โรคเอดส์ HIV ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รักษาอย่างไร

โรคเอดส์ คือ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี HIV จากการมีเพศสัมพันธ์ หรือ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาการของโรค การรักษาและการป้องกันโรค ทำอย่างไร

โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ

โรคเอดส์ คือ โรคอะไร รุนแรงมากไหม รักษาหายไหม ยารักษามีไหม ตรวจอย่างไร ตรวจเจอแล้วทำอย่างไร ติดต่ออย่างไร ป้องกันอย่างไร มีชีวิตอยู่ได่นานไหม บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอ

ระยะของโรคเอดส์

สำหรับระยะการเกิดโรคเอดส์ มี 4 ระยะ โดยรายละเอียดของระยะการเกิดโรค มีดังนี้

 • ระยะแรก พึ่งได้รับเชื้อ
 • อที่ผิวหนัง จากเชื้อรา โรคเริม โรคงูสวัด

การตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์

 •  เชื้อเอชไอวียังมีปริมาณน้อยอยู่ ไม่แสดงอาการใดๆ อาจตรวจไม่พบเชื้อในบางราย
 • ระยะที่สอง เชื้อเพิ่มจำนวน ใช้เวลานาน บางรายอาจใช้เวลาเป็นสิบปี ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกาย รูปแบบการดำเนินชีวิต
 • ระยะสาม เป็นระยะที่เรียกผู้ติดเชื้อว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องจาก เชื้อเอชไอวี เข้าไป ทำลายภูมิคุ้มกันร่างกาย ให้แย่ลง ทำให้เชื้อโรคอื่นๆที่ทำให้เกิด โรคต่างๆ เกิดการติดเชื้อ ที่ไม่พบในคนปกติ เช่น เชื้อราในปอด เชื้อราสมอง ส่วนมากจะพบว่า ผู้ป่วยโรคเอดส์ จะมีอาการของ โรคมะเร็ง เพราะร่างการขาดการเฝ้าระวัง เซลล์มะเร็ง พบมากคือ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • ระยะสุดท้าย ระบบต่างๆของ ร่างกายเสื่อนถอย เมื่อถึงระยะนี้ถือเป็นระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในที่สุด

การติดต่อของเชื้อไวรัสเอชไอวี 

 • ทางเพศสัมพันธุ์ โดยไม่ป้องกัน พบว่าเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ มากกว่า 70 เปอร์เซนต์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์ ติดโรคจาก การมีเพศสัมพันธุ์ โดย ไม่สวมถุงยางอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่ม รักร่วมเพศ พบว่ามีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และ ส่วนมากจะมีเพศสัมพันธุ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย ทำให้เกิดการระบาดของโรคนี้
 • การใช้เข็มร่วมกัน พบมากใน ผู้ติดยาเสพติดชนิดใช้เข็ม เช่น เฮโรอีน พฤติกรรม คือ มักเสพยาร่วมกับเพื่อน และ แบ่งกันเสพ โดยไม่เปลี่ยนเข็ม
 • การส่งต่อในครรภ์ พบว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ มีโอกาสสูงในการที่เด็กที่เกิดมา จะพบเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะโรคที่เป็น และ ภูมิคุ้มกันของมารดา
 • ความผิดพลาดทางการแพทย์ เช่น การถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การปฏิบัติหน้าที่ และ บังเอิญโดยเข็มแทง โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ก็มีรายงานพบประมาณไม่เกิน 2 เปอร์เซนต์ ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
 • ทางสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย พบว่าโอกาสติดน้อย ดังนั้น การจูบ ไม่ควรมี การแลกนำลายกัน

 อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ 

 • อาการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ในเวลาอันสั้น สูบผอมสังเกตุได้ชัด กางเกงเอวหลวมขึ้น เสื้อหลวมขึ้น
 • อาการไข้ เป็นๆหายๆ
 • อาการไอ ไอติดต่อกันนานๆ เนื่องจากปอดติดเชื้อรา มีโอกาสสูงที่จะเป็น วัณโรค
 • อาการท้องเสีย ท้องร่วงถ่ายเหลว ติดต่อกันหลายเดือน เนื่องจากติดเชื้อที่ ระบบทางเดินอาหาร
 • บริเวณใต้กกหู แขน ขาหนีบ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ของ ต่อมน้ำเหลือง จะบวมโตอักเสบ เนื่องจากติดเชื้อ และบางรายรุนแรง จนเป็น โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • อาการผื่น คัน เป็นแผลตุ่ม อักเสบ มีน้ำหนอง เกิดจากการติดเชื้
 • การตรวจสอบถามประวัติ พฤติกรรมเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยง
 • การตรวจเลือด เพื่อดู เอชไอวีเอนติบอดี้ ถ้ามีแสดงว่ามีเชื้อ เอชไอวี ในร่างกาย ทั้งนี้ผู้ที่มีเชื้อในร่างกายแล้วบางครั้งก็อาจจะตรวจไม่พบ เพราะระยะแรกของ การรับเชื้อ ร่างกายยังไม่สร้างภูมิต้านทาน หรือ แอนติบอดี้ ทำให้ตรวจไม่พบ ส่วนมาก ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน สามเดือน ดังนั้นหาก ผู้รับการตรวจ ไม่มั่นใจในผลเลือด ให้เว้นระยะเวลา การตรวจ จากครั้งแรก ประมาณ 3 เดือน และ ระยะหว่างเว้นระยะเวลา ห้ามมี พฤติกรมมเสี่ยง ต่อการรับเชื้อ เช่น มีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ป้องกัน หรือ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

การรักษาโรคเอดส์

เนื่องจากยังไม่มี ยารักษาโรคเอดส์ ให้หายขาดได้ มีเพียงแค่ ยาต้านไวรัส ที่ทำให้เชื้อไม่เพิ่ม และ หลักการปฏิบัติตน เพื่อให้ ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ นานหลายสิบปี ได้แก่

 • กรณี ระยะ 1-2 รับประทานยาต้านไวรัส ตลอดชีวิต โดยตัวยาจะเป็น ยาที่ ยังยั้งการทำงานของเอนไซม์ ที่สำคัญต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัส เช่น ยายับยั้งเอนไซม์ ในกระบวนการลอกรหัสพันธุกรรม ของไวรัส เช่น Zidovudine (AZT) และ Stavudine (d4T)  หรือ ยายับยั้ง การสังเคราะห์โปรตีน ของไวรัส เช่น Nelfinavir และ Ritonavir ส่วนมากแพทย์จะใช้ยาทั้ง สองกลุ่มนี้ร่วมกัน
 • กรณีเกินระยะ 3 จะให้ยาที่เป็น สาเหตุของอาการป่วย ยารักษาเชื้อรา ยารักษาวัณโรค
 • กรณีอาการป่วยเกิดจาก โรคมะเร็ง จะรักษาตามวิถีการรักษา โรคมะเร็ง
 • การรักษาโดยยีนบำบัด ที่เรียกว่า ครีสเปอร์ รักษาโรคเอดส์ได้แล้ว หายขาดในหนู และจะมีการทดลองในลิง และ มนุษย์ต่อไป

การป้องกันโรคเอดส์

 • สวมถุงยางอนามัย ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ สวมเพียงชั้นเดียว ไม่ควรสวนสองชั้น เพราะจะทำให้เกิดสุญญากาศ ถุงยางแตกได้ กรณี สามีภรรยา ให้ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือ ก่อน คิดมีลูก
 • ไม่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก ออรอลเซ็กซ์
 • ไม่จูบแลกน้ำลาย เพราะอาจมี แผลในปาก ติดเชื้อได้
 • ผู้ติดเชื้อ ไม่ให้เลือดผู้อื่น
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน โดยเฉพาะใน ผู้ติดยาเสพติด กรณี บุคลากรทางการแพทย์ ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุด เมื่อ ต้องใช้เข็มฉีดยา การทำงานที่มีเลือด การเข้าไปช่วยอุบัติเหตุ ต่างๆ ควรสวมถุงมือยาง มีหน้ากากป้องกัน
 • ยุง ไม่สามารถเป็นพาหะ โรคเอดส์ ได้
 • ไม่สามารถติด โรคเอดส์ ทางลมหายใจได้
 • ใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ ไม่ติดโรคเอดส์
 • การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรคเอดส์ การติดต่อ การมีเพศสัมพันธุ์ที่ปลอดภัย

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม