โรคเฉพาะทางในผู้หญิง โรคที่เกิดขึ้นกับสตรี สาเหตุ ป้องกันและรักษาอย่างไรโรคเกี่ยวกับผู้หญิง หรือ Female physical diseases หมายถึง ความเจ็บป่วย อาการผิดปกติ กระทบต่อการดำเนินชีวิต มีอันตราย ตั้งแต่ขั้นชั่วคราว ถึงขั้นเสียชีวิต ที่เกิดกับร่างกายของเพศหญิง เป็นกลุ่มโรคที่พบได้เฉพาะในเพศหญิง หรือ กลุ่มโรคที่เพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกิดโรคมากกว่าเพศชาย

โรคผู้หญิง โรคสตรี โรคเกี่ยวกับสตรี โรคเฉพาะทางสตรี

ทั้งนี้สาเหตุมาจาก การที่เพศหญิง มีอวัยวะบางอย่าง ที่ไม่เหมือนเพศชาย อีกทั้ง ยังมีฮอร์โมนเฉพาะของเพศหญิง ที่จะคอยกำหนด การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง ทางสรีระร่างกาย อารมณ์ ภาะทางจิตใจ การเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่เผ่าพันธุ์ การมีรอบเดือน การหมดไปของฮอร์โมนเพศ ลักษณะการดำรงชีวิตของเพศหญิง มักต้องรับภาระหนัก ในเรื่องการดูแลลูก งานบ้าน การทำงานหาเงินเข้าบ้าน ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง ให้เกิดโรคทางกาย และ สุขภาพผู้หญิง ได้ทั้งสิ้น

โรคประจำเดือนเป็นพิษ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคสตรี โรคไม่ติดต่อโรคประจำเดือนเป็นพิษ มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง การรักษามะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก ซีสต์ โรคซีสต์ เป็นซีสต์รักษาอย่างไร ซีสต์รังไข่โรคซีพีโอเอส
โรคไข้ทับระดู โรคตกขาว โรครูมาตอยด์ ข้ออักเสบ ปุ่มข้อ ปุ่มเนื้อโรครูมาตอยด์
 มะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสำหรับผู้หญิง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งเต้านม โรคสะเก็ดเงินข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบ โรคข้อบวมโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ไฮเปอร์ไทรอด์ โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบออร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคไฮโปไทรอยด์
แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคภูมิต้านทานตนเอง โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด
หนองในเทียม โรคไมเกรน โรคกระดูกพรุน กระดูกพรุน โรคกระดูก โรคข้อและกระดูกโรคกระดูกพรุน

ฮอร์โมนเพศหญิง

ฮอร์โมนที่สำคัญ ได้แก่ เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอร์โรน เป็นฮอร์โมนที่กำหนด ความเป็นเพศหญิง ตามหลักการของสิ่งมีชีวิต ที่มีความอ่อนแอ เช่น มนุษย์ มักจะมีการแบ่งเพศกัน คือ มีเพศหญิง และ เพศชาย เพื่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ เพราะ สามารถแบ่งงานกันทำได้ โดยเพศหญิง มีหน้าที่ให้กำเนิดลูก เลี้ยงลูก ดูแลอาหารการกิน จัดการสิ่งต่างๆในอาณาเขตของตน ส่วนเพศชาย มีหน้าที่หาอาหาร ปกป้องอาณาเขต และ สืบพันธุ์

ดังนั้น ฮอร์โมนของสองเพศนี้ จะมีความแตกต่างกัน ฮอร์โมนเพศหญิง ทำหน้าที่กำหนด ให้ร่างกายเพศหญิง เหมาะแก่การให้กำเนิดลูก การให้นมลูก ส่วนเพศชาย จะเป็นฮอร์โมน ที่กำหนดให้เกิดการสร้าง ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ การผลิตอสุจิ ทั้งหมดนี้ จึงเป็นตัวกำหนดลักษณะสรีระร่างกาย ของเพศหญิง ให้แตกต่างจากเพศชาย การควบคุมฮอร์โมน สามารถทำได้ โดยการรับประทานยาคุม เพื่อ ให้มดลูกอยู่ในสภาพไม่เหมาะแก่การฝังตัว ของตัวอ่อนหลังปฏิสนธิ แต่มีการทำมาใช้ในบุคคลข้ามเพศ เพื่อ ให้สรีระร่างกาย คล้ายผู้หญิง แต่การใช้จะอยู่อยู่ในการควบคุมของแพทย์

โรคเฉพาะเพศหญิง หมายถึง โรคที่ไม่สามารถเกิดได้ในเพศชาย เพราะ เป็นอวัยวะเฉพาะ ของเพศหญิง เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก โรคซีพีโอเอส โรคไข้ทับระดู โรคตกขาว แต่ โรคมะเร็งเต้านม ไม่ได้พบเฉพาะในเพศหญิงเท่านั้น เพศชายก็มีโอกาสเสี่ยง แต่น้อยกว่าเพศหญิงมาก ก็สามารถจัดว่า เป็นโรคเฉพาะเพศหญิงได้ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ของเพศหญิง เป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะ เมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงของโรคมะเร็งผู้หญิงจะมากขึ้น หากสามารถพบได้ ในระยะต้น จะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นมาก


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ