อาการผิดปกติของร่างกาย ลักษณะอาการต่างๆ บ่งบอกปัญหาจากอะไรบ้างอาการผิดปรกติของร่างกาย หรือ Symptom หมายถึง สิ่งที่ร่างกายแสดงออกมา เมื่อได้รับสิ่งเร้า สิ่งแปลกปลอม สิ่งกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย สมดุลเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนไป ระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป ที่ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อาการป่วยอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชื้อโรคต่างๆ เช่น

อาการ อาการโรค อาการป่วย อาการแสดง

แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ สัตว์เซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขึ้นมา มักจะเป็นพาหะนำโรค เช่น หนู ยุง สุนัข วัว คน นก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรควัวบ้า โรคมาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก อุบัติเหตุ เช่น การเกิดแรงกระแทก ทำให้เกิดการบอบช้ำ ส่งผลต่อการป่วย สังคมคนรอบข้าง ก็สามารถส่งผลถึงอาการป่วยได้ เช่น อาการซึมเศร้า สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เป็นอีกปัจจัยทำให้เกิดอาการ เช่น มลพิษ ความสะอาด พืชบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดอาการป่วย พวก อาการแพ้ได้ เช่น เกสรดอกไม้ อาการนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกในทางที่ดี หรือ ความรู้สึกในทางที่แย่ แต่ในทางการแพทย์ อาการจะหมายถึงอาการป่วย อาการโรค อาการผิดปกติของร่างกาย ที่ทำให้ทุกข์ทรมาน ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

อาการผิดปรกติของร่างกาย เป็นสิ่งแรกที่ทำให้การวินิจฉัยโรค ทำง่ได้ง่ายที่สุด เพราะ อาการป่วย เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นทราบดีที่สุด เพราะ เกิดขึ้นกับตนเอง ตำแหน่งของร่างกายที่แสดงอาการ ความถี่ ความรุนแรง ล้วนบ่งบอกถึงโรคได้หมด ยิ่งทราบอาการชัดเจนมากเท่าไหร่ การวินิจฉัยโรค การคัดกรองโรค ก็สามารถทำได้ถูกต้องแม่นยำมากเท่านั้น การรักษาจะเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แต่บางกรณี เช่น ในเด็ก การวินิจฉัยโรคอาจจะทำได้ยาก ต้องอาศัยเครื่องมือ ประสบการณ์ การสังเกตุมากกว่าในผู้ใหญ่ เพราะ เด็กเล็กยังไม่สามารถพูดสื่อสารได้ แต่จะแสดงออกมาทางเสียงร้อง ลักษณะภายนอก การรักษาจะประสบควมสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เป็นมารดา หรือ ผู้ดูแล จะต้องสังเกตุอาการ และอธิบายให้แพทย์ฟัง ให้มากที่สุด

อาการป่วยที่แสดงออก หมายถึง อาการป่วยที่สามารถตรวจพบได้ แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ป่วยเอง เช่น อาการผดผื่น อาการตุ่มแดงตามผิวหนัง อาการไอ แม้จะเป็นเด็กแพทย์ก็สามารถทราบได้ เพราะ ไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะ ปรากฏอยู่ตรงหน้า วิเคราะห์แยกแยะได้เลย บางอาการเพื่อความแม่นยำ จะใช้เครื่องมือวัดช่วย เช่น อาการไข้ 

อาการป่วยที่แสดงออกจากความรู้สึก หมายถึง อาการที่ผู้ป่วยต้องอธิบายให้ทราบ เพราะไม่แสดงออกมาให้เห็น แต่เป็นความรู้สึกผิดปกติ ที่มีแต่ผู้ป่วยเองเท่านั้นที่รู้ เช่น อาการปวด อาการชา อาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า อาการเครียด อาการต่างๆเหล่านี้ มักเป็นผลมาจากโรคที่เป็น ร่างกายตอบสนองต่อโรคจนเกิดอาการต่างๆตามที่กล่าว

อาการหลัก หมายถึง อาการที่เป็นสาเหตุของโรค การรักษาจะต้องทำให้อาการเหล่านี้หมดไป หรือ การบรรเทาอาการ เพื่อให้ร่างกายต่อสู้จนฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิม เช่น อาการความดันโลหิตสูง อาการของโรคตา 

กลุ่มอาการ หมายถึง อาการหลายๆอาการ ที่แสดงออกร่วมกัน บ่งบอกถึงการเป็นโรคใดโรคหนึ่ง เช่น กลุ่มอาการไบโพล่า กลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

อาการพฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม การใช้ชีวิต เช่น อาการเก็บตัว อาการเบื่ออาหาร อาการต่อต้านสังคม อาการคิดมาก กังวล

ลักษณะอาการของโรค

สำหรับอาการของโรคสามารถแบ่งอาการของโรคได้ดังนี้

  • อาการปวด หรือ pain เป็นอาการความผิดปกติอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย พบได้ทุกเพศทุกวัย สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆจุดของร่างกายขึ้ยอยู่กับสาเหตุหรือโรคต่างๆที่เป็น
  • อาการแพ้ หรือ Allergic reaction เป็นปฏิกิริยาของร่ากายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ไวมากกว่าปกติจนเกิดอาการแพ้ ทั้งนี้สารก่อภูมิแพ้จะเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หลั่งสารต้านสารก่อภูมิแพ้
  • อาการไข้ หรือ Fever เป็นภาวะความผิดปกติของร่างกายที่มีผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงมากกว่าปกติ เพื่อตอบสนองต่อความผิดปกตินั้น ทั้งนี้ความผิดปกติส่วนมากจะมีผลมาจากการติดเชื้อ
  • อาการคลื่นไส้ อาเจียน  เป็นอาการไม่ใช่โรคแต่โรคสามารถเป็นเหตุให้เกิดอาการนี้ได้ อาการนี้มักเกิดควบคุ่กัน เวลาเรียกจึงนิยมเรียกพร้อมกัน อาการคลื่นไส้ หรือ Nausea จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนำไปสู่อาการอาเจียน หรือ Vomiting
  • อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า หรือ Fatigue เป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศทุกวัย โดยเมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่ามีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าได้ง่ายกว่าวัยเด็ก ทั้งนี้อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าเป็นอาการความรู้สึก
  • อาการชา หรือ Numbness เป็นอาการไม่ใช่โรค สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย และมีโอกาสพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะ นิ้วมือ นิ้วเท้า แขน ขา ทำให้ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก
  • อาการท้องเสีย ท้องร่วง ถ่ายเหลว ท้องเดิน หรือ Diarrhea คืออาการที่เกิดการอุจจาระเป็นของน้ำเหลว มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน จะถือว่าเป็นอาการท้องเสีย ท้องร่วง ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  • อาการไอ หรือ Cough เป็นอาการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ การไอจากสิ่งระคายเคืองไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่าเป็นรีเฟรกของร่างกาย กลไกการไอเกิดจากการเริ่มหายใจเข้าปอด จากนั้นหายจากออกอย่างรุนแรงผ่านทางปาก
  • อาการเบื่ออาหาร หรือ Anorexia เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ใน ผู้ป่วยโรคต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้ง เพศชาย เพศหญิง อายุมาก อายุน้อย เมื่อมี อาการเบื่ออาหาร ก็สามารถเป็น สัญญาณการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ