มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma cancer ) หมายถึง มะเร็งที่เกิดกับระบบต่อมน้ำเหลือง เกี่ยวข้องกับระบบโลหิต และ ฮอร์โมนร่างกาย  สาเหตุการเกิดโรค อาการ ระยะโรค แนวทางการรักษา การป้องกันการเกิดโรค และการตรวจคัดกรองเพื่อการรักษาได้ในระยะต้นๆของโรคมะเร็ง มีรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีโอกาสพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่จากสถิติพบว่าผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิง เนื่องจากทั่วร่างกายมีต่อมน้ำเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป ตามข้อพับ ขาหนีบ ทรวงอก ช่องท้อง และยังเชื่อมต่อกับระบบโลหิต

ประเภทของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สำหรับประเภทของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน และ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอน-ฮอดจ์กิน โดยรายละเอียด มีดังนี้

 1. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กินHodgkin’s disease; HD ) หรือ ( Hodgkin’s lymphoma; HL ) หมายถึง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวชื่อ ลิมฟ์โฟไซท์  (lymphocyte) ในระบบน้ำเหลืองเกิดการผิดปกติทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งชนิดนี้สามารถพบได้น้อยมาก
 2. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอน-ฮอดจ์กินNon-Hodgkin’s lymphoma; NHL ) หมายถึง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวชื่อ ลิมฟ์โฟไซท์  ( lymphocyte ) ในระบบน้ำเหลืองเกิดการผิดปกติทำให้เกิดโรคมะเร็งและสามารถแพร่กระจายไปเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆได้ พบมากในประเทศไทย ดังนั้นหากพูดถึงโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยทั่วไปจะหมายถึง NHL ชนิดนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สาเหตุที่มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มีรายละเอียด ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การอาศัยอยู่ใกล้แหล่งสารพิษ มลพิษต่างๆทำให้มีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป
 2. บุคคลที่มีภูมิต้านทานน้อย เช่น ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ โรคภูมิแพ้ตนเอง ผู้กินยาลดภูมิต้านทานเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ
 3. กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่มีญาติพี่น้องเคยป่วยเป็นโรคนี้มีโอกาสจะเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป
 4. การติดเชื้อต่างๆ
 5. โรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคเอดส์มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป

อาการโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

 1. มีอาการไข้ โดยเป็นๆหายๆ
 2. อาการคลื่นไส้ อาเจียน
 3. ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
 4. เกิดอาการบวมพองโตของอวัยวะที่เป็นโรค เช่นที่ คอ ไม่เจ็บ แต่คลำเจอก้อนเนื้อ
 5. แขนขาอ่อนแรง
 6. ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรื้อรัง เป็นๆหายๆ

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 1. ตรวจประวัติการรักษา
 2. ตรวจประวัติญาติพ่อแม่พี่น้องที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็ง
 3. สอบถามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
 4. ตรวจร่างกายทั่วไป
 5. ตัดชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

ระยะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สำหรับระยะการเกิดมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก อาการยังไม่ลุกลาม เป็นเฉพาะบริเวณต่อนน้ำเหลืองนั้น เช่น คอ รักแร้ อัตรารอด 80-90 เปอร์เซนต์
 2. ระยะสอง อาการเริ่มลุกลามไปบริเวณใกล้เคียง อัตรารอด 70-80 เปอร์เซนต์
 3. ระยะสาม ต่อมน้ำเหลืองใหญ่ที่ส่วนบน ใต้กระบังลม ลำคอ ขาหนีบ ติดเชื้อมะเร็ง อัตรารอด 50-70 เปอร์เซนต์
 4. ระยะสุดท้าย อวัยวะอื่นได้รับเชื้อมะเร็ง เช่น ตับ สมอง และเสียชีวิตในที่สุด อัตรารอด 0-50 เปอร์เซนต์

การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 1. การใช้เคมีบำบัด  นิยมใช้วิธีนี้ในการรักษา
 2. การใช้รังษีรักษา ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการของแพทย์ผู้รักษา
 3. การผ่าตัด แต่มักไม่นิยมเพราะสามารถรักษาได้โดยเคมีบำบัด
 4. การใช้ยารักษากรณีระยะท้ายๆของโรค
 5. การปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายสูง

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 1. ระยะแรกจะไม่มีอาการทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 2. เป็นโรคที่ยากจะป้องกัน สิ่งที่ทำได้คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 3. เมื่อคลำเจอต่อมน้ำเหลืองโต มีก้อนเนื้อโต กดไม่เจ็บ บริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน เพื่อจะได้สามารถรักษาให้หายได้แต่เนิ่นๆ

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ( colon cancer ) คือ การเกิดเนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ ระบบทางเดินอาหาร อาการท้องผูกบ่อย ปวดท้องอย่างรุนแรง มีเลือดปนมากับอุจจาระ ท้องเสียมีมูกเลือดปน อาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ สาเหตุการเกิด ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค อาการของโรค วิธีการรักษา ผลข้างเคียงจากการักษา การป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ colon cancer โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย ในประเทศไทยพบว่าผู้เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก โดยผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคนี้

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สาเหตุของการเกิดมะเร็งยังไม่แน่ชัด แต่พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดโรค มีรายละเอียด ดังนี้

 1. เกิดจากการเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
 2. มีกรรมพันธุ์ มักพบว่าญาติพ่อแม่พี่น้องมีประวัติการป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 3. พฤติกรรมการกิน โดยมักพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มักบริโภคอาหารที่มีกากไยต่ำ ชอบบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง

อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ นั้นจะมีอาการของโรค ที่พบบ่อย ดังนี้

 1. มีอาการท้องผูกบ่อย ปวดท้องรุนแรง เนื้องจากมีก้อนมะเร็งอุดกั้นทางเดินอุจจาระ
 2. มีเลือดปนมากับอุจจาระมากผิดปกติ
 3. ท้องเสียมากผิดปกติ มีมูกเลือดปน
 4. เบื่อการรับประทานอาหาร ไม่อยากอาหาร

การวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจวินิจฉัยโรคโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถตวจได้โดย การตรวจประวัติการรักษาของญาติว่ามีประวัติของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่ การดูพฤติกรรมการกิน อาหารที่ชอบกิน การตรวจชิ้นเนื้อ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ การเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูช่องท้องและลำไส้ใหญ่

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีวิธีการรักษาโดย การผ่าตัดในกรณีที่ตรวจพบในระยะแรกที่มะเร็งยังไม่ลุกลาม เมื่อผ่าตัดเสร็จจะมีการใช้รังสีและเคมีบำบัดเพื่อยับยั้งการลุกลามของมะเร็ง ทั้งนี้การพิจารณาการรักษาอยู่ตำแหน่งของก้อนเนื้อมะเร็งและระยะที่เป็น

ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีผลข้างเคียงที่ควรรู้ มีดังนี้

 1. การใช้เคมีบำบัด เกิดอาการผมร่วง ซีด คลื่นไส้อาเจียร มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ หากเป็นแผลจะหายช้า มีการติดเชื้อได้ง่ายจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
 2. การใช้รังสี เกิดการระคายเคืองผิวหนังที่รักษา โดยเฉพาะบริเวณช่องท้อง
 3. การผ่าตัด เมื่อตัดลำไส้ส่วนที่เป็นก้อนมะเร็งออกจะส่งผลให้ลำไส้ใหญ่มีความยาวสั้นลง ส่งผลโดยตรงต่อการขับถ่าย แผลผ่าตัดอาจจะติดเชื้อ มีเลือดปน ท้องผูกท้องเสียได้ง่ายกว่าปกติ

ระยะของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีระยะการเกิดโรค 4 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก มีก้อนเนื้อขนาดเล็กยังไม่ลุกลามที่ผนังสำไส้
 2. ระยะที่สอง มีก้อนเนื้อลุกลามออกมาถึงเยื่อหุ้มชั้นนอกผนังลำไส้
 3. ระยะที่สาม มีการลุกลามของมะเร็งไปที่ระบบน้ำเหลืองบริเวณต่อมน้ำเหลืองใกล้ลำไส้ใหญ่
 4. ระยะสุดท้าย มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ผ่านระบบน้ำเหลือง ระบบเลือด ตรวจพบมะเร็งที่ ตับ ปอด สมอง กระดูก

สำหรับระยะการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีโอกาสการหายจากการรักษาขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นคือ

 1. ระยะแรก หากตรวจพบในระยะนี้โอกาสหายคือ 75-80%
 2. ระยะที่สอง หากตรวจพบในระยะนี้โอกาสหายคือ 40-70%
 3. ระยะที่สาม หากตรวจพบในระยะนี้โอกาสหายคือ 20-60%
 4. ระยะสุดท้าย หากตรวจพบในระยะนี้โอกาสหายคือ 0-10%

การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีวิธีการป้องการเกิดโรคได้โดย การเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ซึ่งยิ่งถ้าหากทราบว่าเป็นมะเร็งเร็วเท่าไหร่จะยิ่งมีโอกาสรอดจากการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจ หรือหากพบว่าคนในครอบครัวหรือญาติมีการป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวควรได้รับการตรวจเพื่อป้องการไว้ก่อน หรือกรณีมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นที่ลำไส้ใหญ่ควรอย่ารีรอที่จะรักษา เพราะหากป่วยไว้เรื้อรังอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรหมั่นสังเกตุอาการผิดปกติของร่างกายตนเองดังนี้

 1. สังเกตุอุจจาระว่าปกติหรือไม่ มีเลือดปนหรือไม่ เกิดอาการเจ็บขณะขับถ่ายหรือไม่
 2. หากท้องผูกท้องเสียรุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ
 3. ลดอาหารที่มีไขมันมาก เพิ่มอาหารที่มีกากไย ผักผลไม้มากขึ้น
 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 5. ลอความเครียด พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด หากิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้ไม่เครียด
อาการเจ็บ อาการปวด อาการของโรค อาการป่วย
อาการปวด
อาการแพ้ อาการป่วย อาการของโรค อาการ
อาการแพ้
อาการของโรค อาการป่วย คลื่นไส้ อาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียน
อาการเหนื่อยล้า อาการอ่อนเพลีย อาการของโรค อาการป่วย
อาการอ่อนเพลีย

สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก