สุขภาพจิตผู้หญิง เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ของสตรี เป็นเรื่องต้องทำความเข้าใจ

สุขภาพจิตผู้หญิง ทำไมผู้หญิงเครียดง่าย ทำไมผู้หญิงหงุดหงิดง่าย ทำไมผู้หญิงชอบดราม่า ทำไมผู้หญิงอารมณ์ขึ้นลง ผู้หญิงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง วัยทองผู้หญิง บทความนี้จะเสนอข้อมูลให้ทราบ สุขภาพจิตผู้หญิง อารมณ์แปรปรวม อารมณ์ขึ้นลง โมโหง่ายวัยทอง

สุขภาพจิตผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิง กับ เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก มักจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ถึงแม้ว่าสุขภาพทางกาย สมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตผิดปกติก็มักจะนำมซึ่งโรคร้าย ความไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย มีผลต่อการดำรงค์ชีวิต ความสุข และสังคมรอบข้าง สาเหตุที่ผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก ความเป็นห่วง รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ

เนื่องจาก เพศหญิงถูกกำหนดมาโดยยีนซึ่งเพศหญิงจะมีโครโมโซมเอ็กซ์ มากกว่าเพศชาย ในโรคโมโซมเอ็กซ์ซึ่งเป็นตัวกำหนดเพศหญิง เชื่อว่ามียีน ที่คอยกำหนดพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ดังนั้น เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก จะพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อีกทั้งสรีระร่างกาย ออกแบบให้เพศหญิงเหมาะสำหรับการดูแล ความเป็นอยู่คนในครอบครัว การเลี้ยงลูก ทำอาหาร ทำงานที่เบา ไม่ต้องใช้แรงมาก ดังนั้น งานประเภทนี้จะใช้ความละเอียดอ่อน ความใส่ใจ การปรองดอง อีกปัจจัยหนึ่ง เรื่องของฮอร์โมนเพศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากในแต่ละเดือน มากกว่าเพศชายที่ค่อนข้างคงที่ แต่เพศหญิงจะมีการสลับขึ้นลง ระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจน และ โปรเจสเตอร์โรนบางช่วงของอายุ

เพศหญิงจะมีช่วงเวลาของวัยสืบพันธุ์ที่สั้นกว่าเพศชาย เมื่อเข้าสู่วัยทอง กิจกรรมทางเพศจะลดลง เรียกว่าอยู่ในวิกฤตวัยทอง เป็นวัยที่ลูกโตขึ้น ทำให้มีเวลาคิดเรื่องต่างๆมากขึ้น ค่าใช้จ่ายการศึกษาของลูกมากขึ้น สามีลดความถี่ในการมีกิจกรรมทางเพศลง เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่อีกครั้งของผู้หญิง ทำให้คนรอบข้าง มักเข้าใจว่า วัยทองมักหงุดหงิดง่าย แต่สาเหตุที่แท้จริง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของฮอร์โมน กิจกรรมทางเพศ เวลาว่าง ปัญหาเศรฐกิจในครัวเรือน หากทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้ดี ก็จะผ่านพ้นวิกฤตทางด้ามอารมณ์นี้ไปได้

การแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์ 

บ่อยครั้งที่ผู้หญิงไม่รู้ตัว ว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไป จนคนรอบข้าง และคนใกล้ชิดต้องบอกถึงจะทราบตนเอง การฝึกตนเองให้ก้าวข้ามปัญหาทางด้านอารมณ์ จะช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น และ ความสัมพันธ์คนรอบข้างดีขึ้นด้วย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว

  • การมองโลกในแง่ดี แน่นอนว่าทุกเรื่องมักจะมีทั้งสองด้าน แต่หากเราเลือกที่จะมองเฉพาะด้านลบ ยิ่งจะทำให้เกิดความเครียดสะสม ส่งผลลบต่อสุขภาพจิต และเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ การมองโลกในแง่ดีก็เป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
  • ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ จะต้องฝึกจิตไม่ให้เอาอารมณ์ของตนเอง เข้าไปอยู่ในปัญหา พยายามเอาจิตของตนเองออกมา แล้วใช้เหตุผลที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างตนเอง วิเคราะห์และสรุป เพื่อทางออก
  • เอาใจเขามาใส่ใจเรา บ่อยครั้งที่คำพูดของเรา หรือ การกระทำของเรา ทำร้ายจิตใจใครโดยไม่รู้ตัว ถ้าหากเราลองฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้าง จะทำให้เราไม่พูด กระทำ การใดๆ ที่จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนอื่น เพราะ สุดท้ายแล้ว ปัญหาของคนอื่นที่เกิดขึ้นจากเรา จะกลายเป็นปัญหาของเราในที่สุด
  • ฟังมากกว่าพูด บ่อยครั้งต้นเหตุของปัญหา เกิดจากการที่ไม่รับฟัง เหตุผลของผู้อื่น เพราะ มัวแต่พูดเหตุผลของตนเอง หากลองรับฟังเหตุผลของผู้อื่น แล้วนำกลับมาคิดพิจารณาดู อาจจะพบว่า ตนเองเป็นฝ่ายผิดก็ได้ หรือ อย่างน้อยก็จะได้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
  • ฝึกสมาธิ สงบอารมณ์ เมื่อความโกรธครอบงำ บ่อยครั้งที่เรามักจำกระทำ บางอย่างโดยไม่รู้ตัว ขาดความยับยั้งช่างใจ การฝึกสมาธิจะช่วงทำให้ระงับความโกรธ ได้ง่ายขึ้น เมื่อปราศจากความโกรธ จะทำให้เราคิดแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งได้ง่ายมากขึ้น
  • ยอมรับความจริง บางครั้งการไม่ยอมรับความจริง มักส่งผลต่อ ปัญหาทางด้านอารมณ์ ต้องลองฝึกจิตใจ ยอมรับ ว่าไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยง การฝึกยอมรับในความเปลี่ยนแปลง ความเป็นจริงของโลก จะลดภาวะความไม่ปลอดภัยทางอารมณ์ได้มาก
  • ลดการใส่ใจคำพูดที่ไม่เป็นประโยชน์ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่า เพศหญิง มักจะแคร์คำพูด คนรอบข้างมากเกินไป ทั้งๆที่คำพูดหรือการกระทำเหล่านั้น ไม่ได้มีสาระสำคัญใดเลย เช่น คำติฉินนินทา คำวิจารย์ที่ไม่สร้างสรรค์ คำพูดใส่ร้าย คำพูดโกหก ต้องฝึกการปล่อยวาง จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นอีกหลายเท่า
  • เลิกคิดเข้าข้างตนเอง การคิดเข้าข้างตนเองหลายครั้ง ที่ไม่เป็นประโยช์ เพราะ บางครั้ง เราทำผิด แต่มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง จนปัญหาสะสม กลายเป็นปมในชีวิต หากลองแข็งใจ ยอมรับความผิดแต่แรก จะเป็นการดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาว ไม่สะสมจนเป็นปมในใจ

โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตผู้หญิง

มักจะพบว่า ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต จะพบเพศหญิงมากกว่าชาย อาจจะมีผลมาจากสรีระร่างกาย ฮอร์โมน สังคมรอบข้าง ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตผู้หญิงโดยรวม ตัวอย่างเช่น

โรคมโน โรคหลอกตัวเอง โกหกไม่รู้ตัวเอง โรคน่าสงสารโรคมโน หลอกตัวเอง  เรียกว่า Pathological Liar คือ ชอบพูดโกหก แต่งเรื่องขึ้นมา สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่ซ้ำๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง
โรคนิมโฟมาเนีย โรคฮิสทีเรีย ซาดิซ มีโซคิสโรคนิมโฟมาเนีย ฮีสทีเรีย หรือ Nymphomania หรือ ที่เรียกกันว่า โรคขาดผู้ชายไม่ได้ โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น คนส่วนมากนั้น จะเข้าใจว่า โรคขาดผู้ชายไม่ได้
โรคกลัวอ้วน ล้วงคออ๊วกหลังกินข้าว กินยาถ่าย ผอมแต่คิดว่าตัวเองอ้วนโรคกลัวอ้วน เป็นการปฏิเสธที่จะ รับประทานอาหาร เพื่อ ที่อยากจะให้ระดับน้ำหนักคงที่ ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นั้นจะกลัวความอ้วน มากๆ กลัวน้ำหนักจะขึ้น จะปฏิเสธอาหารทุกสิ่งทุกอย่าง จนร่างกายนั้นซูบ
โรคซึมเศร้า อยากตาย เครียด ไบโพล่าโรคซึมเศร้า เป็น โรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ในทุกช่วงเวลาชีวิตหนึ่งของคนเรา คือ เป็นการป่วยทั้งร่างกาย และ จิตใจ ซึ่ง การเป็นโรคซึมเศร้านั้น ไม่ได้หมายความว่า จะ เป็นคนที่อ่อนแอ
โรคไบโพล่าร์ สองบุคลิก ติดโซเชียล อารมณ์ขึ้นลงเร็วโรคไบโพล่าร์  หรือ Bipolar Disorder เรียกอีกแบบหนึ่งว่า โรคอารมณ์สองขั้ว เป็น โรคที่มีอาการที่ผิดปกติทางด้านอารมณ์ เป็น โรคจิตรเวช อย่างหนึ่ง ที่ต้องการรักษาอย่างถูกวิธี เพราะ อาการจะเป็นเหมือนคนปกติ
โรคประจำเดือนเป็นพิษ หงุดหงิด ประสาทแดก ปวดท้องน้อยโรคประจำเดือนเป็นพิษ โรคกึ่งทางจิตเวช ที่มีผมมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน หมายถึง กลุ่มสตรี ที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะทางด้านอารมณ์ ก่อนมีประจำเดือน
โรคเสพติดศัลยกรรม ติดเข็ม ติดความเจ็บปวด ทำเท่าไหร่ก็ไม่สวยโรคเสพติดศัลยกรรม เป็น โรคจิตรเวช ชนิดหนึ่ง เนื่องจาก สมัยนี้ การศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องแปลก อาจจะเป็นเพราะ ค่าใช้จ่ายลดลงจากอดีตมาก และ มีผู้คนในสังคม มีรายได้เพิ่มขึ้น จนมีกำลังพอที่จะจ่ายค่าศัลยกรรม
โรคกล้วความรัก กลัวความผิดหวัง ไม่กล้ามีความรัก กล้วการเริ่มต้นใหม่โรคกลัวความรัก เป็น ถือเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่ง แต่ เป็นโรคที่ไม่รุนแรง และ ไม่มีอันตรายใดๆ ซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะรู้จักความรักเลย

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร