ฝีในสมอง ( Brain abscess ) คือ การติดเชื้อที่สมองจนเกิดฝี เป็นโรคอันตราย ความรุนแรงสูง โรคระบบประสาทและสมอง สาเหตุของการเกิดโรค อาการของโรค การรักษาและการป้องกัน ทำอย่างไร 

ฝีสมอง ฝีในสมอง โรคฝีที่สมอง โรคฝีในสมอง

โรคฝีในสมอง คือโรคอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรคคืออะไร การตรวจโรคทำอย่างไร การรักษาและการป้องกันมีวิธีการทำเช่นไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกัน

โรคฝีในสมอง ( Brain abscess ) คือ ภาวะการติดเชื้อในสมอง จนเกิดฝีขี้น จัดเป็นโรคอันตรายมีความรุนแรงสูง โรคระบบประสาทและสมอง โรคหนึ่งที่อยู่ในโรคการติดเชื้อภายในสมองและเนื้อเยื่อใกล้เคียง เรียกสภาพแบบนี้ว่าภาวะการติดเชื้อในสมอง หรือ Central nervous system infection โรคกลุ่มนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่งเพราะหาก พบแพทย์ช้าอาจจะอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นควรเรียนรู้อาการป่วยเพื่อให้สามารถเข้าใจอาการและรีบพบแพทย์เมื่อพบอาการ โรคนี้ใกล้เคียงกับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคฝีสมอง เป็นโรครุนแรงพบในเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ เด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหูน้ำหนวก โรคหัวใจพิการ ส่วนผู้ใหญ่มักป่วยจากการที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน จากการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่สมองและเกิดเป็นฝี

สาเหตุการเกิดโรคฝีในสมอง

 • การติดเชื้อจากการที่ได้รับเชื้อโดยตรง ส่วนมากจะมาจากอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดที่สมองและเกิดการติดเชื้อหลังจากที่ผ่าตัด
 • การติดเชื้อจากอวัยวะอื่น และลามเข้าสู่กระแสเลือดสุดท้ายแพร่มาที่สมองทำให้เกิดฝีที่สมอง
 • การติดเชื้อจากอวัยวะต่างๆที่ใกล้เคียงสมอง เช่น จากหู ฟัน แผลที่ศีรษะและใบหน้า และมีเชื้อหลุดลอดเข้าสู่สมองจนเกิดฝีที่สมอง
 • บุคคลที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อมในสมองอยู่แล้ว เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • บุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้ว จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคนี้มากขึ้น
 • บุคคลที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จะมีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคนี้มากกว่าปกติ
 • การติดเชื้อเรื้อรังบริเวณหรืออวัยวะใกล้กับศีรษะ เช่น ไซนัสอักเสบ โรคเหงือกอักเสบ แผลติดเชื้อที่ศีรษะ

อาการผู้ป่วยโรคฝีในสมอง

 • มีอาการหนองไหลออกทางหู
 • อาการปวดหัว เดินเซไปมา
 • อาการชัก
 • อาการคลื่นไส้อาเจียน
 • อาการตาพร่ามัว
 • อาการแขนขาอ่อนแรง
 • มีอาการไข้
 • ปวดหัวแบบรุนแรงมากๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคฝีในสมอง

 • ตรวจประวัติการรักษา
 • ตรวจอาการ
 • ตรวจร่างกาย
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ทำเอนอาร์ไอ

การรักษาโรคฝีในสมอง

 • การให้ยาต้านเชื้อที่ติด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จนฝีหายโดยจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา
 • หากฝีไม่หายไปต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาฝีออก
 • รักษาและควบคุมโรคอื่นๆที่เป็นสาเหตุ เช่น หูน้ำหนวก โรคหัวใจ เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้กลับมาเกิดโรคฝีในสมองซ้ำอีกครั้ง
 • หากทำการรักษาไม่ทันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้
 • เมื่อรักษาแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงบ้าง เช่น แขน ขา อ่อนแรง

การป้องกันการเกิดโรคฝีในสมอง

 • รักษาความสะอาดขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
 • ควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ที่จะเป็นสาเหตุของโรคฝีในสมอง
 • ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่จะกระทบกระเทือนต่อศีรษะ

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ ความผิดปกติของสมอง ส่วนการควบคุมการทำงานของแขนขาและการรับรู้ความรู้สึก เกิดจากสมองขาดเลือด ทำให้เซลล์สมองตาย อัมพฤกษ์กับอัมพาตต่างกันอย่างไร สาเกตุ อาการ และ การรักษา ได้อย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ

โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองขาดเลือด

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในการควบคุมการทำงานของแขนขา การรับรู้ความรู้สึก โดย อัมพฤกษ์ อัมพาต มีความแตกต่างกัน คือ

อัมพฤกษ์ คือ อาการที่แขนขาอ่อนแรงกว่าเดิมมาก ไม่สามารถยกของหนัก หยิบจับของได้แม้แต่เขียนหนังสือ แต่แขนขายังมีความรู้สึกอยู่ แต่ใช้งานได้น้อยลง

อัมพาต คือ อาการที่แขนขาขาดการรับรู้ความรู้สึก ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมได้เลย ไม่สามารถออกแรงได้ ไม่สามารถใช้งานแขนขาได้อีก

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทางการแพทย์เรียก cerebrovascular accident เกิดจากการที่สมองขาดเลือด โดยเมื่อเกิดขึ้นนานเกิน 1 วัน จะทำให้เกิดโรคนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับโรคหัวใจขาดเลือด ที่เกิดอาการหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวเมื่อขาดเลือด จึงเรียกคล้ายกันว่า Brain attack โรคนี้มักพบในผู้ทีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้น 65 ปี จะพบในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • การที่หลอดเลือดแดงสมองอุดตัน ซึ่งมีทั้งหลอดเลือดตีบ หรือ หลอดเลือดแข็งตัว หรือการเกิดลิ่มเลือดหลุดลอดเข้าไปในเส้นเลือดสมอง
 • การที่หลอดเลือดแดงแตก จากการที่ความดันเลือดสูงมากเกินไป
 • การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดในสมอง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • อายุผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่ม 65 ปีขึ้นไป
 • เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • พันธุกรรม พบว่าผู้ป่วยที่มีญาติพี่น้องป่วยมักมีโอกาสป่วยด้วย

อาการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ทรงตัวไม่ได้
 • อาการมึนงง
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • พูดไม่ชัด
 • สับสน
 • ตาพร่ามัว มองไม่ชัด
 • แขน ขา อ่อนแรง ด้านเดียวกัน
 • ชา ตามแขน ขา ใบหน้า
 • อาการคลื่นไส้ อาเจียน
 • หมดสติ อาจจะเสียชีวิตในทันที
 • หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว

การตรวจวินิจฉัยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ตรวจประวัติการรักษา
 • ตรวจอาการโดยทั่วไป
 • วัดความดันโลหิต
 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจระบบประสาท
 • ตรวจเลือดดูค่าน้ำตาล ไขมัน
 • เอกซ์เรย์สมอง
 • ทำเอนอาร์ไอสมอง

การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ผ่าตัดสมอง หากเส้นเลือดในสมองแตก
 • ให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • ให้ยาลดการแข็งตัวของเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
 • ควบคุมโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ทำการฟิ้นฟูโดยทำกายภาพ กล้ามเนื้อแขนขา
 • การฝึกพูด ในรายที่การพูดบกพร่อง
 • การดูแลสุขอนามัยต่างๆเนื่องจากระยะแรกอาจจะยังช่วยเหลือดตัวเองไม่ได้
 • การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ยอมรับความจริง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และหมั่นพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ

การป้องกันการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • เลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว
 • ลดอาหารมัน เพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนควบคุมน้ำหนัก
 • ลดอาหารหวานมันเค็ม แป้ง น้ำตาล เพิ่มผักและผลไม้ให้มาก
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หมั่นสังเกตุอาการตนเอง และคนใกล้เคียง เพื่อการพบแพทย์ที่ทันท่วงที