพราะง่าย ใช้ได้ทนนาน ราคาไม่แพง แต่ในปัจจุบันก็นิยมใช้คอนแทคเลนส์ เพราะ มีราคาถูกลง ไม่เสียบุคคลิก นิยมในผู้หญิงเพราะต้องแต่งหน้า การใส่แว่นจะปกปิดดวงตาซึ่งเป็นจุดสำคัญของใบหน้า นอกจากนั้น การผ่าตัดก็สามารถรักษาโรคนี้ได้ถาวร แต่ยังมีราคาที่แพงอยู่ทำให้ยังไม่สามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้

  • การใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ เพื่อปรับโพกัสให้แสงตกกระทบลงพอดีกับจอตา ราคาถูก ไม่อันตราย สามารถใช้ได้ทนนาน
  • การทำเลสิค ( Lasik ) จะเป็นการแก้ไขอย่างถาวร โดยใช้แสงเลเซอร์ ปรับความหนาของกระจกตา ให้เหมาะสมกับการการรับภาพของจอประสาทตา ให้จุดโพกัสภาพตกกระทบอย่างเหมาะสม
  • ปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อทำการรับคำปรึกษา กรณีที่มองไม่ชัดรุนแรงหรือมีอาการปวดร่วมด้วย