โรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 25%%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88

โรคหัวใจ สาเหตุการเกิดโรคหัวใจ อาการโรคหัวใจ การรักษา การตรวจวินิจฉัย การป้องกันโรคหัวใจ

โรคหัวใจ ภาษาการแพทย์เรียก Heart disease หมายถึงภาวะความผิดปกติที่เกิดที่หัวใจ ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจ

โดยมากจะเกิดจากหลอดเลือดที่หัวใจ โรคหัวใจจึงมักหมายรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease หรือ Coronary heart disease) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 25% ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด

เมื่อหลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบแคบจะส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้เต็มที่ ทำให้หัวใจขาดเลือด กล้าเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดก็จะตาย จึงส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติตามมามากมาย โรคหลอดเลือดในหัวใจ จึงอันตรายมาก

โรคหลอดเลือดในหัวใจ พบมากในผู้ชายมากกว่าหญิง และส่วนมากผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าวัยหนุ่มสาว แต่พบว่าหลังจากอายุ 60 ปีขึ้นไปความเสี่ยงที่เป็นโรคนี้ในชายและหญิงจะเท่ากัน

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีสาเหตุการเกิด  สาเหตุมาจากการหดตัวของหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นผลมากจากสภาวะต่างๆที่กระทบจิตใจ เช่น ความเครียดต่างๆ หรือ เป็นผลมาจากการที่มีไขมันมาพอกที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือดหัวใจ จึงทำให้เลือดไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงกล้าเนื้อหัวใจได้เต็มที่ หรือเกิดจากการอักเสบของผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดการจับตัวของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวเพื่อซ่อมแซมการอักเสบ แต่จะส่งผลให้หลอดเลือดแคบลง ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเพื่อไปล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจดังที่กล่าวมา

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความเสี่ยงในบุคคลต่อไปนี้

 1. กรรมพันธุ์ บุคคลที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องป่วยโรคนี้มักจะพบว่ามีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่ไม่มี
 2. บุคคลที่มีความเครียดสูง พบว่าคนที่มีความเครียดมากจะส่งผลต่อการหดตัวของหลอดเลือดมากกว่าคนปกติ
 3. บุคคลที่ชอบทานอาหารมัน หรืออาหารที่มีไขมันสูง จะส่งผลให้ไขมันไปพอกตามเส้นเลือด
 4. บุคคลที่ขาดการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายจะช่วยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
 5. บุคคลที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคควมดันโลหิตสูง
 6. บุคคลที่ติดบุหรี่ ควันบุหรี่ส่งผลโดยตรงต่อการหดตัวของหลอดเลือดหัวใจ และการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 7. บุคคลที่มีไขมันในเลือดสูง มักพบว่าหลอดเลือดหัวใจจะตีบ

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีอาการที่พบบ่อยดังต่อไปนี้ 

 1. ตรวจพบว่าไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ
 2. ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 3. ตรวจพบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปไหล่แขนด้านซ้าย
 4. ตรวจพบอาการหัวใจล้มเหลว เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เรียกอาการนี้ว่าหัวใจวาย
 5. เมื่อออกกำลังกายหรือออกแรงมากๆจะเกิดการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 6. ระยะแรงที่เป็นจะตรวจไม่พบอาการ เพราะหลอดเลือดยังตีบไม่มาก

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีวิธีการตรวจและวินิฉัยโรคโดย การตรวจสอบประวัติการรักษาของญาติ ว่ามีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่ จากนั้นจะตรวจร่างกายโดยเริ่มจากการวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดเพื่อดูไขมันในเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจว่าปกติหรือไม่

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีวิธีการรักษาโดย การให้คำแนะนำการใช้ชีวิตให้มีพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มักจะใช้ยาร่วมด้วย โดยจะเป็นยาขยายหลอดเลือดหัวใจ ยาต้านการแข็หัวของหลอดเลือด ยาลดไขมันในเลือด การผ่าตัดขยายหลอดเลือดในรายที่มีอาการวิกฤต

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเพราะไม่สามารถออกแรงได้มาก เพราะจะทำให้เกิดอาการหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวโดยฉับพลัน อีกกรณีนึงคืออัมพฤกษ์ อัมพาต จากการที่สมองขาดเลือดไปล่อเลี้ยง เพราะการทำงานของหัวใจลดลงทำให้เลือดไปไม่ถึงเซลล์สมองจึงเกิดการตายทำให้ไม่สามารถสั่งการร่างกายได้ จึงเกิดเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ มีวิธีดูแลตัวเองดังนี้

 1. รักษาสุขภาพใจ ไม่เครียดหากิจกรรมเพื่อลดความเครียด
 2. ควบคุมอาการโรคอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ไม่ให้รุกรามมากขึ้น
 3. ควบคุมการออกกำลังกายควรเป็นประจำสม่ำเสมอ และไม่หักโหมจนเกินไป
 4. ควบคุมการกิน ลดอาหารมัน เช่น อาหารทอด อาหารผัด ควรเพิ่มประเภทต้ม นึ่ง
 5. รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งคัด ไม่ขาดยา
 6. ปฏิบัติตนตามคำสั่งแพทย์
 7. พบแพทย์ตามนัด สม่ำเสมอ หมั่นสังเกตุอาหารตนเอง
 8. หากพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก ปวดร้าวด้านซ้าย เหนื่อยหอบผิดปกติ หายใจเร็ว เหงื่อออกมาก หน้ามืดจะเป็นลม หยุดหายใจ ต้องพบแพทย์ทันที เพราะเป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถป้องกันได้ดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
 2. พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาหารผิดปกติของร่างกาย
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ลดอาหารมัน ควบคุมน้ำหนัก และรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ลดภาวะที่จะทำให้เกิดความเครียด เช่น การทำงานที่เครียดหนักเกินไป เพิ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเครียด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคคางทูม ติดเชื้อไวรัส เป็นมากในเด็ก ป้องกันได้โดยวัคซ... โรคคางทูม คือโรคอะไร มีสาเหตุการเกิดโรคจากอะไร รักษาหายไหม อันตรายไหม อาการที่พบเป็นอย่างไร การรักษาทำอย่างไร ป้องกันโรคได้ไหม บทความนี้จะนำข้อมูลมาเส...
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศ สุขภาพผู้หญิง... โรคซิฟิลิส คือ โรคอะไร อันตรายมากไหม เป็นแล้วหายไหม รักษาโรคนี้ได้อย่างไร เมื่อเป็นโรคนี้แล้วต้องทำอย่างไร การป้องกันทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเส...
โรคหัด เด็ก 9-12 เดือน ควรได้รับวัคซีน อันตรายหากเกิดโร... โรคหัด คือโรคอะไร อันตรายไหม รักษาหายไหม พบมากในกลุ่มใด สาเหตุเกิดจากอะไร อาการโรคเป็นอย่างไร การรักษาทำอย่างไร ป้องกันได้ไหม บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลใ...

โรคต่างๆ


สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ