โรคมะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal cancer ) คือ โรคที่มะเร็งที่เกิดขึ้นกับหลอดอาหาร เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร สาเหตุเกิดจากการที่เซลล์ในเนื้อเยื่อหลอดอาหารเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติ จนเกิดเป็นก้อนมะเร็ง โรคมะเร็งหลอดอาหาร หมายถึง โรคอะไร มีสาเหตุการเกิดโรคได้อย่างไร อาการโรคที่พบ การตรวจโรค การรักษา และการป้องกันโรค บทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบกัน

โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งหลอดอาหาร หรือ Esophageal cancer คือ โรคที่มะเร็งที่เกิดขึ้นกับหลอดอาหาร เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ส่งถ่ายอาหารจากปากสู่กระเพาะอาหาร สาเหตุเกิดจากการที่เซลล์ในเนื้อเยื่อหลอดอาหารเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติ จนเกิดเป็นก้อนมะเร็ง และลุกลามไปสู่อวัยวะใกล้เคียง และแพร่กระจายทั่วร่างกายผ่านระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบโลหิต ในประเทศไทยพบในชายมากกว่าหญิงหลายเท่า และอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ได้แก่ 

 • การติดเชื้อ พบว่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดสามารถเป็นสาเหตุของมะเร็งหลอดอาหารได้
 • การได้รับสารเคมีรุนแรงต่างๆ ที่ทำลายเยื่อบุผนังหลอดอาหาร เช่น น้ำกรด น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดบาดแผลและอักเสบเรื้อรัง จนเกิดเป็นมะเร็งได้
 • การเกิดโรคกรดไหลย้อน ซึ่งกรดในกระเพาะอาหารจะเป็นตัวทำลายเนื้อเยื่อบุหลอดอาหารจนเป็นเหตุให้เกิดมะเร็ง
 • สารปรุงแต่งอาหารต่างๆ เช่น สารกันบูดในเนื้อ และในอาหารทะเล
 • อาหารเผ็ด พริก พริกไทย เครื่องแกงต่างๆ
 • สุรา
 • บุหรี่
 • พันธุกรรม

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีอาการโรคที่พบ ได้แก่

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีการตรวจวินิจฉัยโรคโดย

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม สารพิษที่ได้รับต่างๆ สอบถามอาการโดยทั่วไป
 • ตรวจร่างกายทั่วไป คลำหาก้อนเนื้อตามต่อมน้ำเหลืองต่างๆ
 • ส่องกล้องผ่านลำคอ เพื่อดูก้อนมะเร็งในหลอดอาหาร และตัดชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันโรคมะเร็งโดยพยาธิวิทยา
 • ตราจเลือด ซีบีซี ดูการทำงาน ตับ ไต สมดุลเกลือแร่ สารมะเร็ง ซีอีเอ
 • X-ray ปอดและช่องท้อง
 • อัลตราซาวน์ช่องท้อง
 • ตรวจกระดูก สแกนกระดูกในรายที่สงสัยว่ามะเร็งแพร่เข้ากระดูก

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มี 4 ระยะ 

 1. ระยะแรก ก้อนเนื้อขนาดเล็กในหลอดอาหาร
 2. ระยะสอง ลุกลามนอกหลอดอาหาร ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง ไม่เกิน 2 ต่อม
 3. ระยะสาม ลุกลามไปสู่อวัยวะใกล้เคียง และต่อมน้ำเหลืองมากกว่า  2 ต่อม
 4. ระยะสุดท้าย แพร่ไปต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกาย ช่องท้อง ไหปลาร้า ปอด กระดูก

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีการรักษาโดย การรักษามักจะพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้ป่วย ในผู้สูงอายุมักพบโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ร่วมด้วย ทำให้ผู้ป่วยทนต่อผลข้างเคียงการรักษาได้น้อย

 • การผ่าตัด ในระยะต้นของโรคยังรักษาได้โดยการผ่าตัด และให้อาหารโดยทางสายยาง อาจจะมีผลข้างเคียงต่อการติดเชื้อ อาการปวด เลือดออก แผลปาดเจ็บ
 • การใช้รังสี สามารถทำได้เพื่อยับยั้งการลุกลาม ผลต่อผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสี
 • การใช้เคมีบำบัด เพื่อการรักษาที่ตรงเป้าหมาย และทำร่วมกับการฉายรังสี ซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ซีด เกร็ดเลือดต่ำ ภูมิคุ้มกันต่ำ เม็ดเลือดขาวน้อย

โรคมะเร็งหลอดอาหาร ไม่มีการตรวจคัดกรอง ทำให้ไม่ทราบได้ในระยะแรกของโรค แต่มักจะเกิดกับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่างๆเช่นโรคกรดไหลย้อน การกลืนสารพิษต่างๆดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้จะต้องระมัดระวังการเกิดโรค

โรคมะเร็งหลอดอาหาร มีการป้องกันโดย

 • การดูแลรักษาสุขภาพอย่างสมำเสมอ ออกกำลังกาย
 • งดอาหารเผ็ด พริกไทย พริกแกง
 • งดบุหรี่
 • งดสุรา
 • หลีกเลี่ยงการกลืนสารพิษต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  ( Gastric cancer ) คือ การเกิดเนื้อร้ายที่กระเพาะอาหาร เซลล์ผิดปกติ สามารถลามไปที่อวัยวะข้างเคียงได้ เช่น ตับอ่อน ลำไส้ หลอดอาหาร ต่อมน้ำเหลือง ระบบเลือด สาเหตุการเกิดโรค อาการโรคเป็นอย่างไร การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และป้องกันโรคทำอย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้ทราบกัน

มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นที่กระเพาะอาหาร โดยเกิดจากที่เซลล์เยื่อบุ กระเพาะอาหารเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติจนเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งและลุกลามไปเนื้อเยื่อภายนอกและอวัยวะข้างเคียง เช่น ตับอ่อน ลำไส้ หลอดอาหาร จนลุกลามเข้าสู่ระบบต่อมน้ำเหลืองและกระแสโลหิต ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่สำคัญต่างๆทั่วร่างกายและเสียชีวิตไปในที่สุด โดยโรคมะเร็งชนิดนี้พบในเพศชายมากกว่าหญิงสามเท่าตัว และช่วงอายุ 60-70 ปี พบมากที่สุด

สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  

 • พันธุกรรม ผู้ที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องเคยป่วยโรคนี้มักพบโอกาศเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป
 • บุหรี่ ทำให้โอกาสการเกิดโรคมากขึ้น
 • ติดเชื้อในกระเพาะอาหาร ชนิดเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารเรื้อรัง จนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งชนิดนี้
 • พฤติกรรมการรับประทาน เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารรสจัด ไม่ชอบทานผักผลไม้
 • โรคโลหิตจาง
 • เนื้องอกในกระเพาะอาหาร

อาการโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • อาการคลื่นไส้ อาเจียน 
 • ท้องอืด
 • เบื่ออาหาร
 • แสบบริเวณทรวงอก
 • อาหารไม่ย่อย
 • อุจจาระมีเลือดปน
 • ผอมลงอย่างไม่มีสาเหตุ
 • ปวดท้องใต้กระบังลม มีก้อนเนื้อ
 • หน้าซีด โลหิตจาง
 • หากแพร่ไปยังอวัยวะอื่นจะพบอาการต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต ตับโต ตัวเหลือง หายใจลำบาก ก้อนเนื้อที่รังไข่

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม พฤติกรรมการกิน
 • การตรวจร่างกาย บริเวณที่ปวด ตรวจอุจจาระมีเลือดปน
 • X-ray ดูช่องท้องเพื่อดูก้อนเนื้อในกระเพาะ หลอดอาหาร หรือลำไส้
 • การส่องกล้อง จากหลอกอาหารเพื่อตรวจดูและเก็บเนื้อเยื่อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา
 • การตรวจเลือดซีบีซี เบาหวาน การทำงานตับ ไต ระดับเกลือแร่
 • การตรวจ ซีอีเอ (CEA)
 • X-ray ดูปอดกรณีสงสัยการลุกลามที่ปอด
 • ตรวจอุจจาระและปัสสาวะ

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

สำหรับระยะการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มี 4 ระยะ รายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก เกิดในเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารยังไม่ลุกลามไปอวัยวะอื่น
 2. ระยะสอง ลุกลามไปเยื่อบุช่องท้อง อาจจะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่เกิด 6 ต่อม
 3. ระยะสาม ลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง เช่น ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ม้าม ต่อมน้ำเหลือง 6 ต่อมขึ้นไป
 4. ระยะสุดท้าย ลุกลามไปอวัยวะสำคัญอื่นๆ เช่น ปอด ตับ เยื่อบุช่องท้อง ท้องโต

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • การใช้เคมีบำบัด ใช้ก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดในบางราย ในระยะสามขึ้นไปใช้ร่วมกับรังสีรักษา
 • การใช้รังสีรักษา ใช้ร่วมกับเคมีบำบัด และในอวัยวะอื่นที่ลุกลาม เช่น สมอง กระดูก ปอด อาจจะมีผลข้างเคียง ที่ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี อาจจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เกร็ดเลือดต่ำ ซีด เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับระยะที่ป่วย ตามการพิจารณาของแพทย์ เช่น การผ่าเอากระเพาะอาหารทั้งหมดออก แล้วนำหลอดอาหารมาต่อกับลำไส้เล็ก  การผ่าออกบางส่วน เฉพาะบริเวณที่มีก้อนมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองบางส่วน เนื้อเยื่อรอบๆก้อนมะเร็ง การผ่าตัดบรรเทาอาการ ในกรณีเกิดการอุดตันของท่ออาหาร  ทั้งนี้การผ่าตัดจะมีผลทำให้เกิดการปวดหรือการติดเชื้อได้

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ไม่มีการตรวจคัดกรอง ส่วนมากผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองป่วยจนมีอาการผิดปกติถึงทราบว่าเป็นโรคนี้

การป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • รักษาให้ร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้
 • เว้นอาหารรสจัด
 • งดสูบบุหรี่
 • หมั่นตรวจร่างกาย หากพบอาการผิดปกติรีบพบแพทย์
สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก