โรคบาดทะยัก อันตรายถึงตาย เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

โรคบาดทะยัก คือ บาดแผลที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เป็นโรคที่รุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้ อาการเด่นชัด คือ การหดหัวของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแข็งตัว ระบบหายใจล้มเหลว สาเหตุของโรค อาการของโรค การรักษาและการป้องกัน บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอให้ทราบกัน

โรคบาดทะยัก บาดทะยัก แบคทีเรียบาดทะยัก ติดเชื้อบาดทะยัก

โรคบาดทะยัก ( Tetanus ) โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Clostridium tetani  ลักษณะ แบคทีเรียรูปแท่ง สปอร์ของแบคทีเรีย ชนิดนี้ ทนต่อความร้อน ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน แต่ตัวเซลล์แบคทีเรีย ทำลายได้พบได้ในดิน ฝุ่นต่างๆ ผิวหนังมนุษย์ สิ่งปฏิกูลต่างๆ โรคนี้มีอันตรายถึงขนาดเสียชีวิตได้ โดยลักษณะเอกลักษณ์พิเศษของโรคนี้คือ เกิด อาการชักเกร็ง ของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อแข็งตัว โรคนี้มีวัคซีนสามารถฉีดป้องกันได้

การติดต่อโรคบาดทะยัก

สาเหตุที่พบมาก คือ การติดเชื้อแบคทีเรียจากบาดแผลที่เกิดขึ้น ซึ่งยิ่งบาดแผลมีความลึกมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเท่านั้น เพราะแบคทีเรียชนิดนี้จะฝังตัวในกล้ามเนื้อ และเพิ่มจำนวนทำลายระบบต่างๆของร่างกาย

 • การเกิดบาดแผล ทั้งจากของมีคม จากความร้อน จากการถูกสัตว์ทำร้าย การกัด การผ่าตัด การถอนฟัน ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของ การติดเชื้อ ได้ทั้งสิ้น
 • การเกิดแผล ที่หายยาก เช่น ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • การเสพยาเสพติด โดยทางเข็ม ซึ่งผู้เสพมักไม่ใช้เข็มใหม่ ส่วนมากจะใช้ร่วมกับเพื่อน ทำให้ติดต่อกันได้

กลไกการเกิดโรคบาดทะยัก

โรคนี้จะเริ่มจากการที่รับเชื้อโดยตรงทางบาดแผล เชื้อจะฝังตัวในกล้ามเนื้อและเพิ่มจำนวน ทำลายระบบต่างๆต่อไป

 • การรับเชื้อ โดยทั้งจาก เชื้อแบคทีเรียโดยตรง หรือจากสปอร์ก็สามารถเกิดโรคได้
 • เมื่อเชื้อหรือสปอร์เข้าสู่ร่างกายจะฝังตัวในกล้ามเนื้อ จนเมื่อเจอสภาพวะที่ไร้ออกซิเจนจะเจริญ แบ่งเซลล์ สปอร์ก็จะงอก เป็น เซลล์แบคทีเรียได้
 • เซลล์แบคทีเรียจะสร้างสารพิษ อันตรายเข้าสู่ กระแสเลือด ลุกลามถึงระบบประสาทและสมองเรียกสารพิษนี้ว่า  เตตาโนสะปาสมิน
 • ระบบประสาท ถูกกด จนทำให้เกิด อาการชักเกร็ง หดตัวควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ เป็นลักษณะเด่นของอาการโรคนี้

อาการของโรคบาดทะยัก

ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับระยะของโรคนี้ ในระยะฝักตัวจะยังไม่แสดงอาการมาก แต่ในระยะที่เชื้อแพร่กระจาทั่วร่างกายแล้ว จะทำให้อาการรุนแรงจนเสียชีวิตในที่สุด

 • การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นที่ ใบหน้า
 • การหดตัวของกล้ามเนื้อขา ทำให้ตึง อาการปวดกล้ามเนื้อ
 • อาการหลอดเลือดแข็งตัว ตัวเขียว
 • หายใจลำบาก เพราะ หลอดลมแข็งตัว
 • ระบบหายใจลัมเหลว และ เสียชีวิต
 • ผู้ที่อายุมาก มากกว่า 60 ปี ภูมิต้านทานร่างกาย จะลดลง ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเสียชีวิต
 • อาการปวดเกร็งเฉพาะที่แผลที่เป็น โอากาสเสียชีวิตน้อย
 • หากมีอาการปวดศีรษะ บ่งถึงการลุกลามของเชื้อ เข้าสู่ระบบประสาทเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมาก

การตรวจวินิจฉัยโรคบาดทะยัก

เนื่องจากการตรวจเชื้อไม่สามารถทำได้โดยตรง แพทย์จะทำการตรวจสารพิษจากแบคทีเรียในรายที่ต้อสงสัยเพื่อบ่งชี้โรคนี้

 • การตรวจประวัติ ที่ทำการรักษาเบื้องต้น
 • ตรวจประวัติ การเกิดบาดแผล
 • ตรวจร่างกาย ที่บาดแผล อาการบ่งชี้อื่นตามที่กล่าวมา
 • ไม่มีการตรวจเชื้อเฉพาะ ของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้
 • ตรวจว่ามี ประวัติการฉีดวัคซีน หรือไม่เพื่อ คัดกรองโรค
 • ตรวจสารสตริกนีน ที่มีผลคล้ายกับ โรคนี้เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้หรือไม่
 • การเพาะเชื้อไม่สามารถตรวจได้

การรักษาโรคบาดทะยัก

เมื่อเกิดบาดแผล ควรรีบทำความสะอาด เป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเบื้องต้น การรักษาโดยยาฆ่าแบคทีเรีย ยาลดสารพิษจากแบคทีเรียสามารถรักษาโรคนี้ได้ดี

 • การล้างแผล ขูดเนื้อออก ทำความสะอาดบาดแผลที่เกิดขึ้น ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • การให้สารต้านทาน เพื่อช่วยภูมิคุ้มกัน และทำลายสารพิษก่อนเข้าสู่กระแสโลหิต
 • ให้ยาลด การหดตัวของกล้ามเนื้อ
 • ให้ยาลด การหดตัวของหลอดลม
 • ใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อ ช่วยผู้ป่วยกรณี ระบบหายใจล้มเหลว
 • ยาช่วยควบคุม ความดันโลหิต
 • เมื่อหายขาดแล้วต้องรับวัคซีน ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีก

การป้องกันโรคบาดทะยัก

การระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลและรับวัคซีนจะเป็นการป้องกันโรคนี้ได้ดีที่สุด กรณีที่เกิดบาดแผลต้องรีบทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และพบแพทย์เพื่อตรวจเฝ้าระวังการเกิดโรคนี้

 • รับวัคซีนรวม บาดทะยัก ไอกรน คอตีบ ที่สถาณพยาบาลที่เปิดให้บริการทั่วไป
 • ใน เด็กเมื่ออายุครบเกณฑ์ ให้ รับวัคซีน ตาม คำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัด
 • เมื่อเกิดบาดแผล และไม่เคย รับวัคซีน ป้องกันมาก่อน หรือ รับเกินกว่า 10 ปีแล้ว ให้พบแพทย์เพื่อทำความสะอาดบาดแผล และ รับแอนติบอดี้ เพื่อลดสารพิษจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคนี้
 • ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผล ทั้งจากอุบัติเหตุ และความบังเอิญต่างๆ
 • เมื่อเกิด บาดแผลให้ทำ การรักษาที่สถาณพยาบาลอย่างถูกวิธี และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
 • ไม่เสพยาเสพติด โดยเฉพาะที่ต้องใช้ เข็มฉีดยา
 • หากเกิด อาการต้องสงสัย ต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้นให้รีบ พบแพทย์ เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม