โรคอัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต ( Stroke ) คือ ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในการควบคุมการทำงานของแขนขา การรับรู้ความรู้สึก เกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เซลล์สมองตายบางส่วน ความแตกต่างระหว่างอัมพฤกษ์กับอัมพาตคืออะไร โรคอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรคเกิดจากอะไร กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค การตรวจโรคทำอย่างไร รักษาและป้องได้อย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ

โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองขาดเลือด

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในการควบคุมการทำงานของแขนขา การรับรู้ความรู้สึก โดย อัมพฤกษ์ อัมพาต มีความแตกต่างกัน คือ

อัมพฤกษ์ คือ อาการที่แขนขาอ่อนแรงกว่าเดิมมาก ไม่สามารถยกของหนัก หยิบจับของได้แม้แต่เขียนหนังสือ แต่แขนขายังมีความรู้สึกอยู่ แต่ใช้งานได้น้อยลง

อัมพาต คือ อาการที่แขนขาขาดการรับรู้ความรู้สึก ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมได้เลย ไม่สามารถออกแรงได้ ไม่สามารถใช้งานแขนขาได้อีก

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ทางการแพทย์เรียก cerebrovascular accident เกิดจากการที่สมองขาดเลือด โดยเมื่อเกิดขึ้นนานเกิน 1 วัน จะทำให้เกิดโรคนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับโรคหัวใจขาดเลือด ที่เกิดอาการหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวเมื่อขาดเลือด จึงเรียกคล้ายกันว่า Brain attack โรคนี้มักพบในผู้ทีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้น 65 ปี จะพบในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • การที่หลอดเลือดแดงสมองอุดตัน ซึ่งมีทั้งหลอดเลือดตีบ หรือ หลอดเลือดแข็งตัว หรือการเกิดลิ่มเลือดหลุดลอดเข้าไปในเส้นเลือดสมอง
 • การที่หลอดเลือดแดงแตก จากการที่ความดันเลือดสูงมากเกินไป
 • การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดในสมอง
 • โรคเบาหวาน 
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • อายุผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่ม 65 ปีขึ้นไป
 • เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • พันธุกรรม พบว่าผู้ป่วยที่มีญาติพี่น้องป่วยมักมีโอกาสป่วยด้วย

อาการผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ทรงตัวไม่ได้
 • อาการมึนงง
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • พูดไม่ชัด
 • สับสน
 • ตาพร่ามัว มองไม่ชัด
 • แขน ขา อ่อนแรง ด้านเดียวกัน
 • ชา ตามแขน ขา ใบหน้า
 • อาการคลื่นไส้ อาเจียน
 • หมดสติ อาจจะเสียชีวิตในทันที
 • หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว

การตรวจวินิจฉัยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ตรวจประวัติการรักษา
 • ตรวจอาการโดยทั่วไป
 • วัดความดันโลหิต
 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจระบบประสาท
 • ตรวจเลือดดูค่าน้ำตาล ไขมัน
 • เอกซ์เรย์สมอง
 • ทำเอนอาร์ไอสมอง

การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ผ่าตัดสมอง หากเส้นเลือดในสมองแตก
 • ให้ยาละลายลิ่มเลือด
 • ให้ยาลดการแข็งตัวของเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
 • ควบคุมโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ทำการฟิ้นฟูโดยทำกายภาพ กล้ามเนื้อแขนขา
 • การฝึกพูด ในรายที่การพูดบกพร่อง
 • การดูแลสุขอนามัยต่างๆเนื่องจากระยะแรกอาจจะยังช่วยเหลือดตัวเองไม่ได้
 • การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ยอมรับความจริง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และหมั่นพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ

การป้องกันการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 • เลิกสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว
 • ลดอาหารมัน เพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนควบคุมน้ำหนัก
 • ลดอาหารหวานมันเค็ม แป้ง น้ำตาล เพิ่มผักและผลไม้ให้มาก
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หมั่นสังเกตุอาการตนเอง และคนใกล้เคียง เพื่อการพบแพทย์ที่ทันท่วงที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคระบบประสาทถูกทำลาย โรคเกี่ยวกับประสาท เกิดจากอะไร รั... โรคระบบประสาทถูกทำลาย คือ ภาวะระบบประสาทถูกทำลาย จากสาเหตุต่างๆ ส่งผลต่อระบบการควบคุมร่างกายทุกส่วนมีปัญหาการทำงาน เป็นอาการของโรคอย่างหนึ่ง โรคระบบประสาทและสมอง มักเกิดกับผู้ที่ได...
โรคอาหารไม่ย่อย อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง โรคระบบการย่อยอาห... โรคอาหารไม่ย่อย ( Indigestion ) คือ ภาวะการไม่ย่อยอาหาร เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่ไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ทำให้ไม่สบายตัวในการดำเนินชีวิต ระบบทางเดินอาหาร เป็นระบบสำคัญ เพราะ ร่า...

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบMyocarditis หรือ Inflammatory cardiomyopathy) คือ ภาวะการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้มีอาการเจ็บทรวงอก หายใจลำบาก และ เหนื่อยง่าย เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนอายุ 50 ปีขึ้นไป คือโรคอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรคเกิดจากอะไร การตรวจโรคทำอย่างไร การรักษาและการป้องกันโรคทำได้อย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ศัพท์ทางการแพทย์เรียก Myocarditis หรือ Inflammatory cardiomyopathy เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในวันที่อายุมากขึ้น 40-50 ปี การตรวจวินิจฉัยทำได้ยาก จัดเป็นโรครุนแรง สามารถทำให้เสียชีวิตได้

สาเหตุการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 • การได้รับการกระทบกระเทือนของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ จากสารพิษ สารเคมีจากการทำเคมีบำบัด ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง รังสีจากการทำรังสีเทคนิค
 • อักเสบจากการที่ถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวทำร้าย เพราะได้รับการกระตุ้นจากการติดเชื้อ เรียกว่าเป็นสารภูมิต้านทาน หรือ แอนติบอดี้ (Antibody) ส่งผลให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การติดเชื้อทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใญ่ ไวรัสหัดเยอรมัน ไวรัสเอชไอวี แบคทีเรียวัณโรค
 • การติดเชื้อพวกสัตว์เซลล์เดียว พวก โรคบิดจากเชื้ออะมีบา โปรโตซัว
 • การติดเชื้อราในรายที่อ่อนแอ ไม่มีภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำ
 • การแพ้ยารักษาพวกยาปฏิชีวนะ
 • สารพิษจากสัตว์ งู ผึ้ง แมลงต่างๆ
 • การได้รับสารพิษ พวก สารหนู สารตะกั่ว ควันรถยนต์

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 

สำหรับอาการที่พบ เป็น อาการทางกายภาพไม่เด่นชัดนัก และ อาการเกี่ยวกับหัวใจ ทำให้การตรวจทราบโรคทำได้ยาก โดยสามารถสังเกตุอาการของโรค ได้ดังนี้

 • อาการไข้ 
 • อาการปวดเมื้อย
 • อาการไอ มีเสมหะ
 • อาการปวดท้อง อาจจะท้องเสียร่วมด้วย
 • อาการเจ็บทรวงอก
 • หายใจลำบาก
 • ใจสั่น เต้นรัว
 • เหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง
 • เป็นลม
 • อาการช็อค อาการหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิต

การตรวจวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 • การตรวจประวัติการรักษาต่างๆ
 • ประวัติการใช้นาที่ผ่านมา
 • การตรวจเลือดดูค่าซีบีซี
 • การตรวจเลือดดูการติดเชื้อต่างๆ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การทำเอมอาร์ไอ
 • การตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 • รักษาที่ต้นเหตุของโรค เช่น การให้ยาปฏิชีวนะในรายที่ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ ยาต้านไวรัส ในรายที่ติดเชื้อไวรัส
 • การหยุดยาที่แพ้เมื่อทราบว่าแพ้ยาชนิดใด
 • การประคับประคองอาการ เช่น อาการปวด ให้ยาแก้ปวด อาการขาดออกซิเจนให้ออกซิเจนเพิ่ม
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการที่จะหนักขึ้น เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย งานที่ทำ ภาวะความเครียดต่างๆ
 • ในรายที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะข้างเคียง เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ภาวะหัวใจล้มเหลียว แะอาจจะเสียชีวิตได้

การป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 • พบแพทย์โดยด่วนเมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆที่กล่าวไปแล้ข้างต้น
 • เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุกระตุ้นโดยตรงต่อการเกิดโรคหัวใจและระบบทางเดินหายใจ
 • ปรับการกินให้ลดอาหารเค็มลง ลดอาหารหวานมัน รับประทานผักและผลไม้ให้มาก
 • รักษาอาการจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมจนเกินไป
 • ลดแป้งและน้ำตาล ขนมหวานควรงด
 • ในรายที่พบว่าเป็นโรคนี้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งคัด

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคบิด โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร... โรคบิด ( Dysentery ) คือ ภาวะการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะของโรคบิด คือ จะมีมูกเลือดปนมากับอุจจาระ มีอาการเจ็บปวดขณะถ่ายอุจจาระ ปวดท้อง มีไข้ โรคระบบท...
อาการเมา เกิดจากอะไร กลไกของอาการเมาเหล้า... อาการเมา คือ ภาวะการมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูง จะทำให้เกิด อาการหลอดเลือดขยาย หน้าแดง ตัวแดง ส่งผลต่อ ความสามารถไปในควบคุมตนเองลดลง ความรู้สึกช้าลง การรับรู้ความรู้สึก การตอบสนอง ส...
สมุนไพร
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร