โรคมะเร็งเต้านม ผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปควรหมั่นตรวจคัดกรอง


โรคมะเร็งเต้านม หมายถึงอะไร มีอาการโรคอย่างไร สาเหตุการเกิดโรค ระยะโรค การตรวจโรค การรักษาโรค และการตรวจคัดกรองโรคทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอ

โรคมะเร็งเต้านม หรือ Breast cancer เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งทั้งหมด คิดเป็นร้อยละสิบหก ทั้งนี้โรคมะเร็งเต้านมก็ยังสามารถพบได้ในเพศชายเช่นกัน แต่น้อยมากเมื่อเทียบกับเพศหญิงเป็นร้อยเท่า

โรคมะเร็งเต้านม มีสาหตุหรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคดังนี้

 • กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่มีญาติใกล้ชิดที่เคยป่วยเป็นโรคนี้มักมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าบุคคลทั่วไป
 • การสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • น้ำหนักตัวมาก หรือโรคอ้วน
 • การรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงอย่างต่อเนื่อง
 • อายุผู้ป่วย พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นมักจะมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้น
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงต่อเนื่อง ของทอด ของมัน

โรคมะเร็งเต้านม มีอาการที่พบบ่อยได้แก่

 • พบก้อนเนื้อในเต้านม คลำเจอก้อนเนื้อผิดปกติ โดยพบเพียงข้างเดียว ข้างใดข้างหนึ่ง
 • พบแผลที่หัวนม เป็นแผลเรื้อรัง
 • น้ำนมมีเลือดปน

โรคมะเร็งเต้านม มีการตรวจวินิจฉัยโรคโดย

 • การตรวจประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรม
 • การตรวจร่างกาย การตรวจเต้านม คลำหาก้อนเนื้อ
 • การตรวจภาพรังสีเต้านม อัลตราซาวด์
 • การตัดก้อนเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

โรคมะเร็งเต้านม มีระยะการเกิดได้แก่

 • ระยะศูนย์ ก้อนเนื้อเล็กมาก ชั้นผิวหนังเต้านม อัตรารอด 95-100%
 • ระยะหนึ่ง ก้อนเนื้อโตขึ้น ลุกลามต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงโดยเฉพาะใต้รักแร้ อัตรารอด 90-100%
 • ระยะสอง ก้อนเนื้อโตขึ้น ลุกลามต่อนน้ำเหลืองแต่จำนวนไม่มากต่อม อัตรารอด 85-90%
 • ระยะสาม ก้อนเนื้อโตขึ้นมาก อาจแตกเป็นแผล ติดกับกล้ามเนื้อ ลุกลามต่อมน้ำเหลืองหลายต่อม อัตรารอด 65-70%
 • ระยะสุดท้าย มะเร็งแพร่กระจายสู่กระแสเลือด อวัยวะที่สำคัญติดมะเร็ง เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง อัตรารอด 0-20%

โรคมะเร็งเต้านม มีวิธีการรักษาโดย การผ่าตัดโดยมักใช้ร่วมกับวิธีอื่น เช่นการใช้รังสี และเคมีบำบัด การผ่าตัดมีทั้งแบบรักษาเต้านมไว้และการตัดเต้านมทิ้งเพื่อรักษาชีวิต ทั้งนี้การผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ระยะที่เป็น และขนาดเต้านม รวมถึงสุขภาพผู้ป่วยด้วย

การผ่าตัดอาจจะพบผลข้างเคียง เช่น การติดเชื้อ การเสียเลือด หากใช้รังสีร่วมด้วยจะมีผลต่อผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี และเคมีบำบัด จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะทำให้การผ่าตัดและการรักษายากยิ่งขึ้น

โรคมะเร็งเต้านม มีการตรวจคัดกรองโดย

 • การตรวจด้วยตนเอง โดยคลำบริเวณเต้านม ในหญิงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • การทำแมมโมแกรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคพยาธิเส้นด้าย คันรอบทวาร เด็กอย่าเกา... โรคพยาธิเส้นด้าย คือ โรคอะไร พยาธิเส้นด้ายเป็นอย่างไร ทำไมถึงติดเชื้อ กำจัดพยาธิเส้นด้ายอย่างไร เมื่อป่วยแล้วต้องทำอย่างไร รักษาหายขาดไหม ป้องกันได้ไห...
โรคเนื้องอกในสมอง เป็นได้ทุกเพศทุกวัย รักษาหายได้... โรคเนื้องอกในสมอง คือโรคอะไร มีอาการป่วยอย่างไร สาเหตุการเกิดโรคคืออะไร การตรวจโรคทำได้อย่างไร การรักษา การป้องกันทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสน...
โรคหนองใน ปัสสาวะขัด มีหนองออกมา... โรคหนองใน คือ โรคอะไร หนองในอาการเป็นยังไง มีหนองออกมาจากองคชาติ คันช่องคลอดเหม็น ฉี่แล้วแสบ ฉี่มีเลือดปน ปัสสาวะขัด หนองในอันตรายไหม บทความนี้จะเสนอข...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ