โรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

โรคมะเร็งปอดLung cancer ) คือ โรคเกิดจาก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอด มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ขยายขนาดรวดเร็ว รบกวนการทำงานของปอดไม่ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ

เรียนรู้เรื่อง โรคมะเร็งปอด สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปอด ชนิดของโรคมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอด การรักษาโรคมะเร็งปอด การป้องกันโรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด หรือ Lung cancer เกิดจาก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอด มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ขยายขนาดรวดเร็ว รบกวนการทำงานของปอดไม่ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ หากเป็น โรคมะเร็งปอด ชนิดที่แพร่กระจายเร็ว หรือ โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer) พบว่า จะมีการแพร่กระจายรวดเร็ว ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ จะต้องใช้การฉายรังสี ร่วมกับ การใช้เคมีบำบัด เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้อย่างรวดเร็ว อีกชนิดหนึ่งคือ แบบไม่แพร่กระจายรวดเร็ว หรือ โรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) พบว่า จะมีการแพร่กระจายที่ช้ากว่าแบบแรก สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการผ่าตัด หากพบตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการเป็นโรค

สาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง และพบในผู้ชายที่สุด คือ โรคมะเร็งปอด อัตราการเกิดโรคมากกว่าผู้หญิง แต่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะต้นๆ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งปอด นั้นยังไม่พบสาเหตุการเกิดโรคแน่ชัด แต่มักพบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มักมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรพบแพทย์เป็นประจำ เพื่อ ตรวจรักษาหาก พบว่าเป็น มะเร็งปอด เร็วจะได้รักษาได้ ทันท่วงที ปัจจัยเสี่ยง มีดังนี้

 1. กรรมพันธุ์ มักพบว่าผู้ป่วยจะมีญาติพ่อแม่พี่น้อง ที่มีประวัติการรักษาโรคมะเร็งปอด
 2. อายุ ผู้ป่วย มักพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอายุ ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
 3. สภาพแวดล้อม ผู้ป่วยมักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี มลพิษทางอากาศ พวกโลหะหนักต่างๆ หรือ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันรถยนต์
 4. การสูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน มักพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งปอด มากกว่า ผู้ที่ไม่ได้สูบหลายสิบเท่าตัว เพราะ ควันบุหรี่ ส่งผลโดยตรง ต่อเซลล์ปอด ทำให้เกิด การผิดปกติก่อเกิดเซลล์มะเร็ง และ ยังทำลายภูมิคุ้มกันร่างกายอีกด้วย

อาการของโรคมะเร็งปอด

มีอาการเบื้องต้นที่ ผู้ป่วยควรหมั่นสังเกตุอาการ ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ยังรับประทานอาหารได้ปกติ อาการเบื่ออาหาร
 2. รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ มี อาการเหนื่อยง่ายแม้ทำกิจกรรมไม่หนัก
 3. เป็นโรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ มีภาวะการติดเชื้อ
 4. พูดได้ไม่เต็มเสียง มีอาการเสียงแหบ
 5. มี อาการไอ จนเป็นเลือดออกมา
 6. แน่นหน้าอก อาการปวดหน้าอก รู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 7. หายใจได้ไม่เต็มปอด รู้สึกเหมือน เสียงนกหวีดเวลาหายใจ
 8. ไอไม่หยุด มีเสมหะจากการไอมาก

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

แพทย์จะมี วิธีการตรวจวินิจฉัยโดย

 1. การตรวจทรวงอก ( thorocoscopy ) คือ การใช้กล้องส่อง เข้าทางผนังทรวงอก และ ตัดชิ้นเนื้อปอด เพื่อ ตรวจทางเซลล์วิทยา
 2. การตรวจช่องกลางทรวงอก ( mediastinoscopy ) คือ การผ่าเปิดส่วนบนของกระดูกทรวงอก และ สอดกล้องเพื่อเก็บชิ้นเนื้อ และ น้ำเหลือง เพื่อ ตรวจทางเซลล์วิทยา
 3. การเจาะผ่านช่องทรวงอก ถึงชั้นเยื่อหุ้มปอด ( thoracentesis ) คือ การเก็บของเหลวบริเวณเยื่อหุ้มปอด เพื่อตรวจหา เซลล์มะเร็ง
 4. การส่องกล้องผ่านทางหลอดลม ( bronchoscopy ) คือ การใช้กล้องขนาดเล็ก สอดเข้าทางหลอดลม เข้าสู่ปอดเพื่อ ดูดของเหลว และ ตัดชิ้นเนื้อมาวิเคราะห์หา เซลล์มะเร็ง
 5. การตัดชิ้นเนื้อ โดย ใช้เข็มขนาดเล็ก ( fine-needle aspiration ) คือ การใช้เข็มขนาดเล็ก แทงผ่านทางช่องอกไปยังปอด เพื่อ ดูดของเหลว และ เนื้อเยื่อมาวิเคราะห์
 6. การทำซีทีแสกน ( CT scan ) หรือ ทำเอ็มอาร์ไอ ( MRI ) เป็น วิธีที่แพทย์ใช้วิเคราะห์ หาตำแหน่งก้อนเนื้อมะเร็งเพื่อ ดูความผิดปกติของปอด
 7. การฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าสู่เส้นเลือด โดย เซลล์มะเร็งจะดูดซับสารนั้น ได้เร็วกว่า เซลล์ปกติ ทำให้ทราบตำแหน่ง ขนาด ของ เซลล์มะเร็ง ที่เกิดได้ชัดเจน โดย มีเครื่องตรวจจับคือ PET scan หรือ positron emission tomography scan

ระยะของโรคมะเร็งปอด

สำหรับ ระยะการเกิดมะเร็งที่ปอดนั้น สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ โดยรายละเอียด ของระยะการเกิดโรคมะเร็งปอด มีดังนี้

 1. ระยะแรก คือ ยังไม่พบอาการผิดปกติ เซลล์มะเร็ง ยังไม่แพร่กระจาย พบ เซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่ปอด เท่านั้น
 2. ระยะสอง คือ ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มแพร่ไปยัง ระบบน้ำเหลือง บริเวณขั้วปอด อาจจะลามไปถึงผนังทรวงอก
 3. ระยะที่สาม คือ เซลล์มะเร็ง แพร่กระจายไปทั่วทรวงอก ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ ทั่วร่างกาย
 4. ระยะสุดท้าย คือ พบ เซลล์มะเร็งที่อวัยวะส่วนอื่นที่สำคัญ เช่น ตับ สมอง กระดูกส่วนต่างๆ

การรักษาโรคมะเร็งปอด

การพิจารณา หาตำแหน่งของก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็ง ระยะที่เป็น โรคมะเร็งปอด ขนาดของก้อนเนื้อ เพื่อ เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

 1. การผ่าตัด มักใช้กับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในระยะต้นๆ และ เป็นมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์มะเร็งขนาดเล็ก ( non-small cell lung cancer)
 2. การใช้เคมีบำบัด เป็น การยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดย การฉีดผ่านทางระบบเลือด
 3. การฉายรังสี เป็น การทำลายเซลล์มะเร็ง แต่จะต้องทราบตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่แน่ชัด เป็น วิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ แต่มักจะมี อาการข้างเคียงจากรังสี การระคายเคืองตามผิวหนัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 4. การใช้ยาออกฤทธิ์เจาะจง เป็น การใช้ยาที่เจาะจงต่อ การทำลายเซลล์มะเร็ง และ ไม่มีผลข้างเคียง เช่นวิธีการอื่น
 5. รักษาร่วมกัน แพทย์จะพิจารณาใช้วิธีต่างๆร่วมกัน เพื่อ ประสิทธิภาพ การรักษาสูงสุด และ ลดอาการข้างเคียงจากการรักษา

การป้องกันโรคมะเร็งปอด

 1. ออกกำลังกาย เพื่อ ให้ปอดมีการทำงานมากขึ้น ส่งเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้น
 2. งดการสูบบุหรี่ หรือ การสูดดมควันบุหรี่
 3. หลีกเลี่ยงการสูดดม สารพิษ สารเคมี หรือ บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศมาก
 4. หมั่นสังเกตุ อาการผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ที่กล่าวมา ควรรีบพบแพทย์ทันที

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม