โรคลิ้นหัวใจรั่ว คือ ภาวะความผิดปรกติของการทำงานของลิ้นหัวใจผิดปรกติแต่กำเนิด การเกิดจากลิ้นหัวใจผิดปรกติ คือ การที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจเสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หมดแรง อาจทำให้หัวใจล้มเหลียว ได้ โรคลิ้นหัวใจรั่ว คือโรคอะไร มีสาเหตุการเกิดโรคอย่างไร กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคคือใคร การรักษาทำอย่างไร การดูแลผู้ป่วยทำได้อย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอให้ทราบกัน

ลิ้นหัวใจรั่ง ภาวะโรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจรั่ว คือ ภาวะความผิดปรกติของการทำงานของลิ้นหัวใจผิดปรกติแต่กำเนิด การเกิดจากลิ้นหัวใจผิดปรกติ คือ การที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจเสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย หมดแรง อาจทำให้หัวใจล้มเหลียว ได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ จะไม่แสดงอาการในระยะแรกที่เป็น แต่จะแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วัยรุ่น โดยจะเหนื่อยง่าย อาการอ่อนเพลียแม้เพียงเดินไม่กี่ก้าว หายใจหอบ ทำให้ไม่สารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ เมื่ออายุมากขึ้น 40-50 ปี จะมีอาการหนัก บางรายเกิดภาวะหัวใจล้มเหลียว จนอาจจะทำให้เสียชีวิตในที่สุด โดยคนไทยมักพบว่าเป็นที่ลิ้นบนและล่านของหัวใจด้านซ้าย

สาเหตุการเกิดโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • ความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์มารดา มีการพัฒนาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
 • การเสื่อมของลิ้นหัวใจเมื่ออายุมากขึ้น เกิดการเกาะของคราบหินปูนทำให้การทำงานผิดปกติ
 • การติดเชื้อจนเป็นโรคหัวใจรูมาติค ในเด็ก จนส่งผลเมื่อเติบโตขึ้น
 • การติดเชื้อจากช่องปาก การใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด จนเกิดติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ ทำให้เกิดการอักเสบ จนเป็นโรคได้

อาการผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • อาการไม่รุนแรงค่อยเป็นค่อยไป ไม่พบอาการในระยะแรกๆ ในวันเด็ก
 • เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าเหนื่อยง่าย หายใจหอบ จากการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • อาการอ่อนเพลีย หมดแรง ทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนัก
 • อาการหัวใจล้มเหลียว เสียชีวิตในบางราย

การตรวจวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • การตรวจคลื่นเสียงสะท้อน ที่มีความแม่นยำ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เรียกว่า เอคโค่ (echocardiogram)
 • การตรวจแบบใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ใช้เวลาตรวจ 30 นาที ดูการไหลเวียนของโลหิต การสูบฉีดของเลือดเมื่อหายใจเข้าออก การปิดเปิดของลิ้นหัวใจขณะหัวใจเต้น การรั่วของลิ้นหัวใจ การหย่อนยานของลิ้นหัวใจ

การดูแลรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • ในรายที่มีอาการหนักแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • ในรายที่อาการไม่หนักจะทำการติดตามเฝ้าระวังอาการ โดยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในระหว่างนั้น
 • บางรายเมื่อมีผ่าตัดแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้ำ
 • ในรายที่มีอาการแซกซ้อน หรือ ลิ้นหัวใจเสื่อมมากจะต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทันที โดยมีทั้งการใช้ลิ้นหัวใจเทียมจากเนื้อเยื่อหัวใจของวัวและหมู หรือลิ้นหัวใจสังเคราะห์
 • ในรายที่มีอาการไม่มากแพทย์จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการทำฟัน หรือการเจาะอวัยวะต่างๆเช่น เจาะหู เจาะลิ้น

การดูแลตนเองเมื่อพบว่าป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว

 • ในรายที่อาการไม่มากสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ
 • ไม่ควรออกกำลังกายหนักมาก หักโหม
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดการสูบบุหรี่
 • ลดอาหารรสจัด หวานมันเค็ม
 • หากจะต้องทำฟันควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • หากเกิดอาการผิดปกติใดๆควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเกี่ยวกับสมอง เกิดจากอะไร รักษาอย... โรคอัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต ( Stroke ) คือ ภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในการควบคุมการทำงานของแขนขา การรับรู้ความรู้สึก เกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เซลล์สมองตายบางส่ว...
โรคมะเร็งตับ เป็นอย่างไร มีกี่ระยะ สามารถรักษาได้หรือไม... โรคมะเร็งตับ เรียก liver cancer คือ ภาวะการเกิดเนื้องอกเนื้อร้ายที่ตับ ส่งผลต่อการทำงานของร่างกายผิดปรกติที่มีผลจากการทำงานของตับไม่ปรกติ โรคมะเร็งตับพบมากเพศชาย โดยเฉพาะผู้ติดสุรา...

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด คือ ความผิดปรกติของหัวใจตั้งแต่กำเนิด เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งกรรมพันธุ์ และ การผิดกำเนิดตั้งแต่ในครรถ์ ประเภทของหัวใจพิการมีอะไรบ้าง อาการและการรักษาอย่างไร การดูแลผู้ป่วยโรคนี้ทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกัน

โรคหัวใจเด็ก โรคหัวใจพิการ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเด็ก

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยปกติแล้วจะพบได้มากในเด็ก และเป็นสาเหตุให้เด็กที่ป่วยโรคนี้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถือว่าเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุด 80 เปอร์เซนต์ของโรคหัวใจที่พบได้ในเด็กเลยทีเดียว โรคนี้จึงเป็นปัญหาสุขภาพหลักในเด็กของไทย

สาเหตุการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 

 • จากพันธุกรรมที่ส่งต่อจากมารดา
 • ความผิดปกติของตัวอ่อนขณะที่มารดาตั้งครรภ์
 • ภาวะการผิดปกติในโครโมโซม พบมากในเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม
 • โรคติดเชื้ออื่นๆในขณะตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน
 • การที่มารดาขณะตั้งครรภ์ได้รับสารพิษ เช่น สารเคมี ยาเสพติดต่างๆ

อาการโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • มีอาการตัวเขียว
 • อาการหัวใจวาย
 • เสียชีวิตก่อนคลอด
 • บางรายไม่พบอาการผิดปกติ แต่หลังจาก 1-2 เดือนจึงตรวจพบ

ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

สำหรับการแบ่งประเภทของโรคนี้ มี 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีตัวเขียว และ กลุ่มที่ไม่มีตัวเขียว รายละเอียด มีดังนี้

 1. กลุ่มที่มีอาการตัวเขียว จะไม่มีอาการหัวใจวาย แต่จะพบรอยเขียวช้ำ ร้องตลอดเวลา หายใจหอบ
 2. กลุ่มไม่มีอาการตัวเขียว หรือ กลุ่มที่มีอาการหัวใจวาย จะมีการเจริญเติบโตช้า น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ หายใจหอบ ปอดบวม ปอดอักเสบบ่อย

การรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • การใช้ยารักษาเพื่อให้การทำงานของหัวใจดีขึ้น
 • การผ่าตัดใส่อุปกรณ์สายสวน ( Intervention Cardiac cauterization )

การดูแลเด็กที่ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 • รับการอบรมการดูแลเด็กจากผู้เชี่ยวชาญขณะรอผ่าตัด
 • อาหารที่รับประทานจะต้องไม่มีอาหารเค็ม หรือรสเค็ม
 • ออกกำลังกายพอเหมาะตามคำแนะนำของแพทย์
 • ป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อต่างๆ ดูแลรักษาความสะอาด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรควัวบ้า โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับสมอง รักษาอย่างไร... โรควัวบ้า ( bovine spongiform encephalopathy ) คือ ภาวะการติดเชื้อโรคจากการกินเนื้อวัวที่มีเชื้อวัวบ้า ส่งผลต่อการทำงานของสมอง จัดว่าเป็น โรคระบบประสาทและสมอง และ โรคติดต่อ โรควัวบ...
โรคน้ำกัดเท้า แช่น้ำนานไป เล่นสงกรานต์ ต้องระวัง... โรคน้ำกัดเท้า ( Athlete’s foot ) คือ ภาวะการเป็นแผลที่เท้า ชนิดเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากการที่เท้าแช่น้ำ เป็นเวลานาน จนเกิดอาการเท้าเปื่อย จนเกิดอาการติดเชื้อจนเป็นผล โรคติดเชื้อ ชนิดเร...
สมุนไพรต่างๆ
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร