โรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว รักษาอย่างไร

โรคหัวใจ ( Heart disease ) หมายถึง ภาวะความผิดปกติที่เกิดที่หัวใจ ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจโดยมากจะเกิดจากหลอดเลือดที่หัวใจ โรคหัวใจ สาเหตุการเกิดโรคหัวใจ อาการโรคหัวใจ การรักษา การตรวจวินิจฉัย การป้องกันโรคหัวใจ

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ( Coronary artery disease หรือ Coronary heart disease ) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 25% ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด

เมื่อหลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบแคบจะส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้เต็มที่ ทำให้หัวใจขาดเลือด กล้าเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดก็จะตาย จึงส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้เกิดอาการผิดปกติตามมามากมาย โรคหลอดเลือดในหัวใจ จึงอันตรายมาก โรคหลอดเลือดในหัวใจ พบมากในผู้ชายมากกว่าหญิง และส่วนมากผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากกว่าวัยหนุ่มสาว แต่พบว่าหลังจากอายุ 60 ปีขึ้นไปความเสี่ยงที่เป็นโรคนี้ในชายและหญิงจะเท่ากัน

สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ

โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุมาจากการหดตัวของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นผลมากจากสภาวะต่างๆที่กระทบจิตใจ เช่น ความเครียด การที่มีไขมันมาพอกที่หลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือดหัวใจ จึงทำให้เลือดไม่สามารถมาหล่อเลี้ยงกล้าเนื้อหัวใจได้เต็มที่ หรือ เกิดจากการอักเสบของผนังหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิดการจับตัวของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวเพื่อซ่อมแซมการอักเสบ แต่จะส่งผลให้หลอดเลือดแคบลง ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเพื่อไปล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจดังที่กล่าวมา

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

สำหรับกลุ่มคนต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ มีดังนี้

 1. กรรมพันธุ์ บุคคลที่มีญาติพ่อแม่พี่น้องป่วยโรคนี้มักจะพบว่ามีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคนี้มากกว่าคนที่ไม่มี
 2. บุคคลที่มีความเครียดสูง พบว่าคนที่มีความเครียดมากจะส่งผลต่อการหดตัวของหลอดเลือดมากกว่าคนปกติ
 3. บุคคลที่ชอบทานอาหารมัน หรืออาหารที่มีไขมันสูง จะส่งผลให้ไขมันไปพอกตามเส้นเลือด
 4. บุคคลที่ขาดการออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายจะช่วยการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
 5. บุคคลที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคควมดันโลหิตสูง
 6. บุคคลที่ติดบุหรี่ ควันบุหรี่ส่งผลโดยตรงต่อการหดตัวของหลอดเลือดหัวใจ และการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ
 7. บุคคลที่มีไขมันในเลือดสูง มักพบว่าหลอดเลือดหัวใจจะตีบ

อาการโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ

 1. ตรวจพบว่าไขมันในเลือดสูงกว่าค่าปกติ
 2. ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 3. ตรวจพบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ร้าวไปไหล่แขนด้านซ้าย
 4. ตรวจพบอาการหัวใจล้มเหลว เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ เรียกอาการนี้ว่าหัวใจวาย
 5. เมื่อออกกำลังกายหรือออกแรงมากๆจะเกิดการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
 6. ระยะแรงที่เป็นจะตรวจไม่พบอาการ เพราะหลอดเลือดยังตีบไม่มาก

การตรวจและวินิฉัยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ

การตรวจสอบประวัติการรักษาของญาติ ว่ามีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่ จากนั้นจะตรวจร่างกายโดยเริ่มจากการวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดเพื่อดูไขมันในเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูการทำงานของหัวใจว่าปกติหรือไม่

วิธีการรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ

การให้คำแนะนำการใช้ชีวิตให้มีพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น มักจะใช้ยาร่วมด้วย โดยจะเป็นยาขยายหลอดเลือดหัวใจ ยาต้านการแข็หัวของหลอดเลือด ยาลดไขมันในเลือด การผ่าตัดขยายหลอดเลือดในรายที่มีอาการวิกฤต

เนื่องจากทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเพราะไม่สามารถออกแรงได้มาก เพราะจะทำให้เกิดอาการหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวโดยฉับพลัน อีกกรณีนึงคืออัมพฤกษ์ อัมพาต จากการที่สมองขาดเลือดไปล่อเลี้ยง เพราะการทำงานของหัวใจลดลงทำให้เลือดไปไม่ถึงเซลล์สมองจึงเกิดการตายทำให้ไม่สามารถสั่งการร่างกายได้ จึงเกิดเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

วิธีดูแลตัวเองเมื่อป่วยโรคหัวใจ

 1. รักษาสุขภาพใจ ไม่เครียดหากิจกรรมเพื่อลดความเครียด
 2. ควบคุมอาการโรคอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ไม่ให้รุกรามมากขึ้น
 3. ควบคุมการออกกำลังกายควรเป็นประจำสม่ำเสมอ และไม่หักโหมจนเกินไป
 4. ควบคุมการกิน ลดอาหารมัน เช่น อาหารทอด อาหารผัด ควรเพิ่มประเภทต้ม นึ่ง
 5. รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งคัด ไม่ขาดยา
 6. ปฏิบัติตนตามคำสั่งแพทย์
 7. พบแพทย์ตามนัด สม่ำเสมอ หมั่นสังเกตุอาหารตนเอง
 8. หากพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก ปวดร้าวด้านซ้าย เหนื่อยหอบผิดปกติ หายใจเร็ว เหงื่อออกมาก หน้ามืดจะเป็นลม หยุดหายใจ ต้องพบแพทย์ทันที เพราะเป็นอันตรายถึงชีวิต

การป้องกันโรคหัวใจ

 1. ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
 2. พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาหารผิดปกติของร่างกาย
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ลดอาหารมัน ควบคุมน้ำหนัก และรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ลดภาวะที่จะทำให้เกิดความเครียด เช่น การทำงานที่เครียดหนักเกินไป เพิ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเครียด

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม