อาการเบื่ออาหาร สาเหตุจากโรค และ จิตรเวชอาการเบื่ออาหาร หรือ Anorexia เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ใน ผู้ป่วยโรคต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้ง เพศชาย เพศหญิง อายุมาก อายุน้อย เมื่อมี อาการเบื่ออาหาร ก็สามารถเป็น สัญญาณการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน มากที่สุดของ อาการเบื่ออาหาร คือ น้ำหนักตัวลดลง อย่างเห็นได้ชัด หน้าตอบลง กางเกงเอวหลวมขึ้น เสื้อหลวมขึ้น คนที่ไม่ได้พบกันนานๆ มักจะ ถูกทักว่าผอมลง

สาเหตุการเกิด อาการเบื่ออาหาร

ผลข้างเคียงที่เกิดจาก อาการเบื่ออาหาร

  • ภาวะ ขาดสารอาหาร หากเกิด อาการเบื่ออาหารเรื้อรัง จะทำให้ ร่างกายซูบผอม จนเกิด การขาดสารอาหาร ได้
  • อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า เนื่องจาก ร่างกายขาดพลังงาน เพราะ ไม่ได้รับพลังงาน จาก อาหารที่เพียงพอ
  • ภาวะทางจิตใจ ผลข้างเคียงจาก บุคคลภายนอก บางรายเกิด อาการเครียด เมื่อ มีคนถามถึง การสูบผอมลง บ่อยครั้ง
  • อาการปวด พบมากในผู้ป่วย โรคมะเร็ง

 การรักษา อาการเบื่ออาหาร

  • รักษาที่ สาเหตุของโรค ที่เป็น
  • การดูแล ให้กำลังใจ โดยคนใกล้ชิด
  • รับ การปรึกษาจากแพทย์ เพื่อทำ การรักษา

 


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ