โรคข้ออ้าง อุปสรรคสำคัญของความสำเร็จ ทรรศนคติชีวิต


โรคข้ออ้าง คือ อะไร ทำไมคนเราไม่ประสบความสำเร็จ ทำไมคนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จ ข้ออ้างยอดนิยมมีอะไรบ้าง โรคข้ออ้างเป็นโรคทางจิตรเวชหรือไม่ บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้ทราบ

โรคข้ออ้าง โรคจิตรเวช อุปสรรคความสำเร็จ ปรับทรรศนคติ

ความสำเร็จ 

หรือ success เป็น สิ่งที่ทุกคนต้องการ ในการกระทำเรื่องใดๆ ในที่นี้จะหมายถึงการประสบความสำเร็จในชีวิต โดยวัดผลจากฐานะทางสังคม ทรัพย์สิน ชื่อเสียง การยอมรับนับถือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่คนส่วนใหญ่ ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะ การเป็นโรคข้ออ้าง ซึ่งเกิดจากจิตใต้สำนึกของตนเอง คอยกดไม่ให้เราออกจาก comfort zone หรือ เส้นกั้นความสำเร็จของตนเอง เช่น ไม่อยากรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่ของตน ไม่อยากเพิ่มความรับผิดชอบ ไม่อยากทำงานที่ตนไม่ถนัด ไม่อยากติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ แต่อยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น อยากเลื่อนตำแหน่งขึ้น และ ก็คอยบอกกับคนที่ประสบความสำเร็จว่า เค้าเป็นคนโชคดี เค้าเป็นคนฉลาด เค้ามีเส้นมีสาย เค้าอายุน้อยกว่าเรา เค้าสุขภาพแข็งแรงน่าอิจฉา ตามความเป็นจริงแล้ว ข้ออ้างต่างๆ เป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกของเรา สร้างขึ้นเพื่อ หาเหตุเข้าข้างตนเอง ปลอดใจตนเอง ว่า ไม่ใช่ความผิดของตนเอง ที่ตนเองไม่ประสบความสำเร็จ แต่เป็นเพราะข้ออ้างต่างๆ ที่ตนเองคิดขึ้น ปิดกั้นไม่ให้ตนเองสำเร็จ หากคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของสมอง ที่จะคอยคิดหาเหตุผลปลอดใจตนเอง จะต้องมีทรรศนคติที่ดี และ อย่าหยุดทำจนกว่าจะถึงเป้าหมาย เมื่อถึงเป้าหมายแล้ว ให้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ คุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยาก

โรคข้ออ้าง ที่พบบ่อย 

โรคข้ออ้างเป็น โรคทางจิตรเวช หลายคนทำจนเคยชิน มักหาข้ออ้างให้ตนเองโดยอัตโนมัติ ปฏิเสธโอกาสต่างๆโดยไม่รู้ตัว แต่หารู้ไม่ว่า อุปสรรคที่สำคัญที่สุด ในการขัดขวางความสำเร็จ คือ ตัวเราเอง แก้ไขได้โดย การศึกษาตนเอง ทำความเข้าใจตนเอง และ ปรับทัศนคติ

  • โรคข้ออ้างเรื่องสุขภาพ เป็นเหตุผล ข้ออ้างที่พบบ่อย ความเป็นจริง มนุษย์ทุกคน จะมีเนื้อเยื่อ หรือ เซลล์ ที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย เพียงแต่ พฤติกรรมการดำรงชีวิต การกิน ความเครียด สภาพแวดล้อม เป็นตัวเร่งการเจ็บป่วย จึงไม่แปลกอะไร ที่คนเราจะเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว แต่ทำไมบางคนถึงสุขภาพแข็งแรง บางคนอายุยืนมากกว่าค่าเฉลี่ย ความจริงแล้วอยู่ที่ระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต ทุกคนทราบดีอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วว่า ทำอย่างไรถึงจะสุขภาพดี แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ คนที่ทำได้มักจะมีเป้าหมายในชีวิต ที่จะไม่ยอมต่อโรคร้าย จึงออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยไม่เอาข้ออ้างเรื่องเวลามาเป็นอุปสรรค ข้ออ้างเรื่องสุขภาพไม่ดีทำให้ไม่ก้าวหน้า จึงพบได้บ่อย เช่น ถ้า ฉันแข็งแรงเหมือนเขา ฉันคงทำงานได้มากกว่านี้ จึงเป็นเรื่องไม่จริง
  • โรคข้ออ้างเรื่องอายุ หลายครั้งที่ คนเราใช้อายุ มาเป็นข้ออ้างในการประสบความสำเร็จ เช่น ฉันอายุมากไป เกินกว่าที่จะทำงานนี้ ฉันอายุน้อยไป จึงไม่น่าเชื่อถือ แต่ความเป็นจริงแล้ว อายุ มาก หรือ น้อย ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความสำเร็จ หลายครั้งที่เราเห็น ผู้บริหารที่อายุน้อย หรือ นักกีฬา ที่อายุมาก แต่ก็ยังประสบความสำเร็จ ดังนั้น อย่าให้อายุมาเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของคุณ
  • โรคข้ออ้างเรื่องโชค เป็น ข้ออ้างยอดนิยม บ่อยครั้งที่เราได้ยินเพื่อนเล่าว่า โชคไม่ดีจึงไม่ได้งานชิ้นนี้ โชคไม่ดีที่อากาศไม่เป็นใจจึงต้องกลับ เพื่อนคนนั้นโชคดีจังได้เงินเดือนสูง แต่ในใจลึกๆเราทราบดีอยู่แล้ว ว่า ปัจจัยของความสำเร็จ ไม่เกี่ยวกับโชคชะตา แต่อยู่ที่ การพัฒนาตนเอง การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และ ทรรศนคติที่ดี ต่องานที่ทำ
  • โรคข้ออ้างเรื่องความฉลาด เป็น ข้ออ้างที่ไม่มีอยู่จริง คือ ไม่มีใครฉลาดกว่าใคร แล้ว จะประสบความสำเร็จ ความฉลาดเกิดจากการที่เรา ประเมินตนเองไว้ต่ำไป หรือ เราประเมินคนอื่นสูงไป ทำให้เรารู้สึกว่าตนเองไม่ฉลาด หลายงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความฉลาด หรือ ไอคิว ในการทำงาน หัวหน้าหลายคนมีลูกน้องที่มีไอคิวสูงกว่าตน คนรวยหลายคนที่ไม่ได้มีไอคิวสูงกว่าพนักงานของตน แต่เค้าเหล่านั้น มีทรรศนคติที่ดี รู้ว่าทำอย่างไร คนถึงยอมจ่ายเงินให้กับสินค้าของเค้า รู้ว่าทำอย่างไรพนักงานถึงทุ่มเททำงานให้องศ์กร เค้าจึงประสบความสำเร็จได้
  • โรคข้ออ้างเรื่องต้นทุนชีวิต หลายครั้ง ที่เราได้ยินเรื่องเส้นสายในการทำงาน ว่าเป็นเด็กฝาก ลูกคนใหญ่คนโต ทำให้ก้าวหน้าเร็ว ในสังคมไทยอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอยู่จริง แต่ในระยะยาวแล้ว หากคุณไม่มีคุณภาพจริงก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ความสามารถที่แท้จริง จะเป็นเครื่องมือวัด การประสบความสำเร็จที่แท้จริง และ ยั่งยืนได้มากกว่า เอาเปรียบผู้อื่นใช้อำนาจเส้นสาย อีกประการหนึ่งคือเรื่องเงินทุน เช่น ฉันไม่ได้เกิดมารวยจึงไม่มีต้นทุนเพื่อสร้างธุรกิจ แต่ความเป็นจริงแล้ว หากศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย จะพบว่า กำเนิดเริ่มแรกมาจากต้นทุนที่ไม่มากทั้งนั้น เศรษฐีหลายคนเป็นคนจนมาก่อน ดังนั้น อย่าเอาเรื่องต้นทุนชีวิตมาเป็นอุปสรรคต่อการลงมือทำอะไรสักอย่าง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคตับแข็ง สุราเป็นสาเหตุหลัก อันตรายตายผ่อนส่ง... โรคตับแข็ง คือโรคอะไร มีลักษณะอาการที่สังเกตุง่ายอย่างไร สาเหตุที่ทำให้ตับแข็งคืออะไร รักษาโรคนี้ได้ไหม ป้องกันการเกิดโรคอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมา...
โรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นได้ทุกคน รีบพบแพทย์เมื่อปวดท้องด้า... โรคไส้ติ่งอักเสบ คือ โรคอะไร อันตรายมากไหม อาการที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้มีอะไรบ้าง เมื่อเป็นแล้วต้องทำอย่างไร สาเหตุคืออะไร รักษาอย่างไร ป้องกันการเกิดโร...
ไข้ทับระดู ไข้สูงระหว่างมีประจำเดือน กลิ่นคาวปลา... ไข้ทับระดู คือ อะไร ทำไมถึงเป็นไข้ทับระดู อาการไข้ทับฤดูมีอะไรบ้าง การรักษาโรคไข้ทับระดูทำได้อย่างไร ยารักษามีไหม มีกลิ่นคาวปลาทำอย่างไร ตกขาวรุนแรงเก...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ