โรคบิด ( Dysentery ) การติดเชื้อแบคทีเรียที่ระบบทางเดินอาหาร มีมูกเลือดปนมากับอุจจาระ ปวดขณะถ่ายอุจจาระ ปวดท้อง มีไข้ การรักษาโรคทำอย่างไร และ แนวทางการป้องกัน บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอกัน

โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคบิด ( Dysentery ) คือ ภาวะการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะของโรคบิด คือ จะมีมูกเลือดปนมากับอุจจาระ มีอาการเจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระ ปวดท้อง มีไข้ สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่มาจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคหรือปรสิตปะปนในน้ำดื่ม หรือ อาจจะมาจากอาหารที่ปรุงไม่สุก โรคบิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เรียกว่า บิดไม่มีตัว ส่วนโรคบิดที่เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวพวกอะมีบา เรียกว่า บิดมีตัว ส่วนมากพบในประเทศด้อยพัฒนาและในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญและระบบสาธารณะสุขที่ดี เช่น ในชนบท พื้นที่ห่างไกลความเจริญต่างๆ สามารถติดต่อจากผู้หนึ่งไปสู่ผู้หนึ่งได้ทางอุจจาระที่ปะปนในแหล่งน้ำต่างๆ

สาเหตุและอาการการเกิดโรคบิด  

 • โรคบิดไม่มีตัว เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella อาการของโรค คือ มีอาการไข้สูง ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด อาการคลื่นไส้อาเจียน
 • โรคบิดมีตัว เกิดจากสัตว์เซลล์เดียวพวกอะมีบา อาการของโรค คือ อาการเบื่ออาหาร ซูบผอม จะเป็นนานๆ หลายเดือนถึงปี

การตรวจโรคบิด

 • ซักถามอาการป่วย พฤติกรรมการบริโภค การเดินทางท่องเที่ยว
 • ตรวจเลือด
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจเกลือแร่จากเลือด

การรักษาโรคบิด  

 • การให้ยาฆ่าเชื้อตามเชื้อที่ได้รับ เช่น ยาปฏิชีวนะเมื่อได้รับเชื้อแบคทีเรีย ยาฆ่าอะมีบาเมื่อได้รับเชื้ออะมีบา
 • การประคับประคองอาการ รักษาตามอาการที่พบ เช่น ยาลดไข้ ยาลดปวด การให้เกลือแร่ การให้ดื่มผงเกลือแร่แก้ท้องร่วง เพื่อประคับประคองอาการขาดน้ำของร่างกาย ไม่ให้เกิดอาการช็อคจากการขาดน้ำ
 • ระมัดระวังโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำ ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ระวัดระวังการลุกลามเกิดฝีที่ตับ เฉพาะผู้ป่วยโรคบิดไม่มีตัว

การดูแลป้องกันโรคบิด

 • เมื่อป่วยให้รับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน
 • ดื่นน้ำผสมผงน้ำตาลเกลือแร่แก้ท้องร่วง
 • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย พวก โจ๊ก แกงจืด
 • นอนพักผ่อนให้มากจนกว่าจะหาย
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
 • ปรุงอาหารให้สุก และ รักษาความสะอาดของภาชนะ วัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร
 • ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ
 • ล้างผักผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทาน
 • ระวังเมื่อต้องดื่มน้ำที่มีน้ำแข็ง โดยเฉพาะน้ำแข็งบด

โรคไทฟอยด์ ( Typhoid fever ) คือ เกิดติดเชื้อโรคที่ลำไส้ จากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดอาการท้องเสีย เกิดบ่อยในช่วงฤดูร้อน โรคระบบทางเดินอาหาร อาการของโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกัน ทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอกัน

โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อน

โรคไทฟอยด์ ( Typhoid fever ) คือ ภาวะเกิดติดเชื้อโรคที่ระบบลำไส้ จากเชื้อแบคทีเรีย Samonella typhi และ Samonella paratyphi ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย เกิดบ่อยในช่วงฤดูร้อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคชนิดหนึ่งที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ สามารถรักษาได้โดยการรับยาปฏิชีวนะ นอกจากนั้นแล้วยังมีวัคซีนสามารถป้องกันโรคนี้ได้ สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนมากเกิดจากการรับเชื้อทางอาหารและเครื่องดื่ม

ดังนั้น ควรเน้นสุขลักษณะที่ดีในชีวิตประจำวัน เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร รักษาความสะอาดอาหารทีทำ ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ขับถ่ายให้ถูกที่ พบมากในประเทศที่ด้อยพัฒนา

สาเหตุการเกิดโรคไทฟอยด์

 • เชื้อแบคทีเรีย Samonella typhi และ Samonella paratyphi เจริญได้ดีในลำไส้
 • การรับเชื้อจากอาหาร น้ำดื่มที่สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะ
 • อาหารทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ได้มาจากแหล่งน้ำที่มีการปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในน้ำ

อาการโรคไทฟอยด์ 

 • อาการไข้สูง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • หนาวสั่น เหงื่อออก
 • ปวดศีรษะ
 • เบื่ออาหาร
 • อาการอ่อนเพลีย
 • อาการปวดท้อง
 • มึนศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ท้องผูก
 • เจ็บคอ
 • ผื่นแดง
 • หัวใจเต้นช้า
 • ท้องบวมโต
 • อาการโคมา

การตรวจโรคไทฟอยด์ 

เนื่องจากอาการไม่มีเอกลักษณ์ การตรวจวินิจฉัยโรคจะทำได้ยากมาก จะต้องทำการเพาะเชื้อเพื่อจะได้ทราบชนิดของเชื้อที่ได้รับแน่ชัด ถึงจะสามารถรักษาได้ตรงโรค

 • ตรวจอาการทั่วไป
 • เจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อ
 • เพาะเชื้อจากอุจจาระ หรือ น้ำย่อย
 • การตรวจแอนติเจน หรือ สารต่อต้านภูมิ
 • ตรวจแอนติบอดี้ ของเชื้อไทฟอยด์

การรักษาโรคไทฟอยด์ 

 • การใช้นาปฏิชีวนะ
 • การรักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด การให้น้ำเกลือ
 • หากอาการรุนแรงอาจจะต้องผ่าตัด เมื่อลำไส้มีปัญหา

การป้องกันโรคไทฟอยด์

 • การรักษาความสะอาดของอาหาร และ น้ำที่จะดื่มหรือรับประทาน ต้องปรุงสุกก่อนทุกครั้ง
 • ไม่รับประทานผลไม่ที่ยังไม่ได้ล้าง
 • ขับ่ายในสถาณที่ถูกสุขลักษณะ
 • เมื่อมีผู้ป่วยจะต้องป้องกันการแพร่เชื้อ การกันพื้นที่
 • รักษาความสะอาดในแม่น้ำละคลอง ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง
 • รับวัคซีนป้องกันโรคทุกๆ 5 ปี

สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง