อาการที่ไม่ควรรักษาด้วยการซื้อยารับประทานเองหรือใช้สมุนไพร

การใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นมีข้อจำกัด การต้องการใช้สมุนไพรในการรักษาจะต้องเข้าใจวิธีการใช้อย่างถูกต้อง สมุนไพรบางประเภทหากให้มากเกินไป หรือให้ไม่ถูกกับอาการที่เจ็บป่วย ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นได้แล้ว ยังจะทำให้เกิดอาการผิดปกติซ้ำร้ายอาจจะเป็นโรคอื่นอีกได้ เมื่อมีอาการต่างๆเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรในการรักษา

อาการเจ็บป่วย ไม่ควรใช้สมุนไพร การใช้สมุนไพร ข้อระวังการใช้สมุนไพร

1. ไข้สูง ตัวร้อนจัด ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม
2. ไข้สูงและดีซ่าน อ่อนเพลียมาก อาจเจ็บแถวชายโครง
3. ปวดแถวสะดือ เวลาเอามือกดจะเจ็บปวดมากขึ้น หน้าท้องแข็ง
4. เจ็บแปลบในท้องคล้ายมีอะไรฉีกขาด ปวดท้องรุนแรงมาก คลื่นไส้ อาเจียน บางทีมีประวัติ
ปวดท้องบ่อยๆ
5. อาเจียนเป็นเลือดหรือไอเป็นเลือด
6. ท้องเดินอย่างรุนแรง อุจจาระเป็นน้ำ บางทีเป็นลักษณะน้ำซาวข้าว อ่อนเพลียมาก ตาลึก
ผิวหนังแห้ง ต้องพาไปพบแพทย์โดยด่วน
7. ถ่ายอุจจาระเป็นมูกและเลือด ถ่ายบ่อยมาก คนไข้เพลียมาก
8. สำหรับเด็ก ถ้ามีอาการไข้สูง ไอมาก หายใจมีเสียงผิดปกติคล้ายกับมีอะไรติดอยู่ในคอ บาง
ทีมีอาการหน้าเขียวด้วย (อาจเป็นโรคคอตีบ) ต้องรีบพาไปหาแพทย์โดยเร็วที่สุด
9. อาการตกเลือดเป็นเลือดสดๆ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางช่องคลอด ต้องพาไปพบ
แพทย์โดยเร็วที่สุด