อาการท้องเสีย ถ่ายเหลว ท้องร่วง ต้องระวังร่างกายขาดน้ำรุนแรง%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน หรือ Diarrhea คืออาการที่เกิดการอุจจาระเป็นของน้ำเหลว มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน จะถือว่าเป็นอาการท้องเสีย ท้องร่วง ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี สาเหตุหลักมักมาจากอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการนี้

อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน เกิดขึ้นได้เนื่องจากการได้รับเชื้อโรคโดยตรงทางระบบทางเดินอาหาร มักจะมาพร้อมกับอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด รับประทานหรือดื่มทางปากส่งต่อเข้าสู่กระเพาะอาหารและระบบลำไส้ ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ร่างกายมีกลไกการขับเชื้อโรคออกโดยการดูดน้ำเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารมากผิดปกติและขับออกทางอุจจาระ เพื่อทำการไล่เชื้อโรคออกมาพร้อมกับอุจจาระ เชื้อโรคที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดินได้นั้นคือ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อบิดมีตัวและพยาธิ

เชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน ได้แก่

 1. เชื้ออีโคไล หรือ E.coli
 2. เชื้อไทฟอยด์ หรือ Salmonella
 3. เชื้อบิด ชิเกลลา หรือ Shigella
 4. เชื้ออหิวา หรือ Cholera
 5. เชื้อโรตาไวรัส หรือ Rotavirus
 6. เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ
 7. เชื้อบิดมีตัว
 8. เชื้อโปรโตซัว หรือ Protozoa
 9. เชื้ออะมีบา หรือ Amoeba
 10. เชื้อพยาธิเข็มหมุด หรือ Pinworm
 11. เชื้อพยาธิเส้นด้าย Threadworm

สาเหตุอาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน ที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อได้แก่

 1. โรคดูดซึมอาหารได้น้อย หรือ Malabsorption syndrome
 2. โรคแพ้นมวัว
 3. โรคเอดส์
 4. โรคลำไส้อักเสบ
 5. โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
 6. โรคเกาต์
 7. โรคมะเร็ง

อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน มีอาการที่สังเกตุได้คือ

 1. ปวด เจ็บ ท้อง
 2. อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า 
 3. ถ่ายเหลว
 4. ถ่ายมีเลือดปน
 5. กระหายน้ำ
 6. ปัสสาวะน้อย
 7. ผิวแห้ง ปากแห้ง
 8. กระสับกระส่าย มึนงง
 9. คลื่นไส้ อาเจียน
 10. มีไข้

อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน มีวิธีวินิจฉัยโรคโดย

 1. ตรวจประวัติการรักษา
 2. สอบถามเรื่องอาหารที่กิน น้ำดื่มที่ดื่ม ยาที่รับประทาน
 3. ตรวจร่างกายทั่วไป
 4. ตรวจอุจจาระ เพาะเชื้อ

อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน มีวิธีการรักษาโดย

 1. การให้พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. การระวังภาวะขาดน้ำ โดยการให้น้ำเกลือ การให้น้ำดื่มเกลือแร่
 3. การให้นาปฏิชีวนะตามเชื้อโรคที่ได้รับ
 4. การให้ยาแก้ปวด ยาลดไข้ เพื่อประคับประคองอาการ

อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน มีการดูแลและป้องกันตนเองได้โดย

 1. หยุดงาน หยุดเรียน นอนพักผ่อน
 2. ดื่นน้ำมากๆ น้ำผสมผงเกลือแร่ หรือ ยาโออาร์เอส (ORS; Oral rehydration salts)
 3. รับประทานอาหารย่อยง่าย แต่น้อยไม่ควรทานมากเกินไป ค่อยๆเพิ่มปริมาณ
 4. รับประทานยาแก้ปวด ยาลดไข้
 5. รักษาความสะอาดในการขับถ่าย
 6. รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด น้ำดื่นผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ
 7. เมื่อเกิดอาการนานเกิน 1 วัน ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียร มีไข้ อุจจาระมีมูกเลือด ควรพบแพทย์โดยด่วน
 8. รับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่นวัคซีนโรคตับอักเสบ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ