โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  ( Gastric cancer ) คือ การเกิดเนื้อร้ายที่กระเพาะอาหาร เซลล์ผิดปกติ สามารถลามไปที่อวัยวะข้างเคียงได้ เช่น ตับอ่อน ลำไส้ หลอดอาหาร ต่อมน้ำเหลือง ระบบเลือด สาเหตุการเกิดโรค อาการโรคเป็นอย่างไร การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และป้องกันโรคทำอย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้ทราบกัน

มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นที่กระเพาะอาหาร โดยเกิดจากที่เซลล์เยื่อบุ กระเพาะอาหารเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติจนเกิดเป็นก้อนเนื้อมะเร็งและลุกลามไปเนื้อเยื่อภายนอกและอวัยวะข้างเคียง เช่น ตับอ่อน ลำไส้ หลอดอาหาร จนลุกลามเข้าสู่ระบบต่อมน้ำเหลืองและกระแสโลหิต ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่สำคัญต่างๆทั่วร่างกายและเสียชีวิตไปในที่สุด โดยโรคมะเร็งชนิดนี้พบในเพศชายมากกว่าหญิงสามเท่าตัว และช่วงอายุ 60-70 ปี พบมากที่สุด

สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  

 • พันธุกรรม ผู้ที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องเคยป่วยโรคนี้มักพบโอกาศเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไป
 • บุหรี่ ทำให้โอกาสการเกิดโรคมากขึ้น
 • ติดเชื้อในกระเพาะอาหาร ชนิดเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารเรื้อรัง จนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งชนิดนี้
 • พฤติกรรมการรับประทาน เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารรสจัด ไม่ชอบทานผักผลไม้
 • โรคโลหิตจาง
 • เนื้องอกในกระเพาะอาหาร

อาการโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • อาการคลื่นไส้ อาเจียน 
 • ท้องอืด
 • เบื่ออาหาร
 • แสบบริเวณทรวงอก
 • อาหารไม่ย่อย
 • อุจจาระมีเลือดปน
 • ผอมลงอย่างไม่มีสาเหตุ
 • ปวดท้องใต้กระบังลม มีก้อนเนื้อ
 • หน้าซีด โลหิตจาง
 • หากแพร่ไปยังอวัยวะอื่นจะพบอาการต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต ตับโต ตัวเหลือง หายใจลำบาก ก้อนเนื้อที่รังไข่

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม พฤติกรรมการกิน
 • การตรวจร่างกาย บริเวณที่ปวด ตรวจอุจจาระมีเลือดปน
 • X-ray ดูช่องท้องเพื่อดูก้อนเนื้อในกระเพาะ หลอดอาหาร หรือลำไส้
 • การส่องกล้อง จากหลอกอาหารเพื่อตรวจดูและเก็บเนื้อเยื่อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา
 • การตรวจเลือดซีบีซี เบาหวาน การทำงานตับ ไต ระดับเกลือแร่
 • การตรวจ ซีอีเอ (CEA)
 • X-ray ดูปอดกรณีสงสัยการลุกลามที่ปอด
 • ตรวจอุจจาระและปัสสาวะ

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

สำหรับระยะการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มี 4 ระยะ รายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก เกิดในเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารยังไม่ลุกลามไปอวัยวะอื่น
 2. ระยะสอง ลุกลามไปเยื่อบุช่องท้อง อาจจะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองแต่ไม่เกิด 6 ต่อม
 3. ระยะสาม ลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง เช่น ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ม้าม ต่อมน้ำเหลือง 6 ต่อมขึ้นไป
 4. ระยะสุดท้าย ลุกลามไปอวัยวะสำคัญอื่นๆ เช่น ปอด ตับ เยื่อบุช่องท้อง ท้องโต

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • การใช้เคมีบำบัด ใช้ก่อนการผ่าตัด และหลังการผ่าตัดในบางราย ในระยะสามขึ้นไปใช้ร่วมกับรังสีรักษา
 • การใช้รังสีรักษา ใช้ร่วมกับเคมีบำบัด และในอวัยวะอื่นที่ลุกลาม เช่น สมอง กระดูก ปอด อาจจะมีผลข้างเคียง ที่ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี อาจจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เกร็ดเลือดต่ำ ซีด เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • การผ่าตัด ขึ้นอยู่กับระยะที่ป่วย ตามการพิจารณาของแพทย์ เช่น การผ่าเอากระเพาะอาหารทั้งหมดออก แล้วนำหลอดอาหารมาต่อกับลำไส้เล็ก  การผ่าออกบางส่วน เฉพาะบริเวณที่มีก้อนมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองบางส่วน เนื้อเยื่อรอบๆก้อนมะเร็ง การผ่าตัดบรรเทาอาการ ในกรณีเกิดการอุดตันของท่ออาหาร  ทั้งนี้การผ่าตัดจะมีผลทำให้เกิดการปวดหรือการติดเชื้อได้

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ไม่มีการตรวจคัดกรอง ส่วนมากผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองป่วยจนมีอาการผิดปกติถึงทราบว่าเป็นโรคนี้

การป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 • รักษาให้ร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้
 • เว้นอาหารรสจัด
 • งดสูบบุหรี่
 • หมั่นตรวจร่างกาย หากพบอาการผิดปกติรีบพบแพทย์

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ( Urinary bladder cancer ) คือ โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะ เกิดขึ้นที่เยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ มีความผิดปกติเกิดการแบ่งเซลล์มากจนเป็นก้อนเนื้อ และเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มกระเพาะปัสสาวะ ลุกลามไปอวัยวะอื่นทางต่อมน้ำเหลือง และกระแสโลหิต อาการโรค สาเหตุการเกิดโรค ระยะการเกิดโรค การรักษาโรค และการป้องกันโรค มีอะไรบ้าง บทความนี้จะมาอธิบาย

มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือ  Urinary bladder cancer คือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งทำหน้าที่กักเก็บน้ำก่อนขับถ่ายออกจากร่างกาย โดยในผู้ชายจะอยู่ที่หน้าทวารหนัก และในผู้หญิงจะอยู่ที่หน้ามดลูก โดยสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 300 ซีซี ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล จัดเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในไทย ติดใน 10 อันดับแรก พบในชายมากกว่าหญิง อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เกิดขึ้นที่เยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ มีความผิดปกติเกิดการแบ่งเซลล์มากจนเป็นก้อนเนื้อ และเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มกระเพาะปัสสาวะ ลุกลามไปอวัยวะอื่นทางต่อมน้ำเหลือง และกระแสโลหิต

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ยังไม่สารมารถทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน แต่สามารถพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคได้ ดังนี้

 • พันธุกรรม
 • การได้รับพยาธิใบไม้ที่พบในเลือด ชนิด Schistosomiasis จะวางไข่ในกระเพาะปัสสาวะ เกิดการระคายเคืองจนเป็นสาเหตุของก้อนเนื้อมะเร็ง
 • การสูบบุหรี่ สารก่อมะเร็งถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะจนเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • สารเคมีพวกสีย้อมผ้า ที่พบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยาง และสายไฟฟ้า
 • เคมีบำบัดจากยา Cyclophosphamide
 • การแพร่มาจากมะเร็งที่อวัยวะอื่น

อาการโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับการสังเกตุอาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถสังเกตุอาการเบื้องต้น ได้ดังนี้

 • ปวดหลัง คล้ายโรคไตเรื้อรัง หรือ ไตวาย
 • ปัสสาวะบ่อย แสบ ติดขัด ขณะปัสสาวะ
 • ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด
 • อาการมะเร็งชนิดอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำเหลืองโต ไอ หายใจลำบาก ปวดกระดูก  

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติพันธุกรรม การทำงาน สภาพแวดล้อมที่อยู่
 • การตรวจปัสสาวะหาเม็ดเลือดแดง ตรวจร่างกายดูภาวะซีด อ่อนเพลีย
 • ตรวจเลือดซีบีซี
 • ตรวจเลือดดูการทำงานของ ไต ตับ เกลือแร่ต่างๆ
 • X-ray ปอดดูการแพร่ของมะเร็งที่ปอด
 • การตรวจX-ray ชนิด IVP, Intravenous pyelography ดูการทำงานกระเพาะปัสสาวะ
 • (CT scan/ซีทีสะแกน) หรือ MRI ช่องท้อง ดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลือง
 • การตรวจกระดูก โบนสะแกน (Bone scan) เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งกระดูก

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ระยะแรก เกิดเฉพาะเยื่อบุผนังกระเพาะปัสสาวะ
 2. ระยะสอง ลุกลามมายังกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
 3. ระยะสาม ลุกลามมายังเนื้อเยื่อ อวัยวะรอบๆกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด
 4. ระยะสุดท้าย ลุกลามทั่วช่องท้อง ต่อมน้ำเหลือง ปอด กระดูก

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มีรายละเอียด ดังนี้

 • การจี้กระแสไฟฟ้าในกระเพาะปัสสาวะ โดยเครื่องมือพิเศษ ร่วมกับการใช้เคมีบำบัด
 • การผ่าตัด เอาก้อนมะเร็งออกมาจากกระเพาะปัสสาวะ หรือเอากระเพาะปัสสาวะออก แล้วให้ผู้ป่วยปัสสาวะผ่านทางลำไส้ที่นำมาทำเป็นกระเพาะปัสสาวะ
 • การฉายรังสี ทำก่อนและหลังผ่าตัด อยู่ที่การพิจารณาของแพทย์
 • การใช้เคมีบำบัด ในผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรง และรักษาตามอาการที่พบ มักจะมีผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผมร่วง เม็ดเลือดขาวต่ำ ซีด เลือดออกง่าย

อัตตราการรอดชีวิตโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

 • ระยะแรก รอด 83-88%
 • ระยะสอง รอด 71-83%
 • ระยะสาม รอด 20-69%
 • ระยะสุดท้ายรอด 0-20%

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ไม่มีการตรวจคัดกรอง เพราะในระยะต้นๆผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการ จนมีความผิดปกติต่างๆ ถึงจะทราบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

 • การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสารเคมีดังที่กล่าวข้างต้น
 • หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ
 • หากพบอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ควรพบแพทย์โดยด่วนเพื่อการรักษาที่ทันการณ์
สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก