โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ( Urinary bladder cancer ) คือ มะเร็งที่เกิดกับกระเพาะปัสสาวะ เยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ เนื้อร้ายสามารถลุกลามไปอวัยวะอื่นๆได้ อาการของโรค สาเหตุการเกิดโรค ระยะการเกิดโรค การรักษาโรค และ การป้องกันโรค มีอะไรบ้าง บทความนี้จะมาอธิบาย

มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือ  Urinary bladder cancer คือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งทำหน้าที่กักเก็บน้ำก่อนขับถ่ายออกจากร่างกาย โดยในผู้ชายจะอยู่ที่หน้าทวารหนัก และในผู้หญิงจะอยู่ที่หน้ามดลูก โดยสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 300 ซีซี ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล จัดเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในไทย ติดใน 10 อันดับแรก พบในชายมากกว่าหญิง อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เกิดขึ้นที่เยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ มีความผิดปกติเกิดการแบ่งเซลล์มากจนเป็นก้อนเนื้อ และเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มกระเพาะปัสสาวะ ลุกลามไปอวัยวะอื่นทางต่อมน้ำเหลือง และกระแสโลหิต

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ยังไม่สารมารถทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน แต่สามารถพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคได้ ดังนี้

 • พันธุกรรม
 • การได้รับพยาธิใบไม้ที่พบในเลือด ชนิด Schistosomiasis จะวางไข่ในกระเพาะปัสสาวะ เกิดการระคายเคืองจนเป็นสาเหตุของก้อนเนื้อมะเร็ง
 • การสูบบุหรี่ สารก่อมะเร็งถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะจนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • สารเคมีพวกสีย้อมผ้า ที่พบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยาง และสายไฟฟ้า
 • เคมีบำบัดจากยา Cyclophosphamide
 • การแพร่มาจากมะเร็งที่อวัยวะอื่น

อาการโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับการสังเกตุอาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถสังเกตุอาการเบื้องต้น ได้ดังนี้

 • ปวดหลัง คล้ายโรคไตเรื้อรัง หรือ ไตวาย
 • ปัสสาวะบ่อย แสบ ติดขัด ขณะปัสสาวะ
 • ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด
 • อาการมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต ไอ หายใจลำบาก ปวดกระดูก  

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติพันธุกรรม การทำงาน สภาพแวดล้อมที่อยู่
 • การตรวจปัสสาวะหาเม็ดเลือดแดง ตรวจร่างกายดูภาวะซีด อ่อนเพลีย
 • ตรวจเลือดซีบีซี
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของ ไต ตับ เกลือแร่ต่างๆ
 • X-ray ปอดดูการแพร่ของมะเร็งที่ปอด
 • การตรวจX-ray ชนิด IVP, Intravenous pyelography ดูการทำงานกระเพาะปัสสาวะ
 • (CT scan/ซีทีสะแกน) หรือ MRI ช่องท้อง ดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลือง
 • การตรวจกระดูก โบนสะแกน (Bone scan) เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งกระดูก

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก เกิดเฉพาะเยื่อบุผนังกระเพาะปัสสาวะ
 2. ระยะสอง ลุกลามมายังกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
 3. ระยะสาม ลุกลามมายังเนื้อเยื่อ อวัยวะรอบๆกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด
 4. ระยะสุดท้าย ลุกลามทั่วช่องท้อง ต่อมน้ำเหลือง ปอด กระดูก

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีรายละเอียด ดังนี้

 • การจี้กระแสไฟฟ้าในกระเพาะปัสสาวะ โดยเครื่องมือพิเศษ ร่วมกับการใช้เคมีบำบัด
 • การผ่าตัด เอาก้อนมะเร็งออกมาจากกระเพาะปัสสาวะ หรือเอากระเพาะปัสสาวะออก แล้วให้ผู้ป่วยปัสสาวะผ่านทางลำไส้ที่นำมาทำเป็นกระเพาะปัสสาวะ
 • การฉายรังสี ทำก่อนและหลังผ่าตัด อยู่ที่การพิจารณาของแพทย์
 • การใช้เคมีบำบัด ในผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรง และรักษาตามอาการที่พบ มักจะมีผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผมร่วง เม็ดเลือดขาวต่ำ ซีด เลือดออกง่าย

อัตตราการรอดชีวิตโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • ระยะแรก รอด 83-88%
 • ระยะสอง รอด 71-83%
 • ระยะสาม รอด 20-69%
 • ระยะสุดท้ายรอด 0-20%

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ไม่มีการตรวจคัดกรอง เพราะในระยะต้นๆผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการ จนมีความผิดปกติต่างๆ ถึงจะทราบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

 • การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสารเคมีดังที่กล่าวข้างต้น
 • หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ
 • หากพบอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ควรพบแพทย์โดยด่วนเพื่อการรักษาที่ทันการณ์

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลูคีเมีย ( Leukemia ) โรคมะเร็งที่เม็ดเลือด โรคที่มีความรุนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิต สาเหตุการเกิดโรคอย่างไร อาการของผู้ป่วย ระยะของโรคมีกี่ระยะ การรักษาทำได้อย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบกัน

มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งชนิดนี้เกี่ยวข้องกับระบบโลหิต เนื่องจากในโลหิตจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิต จากสิถิติพบว่าโรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งชายหญิงและทุกช่วงวัยของอายุ หลักๆแล้ว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มี 2 แบบคือ แบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบฉับพลัน

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลเอ ( ALL, Acute Lym phoblastic Leukemia ) พบมากในเด็ก
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอเอ็มแอล ( AML, Acute Myelocytic Leukemia ) พบได้ทุกวัย ในผู้ใหญ่จะมากกว่าเด็ก แต่พบน้อยกว่า มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลเอ 

 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรัง

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวซีเอ็มแอล ( CML, Chronic Myelogenous Leukemia ) พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่ไขกระดูก อาจจะมาจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่มากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป หรืออาจจะมาจากการทำงานผิดปกติขอเม็ดเลือดขาวเอง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นโรคนี้อีก ได้แก่

 • การติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัส HTLV-1
 • จากการได้รับสารกัมมันตรังสี เช่น ในสงครามโรคครั้งที่ 2 หลังการทิ้งระเบิดปรมาณู ที่ฮิโรชิมา และนางาซากิ พบว่าหลังจากนั้นมีผู้ที่ได้รับสารกัมตรังสี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจำนวนมาก
 • พันธุกรรม พบว่าผู้ป่วยที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องเคยป่วยจะมีโอกาศป่วยโรคนี้มากกว่าผู้อื่น

อาการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • มีอาการไข้ โดยจะเป็นๆหายๆบ่อย เพราะการติดเชื้อต่างๆ เนื่องจากภูมิคุ้มกันลดลงจาก ปริมาณเม็ดเลือดขาวที่ลดลง
 • มีอาการซีด อาการอ่อนแรง เหนื่อยง่าย หายใจหอบ มาจากการที่ปริมาณเม็ดเลือดแดงที่ลดลง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายมาก
 • มีเลือดออกตามลายฟัน ห่อเลือดง่าย เลือดไหลไม่หยุด เนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำ

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • การตรวจร่างกายทั่วไป
 • การตรวจประวิติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม
 • การตรวจเลือดแบบซีบีซี
 • การตรวจไขกระดูกเพื่อดูความผิดปกติ ทางเซลล์วิทยา
 • การตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • การใช้เคมีบำบัด ใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน การรักษาจะอยู่ในการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้การรักษาด้วยเคมีบำบัด มักจะมีผลข้างเคียงตามมา เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผทร่วง ตัวซีด เลือดออกง่ายเกร็ดเลือดต่ำ
 • การใช้รังสี มักจะทำในกรณีที่พบในอวัยวะที่สำคัญ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่สมอง จะมีผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณที่ทำการฉายรังสี
 • การปลูกถ่ายไขกระดูก ใช้ได้ผลกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด เมื่อการรักษาวิธีอื่นทำไม่ได้ แพทย์จะเลือกใช้วิธีนี้แต่มีค่าใช้จ่ายสูง บางครั้งร่างกายไม่รับไขกระดูกที่ปลูกถ่าย ก่อให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรัง ในอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ปอด
 • การใช้ยารักษาตรงเป้าหมาย สามารถรักษาได้ในบางชนิด แต่มีค่ารักษาที่แพง และมีผลข้างเคียงทำให้เกิดเลือดออกได้ง่าย

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะไม่สามารถทราบได้ จนมีอาการป่วยต่างๆที่กล่าวมา ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับกัมตรังสีต่างๆ เช่น โรงงานนิวเคลียร์ที่ชำรุด หรือ พื้นที่อันตรายที่ใช้รังสีต่างๆ

อาการเจ็บ อาการปวด อาการของโรค อาการป่วย
อาการปวด
อาการแพ้ อาการป่วย อาการของโรค อาการ
อาการแพ้
อาการของโรค อาการป่วย คลื่นไส้ อาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียน
อาการเหนื่อยล้า อาการอ่อนเพลีย อาการของโรค อาการป่วย
อาการอ่อนเพลีย

สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก