โรคไต ระบบการขับของเสียผิดปรกติ รุนแรง อันตรายถึงเสียชีวิตโรคไต  Kidney disease หมายถึง คือ ภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ เนื่องจาก หน้าที่ของไต คือ การขับของเสียออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อเกิดโรคไต จะทำให้ไม่สามารถขับของเสียออกได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิด อาการสะสมของของเสียในกระแสเลือด

โรคไต โรคเกี่ยวกับไต เหนื่อยล้า เหนื่อยง่าย

ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เกิดอาการผิดปกติ อาการดังกล่าวนี้คือภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการล้างไตหรือผ่าตัดเปลี่ยนไต จะเสียชีวืตจากภาวะไตวายนี้ โรคไต เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในประเทศไทย และพบมากในผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ซึ่งผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสเกิดเท่าๆกัน

โรคไตที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย

นิ่วที่ไต นิ่วในไต นิ่วไต โรคไตโรคนิ่วในไต ไตอักเสบ โรคไต โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับไตโรคไตอักเสบ แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคภูมิต้านทานตนเอง
โรคมะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคออโตอิมมูน

โรคไตเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักของผู้ป่วยโรคไต พบว่าผู้ป่วยโรคนี้มักมีโรคอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงโรคไต มักจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการการเกิดโรคไต มีดังนี้

 1. การขาดน้ำอย่างรุนแรง
 2. การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้เลือดออกที่ไต
 3. การใช้ยาแก้ปวดหรือยาปฏิชีวนะบางชนิด
 4. เกิดนิ่วในไต
 5. เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไต
 6. เกิดโรคออโตอิมมูน/โรคภูมิคุ้มกันตนเอง
 7. การรับประทานอาหารเค็ม
 8. การแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่นมาสู่ไต
 9. เป็นโรคกลุ่มเอ็นซีดี (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ
 10. พันธุกรรม

อาการที่พบสำหรับผู้ที่ป่วยโรคไต

สามารถสังเกตุอาการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. เกิดอาการบวมโดยเริ่มที่ เท้า และอวัยวะอื่นๆตามมา
 2. หน้าซีด เนื่องจากการสร้างเม็ดเลือดแดงที่กระดูกลดลง
 3.  คัน ระคายเคืองทั่วร่างกายเนื่องจากร่างกายสะสมของเสีย
 4. เบื่ออาหาร ร่างกายไม่สามารถรับรู้รสชาติอาหาร หรือรสชาติผิดแปลกไปจากเดิม
 5. คลื่นไส้ อาเจียร ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้
 6. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 7. ปัสสวะผิดปกติ มีฟองมาก มีเลือดปน
 8. เมื่อรุนแรงจะมีอาการโคม่า มึนงง อาจเสียชีวิตได้

การตรวจวินิจฉัยโรคไต

โดยการตรวจประวัติการรักษา การใช้ยา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การตรวจร่างกาย การตรวจปัสสวะ การตรวจเลือด การตรวจด้วยอัลตราซาว์ เอกซ์เรย์ เอ็มอาร์ไอ การตัดชิ้นเนื้อตรวจหาเซลล์มะเร็ง

วิธีการรักษาโรคไต

 1. การรักษาตามอาการ หรือ กรประคับประคองอาการ เช่น การให้ยาแก้คัน ยาบรรเทาอาการอาเจียร โดยพิจารณาตามอาการที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆ
 2. การควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การสลายนิ่วในไต
 3. การล้างไต หรือ ฟอกไต เพื่อช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยร่วยกับการควบคุมอาหาร เพื่อลดการสะสมของของเสีย
 4. การผ่าตัดเปลี่ยนไต เมื่อไตไม่สามารถทำงานได้อีก ผู้ป่วยต้องรับการฟอกไตรอจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนไต

ป้องกันและดูแลตนเองจากโรคไต

 1. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ซึ่งถ้าหากทราบว่าเป็นโรคกลุ่มนี้แล้วควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ทรุดหนักจนเป็นโรคไตเรื้อรัง เพราะมีความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้
 2. หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยด่วน
 3. หมั่นตรวจร่างกาย และพบแพทย์เป็นประจำเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่างๆ
 4. บริโภคอาหารที่เหมาะสม ไม่มีรสจัดเกินไป ไม่เค็มเกินไป ลดอาหารหวานมัน เพิ่มพักและผลไม้ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ