โรคไต โรครุนแรง อันตรายถึงเสียชีวิตโรคไต หรือ Kidney disease หมายถึงภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ เนื่องจากหน้าที่ของไตคือการขับของเสียออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะ ดังนั้นเมื่อเกิดโรคไต ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการสะสมของของเสียในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เกิดอาการผิดปกติ อาการดังกล่าวนี้คือภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการล้างไตหรือผ่าตัดเปลี่ยนไต จะเสียชีวืตจากภาวะไตวายนี้

โรคไต ไตวาย นิ่วในไต ไตอักเสบ

โรคไต 

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในประเทศไทย และพบมากในผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ซึ่งผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดเท่าๆกัน

โรคไต ที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในไทย คือ

 1. โรคไตเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักของผู้ป่วยโรคไต พบว่าผู้ป่วยโรคนี้มักมีโรคอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ  ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงโรคไต มักจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
 2. โรคนิ่วในไต
 3. โรคไตอักเสบ
 4. โรคออโตอิมมูน/โรคภูมิต้านทานตนเอง
 5. โรคมะเร็งไต
 6. โรคนิ่วในไต

โรคไต มีสาเหตุการเกิดและปัจจัยเสี่ยงการเกิด คือ

 1. การขาดน้ำอย่างรุนแรง
 2. การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้เลือดออกที่ไต
 3. การใช้ยาแก้ปวดหรือยาปฏิชีวนะบางชนิด
 4. เกิดนิ่วในไต
 5. เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไต
 6. เกิดโรคออโตอิมมูน/โรคภูมิคุ้มกันตนเอง
 7. การรับประทานอาหารเค็ม
 8. การแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่นมาสู่ไต
 9. เป็นโรคกลุ่มเอ็นซีดี (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ
 10. พันธุกรรม

โรคไต มีอาการที่พบ ผู้ที่ป่วยควรสังเกตุอาการต่างๆ ต่อไปนี้

 1. เกิดอาการบวมโดยเริ่มที่ เท้า และอวัยวะอื่นๆตามมา
 2. หน้าซีด เนื่องจากการสร้างเม็ดเลือดแดงที่กระดูกลดลง
 3.  คัน ระคายเคืองทั่วร่างกายเนื่องจากร่างกายสะสมของเสีย
 4. เบื่ออาหาร ร่างกายไม่สามารถรับรู้รสชาติอาหาร หรือรสชาติผิดแปลกไปจากเดิม
 5. คลื่นไส้ อาเจียร ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้
 6. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 7. ปัสสวะผิดปกติ มีฟองมาก มีเลือดปน
 8. เมื่อรุนแรงจะมีอาการโคม่า มึนงง อาจเสียชีวิตได้

โรคไต มีการตรวจวินิจฉัย โรค

โดยการตรวจประวัติการรักษา การใช้ยา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสวะ การตรวจเลือด การตรวจด้วยอัลตราซาว์ เอกซ์เรย์ เอ็มอาร์ไอ การตัดชิ้นเนื้อตรวจหาเซลล์มะเร็ง

โรคไต มีวิธีการรักษา โดย

 1. การรักษาตามอาการ หรือ กรประคับประคองอาการ เช่น การให้ยาแก้คัน ยาบรรเทาอาการอาเจียร โดยพิจารณาตามอาการที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆ
 2. การควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การสลายนิ่วในไต
 3. การล้างไต หรือ ฟอกไต เพื่อช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยร่วยกับการควบคุมอาหาร เพื่อลดการสะสมของของเสีย
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนไต เมื่อไตไม่สามารถทำงานได้อีก ผู้ป่วยต้องรับการฟอกไตรอจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนไต

โรคไต ป้องกันและดูแลตนเองได้ โดย

 1. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ซึ่งถ้าหากทราบว่าเป็นโรคกลุ่มนี้แล้วควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ทรุดหนักจนเป็นโรคไตเรื้อรัง เพราะมีความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้
 2. หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
 3. หมั่นตรวจร่างกาย และพบแพทย์เป็นประจำเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่างๆ
 4. บริโภคอาหารที่เหมาะสม ไม่มีรสจัดเกินไป ไม่เค็มเกินไป ลดอาหารหวานมัน เพิ่มพักและผลไม้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ


โรคต่างๆ


สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ