อาการเบื่ออาหาร เกิดจากอะไร การรักษาอาการเบื่ออาหารทำอย่างไรเบื่ออาหาร ( Loss of Appetite ) คือ ภาวะร่างกายไม่ต้องการกินอาการ หรือ ภาวะร่างกายไม่รู้สึกอย่ากินอาหาร ภาวะเบื่ออาหารเกิดได้จากปัญหาของสุขภาพทั้งจากทางใจและกาย ภาวะการเบื่ออาหาร จะเป็นลักษณะที่เกิขึ้นแบบชั่วคราว อาการเบื่ออาหาร หรือ Anorexia เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ใน ผู้ป่วยโรคต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้ง เพศชาย เพศหญิง อายุมาก อายุน้อย เมื่อมี อาการเบื่ออาหาร ก็สามารถเป็น สัญญาณการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน มากที่สุดของ อาการเบื่ออาหาร คือ น้ำหนักตัวลดลง อย่างเห็นได้ชัด หน้าตอบลง กางเกงเอวหลวมขึ้น เสื้อหลวมขึ้น คนที่ไม่ได้พบกันนานๆ มักจะ ถูกทักว่าผอมลง

สาเหตุการเกิดอาการเบื่ออาหาร

การวินิจฉัยอาการเบื่ออาหาร

สำหรับอาการเบื่ออาหาร โดยเบื้องต้นแพทย์จะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อน เพื่อดูน้ำหนักตัวของผู้ที่มีปัญหาเบื่ออาหารก่อน หากน้ำหนักตัวต่ำกว่ามารตราฐาน จำเป็นต้องได้รับการรักษา การวินิจฉัยแพทย์จะทำการ ซักประวัติการรักษา การใช้ยา และการรับประทานอาหาร โดยรายละเอียด ดังนี้

 • ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบื่ออาหาร
 • ระดับความรุนแรงของอาการ
 • จำนวนน้ำหนักที่ลดลง
 • อัลตราซาวด์ท้อง
 • ตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยการทำงานของ ตับ ต่อมไทรอยด์ และ ไต เป็นต้น
 • ตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยเอกซ์เรย์ดูหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก เป็นต้น

ผลข้างเคียงที่เกิดจากอาการเบื่ออาหาร

 • ภาวะ ขาดสารอาหาร หากเกิด อาการเบื่ออาหารเรื้อรัง จะทำให้ ร่างกายซูบผอม จนเกิด การขาดสารอาหาร ได้
 • อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เนื่องจาก ร่างกายขาดพลังงาน เพราะ ไม่ได้รับพลังงาน จาก อาหารที่เพียงพอ
 • ภาวะทางจิตใจ ผลข้างเคียงจาก บุคคลภายนอก บางรายเกิด อาการเครียด เมื่อ มีคนถามถึง การสูบผอมลง บ่อยครั้ง
 • อาการปวด พบมากในผู้ป่วย โรคมะเร็ง

 การรักษาอาการเบื่ออาหาร

การรักษาอาการเบื่ออาหาร นั้นต้องทำการรักษาตามสาเหตุของอาการเบื่ออาหาร โดยสาเหตุสามารถแบ่งได้ 3 สาเหตุ คือ เกิดจากปัญหาสุขภาพ เกิดจากปัญหาทางสภาพจิตใจ และ เกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึ่งการรักษาให้วิธีการรักษาที่ต่างกันออกไป รายละเอียด ดังนี้

 • การรักษาจากปัญหาสุขภาพ หากมีกาการติดเชื้อผู้ป่วยต้องรับการใช้ยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนจากนั้นค่อยๆ เพิ่มอาหารให้เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหารหรือมีเกลือแร่ในร่างกายต่ำ แนวทางปฏิบัติดังนี้
  • เปลี่ยนบรรยากาศการรับประทานอาหารบ้าง เช่น ทานข้าวกับครอบครัวหรือเพื่อน
  • ไม่ควรผืนทานอาหารให้มากเกินไป พยายามรับประทานอาหารให้ได้มากตามที่ต้องการ
  • ควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง
  • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ
  • ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนทานอาหาร เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
 • การรักษาจากปัญหาสุขภาพจิต ผู้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด ภาวะการสะเทือนใจอย่างรุนแรง ทำให้ป่วยไม่อยากกินอาหาร ต้องใช้เวลาปรับสภาพจิตใจ และอาจต้องปรึกษาจิตแพทย์
 • การรักษาอาการเบื่ออาหารจากการใช้ยา หากพบว่าอาการเบื่ออาหารเกิดจากการกินยา ให้หยุดใช้ยาทันที ส่วนผู้ที่เบื่ออาหารอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด ต้องเข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับการติดยาเสพติด

 


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ