อาการเบื่ออาหาร ไม่ยากกินข้าว โรคอะไรบ้างที่ทำให้เบื่ออาหาร

เบื่ออาหาร ( Loss of Appetite ) คือ ภาวะร่างกายหรือจิตใจไม่ต้องการกินอาหาร สาเหตุการเบื่ออาหาร เกิดจากปัญหาสุขภาพทางใจและกาย ภาวะเบื่ออาหาร เป็นอาการแบบชั่วคราว อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย โรคเกี่ยวกับอาการเบื่ออาหาร มีอะไรบ้าง

เบื่ออาหาร อาการเบื่ออาหาร อาการป่วย อาการของโรค

ลักษณะเด่นที่เห็นได้ ชัดเจน มากที่สุดของ อาการเบื่ออาหาร คือ น้ำหนักตัวลดลง อย่างเห็นได้ชัด หน้าตอบลง กางเกงเอวหลวมขึ้น เสื้อหลวมขึ้น คนที่ไม่ได้พบกันนานๆ มักจะ ถูกทักว่าผอมลง

โรคต่างๆ ที่พบว่ามีอาการเบื่ออาหาร

ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก
ไข้หวัดนก h5n1 โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคไข้หวัดนก โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด
โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรน โรคอีสุกอีใส อีสุกอีใส โรคผิวหนัง โรคเด็กโรคอีสุกอีใส
นิ่ว โรคนิ่วถุงน้ำดี โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคระบบทางเดินอาหารโรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคไส้ติ่ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้ติ่งอักเสบ
ริดสีดวง ริดสีดวงทวาร โรคระบบขับถ่าย โรคระบบทางเดินอาหารโรคริดสีดวงทวารหนัก โรคตับแข็ง โรคตับ โรคจากตับ โรคจากสุราโรคตับแข็ง
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารไม่ย่อยโรคท้องอืดท้องเฝ้อ
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ การรักษามะเร็งโรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน เบาหวาน การรักษาเบาหวาน สาเหตุของเบาหวานโรคเบาหวาน

สาเหตุการเกิดอาการเบื่ออาหาร

 • โรคต่างๆ ที่เกิดจาก การติดเชื้อ เช่น โรคหวัด โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคอีสุกอีใส โรคไอกรน โรคบิด
 • โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ ระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคตับแข็ง โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องอืดท้องเฝ้อ
 • โรคมะเร็ง โดยเฉพาะ มะเร็ง ที่พบใน ระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้
 • ผลจาก การรักษาโรคมะเร็ง เช่น การรักษาโดย เคมีบำบัด การรักษาโดย รังสีเทคนิค
 • โรคทางจิตรเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรควิตกกังวล
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากเกินไป เกิดอาการเมา พบว่า ผู้ป่วย มักจะ รับประทานอาหาร ได้น้อยลง
 • ผู้เสพยาเสพติด พบว่าผู้ที่ ติดยาเสพติด มักพบ อาการเบื่ออาหาร ร่างกายสูบผอม จนสังเกตุได้ชัดเจน
 • ผู้ป่วยที่รับ การผ่าตัด พบว่าหลังจาก การผ่าตัด จะมี อาการเบื่ออาหาร คือ รับประทานได้น้อยลง จากปกติ
 • โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน พบว่า ผู้ป่วยบางกลุ่ม จะมีลักษณะ สูบผอมลง อย่างเห็นได้ชัด
 • ผู้ที่พึ่งได้รับ ผลการกระทบกระเทือนจิตใจ ใหม่ๆ เช่น ผู้ที่สูญเสียญาติใกล้ชิด จะเกิด ภาวะเศร้าผิดปกติ จนทำให้เกิด อาการเบื่ออาหาร

การวินิจฉัยอาการเบื่ออาหาร

สำหรับอาการเบื่ออาหาร โดยเบื้องต้นแพทย์จะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อน เพื่อดูน้ำหนักตัวของผู้ที่มีปัญหาเบื่ออาหารก่อน หากน้ำหนักตัวต่ำกว่ามารตราฐาน จำเป็นต้องได้รับการรักษา การวินิจฉัยแพทย์จะทำการ ซักประวัติการรักษา การใช้ยา และการรับประทานอาหาร โดยรายละเอียด ดังนี้

 • ช่วงเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบื่ออาหาร
 • ระดับความรุนแรงของอาการ
 • จำนวนน้ำหนักที่ลดลง
 • อัลตราซาวด์ท้อง
 • ตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยการทำงานของ ตับ ต่อมไทรอยด์ และ ไต เป็นต้น
 • ตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยเอกซ์เรย์ดูหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก เป็นต้น

ผลข้างเคียงที่เกิดจากอาการเบื่ออาหาร

 • ภาวะ ขาดสารอาหาร หากเกิด อาการเบื่ออาหารเรื้อรัง จะทำให้ ร่างกายซูบผอม จนเกิด การขาดสารอาหาร ได้
 • อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เนื่องจาก ร่างกายขาดพลังงาน เพราะ ไม่ได้รับพลังงาน จาก อาหารที่เพียงพอ
 • ภาวะทางจิตใจ ผลข้างเคียงจาก บุคคลภายนอก บางรายเกิด อาการเครียด เมื่อ มีคนถามถึง การสูบผอมลง บ่อยครั้ง
 • อาการปวด พบมากในผู้ป่วย โรคมะเร็ง

 การรักษาอาการเบื่ออาหาร

การรักษาอาการเบื่ออาหาร นั้นต้องทำการรักษาตามสาเหตุของอาการเบื่ออาหาร โดยสาเหตุสามารถแบ่งได้ 3 สาเหตุ คือ เกิดจากปัญหาสุขภาพ เกิดจากปัญหาทางสภาพจิตใจ และ เกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยา ซึ่งการรักษาให้วิธีการรักษาที่ต่างกันออกไป รายละเอียด ดังนี้

 • การรักษาจากปัญหาสุขภาพ หากมีกาการติดเชื้อผู้ป่วยต้องรับการใช้ยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนจากนั้นค่อยๆ เพิ่มอาหารให้เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหารหรือมีเกลือแร่ในร่างกายต่ำ แนวทางปฏิบัติดังนี้
  • เปลี่ยนบรรยากาศการรับประทานอาหารบ้าง เช่น ทานข้าวกับครอบครัวหรือเพื่อน
  • ไม่ควรผืนทานอาหารให้มากเกินไป พยายามรับประทานอาหารให้ได้มากตามที่ต้องการ
  • ควรรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง
  • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ
  • ออกกำลังกายเบา ๆ ก่อนทานอาหาร เพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
 • การรักษาจากปัญหาสุขภาพจิต ผู้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ความเครียด ภาวะการสะเทือนใจอย่างรุนแรง ทำให้ป่วยไม่อยากกินอาหาร ต้องใช้เวลาปรับสภาพจิตใจ และอาจต้องปรึกษาจิตแพทย์
 • การรักษาอาการเบื่ออาหารจากการใช้ยา หากพบว่าอาการเบื่ออาหารเกิดจากการกินยา ให้หยุดใช้ยาทันที ส่วนผู้ที่เบื่ออาหารอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด ต้องเข้ารับการบำบัดเกี่ยวกับการติดยาเสพติด

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร