ข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกและข้อ โรคในผู้สูงอายุ ป้องกันอย่างไร

ข้อเข่าเสื่อม คือ การเสื่อมของข้อเข้า เกิดกับผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่ถูกกระแทกที่ข้อกระดูก อาการของโรค ปวดและอักเสบ ที่ข้อกระดูก สาเหตุเกิดจากอะไร อาการของโรค การรักษาอย่างไร การป้องกันโรค บทความนี้จะเสนอข้อมูลให้ทราบ

โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ใช้งานหัวเข่าอย่างหนัก เกิดจากการที่กระดูกอ่อน ที่คั่นระหว่างกระดูกหัวเข่าเสื่อมลง หรือ สึกหรอลง ทำให้กระดูกหัวเข้าสองท่อน มีการเสียดสีกัดมาก เกิดเป็นการปวม การอักเสบ มีอาการปวดมาก เมื่อต้องขยับเดิน หรือ ลงน้ำหนักที่ขา โดยมากจะพบในผู้ที่อายุมากขึ้น ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ก็อาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆกระดูกข้อเข่าไม่แข็งแรงมากพอ ที่จะยึดผ่อนแรงการกระทบกันของกระดูก สามารถแก้ไขด้วยการออกกำลังกาย สร้างกล้ามเนื้อข้อเข่าโดยไม่มีการกดโดยตรงจากน้ำหนักร่างกาย เช่น การปั่นจักรยาน การว่ายน้ำ เดินในน้ำ เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ก็สามารถออกกำลังกายที่หนักมากขึ้น เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ นอกจากจะเป็นการรักษาโรคข้อเข่าอักเสบแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคเก๊าท์ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม 

มีอาการที่สังเกตุได้ง่าย และผู้ป่วยเองมักจะทราบก่อนเสมอ เพราะ อาการจะเด่นชัด ตรงจุดที่ปวด โดยมากผู้ที่อายุมากขึ้นจะมีการลุกนั่งที่ลำบาก ก็เป็นสัญญาณเริ่มแรกของการเฝ้าระวัง

 • หัวเข่าบวม แดง เห็นได้ชัด บวมโดยไม่ได้กระแทกใดๆ อยู่ๆก็บวมขึ้นมาเอง
 • มีอาการปวด เมื่อ งอขา เมื่อเดิน ปวดร้าว ปวดเรื้อรัง
 • ไม่สามารถคุกเข่า นั่งยองๆ ได้ นั่งพับเพียบไม่ได้
 • มีอาการของโรคอื่นๆร่วม เช่น โรคเก๊าท์ และ โรครูมาตอยด์
 • มีเสียงดังก๊อบ เมื่อขยับเดิน

สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม 

มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัยที่สามารถเป็นสาเหตุของโรคนี้ ทั้งปัจจัยภายในจากตัวผู้ป่วยเอง ที่มีการเสื่อมของกระดูกตามอายุ และพันธุกรรม และปัจจัยภายนอกจากสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ ความเคยชินของผู้ป่วย ผู้ที่อายุมากขึ้น และมีน้ำหนักตัวมากขึ้น ควรศึกษาถึงสเหตุต่างๆเหล่านี้ และเฝ้าระวังตัวท่านเอง เพื่อสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

 • กรรมพันธุ์ พบว่า เป็นสาเหตุที่พบไม่มาก แต่ก็สามารถพบได้บ้าง เนื่องจาก พันธุกรรมเป็นตัวกำหนด รูปร่าง หน้า ตา รวมถึงรูปแบบของกระดูก บางรายจะพบว่า กระดูกมีการผิดรูป ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการป่วยเป็นโรคนี้
 • เพศ จากการศึกษา เก็บข้อมูล พบว่า เพศหญิง มี โอกาสเสี่ยงสูง มากกว่า เพศชาย อาจจะเนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิง เป็นสาเหตุหลัก อีกทั้งกิจกรรมของเพศหญิงที่มักไม่ค่อยได้ออกแรง ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย
 • อายุ เมื่ออายุมากขึ้น พบว่า ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยง ต่อการป่วยโรคนี้ มากกว่า คนทั่วไป เพราะ ความสามารถ ในการซ่อมแซม กระดูกที่สึกหรอ ลดลง ทำให้เกิดอาการปวด เพราะ กระดูกอ่อน ซ่อมแซมไม่ทัน อีกทั้งการเสื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าคนอายุน้อย กล้ามเนื้อรอบๆกระดูกหย่อนคล้อยลง ทำให้เกิดการเสียดสีของกระดูกได้ง่ายมากขึ้น
 • ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติ เรื่องการรักษาข้อเข่ามาก่อน พบว่ามักจะกลับมาเป็นซ้ำ เพราะ ร่างกายรักษาตนนเอง ไม่ทัน และ กระดูกอ่อนมีความอ่อนแอ อยู่แล้ว เมื่ออายุมาถึงช่วงเสี่ยง กับพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมก็
 • การใช้งานหัวเข่า ที่ไม่เหมาะสม เช่น การคุกเข้า การนั่งยองๆนานๆ การยกของหนักขึ้นที่สูง การรับแรงกระแทกเยอะๆ เช่น การวิ่งในที่ชัน
 • โรคที่เกี่ยวเนื่อง กับ กระดูกและข้อ เช่น โรครูมาตอนด์ และ โรคเก๊าท์ ผู้ป่วยสองโรคนี้ มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็นโรคข้อเข่าอักเสบ มากกว่า คนปกติ

การตรวจโรคข้อเข่าเสื่อม 

กระบวนการตรวจโรคนี้ จะต้องอาศัยเทคนิคการแพทย์อย่างมากเพราะ เป็นโรคกระดูกที่ต้องดูจากฟิลม์เอกซ์เรย์ นอกจากนั้นการซักประวัติเพื่อประเมินเบื้องต้นร่วมกัน

 • การตรวจประวัติการรักษา สอบประวัติ โรคประจำตัว ประวัติการรักษาโรคกระดูกอื่นๆที่เคยมี
 • ตรวจร่างกาย ตรวจบริเวณที่ปวด สัมพัส กดดูสอบถามคะแนนความปวด
 • เอกซเรย์หัวเข่า เพื่อดูรูปกระดูก มีการกระทบกันของกระดูกมากน้อยเพียงใด รูปกระดูกผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจเลือดดู การภูมิต้านทาน เพื่อให้ทราบถึงการอักเสบ ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด
 • การแสกนคอมพิวเตอร์ ดูโครงสร้าง ในกรณีที่ต้องการการวิเคราห์โดยละเอียด

การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 

การรักษาขึ้นอยู่กับ ความรุนแรง ของการเสื่อมของกระดูกอ่อน หากมีการเสื่อมไม่มาก สามารถรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ แต่หากอาการรุนแรงมาก ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้น

 • อาการไม่รุนแรง รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การคำนวณค่า BMI สามารถอ่านได้จากบทความเรื่อง โรคอ้วน การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกอ่อน เช่น การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน เดินในน้ำ ทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพ มาตามนัดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน มาตามนัดทุกครั้ง อย่าให้ขาด การให้ยาลดอาการปวด ยาแก้ปวดต่างๆ ยกเว้น กลุ่มเสตรียรอยด์ ใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อลดแรงกระแทก เช่น รองเท้าเพื่อสุขภาพ แผ่นรองรองเท้า สนับเข่าลดแรงกระแทก
 • อาการรุนแรง ต้องรักษาโดยการผ่าตัด การผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว และ การผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ มีทั้งการผ่าตัดแบบใช้คน และ การผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ และ ความเห็นของแพทย์ผู้รักษา

การป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม 

เนื่องจากการรักษาโรคนี้ค่อนข้างใช้เวลา และผู้ป่วยมักต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยโรคนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ที่ทำให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยวิธีการป้องกัน ได้แก่

 • ไม่ยกของหนักเกินไป อย่าหักโหม ควรประมาณตนเอง แต่หากจำเป็นต้องยกให้ยกในท่าที่ถูกต้อง ไม่ก้มยก ควรย่อเข้าแล้วค่อยยกขึ้น
 • ไม่ออกกำลังกายที่มี การกระแทกเข่า มากๆ เช่น การวิ่ง การกระโดด
 • ควบคุมน้ำหนัก ไม่กินของมัน ของทอด เน้นผักและผลไม้ หากรับประทานอาหารคลีนได้ จะดีที่สุด
 • เมื่อมี อาการปวดหัวเข่า อย่านิ่งนอนใจ รีบพบแพทย์เพื่อรับคำวินิจฉัย เพราะ หากอาการยังอยู่ในขั้นต้น ก็สามารถรักษาให้หายได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด
 • เสริมสร้างความแข็งแรงหัวเข่า ด้วยกีฬาที่เหมาะสม คือ การว่ายน้ำ และ การปั่นจักรยาน การเดินในน้ำ เป็นต้น

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรคคือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพรคือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม