โรคหัวใจรูมาติก คือ โรคหัวใจ พบมากในประเทศไทย เกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ระยะแรกของการเกิดโรค ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก หมายถึงโรคอะไร กลุ่มเสี่ยงที่พบมีใครบ้าง มีสาเหตุการเกิดโรคอย่างไร อาการโรค การรักษา การป้องกันโรคนี้ทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกัน

โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก โรคไม่ติดต่อ โรคในเด็ก

โรคหัวใจรูมาติก คือ โรคหัวใจ พบมากในประเทศไทย เกิดกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ระยะแรกของการเกิดโรค ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ และจะทราบเมื่อมีอาการซึ่งอาจจะใช้เวลานาน โรคนี้ไม่ได้ส่งต่อทางพันธุกรรม เด็กที่ป่วยมักจะอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ชุมชนแออัด ไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ พบมากในประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนา อาการการป่วยมักจะเป็นซ้ำซาก จนเกิดการอักเสบของลิ้นหัวใจ ทำให้ตีบหรือรั่ว พบมากในเด็ก 5-15 ปี

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจรูมาติก

 • ติดเชื้อต่อมทอนซิลอักเสบจากเชื้อโรคที่ชื่อ เบต้าสเตรปโตคอคคัสกลุ่ม เอ (Beta- hemolytic Streptococcus Group A)
 • สภาพแวดล้อมชุมชนที่อาศัย พบมากในชุมชนแออัด
 • ภูมิต้านทานทำร้ายตนเอง
 • ติดเชื้อผิวหนังอักเสบ (Erythema marginatum)
 • เคลื่อนไหวผิดปกติ (Chorea)
 • หัวใจอักเสบ (Carditis)
 • ลิ้นหัวใจอักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • ยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

อาการโรคหัวใจรูมาติก

การรักษาโรคหัวใจรูมาติก

 • การประคับประคองอาการ ตามอาการที่พบ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมที่ได้รับบริจาค
 • ฉีดยาป้องกันการกลับมาเป็นโรค

โรคหัวใจรูมาติก ป้องกันได้โดย

 • การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่โดยเฉพาะในเด็ก
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด
 • การตรวจหรือสังเกตุเด็กอายุ 5-15 ปี หากพบอาการผิดปกติข้างต้นต้องรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาแต่เนิ่นๆ

โรคถุงลมโป่งพอง ( Emphysema ) คือโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นส่วนนึงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ส่วนมากโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุด มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีสาเหตุโรค อาการที่พบบ่อย การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันอย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้ทราบกัน

โรคถุงลมโปร่งพอง โรคปอด โรคทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ

โรคถุงลมโป่งพอง คือ โรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ เป็นส่วนนึงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยส่วนมากมักจะมาจากพฤติกรรมผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ สูบบุหรี่ติดต่อกันมานานหลายปี โรคนี้ติดสิบอันดับโรคที่ทำให้คนป่วยเสียชีวิตมากที่สุด โดยมักจะพบว่าผู้ป่วยจะเป็นชายมากกว่าหญิงและเป็นผู้สูงอายุ

สาเหตุหรือปัจจัยการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

 • บุหรี่ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรคนี้จะมีพฤติกรรมการติดบุหรี่โดยสูบติดต่อกันนานหลายปี โดยโอกาสที่ผู้สูบบุหรี่จะเป็นโรคนี้ประมาณ 25% ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เองแต่ได้รับควันบุหรี่จากคนใกล้เคียงติดต่อกันนาน
 • พันธุกรรม พบว่าโรคนี้มีการส่งต่อทางพันธุกรรมได้ โดยการขาดเอนไซม์ชื่อ Alpha-one antitrypsin ทำหน้าที่ป้องการถูกทำลายเนื้อเยื่อ ดังนั้นผู้ที่มียีนด้อยการสร้างเอนไซม์นี้จะทำให้ขาดหรือมีปริมาณน้อยจึงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • สารพิษทางอากาศ เกิดจากผู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือสภาพที่ทำงานที่ต้องรับฝุ่น ควันพิษต่างๆ เช่นในเหมืองถ่านหิน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป

กลไกการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

 • ควันบุหรี่หรือมลภาวะต่างๆ ก่อให้เกิดการอักเสบ ทำให้การทำงานของเอนไซม์ Alpha-one antitrypsin ลดลงหรือไม่ทำงาน
 • เมื่อเอนไซม์ป้องการทำลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่ทำงานผนังกั้นถุงลมเล็กๆจึงถูกทำลายถุงลมจึงมีลักษณะรวมกันเป็นถุงลมใหญ่เดียว
 • การแลกเปลี่ยนก๊าซทำได้น้อยลงเนื่องจากจำนวนถุงลมลดลง เกิดการคลั่งของก๊าซ ปริมาณออกซิเจนในปอดลดลง จึงทำให้ผู้ป่วยต้องหายใจเร็วขึ้นมากขึ้นเพื่อให้ได้ออกซิเจนตามที่ร่างกายต้องการ
 • เมื่อร่างกายมีออกซิเจนต่ำจะเหนื่อยง่าย หลอดเลือดบริเวณผนังถุงลมถูกทำลายด้วยทำให้หายใจลำบากมากยิ่งขึ้น

อาการโรคถุงลมโป่งพอง

การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพอง

 • ตรวจประวัติทั่วไป
 • ตรวจประวัติทางพันธุกรรม
 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • X-ray ปอด
 • ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)
 • ตรวจหาเอนไซม์ Alpha-one antitrypsin

 การรักษาโรคถุงลมโป่งพอง

 • บังคับการหยุดบุหรี่
 • บังคับการหลีกเลี่ยงมลพิษ
 • ให้ยาลดการอักเสบ
 • ให้ยาลดความดันโลหิต
 • ผ่าตัดถุงลมที่พองออกเพื่อให้หายใจได้มากขึ้น
 • กายภาพฟื้นฟูการหายใจ
 • รับประทานอาหารให้ครบ เพียงพอ ไม่ให้กล้ามเนื้อลีบ
 • หากเกิดการติดเชื้อที่ปอดให้ยาปฏิชีวนะตามเชื้อที่ได้รับ
 • ผ่าตัดเปลี่ยนปอดในรายที่อาการรุนแรง

การป้องกันโรคถุงลมโป่งพอง

 • งดการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ควันบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มลพิษต่างๆ ใช้หน้ากากอนามัย หมั่นตรวจสุขภาพปอด
 • หากพบว่าตนเองมีพันธุกรรม ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 • รับวัคซีนโรคไขหวัดใหญ่ ไม่ให้โรคกำเริบมากขึ้น
สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก