โรคมะเร็งเต้านม เกิดจากอะไร ป้องกันได้อย่างไรบ้าง


โรคมะเร็งเต้านม ( Breast cancer ) คือ โรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านม มะเร็งชนิดนี้พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงร้อยละ 60 โรคมะเร็งเต้านม สามารถพบได้ในเพศชายด้วย แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับเพศหญิง โรคมะเร็งเต้านม หมายถึงอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรค ระยะโรค การตรวจโรค การรักษาโรค และการตรวจคัดกรองโรคทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอ

มะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสำหรับผู้หญิง โรคไม่ติดต่อ

สาหตุหรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

 • กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่มีญาติใกล้ชิดที่เคยป่วยเป็นโรคนี้มักมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าบุคคลทั่วไป
 • การสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • น้ำหนักตัวมาก หรือโรคอ้วน
 • การรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงอย่างต่อเนื่อง
 • อายุผู้ป่วย พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงต่อเนื่อง ของทอด ของมัน

อาการโรคมะเร็งเต้านม

 • พบก้อนเนื้อในเต้านม คลำเจอก้อนเนื้อผิดปกติ โดยพบเพียงข้างเดียว ข้างใดข้างหนึ่ง
 • พบแผลที่หัวนม เป็นแผลเรื้อรัง
 • น้ำนมมีเลือดปน

โรคมะเร็งเต้านม มีการตรวจวินิจฉัยโรคโดย

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม
 • การตรวจร่างกาย การตรวจเต้านม คลำหาก้อนเนื้อ
 • การตรวจภาพรังสีเต้านม อัลตราซาวด์
 • การตัดก้อนเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

ระยะการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

 • ระยะศูนย์ ก้อนเนื้อเล็กมาก ชั้นผิวหนังเต้านม อัตรารอด 95-100%
 • ระยะหนึ่ง ก้อนเนื้อโตขึ้น ลุกลามต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงโดยเฉพาะใต้รักแร้ อัตรารอด 90-100%
 • ระยะสอง ก้อนเนื้อโตขึ้น ลุกลามต่อนน้ำเหลืองแต่จำนวนไม่มากต่อม อัตรารอด 85-90%
 • ระยะสาม ก้อนเนื้อโตขึ้นมาก อาจแตกเป็นแผล ติดกับกล้ามเนื้อ ลุกลามต่อมน้ำเหลืองหลายต่อม อัตรารอด 65-70%
 • ระยะสุดท้าย มะเร็งแพร่กระจายสู่กระแสเลือด อวัยวะที่สำคัญติดมะเร็ง เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง อัตรารอด 0-20%

วิธีการรักษาโรคมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดโดยมักใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่นการใช้รังสี และเคมีบำบัด การผ่าตัดมีทั้งแบบรักษาเต้านมไว้และการตัดเต้านมทิ้งเพื่อรักษาชีวิต ทั้งนี้การผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ระยะที่เป็น และขนาดเต้านม รวมถึงสุขภาพผู้ป่วยด้วย

การผ่าตัดอาจจะพบผลข้างเคียง เช่น การติดเชื้อ การเสียเลือด หากใช้รังสีร่วมด้วยจะมีผลต่อผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี และเคมีบำบัด จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะทำให้การผ่าตัดและการรักษายากยิ่งขึ้น

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม

 • การตรวจด้วยตนเอง โดยคลำบริเวณเต้านม ในหญิงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • การทำแมมโมแกรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคหลอดลมอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดจากอะไร รักษาอย... โรคหลอดลมอักเสบ ( bronchitis ) คือ ภาวะอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ซึ่งเป็นอวัยวะท่อนำลมเข้าสู่ปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โดยอาการของผู้ป่วย คือ จะมีเสมหะในหล...
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ อันตรายจากสุนัขกัด... โรคพิษสุนัขบ้า คือ โรคอันตรายไหม เสียชีวิตได้ไหม โดยหมากัดต้องทำอย่างไร ฉีดยารักษากี่เข็ม ฉีดยารักษาที่ใด ป้องกันโรคอย่างไร รักษาหายขาดไหม โรคกลัวน้ำ ...
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจในเด็ก รักษาได้โดยการผ่า... โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด คือ ความผิดปรกติของหัวใจตั้งแต่กำเนิด เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งกรรมพันธุ์ และ การผิดกำเนิดตั้งแต่ในครรถ์ ประเภทของหัวใจพิการมีอะไร...
โรคเริม เกิดตุ่มหนองที่ปากและอวัยวะเพศ สาเหตุและการรักษ... โรคเริม ( Herpes Simplex ) คือ โรคติดต่อเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนัง โรคเริม จะพบได้ใน ทุกช่วงอายุ จัดว่าโรคเริมเป็น โรคติดต่อ อาการของโรคจะมีลักษณะเ...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ