สะพานฟัน ราคาเท่าไหร่ ต้องทำเมื่อไหร่


สะพานฟัน คืออะไร ค่ารักษาเท่าไหร่ ต้องทำเมื่อใด แพงไหม ใช้ได้นานเท่าไหร่ วิธีทำสะพานฟัน การดูแลรักษาสะพานฟัน อายุการใช้งานนานเท่าไหร่ บทความนี้จะเสนอข้อมูลให้ทราบ

สะพานฟัน สะพานครอบฟัน ครอบสะพานฟัน เดือยสะพานฟัน

สะพานฟัน หรือ Dental bridge or Fixed Dental Prosthesis: FPD เป็นเทคนิคการทำฟันปลอดชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะยึดติดถาวร ไม่สามารถถอดออกมาได้เอง เมื่อใส่แล้วจะดูเป็นธรรมชาติ ใช้งานการเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ หลักการคือ ทันตแพทย์จะทำรากฟันเทียมในฟันข้างเคียงทั้งสองด้าน หรือ ทำครอบฟัน เพื่อ ใช้เป็นแกนยึดสะพานฟัน จากนั้น ทำการพิมพ์ปาก เพื่อ ส่งห้องแลบในการทำสะพานฟัน เมื่อได้รับสะพานฟันแล้ว ทันตแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาใส่สะพานฟัน ยึดสะพานฟันกับแกนรากฟันเทียม หรือ ครอบฟัน  ด้วยซีเมนต์เฉพาะ ที่จะยึดติดแน่นถาวร สะพานฟันจะช่วยทำให้ฟันข้างเคียงไม่ล้ม ไม่เอียง ทรงตัวอยู่กับที่เดิม นอกจากนั้น ยังช่วยเรื่องการออกเสียง ให้ชัดปกติ และ การเคี้ยวอาหารได้เป็นปกติ วัสดุที่ใช้ทำสะพานฟัน มีทั้ง โลหะ และ เซรามิก ราคา ค่ารักษาประมาณ 8,000-13,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย วัสดุที่เลือก เมื่อทำแล้วสามารถใช้ได้นานหลายสิบปี ขึ้นกับการดูแลรักษา

ขั้นตอนการทำสะพานฟัน

สามารถแบ่งขั้นตอนการทำสะพานฟัน ได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่

 • การเตรียมฐานสำหรับสะพานฟัน
  • ตรวจฟัน บริเวณที่จะทำสะพานฟัน ฟันข้างเคียง
  • กรณีฟันข้างเคียงสมบูรณ์ ฉีดยาชา และ ตกแต่งฟันข้างเคียง เพื่อทำเป็นเดือยสำหรับเป็นฐานของการยึดสะพานฟัน กรณีฟันไม่สมบูรณ์ทั้งสามซี่ จะถอนออก จากนั้น ทำรากฟันเทียม ฟันข้างเคียงสองซี่ เพื่อใช้เป็นฐานยึดสะพานฟัน
  • พิมพ์ปากเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสร้างโมเดลสะพานฟัน
  • ส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ห้องแลบ เพื่อทำการหล่อสร้างสะพานฟัน ที่จะมีความเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
  • ติดตั้งสะพานฟันชั่วคราวระหว่างรอสะพานฟันจริง
 • การติดตั้งสะพานฟัน
  • ถอดสะพานฟันชั่วคราวออก ทำความสะอาดเตรียมติดตั้งสะพานฟันจริง
  • ติดตั้งสะพานฟันจากแลบ ยึดให้แน่น ปรับแต่งเพื่อความสมบูรณ์ ดูการสบกันของฟัน ทำความสะอาด และแนะนำถึงการดูแลรักษาให้ผู้ป่วย เพื่อ จะสามารถใช้งานสะพานฟันได้นานที่สุด

การดูแลรักษาสะพานฟัน

การดูแลรักษาสะพานฟันหลังจากทำการรักษาแล้ว เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะ หากไม่ดูแลรักษาที่ถูกวิธี จะทำให้อายุการใช้งานของสะพานฟันสั้นลง นอกจากนั้น การทำความสะอาดไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดโรคในช่องปากต่างๆตามมา จะทำให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายการรักษา และ กระทบต่อการดำรงชีวิต สภาพจิตในอีกด้วย

 • หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง เช่น น้ำแข็ง เม็ดมะขาม ข้อไก่ กระดูกต่างๆ เป็นต้น
 • รักษาความสะอาดช่องปาก แปลงฟันหลังระบประทานอาหารทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงอาหารมีกรด เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว หรือ อาหารที่ร้อน-เย็นจัด
 • พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อทำการตรวจรักษา และ แนะนำการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคเก๊าท์ ปวดหัวแม่นิ้วเท้า เดินไม่สะดวก... โรคเก๊าท์ (Gout) หมายถึงโรคที่เกิดจากการสะสมของตะกอนยูริคตามข้อต่อ จะมีอาการปวดตามข้อต่างๆทั่วร่างกาย ส่วนมากจะปวดบริเวณนิ้วหัวแม่เท้า เกิดอาการบวมแดง...
โรคบ้านหมุน เวียนหัวอยากอาเจียน ทรงตัวยืนไม่ได้... โรคบ้านหมุน คือ โรคอะไร ทำไมรู้สึกบ้านหมุน อาการมีอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร การตรวจวินิจฉัยทำอย่างไร การรักษาทำได้ไหม การป้องกันเป็นอย่างไร บทความนี้...
โรคไมเกรน ปวดหัวข้างเดียว ปวดหัวตุบๆ... โรคไมเกรน คือ อะไร ทำไมเป็นไมเกรน ปวดห้วไมเกรน ทำไมปวดหัวข้างเดียว รักษาไมเกรน สาเหตุไมเกรน อาการไมเกรน ไมเกรนกินยาอะไร ป้องกันไมเกรน บทความนี้จะเสนอข...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ