สมุนไพร บำรุงเลือด ดีต่อเลือดและการไหลเวียนโลหิต มีอะไรบ้าง

สมุนไพร บำรุงเลือด ทำให้ระบบร่างกายทำงานดี พืชบำรุงเลือด รักษาร่างกายแบบธรรมชาติ สมุนไพรบำรุงเลือด แก้เลือดเสีย รักษาเลือดไม่ดี สมุนไพรดีต่อเลือด

สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรช่วยระบบเลือด ยาสมุนไพรรักษาโรคเลือด สมุนไพรช่วยเลือด

สมุนไพรไทย สรรพคุณเกี่ยวกับระบบเลือด บำรุงเลือด ทำให้ระบบร่างกายทำงานดี พืชบำรุงเลือด การรักษาร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ สมุนไพรบำรุงเลือด เลือดเสีย เลือดไม่ดี รักษาอย่างไร สมุนไพรดีต่อเลือด

ระบบเลือด หมายถึง ระบบการผลิตเลือด ระบบการไหลเวียดเลือด ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยเลือด ระบบการขนส่งสารอาหารของเลือด โดย เลือดประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด น้ำเลือด ( พลาสมา ) มีค่า ค่าพีเอช คือ 7.4 หากแยกตาม

สมุนไพรบำรุงระบบเลือด

สมุนไพร หลายชนิด ที่มี สรรพคุณบำรุงระบบเลือด โดย ช่วยปรับสมดุลของเลือด ช่วยเรื่องการสร้างเม็ดเลือดตามอวัยวะที่เป็นแหล่งผลิตเลือด ได้แก่ ไขกระดูก ตับ ม้าม บำรุงการไหลเวียนของเลือด ลดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด เพิ่มควาามสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซของเลือด สมุนไพรบำรุงเลือด ได้แก่

อะโวคาโด Avocado ลุกเนย อโวคาโด้อะโวคาโด ขมิ้น ขมิ้นชัน ต้นขมิ้น เหง้าขมิ้นขมิ้น
ทุเรียนเทศ มะทุเรียน หมากเขียบหลด ทุเรียนน้ำทุเรียนเทศ เจตมูลเพลิงแดง ปิดปีแดง ไฟใต้ดิน เจ็ดหมุนเพลิงเจตมูลเพลิงแดง
มังคุด ครีมมังคุด น้ำมังคุด สมุนไพรมังคุดมังคุด หนุมานประสานกาย ว่านอ้อยช้าง ชิดฮะลั้ง Edible-stemed Vineหนุมานประสานกาย
จิงจูฉ่าย โกศจุฬาลัมพา White mugwort เซเลอรีจิงจูฉ่าย เสลดพังพอน hophead ลิ้นงูเห่า เสลดพังพอนตัวผู้เสลดพังพอน
ตะไคร้ ตะไคร้หอม น้ำตะไคร้ สมุนไพรตะไคร้ตะไคร้ มะระ มะระจีน มะระขี้นก ผลมะระมะระ
ผักชี ผักหอม ผักชีไทย corianderผักชี บัวบก ใบบัวบก น้ำใบบัวบก ต้นบัวบกบัวบก
ฝาง ฝางเสน ฝางส้ม ฝางแดงฝาง ตังกุย สมุนไพรตังกุย รากตังกุย โกฐเชียงตังกุย
รากสามสิบ สามร้อยผัว สาวร้อยผัว ม้าสามต๋อนรากสามสิบ กระวาน ลูกกระวาน ผลแก่กระวาน สมุนไพรกระวานกระวาน
จันทร์เทศ ลูกจันทร์ Nutmeg รกลูกจันทร์จันทร์เทศ ดอกคำฝอย สมุนไพรดอกคำฝอย ยาดอกคำฝอย sufflowerดอกคำฝอย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่หญ้าแพะหงี่ ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูกว่านชักมดลูก
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสมโสม ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีนถั่งเช่า
มะขาม มะขามเปียก ต้นมะขาม ยามะขามมะขาม มะกรูด สมุนไพรมะกรูด ลูกมะกรูด ใบมะกรูดมะกรูด
กล้วย ต้นกล้วย สมุนไพรกล้วย สรรพคุณกล้วยกล้วย กะเพรา ต้นกะเพราะ สมุนไพรกะเพรา ใบกะเพรากะเพรา
พริก เม็ดพริก ต้นพริก สมุนไพรพริกพริก ตำลึง ใบตำลัง สมุนไพรตำลึง ยอดตำลึงตำลึง
ฟักแม้ว มะระหวาน สมุนไพรฟักแม้ว สมุนไพรมะระหวานฟักแม้ว แพร์ ลูกแพร์ สมุนไพรแพร์ ผลไม้แพร์แพร์

องค์ประกอบทางเคมีแล้ว จะประกอบด้วย  น้ำ 91% สารอื่น ๆ เช่น โปรตีน 7% วิตามิน เกลือแร่ เอ็นไซม์ ฮอร์โมน ก๊าซ 2% สมุนไพร บางชนิด ได้รับรายงานเรื่องการช่วยบำรุงระบบเลือด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเม็ดเลือดแดง การสร้างเม็ดเลือดขาว การไหลเวียนของเลือด สร้างสมดุลของเลือด เสริมสร้างธาตุอาหารจำเป็นต่อระบบเลือด

แหล่งผลิตเม็ดเลือดและอายุ

อวัยวะที่สำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือด ได้แก่ ไขกระดูก ม้าม ตับ ซึ่งมี สมุนไพรบาง ชนิดที่มีสรรพคุณบำรุงอวัยวะต่างๆเหล่านี้ เม็ดเลือดในเลือดได้แก่

 • เม็ดเลือดแดง จะมีรูปร่างคล้ายโดนัท ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์ต่างๆ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนที่ปอด โดยมีอายุ ประมาณ 110-120 วัน และถูกสร้างมาจาก ไขกระดูก ตับ ม้าม
 • เม็ดเลือดขาว จะมีหน้าที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย มีอายุประมาณ 7-14 วัน มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง  โดยมีแหล่งผลิตมาจาก ไขกระดูก และ ม้าม ร่างกายคนมีเม็ดเลือดขาว 5,000-10,000 เซลล์/เลือด 1 มิลลิลิตร สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
  • ฟาโกไซต์ ( phagocyte ) เป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่หลัก ในการเก็บกวาด สิ่งสกปรกต่างๆ ทั้งเชื้อโรคและของเสีย เปรียบเสมือนรถเก็บขยะเทศบาล โดยวิธีการทำลายเชื้อโรคเรียกว่า “กระบวนการฟาโกไซโตซีส” ( Phagocytosis ) โดยการเอาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ที่เรียกว่าเอนโดไซโตซิส
  • ลิมโฟไซต์ ( lymphocyte ) สร้าง “แอนติบอดี้” ( Antibody ) เพื่อต่อต้านเชื้อโรคที่แตกต่างกัน เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส สายพันธุ์ต่างๆ
 • เกล็ดเลือด ไม่ใช่เซลล์เพราะ องค์ประกอบภายในไม่มีนิวเคลีส แต่เป็นแค่ชิ้นส่วนของเซลล์ รูปร่างไม่แน่นอน มีทั้งคล้ายเส้นใย เม็ดกลม โดยมีขนาดเล็ก ภายในไม่มีนิวเคลียส มีอายุประมาณแค่ 3-4 วัน สร้างได้จากไขกระดูก โดยมีปริมาณประมาณ 150,000-300,000 ชิ้น/เลือด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกล็ดเลือดจะหลั่งสารเคมี ( ไฟบริน ) เพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นใย ในการอุดแผล ช่วยให้เลือดแข็งตัว เมื่อเกิดบาดแผล ช่วยปิดบาดแผล ยับยั้งการไหลของเลือดออกสู่ร่างกาย

การปฏิบัติตนเพื่อบำรุงระบบเลือด

นอกจากการรับประทาน สมุนไพร เพื่อบำรุงระบบเลือดแล้ว การปฏิบัติตนก็จะช่วยส่งเสริมให้ระบบเลือดดีขึ้น ซึ่งควรจะทำร่วมกันทั้งสองอย่าง จึงจะเกิดผลดีต่อร่างกายมากที่สุด หลักการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างระบบเลือด ได้แก่

 • ไม่รับประทานอาหารมัน หวาน มากเกินไป เพราะ อาหารเหล่านี้ จะไปทำให้เกิดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า จะทำให้เกิด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเบาหวาน
 •  ลดปริมาณข้าวลง โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป พบว่า กิจกรรมการใช้พลังงานของร่างกายจะลดลง เมื่ออายุมากขึ้น ทำให้เกิดการสะสมของพลังงานส่วยเกิน เกิดเป็นไขมันสะสมในกระแสเลือดและส่วนต่างๆของร่างกาย เกิดเป็นโรคอ้วน โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด การลดปริมาณข้าวลง จะช่วยให้พลังงานที่ได้รับแต่ละวันลดลง เหมาะสมกับวัย และกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดไขมันส่วนเกินสะสมในร่างกาย
 • ออกกำลังกาย อย่างน้อย 140 นาทีต่อสัปดาห์ โดยออกกำลังให้เหมาะกับวัย ชีดความสามารถของร่างกาย โดยเริ่มจากน้อยไปมาก เช่น การเดินเร็ว การเดินในน้ำ วิ่งช้าๆ เป็นต้น
 • ไม่เครียด เพราะ ความเครียดส่งผลโดยตรงต่อ ระบบการเผาพลาพลังงาน ระบบฮอร์โมน ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบเลือด พยายามหากิจกรรมเพื่อลดความเครียด เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง ออกกำลังกาย งานอดิเรกต่างๆ เป็นต้น

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร