โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเซ็กส์อย่างไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดโรคอะไรบ้างโรคติดต่อทางเพศ ( Sexual tranmitted disease ) คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเพศทุกวัย หากมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน โรคติดต่อจากการมีเซ็กส์มีอะไรบ้าง โรคติดต่อทางเพศ คือ โรคอะไร มีโรคอะไรบ้าง อาการเบื้องต้น สาเหตุ การรักษาทำอย่างไร ตรวจคัดกรองอย่างไร ตรวจเลือดเจอไหม สัญญาณเตือนมีอะไรบ้าง บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

โรคติดต่อทางเพศ โรคเพศ เพศศึกษา โรคทางเพศ

โรคติดต่อทางเพศ ( Sexual tranmitted disease ) คือ ภาวะการติดเชื้อโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเพศทุกวัย หากมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกัน โรคติดต่อจากการมีเซ็กส์มีอะไรบ้าง การมีเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก แนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อายุในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกนั้น ลดลงเรื่อยๆ การให้ความรู้ และ วิธีการรับมือ กับโรคภัยที่จะเกิด หรือ การป้องกัน การวางแผน ป้องกันการตั้งครรภ์ ด้วยความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้โรคติดต่อทางเพศ บางโรค ไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วย กว่าจะทราบ ก็อยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว เช่น ผู้ป่วยเรื่อรังจากการติดเชื้อที่มดลูก ในเพศหญิง อาจจะส่งผลต่อการเกิด โรคมะเร็งปากมดลูก ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก ถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนั้น ระหว่างที่ป่วย อาจจะเป็นพาหะ ในการแพร่เชื่อได้อีกด้วย ในเพศชายเมื่อป่วยเป็นโรคทางเพศแล้ว อาจส่งผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพทางเพศ ที่พบบ่อย คือ โรคนกเขาไม่ขัน

หนองในเทียม โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด
โรคตกขาว โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์ โรคแผลริมอ่อน
โรคหนองใน โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคหูด
เริม โรคเริม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเริม โรคโลน โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย

กลุ่มเสี่ยงการติดโรคติดต่อทางเพศ

 • กลุ่มวัยรุ่น ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาดีพอ อยากรู้อยากลอง
 • กลุ่มรักร่วมเพศ ที่นิยมเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ ที่ไม่ได้ป้องกัน และ ตรวจโรคทุก 3 เดือน
 • กลุ่มคู่รักที่อยู่ไกลกัน
 • กลุ่มผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการป่วย โรคทางเพศมาก่อน
 • กลุ่มคู่รักที่ยังไม่ได้มีการตรวจโรคก่อนแต่งงาน
 • กลุ่มที่พึ่งเปลี่ยนคู่นอนใหม่ โดยยัง
 • กลุ่มผู้เสพยาโดยการใช้เข็ม
 • กลุ่มที่นิยมการมีเพศเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
 • กลุ่มผู้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการตรวจโรค

สาเหตุโรคติดต่อทางเพศ

อาการของโรคติดต่อทางเพศ

 • ปัสสาวะแล้วแสบ ปัสสาวะขัด
 • ปวดท้องน้อยรุนแรง เป็นๆหายๆ
 • มีประจำเดือนมามากกว่าปกติ
 • มีตกขาว สีเหลืองเขียว มีกลิ่นเหม็น
 • อาการคันที่อวัยวะเพศ และ ทวารหนัก
 • อาการปวด บวม แดง ที่อวัยวะเพศ
 • มีหนอง สารคัดหลั่ง ออกมาจากอวัยวะเพศ
 • มีผื่นขึ้นตามตัว และ อวัยวะเพศ
 • อาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ