โรคเก๊าท์ ในบุคคลที่อายุไม่เกิน 40 ปี สาเหตุการเกิดโรคมาจากอะไร อาหารการกินเกี่ยวข้องหรือไม่ ทำอย่างไรเมื่อพบว่าเป็นโรคเก๊าท์ตอนอายุน้อย บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอ

โรคเก๊าท์ เก๊าท์ การรักษาเก๊าท์ โรคข้อและกระดูก

โรคเก๊าท์ เกิดจากการที่มีกรดยูริคในเลือดมากกว่า 7 mg/100ml ในเลือด เมื่อกรดยูริคมีมากเกินไปจะสะสมตกผลึกเกาะตามข้อต่อต่างๆทั่วร่างกาย เมื่อตะกอนถูกกดทับจะทำให้เกิดการอักเสบ จึงพบมากที่หัวแม่มือนิ้วเท้า เพราะการกดทับจากการเดิน โดยทั่วไปเมื่อเกิดการบวมอักเสบ แพทย์จะให้นาลดอาการปวดก่อน เมื่ออาการอักเสบหายดีจึงให้ยาดกรดยูริคในเลือด ซึ่งอาจจะต้องทานยาตลอดชีวิต

โรคเก๊าท์ มักจะเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปเพราะการทำงานของไตในการขับกรดยูริคออกทางปัสสาวะจะลดลง จึงเกิดการสะสมของกรดยูริดในเลือด แต่บางกรณีพบว่าในผู้ป่วยที่อายุไม่มาก 20-40 ปี ก็สามารถเกิดโรคนี้ได้ เพราะสาเหตุมาจากการที่มียีน ABCG2 ผิดปกติในร่างกาย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่

โรคเก๊าท์ กับยีน ABCG2 ยีนนี้จะมีหน้าที่ทำให้การขับกรดยูริคทางไตได้ปกติ จึงพบว่าแม้อายุยังน้อยยังป่วยเป็นโรคเก๊าท์ได้

โรคเก๊าท์ สาเหตุไม่ได้มาจากอาหารการกินเป็นหลัก จากงานวิจัยพบว่ากรดยูริดในเลือดมีแหล่งที่มาจาก 2 แหล่งได้แก่ อาหารที่รับประทาน และจากเซลล์ภายในร่างกาย โดยเปอร์เซนต์ปริมาณกรดยูริคคิดเป็นจากอาหารเพียง 20% และจากร่างกายเองถึง 80% ดังนั้นสาเหตุหลักคือร่างกายผู้ป่วยเอง อาหารการกินเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

โรคเก๊าท์ สามารถหายได้ด้วยการดื่มนม โดยจากงานวิจัยการเก็บสถิติเป็นเวลา 12 ปี พบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเก๊าท์แล้วดื่มนมทุกวันจะทำให้กรดยูริคในเลือดลดลงจนระดับปกติ เนื่องจากนมมีสารอนิลีนที่เร่งการขับกรดยูริคออกทางไต จึงทำให้ปริมาณกรดยูริคในเลือดลดลงได้ และนอกจากนั้นยังมีสารอาหารชนิดอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

โรคเก๊าท์ และนอกจากนมแล้วผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากนม เช่น โยเกิร์ท นมเปรี้ยว ก็มีผลเช่นเดียวกัน แต่นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ไม่มีผลเช่นเดียวกับนม ปริมาณการดื่มเพียงวันละ 1 แก้ว ก็เพียงพอ สำหรับผู้แพ้นมวัว ก็สามารถดื่มนมที่ผลิตพิเศษสำหรับผู้แพ้นมวัวได้

โรคเก๊าท์ การออกกำลังกาย มีผลเพิ่มกรดยูริคในเลือด เนื่องจากการออกกำลังจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และสร้างกล้ามเนื้อใหม่ที่แข็งแรงมากขึ้น กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจะถูกสลายและส่วนหนึ่งจะกลายเป็นกรดยูริคสะสมในเลือด ดังนั้นหากต้องการลดกรดยูริคด้วยการเร่งการออกกำลังกายอาจจะทำให้กรดยูริคกลับเพิ่มขึ้น

โรคเก๊าท์ และโรคอ้วน โรคเบาหวาน มีความสำพันธ์กัน จากการศึกษาพบว่าฮอร์โมนอินซูลินมีผลช่วยในการขับกรดยูริค แต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคอ้วน มีปริมาณฮอร์โมนอินซูลินน้อยกว่าปกติ จึงทำให้กรดยูริคขับออกได้น้อยลงจึงสะสมในเลือดกลายเป็นโรคเก๊าท์ ดังนั้นจึงควรควบคุมน้ำหนักให้ปกติและลดอาหารหวานมัน ร่วมกับการออกกำลังกายและการดื่มนมวันละ 1 แก้วจะทำให้ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ที่อายุน้อยหายเป็นปกติได้   

โรคหัวใจรูมาติก คือ โรคหัวใจ พบมากในประเทศไทย เกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ระยะแรกของการเกิดโรค ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก หมายถึงโรคอะไร กลุ่มเสี่ยงที่พบมีใครบ้าง มีสาเหตุการเกิดโรคอย่างไร อาการโรค การรักษา การป้องกันโรคนี้ทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกัน

โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก โรคไม่ติดต่อ โรคในเด็ก

โรคหัวใจรูมาติก คือ โรคหัวใจ พบมากในประเทศไทย เกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ระยะแรกของการเกิดโรค ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ และจะทราบเมื่อมีอาการซึ่งอาจจะใช้เวลานาน โรคนี้ไม่ได้ส่งต่อทางพันธุกรรม เด็กที่ป่วยมักจะอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ชุมชนแออัด ไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ พบมากในประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนา อาการการป่วยมักจะเป็นซ้ำซาก จนเกิดการอักเสบของลิ้นหัวใจ ทำให้ตีบหรือรั่ว พบมากในเด็ก 5-15 ปี

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจรูมาติก

 • ติดเชื้อต่อมทอนซิลอักเสบจากเชื้อโรคที่ชื่อ เบต้าสเตรปโตคอคคัสกลุ่ม เอ (Beta- hemolytic Streptococcus Group A)
 • สภาพแวดล้อมชุมชนที่อาศัย พบมากในชุมชนแออัด
 • ภูมิต้านทานทำร้ายตนเอง
 • ติดเชื้อผิวหนังอักเสบ (Erythema marginatum)
 • เคลื่อนไหวผิดปกติ (Chorea)
 • หัวใจอักเสบ (Carditis)
 • ลิ้นหัวใจอักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • ยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

อาการโรคหัวใจรูมาติก

การรักษาโรคหัวใจรูมาติก

 • การประคับประคองอาการ ตามอาการที่พบ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมที่ได้รับบริจาค
 • ฉีดยาป้องกันการกลับมาเป็นโรค

โรคหัวใจรูมาติก ป้องกันได้โดย

 • การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่โดยเฉพาะในเด็ก
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • การตรวจหรือสังเกตุเด็กอายุ 5-15 ปี หากพบอาการผิดปกติข้างต้นต้องรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาแต่เนิ่นๆ
อาการเจ็บ อาการปวด อาการของโรค อาการป่วย
อาการปวด
อาการแพ้ อาการป่วย อาการของโรค อาการ
อาการแพ้
อาการของโรค อาการป่วย คลื่นไส้ อาเจียน
อาการคลื่นไส้อาเจียน
อาการเหนื่อยล้า อาการอ่อนเพลีย อาการของโรค อาการป่วย
อาการอ่อนเพลีย

สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก