โรคเอดส์ HIV มีเซ็กซ์อย่างปลอดภัย


โรคเอดส์ คือ โรคอะไร รุนแรงมากไหม รักษาหายไหม ยารักษามีไหม ตรวจอย่างไร ตรวจเจอแล้วทำอย่างไร ติดต่ออย่างไร ป้องกันอย่างไร มีชีวิตอยู่ได่นานไหม บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอ

โรคเอดส์ HIV เพศสัมพันธ์ปลอดภัย ตรวจเอดส์โรคเอดส์

เป็น โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เมื่อติดเชื้อแล้ว จะยังไม่แสดงอาการ นานหลายปี จนเข้าสู่ การป่วยระยะที่สาม จึงเรียกผู้ติดเชื้อเอชไอวี ว่า ผู้ป่วยโรคเอดส์

ระยะของ โรคเอดส์ มี 4 ระยะ 

 • ระยะแรก พึ่งได้รับเชื้อ เชื้อเอชไอวียังมีปริมาณน้อยอยู่ ไม่แสดงอาการใดๆ อาจตรวจไม่พบเชื้อในบางราย
 • ระยะที่สอง เชื้อเพิ่มจำนวน ใช้เวลานาน บางรายอาจใช้เวลาเป็นสิบปี ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกาย รูปแบบการดำเนินชีวิต
 • ระยะสาม เป็นระยะที่เรียกผู้ติดเชื้อว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องจาก เชื้อเอชไอวี เข้าไป ทำลายภูมิคุ้มกันร่างกาย ให้แย่ลง ทำให้เชื้อโรคอื่นๆที่ทำให้เกิด โรคต่างๆ เกิดการติดเชื้อ ที่ไม่พบในคนปกติ เช่น เชื้อราในปอด เชื้อราสมอง ส่วนมากจะพบว่า ผู้ป่วยโรคเอดส์ จะมีอาการของ โรคมะเร็ง เพราะร่างการขาดการเฝ้าระวัง เซลล์มะเร็ง พบมากคือ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 
 • ระยะสุดท้าย ระบบต่างๆของ ร่างกายเสื่อนถอย เมื่อถึงระยะนี้ถือเป็นระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด

โรคเอดส์ ติดต่อโดย 

 • ทางเพศสัมพันธุ์ โดยไม่ป้องกัน พบว่าเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ มากกว่า 70 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์ ติดโรคจาก การมีเพศสัมพันธุ์ โดย ไม่สวมถุงยางอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่ม รักร่วมเพศ พบว่ามีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และ ส่วนมากจะมีเพศสัมพันธุ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย ทำให้เกิดการระบาดของโรคนี้
 • การใช้เข็มร่วมกัน พบมากใน ผู้ติดยาเสพติดชนิดใช้เข็ม เช่น เฮโรอีน พฤติกรรม คือ มักเสพยาร่วมกับเพื่อน และ แบ่งกันเสพ โดยไม่เปลี่ยนเข็ม
 • การส่งต่อในครรภ์ พบว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ มีโอกาสสูงในการที่เด็กที่เกิดมา จะพบเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะโรคที่เป็น และ ภูมิคุ้มกันของมารดา
 • ความผิดพลาดทางการแพทย์ เช่น การถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การปฏิบัติหน้าที่ และ บังเอิญโดยเข็มแทง โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ก็มีรายงานพบประมาณไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
 • ทางสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย พบว่าโอกาสติดน้อย ดังนั้น การจูบ ไม่ควรมี การแลกนำลายกัน

 อาการโรคเอดส์ ที่พบ ได้แก่  

 • อาการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ในเวลาอันสั้น สูบผอมสังเกตุได้ชัด กางเกงเอวหลวมขึ้น เสื้อหลวมขึ้น
 • อาการไข้ เป็นๆหายๆ
 • อาการไอ ไอติดต่อกันนานๆ เนื่องจากปอดติดเชื้อรา มีโอกาสสูงที่จะเป็น วัณโรค 
 • อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ติดต่อกันหลายเดือน เนื่องจากติดเชื้อที่ ระบบทางเดินอาหาร
 • บริเวณใต้กกหู แขน ขาหนีบ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ของ ต่อมน้ำเหลือง จะบวมโตอักเสบ เนื่องจากติดเชื้อ และบางรายรุนแรง จนเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  
 • อาการผื่น คัน เป็นแผลตุ่ม อักเสบ มีน้ำหนอง เกิดจากการติดเชื้อที่ผิวหนัง จากเชื้อรา โรคเริม โรคงูสวัด

การตรวจ โรคเอดส์

 • การตรวจสอบถามประวัติ พฤติกรรมเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยง
 • การตรวจเลือด เพื่อดู เอชไอวีเอนติบอดี้ ถ้ามีแสดงว่ามีเชื้อ เอชไอวี ในร่างกาย ทั้งนี้ผู้ที่มีเชื้อในร่างกายแล้วบางครั้งก็อาจจะตรวจไม่พบ เพราะระยะแรกของ การรับเชื้อ ร่างกายยังไม่สร้างภูมิต้านทาน หรือ แอนติบอดี้ ทำให้ตรวจไม่พบ ส่วนมาก ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน สามเดือน ดังนั้นหาก ผู้รับการตรวจ ไม่มั่นใจในผลเลือด ให้เว้นระยะเวลา การตรวจ จากครั้งแรก ประมาณ 3 เดือน และ ระยะหว่างเว้นระยะเวลา ห้ามมี พฤติกรมมเสี่ยง ต่อการรับเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ป้องกัน หรือ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

การรักษา โรคเอดส์

เนื่องจากยังไม่มี ยารักษาโรคเอดส์ ให้หายขาดได้ มีเพียงแค่ ยาต้านไวรัส ที่ทำให้เชื้อไม่เพิ่ม และ หลักการปฏิบัติตน เพื่อให้ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ นานหลายสิบปี ได้แก่

 • กรณี ระยะ 1-2 รับประทานยาต้านไวรัส ตลอดชีวิต โดยตัวยาจะเป็น ยาที่ ยังยั้งการทำงานของเอนไซม์ ที่สำคัญต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัส เช่น ยายับยั้งเอนไซม์ ในกระบวนการลอกรหัสพันธุกรรม ของไวรัส เช่น Zidovudine (AZT) และ Stavudine (d4T)  หรือ ยายับยั้ง การสังเคราะห์โปรตีน ของไวรัส เช่น Nelfinavir และ Ritonavir ส่วนมากแพทย์จะใช้ยาทั้ง สองกลุ่มนี้ร่วมกัน
 • กรณีเกินระยะ 3 จะให้ยาที่เป็น สาเหตุของอาการป่วย ยารักษาเชื้อรา ยารักษาวัณโรค  
 • กรณีอาการป่วยเกิดจาก โรคมะเร็ง จะรักษาตามวิถีการรักษา โรคมะเร็ง 
 • การรักษาโดยยีนบำบัด ที่เรียกว่า ครีสเปอร์ รักษาโรคเอดส์ได้แล้ว หายขาดในหนู และจะมีการทดลองในลิง และ มนุษย์ต่อไป

การป้องกัน โรคเอดส์ ทำได้โดย 

 • สวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ สวมเพียงชั้นเดียว ไม่ควรสวนสองชั้น เพราะจะทำให้เกิดสุญญากาศ ถุงยางแตกได้ กรณี สามีภรรยา ให้ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือ ก่อน คิดมีลูก
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก ออรอลเซ็กซ์
 • ไม่จูบแลกน้ำลาย เพราะอาจมี แผลในปาก ติดเชื้อได้
 • ผู้ติดเชื้อ ไม่ให้เลือดผู้อื่น
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน โดยเฉพาะใน ผู้ติดยาเสพติด กรณี บุคลากรทางการแพทย์ ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด เมื่อ ต้องใช้เข็มฉีดยา การทำงานที่มีเลือด การเข้าไปช่วยอุบัติเหตุ ต่างๆ ควรสวมถุงมือยาง มีหน้ากากป้องกัน
 • ยุง ไม่สามารถเป็นพาหะ โรคเอดส์ ได้
 • ไม่สามารถติด โรคเอดส์ ทางลมหายใจได้
 • ใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ ไม่ติดโรคเอดส์
 • การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคเอดส์ การติดต่อ การมีเพศสัมพันธุ์ที่ปลอดภัย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคไส้เลื่อน ลำไส้เล็กเคลื่อนที่ คลำเจอก้อนเนื้อรีบพบแพ... โรคไส้เลื่อน คือโรคที่อัตรายไหม พบมากในเพศใด สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคืออะไร การรักษาทำอย่างไร ป้องกันการเกิดโรคอย่างไร บทความนี้จะนำความรู้มาให้ทราบ ...
จัดฟันโลหะด้านนอก ราคา ข้อดีข้อเสีย... จัดฟันโลหะด้านนอก คืออะไร ทำไมใช้เหล็ก ลวดจัดฟัน ยางจัดฟัน ราคา แพงไหม ดีอย่างไร ข้อเสียมีอะไร ใส่ลวดเจ็บไหม ดึงลวดเจ็บไหม ใช้เวลานานไหม บทความนี้จะรว...
โรคข้อเข่าเสื่อม พบมากในคนชรา ผ่าตัดเข่า... โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคอะไร พบมากในผู้ป่วยอายุเท่าไหร่ สาเหตุเกิดจากอะไร อาการที่พบเป็นอย่างไร รักษาได้ไหม รักษาอย่างไร ป้องกันอย่างไร บทความนี้จะเสน...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ