โรคสมองพิการ โรคซีพี โรคเกี่ยวกับสมอง รักษาอย่างไร

โรคสมองพิการ คือ ภาวะการผิดปรกติของสมองตั้งแต่กำเนิด จักเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่ง ซึ่งอาการจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บุคคล เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาขยับได้ไม่ดี มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว การเดินจะมีปัญหามาก อาการเกร็ง ไม่มีความคล่องตัว โรคสมองพิการ คือ โรคอะไร มีอาการอย่างไร รักษาหายไหม ใครคือกลุ่มเสี่ยง สาเหตุคืออะไร รักษาอย่างไร ป้องกันได้ไหม บทความนี้จะนำมาเสนอให้ทราบ

โรคสมองพิการ โรคระบบประสาทและสมอง โรคตั้งแต่เกิด พิการโดยกำเนิด

โรคสมองพิการ คือ ภาวะการผิดปรกติของสมองตั้งแต่กำเนิด จักเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่ง ซึ่งอาการจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บุคคล เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาขยับได้ไม่ดี มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว การเดินจะมีปัญหามาก อาการเกร็ง ไม่มีความคล่องตัว บางรายนอกจากการเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ยังมีการบกพร่องเรื่องประสาทสัมผัสอย่างอื่นด้วย เช่น การได้ยิน การพูด การตอบสนองของร่างกาย การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมักจะทำได้ช้ากว่าคนทั่วไป ระยะการเกิดโรคมักจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญมากที่สุด แต่หลังจาก 7 ปีแล้วสมองจะหยุดการเจริญทำให้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่ได้รับการฟื้นฟูก็จะทำให้เป็นสภาพนั้นตลอดชีวิต แขนขาเกร็ง เส้นตึงเส้นยึดยืดแขนขาไม่ได้

สาเหตุการเกิดโรคสมองพิการ

 • ความพกพร่องทางพันธุกรรม จากการศึกษางานวิจัยในปัจจุบันเปรียบเทียบยีนของคนปกติและยีนของผู้ป่วยโรคสมองพิการพบว่ายีนที่ควบคุมการสร้างกลูตามีนในร่างกายมีความผิดปกติคือ สร้างมากเกินความจำเป็น ซึ่งสารนี้จะไปมีผลต่อการเชื่อมต่อของเส้นประสาท โดยสารชื่อนิวโรโทรพินจะถูกลดปริมาณลง ทำให้เซลล์ประสาทถูกทำลายมากขึ้น เกิดการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทการเชื่อมต่อระหว่าเซลล์
 • ภาวะสมองผิดปกติในส่วนเนื้อสมองสีขาว หรือ periventricular leukomalacia ส่งผลทำให้เป็นโรคสมองพิการ 
 • ภาวะพัฒนาการผิดปกติของสมอง เมื่อเทียบกับคนปกติ มีการพัฒนาเจริญช้าหรือผิดแปลกไป
 • มีภาวะเลือดออกในสมอง ทำให้เกิดการคลั่งของเลือดในสมอง ส่งผลถึงการทำงานของสมองจนเป็นโรคสมองพิการ 
 • ภาวะการขาดเลือดของสมอง ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยนัก ส่งผลให้เนื้อสมองตาย ขาดการเจริญจนเป็นโรคสมองพิการ
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นโรคสมองพิการ โดยกำเนิด พบได้ไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยโรคนี้
 • การขาดอากาศของสมองระหว่างการคลอด ทำให้สมองเกิดความผิดปกติในชั่วขณะ แต่ส่งผลถึงพัฒนาการของสมองในระยะถัดมา พบได้ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยโรคสมองพิการ 
 • การที่ได้รับเชื้อหัดเยอรมัน cytomegalovirus จากมารดาขณะตั้งครรภ์ ทำให้เด็กที่เกิดมาผิดปกติทางระบบประสาทและสมอง
 • การที่มารดาเด็กมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ตั้งครรภ์ เช่น มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน มีผลต่อการคลอดเสี่ยงต่อการที่เด็กเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน
 • การที่มารดาไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพขณะตั้งครรภ์ เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ได้รับสารพิษโลหะหนัก รังสีอันตราย อุบัติเหตุเกิดแรงกระแทก แรงอัด ก็สามารถส่งผลต่อพัฒนาการสมองของเด็กในครรภ์ได้เช่นกัน
 • หลอดเลือดในสมองของทารกในครรภ์ตีบ รวมทั้งภาวะการเลือดออกในสมองของเด็กในครรภ์
 • การทำคลอดในเด็กแฝด มักมีความเสี่ยงได้เช่นกัน
 • รกพันคอเด็กขณะทำคลอด
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • เด็กมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 1.5 กก.
 • ภาวะตัวเขียวหลังจากคลอด เด็กไม่ยอมหายใจ คือจะไม่ร้องนานเกิน 5 นาที
 • เด็กที่ต้องเข้าตู้อบ นานเกิน 4 อาทิตย์ มักมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองพิการ
 • เด็กตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากคลอด 1 อาทิตย์ก็มีความเสี่ยงมากขึ้น
 • ภาวะการติดเชื้อในสมองของเด็กทารก ทำให้เกิดการอักเสบของสมอง เป็นโรคสมองอักเสบ  และระยะยาวแล้วอาจจะเป็นโรคสมองพิการได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที
 • อาการชักในเด็กทารก จากภาวะความผิดปกติของคลื่นสมอง
 • การรักสารตะกั่วตั้งแต่เล็กทำให้สมองผิดปกติได้
 • อุบัติเหตุจากแรงกระแทก เมื่อรถชน กระทบกระเทือนต่อสมองของเด็ก

อาการโรคสมองพิการสำหรับทารกมีที่พ่อแม่ควรสังเกตุ

 • ตัวอ่อนนิ่มมาก อ่อนโยกเยก เด็กไม่ทรงตัวขณะอุ้ม
 • วางเท้าลงพื้นไม่ได้ขณะยืน
 • ไม่ยอมแบมือเมื่ออายุมากขึ้น มักจะคงการกำมือไว้ตลอดเวลา
 • อาการเกร็งของแขนขา อาจจะเป็นซีกเดียวหรือทั้งสองซีกก็ได้
 • ไม่สามารถตั้งใข่ หรือ คลานได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป

การตรวจวินิจฉัยโรคสมองพิการ

 • มักจะทำการตรวจแน่ชัดได้เมื่อเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป
 • หากไม่ชัดเจนจะตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ตรวจคลื่นสมอง

การรักษาโรคสมองพิการ

 • ควรรีบปรึกษาแพทย์เมื่อสังเกตุอาการพบตามที่กล่าวมาข้างต้น
 • พ่อแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กสามารถฟื้นฟูได้มากที่สุด
 • รักษาตามอาการที่พบ เช่น เมื่อแขนขาอ่อนแรง เกร็ง จะต้องทำการกายภาพบำบัด
 • การฝึกพูดจากผู้เชี่ยวชาญ ในรายที่ไม่สามารถพูดได้
 • การฝึกการใช้สายตา การเสริมทักษะการสื่อสารในรายที่บกพร่องทางการได้ยิน
 • การให้ยาระงับอาการเกร็ง อาการชัก
 • การรักษาจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ควรหมั่นพบแพทย์เพื่อให้สามารถติดตามอาการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การผ่าตัดในรายที่สามารถทำได้เพื่อรักษาความบกพร่องต่างๆ

การป้องกันโรคสมองพิการ

 • หากเกิดจากพันธุกรรมจะไม่สามารถป้องกันได้ แต่สามารถฟื้นฟูเพื่อให้เด็กสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มากที่สุด พ่อแม่ที่มีลูกป่วยโรคสมองพิการไม่ควรทอดทิ้ง ควรให้กำลังใจและหมั่นพบแพทย์เพื่อติดตามพัฒนาการและรักษา
 • เมื่อตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการดื่นสุรา สูบบุหรี่ หรือ รับสารพิษ เช่น ควันรถยนต์ ควันโรงงานอุตสาหกรรม ระมัดระวังการติดเชื้อต่างๆที่จะส่งผลต่อเด็กในครรภ์ และระวังการเกิดอุบัติเหตุจากแรงกระแทก
 • ฝากครรภ์และพบแพทย์ตามนัด เพื่อให้เด็กที่จะเกิดมามีความสมบูรณ์มากที่สุด

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม