โรคพยาธิใบไม้ในตับ ปรุงอาหารไม่สุก ผักล้างไม่สะอาด

โรคพยาธิใบไม้ในตับ ( Liver fluke ) คือ โรคที่เกิดกับท่อน้ำดีภายในของตับ โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ เรียกว่า พยาธิใบไม้ตับ ทำให้เกิดความผิดปรกติของการทำงานของท่อน้ำดี เช่ยน ท่อน้ำดีอักเสบ ท่อน้ำดีอุดตัน ทำให้ตับโต ตัวเหลือง เป็นต้น  พยาธิใบไม้ในตับ คือ โรคอะไร สาเหตุโรคคืออะไร อาการที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง กลุ่มเสี่ยงคือใคร เกิดโรคได้อย่างไร ปัจจัยเสี่ยง การรักษา ป้องกันโรคสามารถทำได้อย่างไร บทความนี้จะเสอข้อมูลให้ทราบ

โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดี

โรคพยาธิใบไม้ในตับ ( Liver fluke ) คือ โรคที่เกิดกับท่อน้ำดีภายในของตับ โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ เรียกว่า พยาธิใบไม้ตับ ทำให้เกิดความผิดปรกติของการทำงานของท่อน้ำดี เช่ยน ท่อน้ำดีอักเสบ ท่อน้ำดีอุดตัน ทำให้ตับโต ตัวเหลือง เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ท่อน้ำดีนั้น เกิดการติดเชื้ออักเสบ แบบเรื้อรัง ร่วมกับเกิดการอุดตันของท่อน้ำดี ตัวพยาธิ และ ไข่ของพยาธิในท่อน้ำดี จะส่งผลให้เกิดภาวะตับโต ตัวเหลือง ตาเหลือง (หรือ ที่เรียกกันว่า โรคดีซ่าน) จะเกิดการแน่นท้อง เพราะ ว่าตับโต และ จะมีน้ำในท้อง (ท้องมาน) ในประเทศไทยนั้น พยาธิใบไม้ตับพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็ก จนไปถึงวัยผู้สูงอายุ พบใน ผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง เพราะ พฤติกรรมซุ่มเสี่ยงมากกว่ามาก

ในประเทศไทย พบ โรคพยาธิใบไม้ตับ ชนิดเดียว คือ Opisthorchis Viverrini โดย ผู้ติดเชื้อส่วนมาก จะอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ทั้งนี้ พบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิง สาเหตุมาจากการกินปลาน้ำจืดในพื้นที่ ปรุงไม่สุก หรือ จากการแปรรูปปลามาหมักดอง พยาธิจะอาศัยในตัวปลาน้ำจืด เมื่อจับมารับประทานโดยไม่ผ่านความร้อน พยาธิจึงยังมีชีวิตอยู่ และ ฝังตัวในร่างกายคน เป็นปรสิต เพิ่มจำนวน และ ก่อให้เกิดโรคในที่สุด

สาเหตุการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ

 • การรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น ปลาดิบ เนื้อดิบ รวมไปถึง ผักที่มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิ พยาธิจะไม่ตายถ้าอาหารนั้นไม่ผ่านความร้อน หรือ ในผัก ถ้าไม่ล้างให้สะอาดดี จะพบพยาธิได้ ดังนั้น ควรปรับพฤติกรรมการกิน การให้ความรู้กับประชาชน เพื่อการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ
 • การรับประทานหอยน้ำจืด ซึ่งตัวอ่อนพยาธิจะอาศัยอยู่ในตัวของหอย การจะนำมารับประทานได้นั้น จะต้องล้างให้สะอาด ปรุงให้สุก ห้ามรับประทานสดโดยเด็ดขาด
 • เมนูอาหารที่นิยมไม่ปรุงโดยใช้ความร้อน เช่น ลาบดิบ น้ำตก ซกเล็ก พบพยาธิ ทั้ง เนื้อปลาน้ำจืด เนื้อวัว เนื้อหมู และ เนื้อสัตว์อื่นๆ

อาการของโรคพยาธิใบไม้ในตับ

 • ไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็นเลย ต้องตรวจอุจาระเท่านั้น ถึงจะพบว่า มีไข่ของพยาธิใบไม้ เพราะ ไข่จะปะปนออกมาในอุจจาระ พยาธิจะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร
 • ผู้ป่วย อาจมี อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ อาหารไม่ย่อย รู้สึกไม่ค่อยสบาย รู้สึก ปวดบริเวณชายโครงด้านขวา อย่างผิดปกติ ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
 • ผู้ป่วย อาจมี อาการอักเสบของท่อน้ำดี อาการเป็นๆหายๆ อาเจียนบ่อยครั้ง แน่นตรงบริเวณของลิ่มปี่
 • ผู้ป่วย อาจมี อาการที่รุนแรง ถึงขั้นพบ โรคแทรกซ้อนต่างๆ อย่างเช่น บริเวณท่อน้ำดีอักเสบ เป็นๆหายๆ มี อาการตัวเหลือง ตาเหลือง บริเวณตับจะโต เมื่อกดแล้วจะเจ็บ ถ้ามี อาการตับแข็ง อาจจะเป็น โรคม้ามโต ได้
 • ผอมลง น้ำหนักลด เพราะ เบื่ออาหาร
 • มีน้ำในท้องมาก (ท้องมาน) ร่วมกับมี อาการตัวบวม โดยเฉพาะ บริเวณเท้า
 • เมื่อ ตับอักเสบมากขึ้น ตับก็จะสูญเสียการทำงาน เกิดเป็นภาวะตับวาย และ จะเสียชีวิตในที่สุด

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับ

 • แพทย์จะตรวจอุจจาระ เพื่อ หาไข่ของพยาธิ ซึ่งช่วงติดเชื้อแรกๆ จะต้องตรวจอุจจาระมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะตรวจพบไข่ของพยาธิได้
 • แพทย์จะซักถามพฤติกรรมการกิน โดยฉพาะ วิธีการปรุงอาหาร ประเภทอาหาร ประวัติการท่องเที่ยวในประเทศ ที่มีโรคนี้เป็น โรคประจำถิ่นอยู่
 • ตรวจร่างกาย อัลตราซาวด์เพื่อดูภาพของตับ เพื่อ ประเมินภาวะตับโต

การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

 • ใช้ยา จำพวก Praziquantel ขนาด 25 มก./กก/วัน แบ่งให้ให้วันละ 3 ครั้ง จนอาการดีขึ้น
 • การใส่ท่อ เข้าไปในถุงน้ำดี เพื่อ ระบายน้ำดี เพื่อ ลดอาการตาเหลือง
 • การเจาะน้ำออกจากท้องเป็นครั้งคราว เมื่อตอนที่มี อาการแน่นท้อง ซึ่งมาจาก การมีน้ำในท้องเยอะเกินไป
 • การรักษาทางศัลยกรรม จะใช้ในผู้ป่วยจำพวกที่มี โรคแทรกซ้อน เป็น มานานมากจนไม่สามารถที่จะรักษา ให้กลับมาเป็นปกติได้ แม้ว่าตัวพยาธินั้น จะถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว เช่น ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง ซึ่งจะตัดถุงน้ำดีออก หรือ ทางเดินน้ำดีอุดตันถาวร ก็จะรักษาด้วย การผ่าตัด
 • ปรับพฤติกรรมการกิน เข้ารับอบรมเรื่อง การปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

การป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ

 • เลิกการกินปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด แบบดิบๆ หรือ แบบที่ปรุงไม่สุก หรือ ปรุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่ครบถ้วน และ เพียงพอ เน้นผัก และ ผลไม้ที่ล้างสะอาด
 • เลิกดื่มเหล้า เพราะ ส่งผลโดยตรงต่อตับ เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในตัวของบุหรี่มี สารก่อมะเร็งมากถึง 43 ชนิด ส่ผลโดยรวมต่อสุขภาพ
 • หลีกเลี่ยง การรับประทานอาหาร ที่มีสารก่อมะเร็ง อาหารที่มีสารพิษ อาหารที่มีการปรุงโดยการย่าง
 • ขับถ่ายในส้วม ให้ถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาด ทุกครั้ง ก่อนปรุงอาหาร และ รับประททานอาหาร

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม