ระบบประสาทถูกทำลาย คือ ภาวะระบบประสาทถูกทำลายจากสาเหตุต่างๆ ส่งผลการควบคุมร่างกาย มักเกิดกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ กระแทกอย่างรุนแรง อาการของโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกันโรค ทำอย่างไร 

โรคระบบประสาทถูกทำลาย โรคระบบประสาท โรคสมอง โรคไม่ติดต่อ

โรคระบบประสาทถูกทำลาย คือ โรคอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรค การรักษาทำได้ไหม รักษาหายไหม บทความนี้จะนำความรู้มาอธิบายให้ทราบกัน

โรคระบบประสาทถูกทำลาย คือ ภาวะระบบประสาทถูกทำลาย จากสาเหตุต่างๆ ส่งผลต่อระบบการควบคุมร่างกายทุกส่วนมีปัญหาการทำงาน เป็นอาการของโรคอย่างหนึ่ง โรคระบบประสาทและสมอง มักเกิดกับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ แรงกระแทก แรงอัด การได้รับปาดเจ็บจากการต่อสู่ โดยการใช้อาวุธ เช่น ปืน มีด ดาบ ทำให้เส้นประสาทได้รับความเสียหาย หากโดยเส้นประสาทที่สำคัญบริเวณกระดูกสันหลัง ก้านสมอง สมอง มักจะมีอาการรุนแรง

ทำให้เกิดโรคอัมพฤษ์ อัมพาต ได้ ทั้งนี้อาการต่างๆของโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่เพศชายมักมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากวิธีการใช้ชีวิตที่มีโอกาสประสบกับเหตุการณ์รุนแรงๆต่างๆได้มากกว่าเพศหญิง

สาเหตุการเกิดโรคระบบประสาทถูกทำลาย

 • แรงกระแทก แรงอัดจากอุบัติเหตุ
 • การได้รับบาดเจ็บจากอาวุธ ทำลายระบบประสาทในจุดที่สำคัญ เช่น อาวุธปืน มือ ดาบ
 • การรับสารพิษบางชนิดที่ทำลายระบบประสาทโดยตรง
 • สัตว์พิษที่มีพิษทำลายระบบประสาท

การรักษาโรคระบบประสาทถูกทำลาย

 • การตรวจการตอบสนองของระบบประสาท
 • การตรวจรีเฟรกซ์ของอวัยวะที่สำคัญต่างๆ
 • การรักษาตามอาการที่พบ เช่น หากมีการตกเลือดจะต้องห้ามเลือดก่อน การรักษาการติดเชื้อต่างๆ การขับพิษออกจากร่างกาย
 • การผ่าตัดเพื่อทำวัตถุที่ฝังในร่างกายออก
 • การผ่าตัดเพื่อต่อเส้นประสาท
 • การฟื้นฟูร่างกาย เช่น การทำกายภาพบำบัด
 • การฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยในรายที่ไม่สามารถรักษาให้หายกลับมาเดินได้ ให้สามารถยอมรับความจริงและใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้
 • การฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินต่างๆ เช่น ไม้เท้า วิลแชร์
 • การอบรมญาติผู้ดูแลให้มีการดูแลอย่าใกล้ชิด ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

โรคต้อเนื้อ ( Pterygium ) คือ โรคดวงตาพบในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนที่ทำงานภายนอกรับแสงแดดตลอดเวลา ต้อเนื้อ จะรบกวนการมองเห็นตามปกติ สามารถรักษาหายได้ สาเหตุการเกิดโรค อาการของโรค และ แนวทางการรักษา บทความนี้จะนำความรู้มาเสนอกัน

โรคต้อเนื้อ ต้อเนื้อ ต้อสามเหลี่ยน ต้อแดด

โรคต้อเนื้อ คือ โรคที่เกิดขึ้นกับดวงตา พบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานภายนอกรับแสงแดดโดยตรง ลักษณะเป็นแผ่นเนื้อมีเหลี่ยม เกิดขึ้นบริเวณตาขาว ซึ่งก็คือเยื่อบุตาที่มีความเสื่อมถอยตามการเวลา แสงอัลตราไวโอเลตจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความเสื่อมได้เร็วขึ้น จากนั้นจะค่อยๆลามเข้าไปสู่บริเวณตาดำ หากปล่อยไว้ไม่รักษาจะลามจนถึงรูม่านตา จะทำให้การมองเห็นถูกรบกวนไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติได้ เมื่อปล่อยรุนแรงๆมาก อันตรายต่อการมองเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อเป็นแล้วมักจะมีอาการแสบ แดง ร่วมด้วย มีการระคายเคืองและเป็นที่รำคาญกับผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อเนื้อ โรคนี้ไม่ใช่เนื้องอก ไม่ใช่มะเร็งดังนั้นไม่ต้องตกใจวิตกกังวล สามารถรักษาหายได้

สาเหตุการเกิดโรคต้อเนื้อ

สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของตัวผู้ป่วยเอง ที่ไม่มีการป้องกันดวงตาตนเองจากแดดจ้า ซึ่งอาจจะมาจากความจำเป็นทางด้านอาชีพ ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง หรือ ความประมาทของผู้ป่วยเอง ดังนั้น การออกกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรมีแว่นกรองแสงเพื่อปกป้องเซลล์ในดวงตาจากรังสียูวี

 • การรับแสงแดด ติดต่อกันเป็นเวลานาน หลายปี มักพบในอาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งรับแสงโดยตรง ในแสงแดดจะมีรังสียูวี หรือ อัลตราไวโอเลต ซึ่งแสงยูวีนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเซลล์ให้มีการพลัดเปลี่ยนได้เร็วขึ้น จึงเกิดความเสื่อมได้เร็วกว่าคนที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดโดยตรง
 • สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบมากในประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เพราะมีความแรงของแสงแดดมากกว่าประเทศโซนอื่น พบผู้ป่วยโรคนี้มากในประเทศเขตร้อน
 • อายุ ผู้มีอายุมากขึ้นจะมีความเสื่อมของอวัยวะง่ายมากขึ้นรวมทั้งดวงตาด้วย ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรระมัดระวังการป่วยโรคนี้มากเป็นพิเศษ

อาการของโรคต้อเนื้อ 

ลักษณะภายนอกของดวงตาที่เป็นต้อเนื้อ จะมาตามหลังอาการผิดปกติต่างๆ ที่ผู้ป่วยเองสามารถทราบได้ตนเอง ดังนั้น โรคนี้ผู้ป่วยเมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้เฝ้าระวังรีบพบจักษุแพทย์อย่าชะล่าใจ เพราะ เมื่ออาการรุนแรงก็จะทำให้การรักษายากมากขึ้น

 • อาการคัน ระคายเคืองที่ดวงตา โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อาการน้ำตาไหลโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยไหลมากกว่าปกติ ไหลเป็นเวลานาน
 • อาการตาแดง ผู้อื่นมองเห็นได้ชัดเจนว่าตาแดง ตาขาวมีสีแดงก่ำ
 • อาการแสบตา เคืองตา ปวดตา กระพริบตาบ่อย
 • ในรายที่ลุกลามมากจะมองภาพไม่ชัดพล่ามัว มีปัญหาเรื่องการมอง มองภาพไม่เต็มจอ

การรักษาโรคต้อเนื้อ 

การรักษาโรคนี้จะพิจารณาขึ้นกับ ความรุนแรงของโรคที่ผู้ป่วยเป็น ว่าอยู่ในระดับใด โดยจะใช้การผ่าตัดรักษาเป็นการรักษาขั้นสุดท้าย หากอาการของโรคยังไม่รุนแรงมากจนถึงต้องผ่าตัด จักษุแพทย์จะใช้การรักษาตามอาการเพื่อประคับประคองอาการไม่ให้ถึงขั้นรุงแรง

 • ในรายที่เป็นไม่มากไม่จำเป็นต้องรับการผ่าตัด เนื่องจากไม่เป็นอันตรายมาก เพียงแค่ประคับประคองอาการ รักษาตามอาการ เช่น ใช้ยาหยอดตา ใช้น้ำตาเทียม การไม่รับแสงแดดเพิ่มป้องกันการทรุดหนักของโรค
 • การผ่าตัด จะทำเฉพาะในรายที่อาการลุกลามรุนแรงกระทบต่อการมองเห็น โดยการผ่าภายใต้กล้องจุลทรรศ์ เพื่อลอกแผ่นต่อเนื้อออก
 • การผ่าตัดลอกแผ่นต้อในรายที่อาการไม่มาก แต่อาจจะเกิดการอักเสบและการกลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้ เรียกว่า Bare sclera
 • การผ่าตัดลอกต่อเนื้อออกและใช้เยื่อบุตาแปะ ทำได้โดยการลอกแผ่นต้อเนื้อออกจากนั้นจะทำการนำเยื่อบุตาขาวด้านบนลงมาแปะ ลงแทนแผ่นต้อเนื้อที่ลอกออกไป แล้วทำการเย็บด้วยไหม เป็นวิธีการที่ป้องการกลับมาเป็นซ้ำได้ดีมาก เรียกว่า Conjunctival graft
 • การผ่าตัดลอกแผ่นต้อเนื้อและใช้เยื่อบุรกมาแปะแทน ใช้ในกรณีที่ต้อเนื้อมีขนาดใหญ่มาก เยื่อบุตาไม่สามารถทดแทนได้ จึงจำเป็นต้องใช้เยื่อบุจากอวัยวะอื่นมาทดแทน เรียกว่า Amnion graft

การป้องกันโรคต้อเนื้อ 

เนื่องจากสาเหตุการเกิดโรคหลักๆมาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการป้องกันการเกิดโรค การใส่ใจสุขภาพดวงตาของท่านเองเมื่อต้องออกกลางแจ้ง จะช่วยยืดอายุการเสื่อมของเซลล์เนื้อเยื่อดวงตาได้

 • สวมแว่นกันแดดขณะออกกลางแจ้ง ใช้ร่ม สวมหมวก หรือหลีกเลี่ยงการออกกลางแจ้งหากไม่จำเป็น
 • ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ในผู้สูงอายุหมั่นตรวจตาประจำปี เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้อื่น
 • เมื่อมีอาการผิดปกติใดๆกับดวงตา ควรรับพบจักษุแพทย์ อย่าปล่อยผ่าน
 • ควรสังเกตุดวงตาตนเองประจำ แม้จะไม่มีอาการปวด แสบ ระคายเคือง แต่หากอาการตาแดงก็ควรับพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตรวจ

สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง