อาการป่วยต่างๆ ลักษณะอาการผิดปรกติของร่างกาย มีอะไรบ้าง

อาการของโรค และ การแสดงอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับความผิดปรกติของร่างกาย เป็นผลจากการเกิดโรค ซึ่ง สามารถแบ่ง อาการป่วย ได้ ดังนี้ อาการปวด อาการแพ้ อาการไข้ อาการคลื่นไส้อาเจียน  อาการอ่อนเพลีย อาการชา อาการท้องเสีย อาการไอ และ อาการเบื่ออาหาร อาการป่วยสามารถบอกสาเหตุของโรคได้

อาการป่วย อาการผู้ป่วย อาการของโรค โรค

ลักษณะอาการของโรค
สำหรับอาการของโรคสามารถแบ่งอาการของโรคได้ดังนี้

อาการเจ็บ อาการปวด อาการของโรค อาการป่วยอาการปวด อาการแพ้ อาการป่วย อาการของโรค อาการอาการแพ้
อาการไข้ อุณหภูมิร่างกายสูง มีไข้ ตัวร้อนอาการไข้ อาการของโรค อาการป่วย คลื่นไส้ อาเจียนอาการคลื่นไส้อาเจียน
อาการเหนื่อยล้า อาการอ่อนเพลีย อาการของโรค อาการป่วยอาการอ่อนเพลีย อาการชา อาการของโรค อาการป่วย ลักษณะอาการอาการชา
อาการท้องเสีย อาการของโรค อาการป่วย ขี้แตกอาการท้องเสีย อาการไอ ไอจาม อาการของโรค อาการป่วยอาการไอ
เบื่ออาหาร อาการเบื่ออาหาร อาการป่วย อาการของโรคอาการเบื่ออาหาร
 • อาการปวด หรือ pain เป็นอาการความผิดปกติอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย พบได้ทุกเพศทุกวัย สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆจุดของร่างกายขึ้ยอยู่กับสาเหตุหรือโรคต่างๆที่เป็น
 • อาการแพ้ หรือ Allergic reaction เป็นปฏิกิริยาของร่ากายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ไวมากกว่าปกติจนเกิดอาการแพ้ ทั้งนี้สารก่อภูมิแพ้จะเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หลั่งสารต้านสารก่อภูมิแพ้
 • อาการไข้ หรือ Fever เป็นภาวะความผิดปกติของร่างกายที่มีผลทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงมากกว่าปกติ เพื่อตอบสนองต่อความผิดปกตินั้น ทั้งนี้ความผิดปกติส่วนมากจะมีผลมาจากการติดเชื้อ
 • อาการคลื่นไส้อาเจียน  เป็นอาการไม่ใช่โรคแต่โรคสามารถเป็นเหตุให้เกิดอาการนี้ได้ อาการนี้มักเกิดควบคุ่กัน เวลาเรียกจึงนิยมเรียกพร้อมกัน อาการคลื่นไส้ หรือ Nausea จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนำไปสู่อาการอาเจียน หรือ Vomiting
 • อาการอ่อนเพลีย หรือ Fatigue เป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบบ่อย พบได้ทุกเพศทุกวัย โดยเมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่ามีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าได้ง่ายกว่าวัยเด็ก ทั้งนี้อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าเป็นอาการความรู้สึก
 • อาการชา หรือ Numbness เป็นอาการไม่ใช่โรค สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย และมีโอกาสพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะ นิ้วมือ นิ้วเท้า แขน ขา ทำให้ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก
 • อาการท้องเสีย ถ่ายเหลว ท้องเดิน หรือ Diarrhea คืออาการที่เกิดการอุจจาระเป็นของน้ำเหลว มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน จะถือว่าเป็นอาการท้องเสีย ท้องร่วง ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยในทุกเพศทุกวัย แต่พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
 • อาการไอ หรือ Cough เป็นอาการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ การไอจากสิ่งระคายเคืองไม่สามารถควบคุมได้ เรียกว่าเป็นรีเฟรกของร่างกาย กลไกการไอเกิดจากการเริ่มหายใจเข้าปอด จากนั้นหายจากออกอย่างรุนแรงผ่านทางปาก
 • อาการเบื่ออาหาร หรือ Anorexia เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ใน ผู้ป่วยโรคต่างๆ สามารถเป็นได้ทั้ง เพศชาย เพศหญิง อายุมาก อายุน้อย เมื่อมี อาการเบื่ออาหาร ก็สามารถเป็น สัญญาณการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่นกัน ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน

ชนิดของอาการป่วย

สามารถแบ่งอาการป่วยได้ ตามลักษณะของสาเหตุการเกิดโรค ประกอบด้วย อาการผิดปรกติของร่างกาย อาการป่วยที่แสดงออกทางกาย อาการป่วยที่แสดงออกทางจิตใจ โดยรายละเอียด ดังนี้

 • อาการป่วยที่แสดงออก หมายถึง อาการป่วยที่สามารถตรวจพบได้ แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ป่วยเอง เช่น อาการผดผื่น อาการตุ่มแดงตามผิวหนัง อาการไอ แม้จะเป็นเด็กแพทย์ก็สามารถทราบได้ เพราะ ไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะ ปรากฏอยู่ตรงหน้า วิเคราะห์แยกแยะได้เลย บางอาการเพื่อความแม่นยำ จะใช้เครื่องมือวัดช่วย เช่น อาการไข้
 • อาการป่วยที่แสดงออกจากความรู้สึก หมายถึง อาการที่ผู้ป่วยต้องอธิบายให้ทราบ เพราะไม่แสดงออกมาให้เห็น แต่เป็นความรู้สึกผิดปกติ ที่มีแต่ผู้ป่วยเองเท่านั้นที่รู้ เช่น อาการปวด อาการชา อาการคลื่นไส้อาเจียน อาการอ่อนเพลีย อาการเครียด อาการต่างๆเหล่านี้ มักเป็นผลมาจากโรคที่เป็น ร่างกายตอบสนองต่อโรคจนเกิดอาการต่างๆตามที่กล่าว

อาการผิดปรกติของร่างกาย หรือ Symptom หมายถึง สิ่งที่ร่างกายแสดงออกมา เมื่อได้รับสิ่งเร้า สิ่งแปลกปลอม สิ่งกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย สมดุลเคมีในร่างกายที่เปลี่ยนไป ระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป ที่ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อาการป่วยอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชื้อโรคต่างๆ เช่น

แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ สัตว์เซลล์เดียว สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขึ้นมา มักจะเป็นพาหะนำโรค เช่น หนู ยุง สุนัข วัว คน นก เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรควัวบ้า โรคมาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก อุบัติเหตุ เช่น การเกิดแรงกระแทก ทำให้เกิดการบอบช้ำ ส่งผลต่อการป่วย สังคมคนรอบข้าง ก็สามารถส่งผลถึงอาการป่วยได้ เช่น อาการซึมเศร้า สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เป็นอีกปัจจัยทำให้เกิดอาการ เช่น มลพิษ ความสะอาด พืชบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดอาการป่วย พวก อาการแพ้ได้ เช่น เกสรดอกไม้ อาการนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกในทางที่ดี หรือ ความรู้สึกในทางที่แย่ แต่ในทางการแพทย์ อาการจะหมายถึงอาการป่วย อาการโรค อาการผิดปกติของร่างกาย ที่ทำให้ทุกข์ทรมาน ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

อาการผิดปรกติของร่างกาย 

สิ่งแรกที่ทำให้การวินิจฉัยโรค ทำง่ได้ง่ายที่สุด เพราะ อาการป่วย เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นทราบดีที่สุด เพราะ เกิดขึ้นกับตนเอง ตำแหน่งของร่างกายที่แสดงอาการ ความถี่ ความรุนแรง ล้วนบ่งบอกถึงโรคได้หมด ยิ่งทราบอาการชัดเจนมากเท่าไหร่ การวินิจฉัยโรค การคัดกรองโรค ก็สามารถทำได้ถูกต้องแม่นยำมากเท่านั้น การรักษาจะเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แต่บางกรณี เช่น ในเด็ก การวินิจฉัยโรคอาจจะทำได้ยาก ต้องอาศัยเครื่องมือ ประสบการณ์ การสังเกตุมากกว่าในผู้ใหญ่ เพราะ เด็กเล็กยังไม่สามารถพูดสื่อสารได้ แต่จะแสดงออกมาทางเสียงร้อง ลักษณะภายนอก การรักษาจะประสบควมสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เป็นมารดา หรือ ผู้ดูแล จะต้องสังเกตุอาการ และอธิบายให้แพทย์ฟัง ให้มากที่สุด

อาการหลัก หมายถึง อาการที่เป็นสาเหตุของโรค การรักษาจะต้องทำให้อาการเหล่านี้หมดไป หรือ การบรรเทาอาการ เพื่อให้ร่างกายต่อสู้จนฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิม เช่น อาการความดันโลหิตสูง อาการของโรคตา

กลุ่มอาการ หมายถึง อาการหลายๆอาการ ที่แสดงออกร่วมกัน บ่งบอกถึงการเป็นโรคใดโรคหนึ่ง เช่น กลุ่มอาการไบโพล่า กลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มอาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

อาการพฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม การใช้ชีวิต เช่น อาการเก็บตัว อาการเบื่ออาหาร อาการต่อต้านสังคม อาการคิดมาก กังวล


ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร