โรคในช่องปาก มีอะไรบ้าง สาเหตุและรักษาโรค ทำอย่างไร

โรคในช่องปาก ( Oral diseases ) หมายถึง โรคเกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายในช่องปาก โรคที่เกิดขึ้นกับ ฟัน เหงือก ลิ้น ต่อมน้ำลาย เนื่องจากปากเป็นอวัยวะด่านแรกของ การรับประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้มักจะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาให้ขาดปกติ

โรคเกี่ยวกับปาก โรคในช่องปาก โรคปาก

โรคในช่องปาก ที่พบทั่วไป คือ โรคเกี่ยวกับฟัน เนื่องจาก ฟันมีหน้าที่ในการบดอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสามารถกลืนลงคอได้ ดังนั้นหากเกิดอาการฟันพุ จะทำให้ไม่สามารถบดอาหารได้อย่างปกติ และ หากปล่อยเรื้อรัง จะทำให้เนื้อฟันหายไปเรื่อยๆจนทะลุถึงประสาทฟัน ทำให้เกิด อาการเจ็บปวด ไม่สามารถใช้งานได้เลย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพจิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพในช่องปาก เพื่อการหลีกเลี่ยงโรคในช่องปาก

โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก ฟันผุ สาเหตุฟันผุ การรักษาฟันผุ โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันโรคฟันผุ
เหงือกอักเสบ โรคเหงือกอักเสบ การเกิดโรคเหลือก โรคในช่องปากโรคเหงือกอักเสบ โรคปากเปื่อย
กลิ่นปาก ปากเหม็น โรคในช่องปาก กลิ่นปากกลิ่นปาก โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
โรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามลายฟัน โรคในช่องปาก โรคเหงือกโรคเลือดออกตามลายฟัน ฟันคุด การรักษาฟันคุด สาเหตุของฟันคุด โรคเหงือกและฟันฟันคุด
ปากแหว่เพดานโหว่ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคในช่องปาก โรคทางพันธุกรรมโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ปากแห้ง
หินปูน คราบหินปูน ขูดหินปูน โรคในช่องปากคราบหินปูน ร้อนใน โรคร้อนใน แผลร้อนใน โรคในช่องปากโรคแผลร้อนใน

สภาพในช่องปาก เนื่องจากปากเป็นปราการด่านแรกในการรับอาหารเข้าสู่ร่างกาย และอาหารนั้นเองก็เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในช่องปาก ในปากของมนุษย์ทุกคนมีจุลินทรีย์เจริยเติบโตเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หากได้รับอาหารที่สามารถนำไปใช้ได่โดยตรงเลยเช่นพวกน้ำตาล เมื่อน้ำลายสัมพัสกับน้ำตาลจะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งจุลินทรีย์จะนำไปใช้เป็นพลังงานเพื่อการขยายจำนวนให้มากขึ้นเกิดระหว่างการเจริญติบโตจะปล่อยของเสียต่างๆออกมาเป็นกรดมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเนื้อฟัน และทำให้เกิดการอักเสบของเหงือก ดังนั้น การรักษาความสะอาดในช่องปาก จึงสำคัญมากต่อการยืดอายุการใช้งานของฟันและเหงือก ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีกรป้องกันต่อไป   

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในช่องปาก

 1. การรักษาความสะอาด พบว่าผู้ป่วยมักละเลยการรักษาความสะอาดในช่องปาก ทั้งการแปรงฟัน การกำจัดเศษอาหารตามซอกฟัน
 2. พฤติกรรมการกิน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักชอบทานอาหารที่เป็นพวกแป้งและน้ำตาล โดยเฉพาะพวกขนมหวานและการกินจุบจิบ
 3. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเป็นโรคในช่องปาก ทั้งโรคฟัน โรคเหงือก โรคมะเร็งในช่องปาก
 4. ฟันเรียงตัวไม่ปกติทำให้เกิดการสะสมของเศษอาหารได้ง่าย ได้แก่ ฟันซ้อน ฟันเกต่างๆ
 5. การใส่เครื่องมือทางทันตกรรมต่างๆ ทั้งฟันปลอมและลวดดัดฟัน
 6. โรคน้ำลายแห้ง พบว่าน้ำลายมีประโยชน์ในการลดจำนวนจุลินทรีย์ในช่องปาก แต่หากคนที่เป็นโรคน้ำลายส่วนมากจะเกิดจากผลข้างเคียงของรังสีบำบัดต่างๆ ทำให้มีจุลินทรีย์ในช่องปากมากเกิดกลิ่นปากและเหงือกอักเสบได้ง่าย
 7. อายุ คนที่อายุมากจะพบว่าเกิดการเสื่อมของฟัน เงือก น้ำลาย ทำให้เกิดการสะสมของจุลินทรีย์ได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
 8. การขาดสารอาหาร คนที่ขาดวิตามินบีและดี จะทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ง่าย เพราะวิตามินเหล่านี้จะช่วยบำรุงเหงือกและกระดูกรวมถึงฟันด้วย
 9. โรคอื่นๆ เช่น ภูมิคุมกันบกพร่องทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปากอ่อนแอ เกิดการอักเสบได้ง่าย
 10. ผู้รับประทานยาลดความดันโลหิต พบว่ามีผลต่อเหงือก ทำให้เกิดอาการเหงือกบวมได้ง่ายกว่าปกติ
 11. พันธุกรรม หรือ การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว่
 12. โรคเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยโรคนี้มีอาการเหงือกอักเสบร่วมด้วย

อาการที่สามารถสังเกตุได้ในผุ้ป่วยโรคในช่องปาก

 1. ฟันผุ ผู้ป่วยสามารถสังเกตุได้จากการใช้ลิ้นสัมผัส หรือการส่องกระจกเพื่อดูความผิดปกติของสีฟัน เนื้อฟันที่หายไป
 2. อาการเสียวฟัน เมื่อทานของเย็นต่างๆ
 3. ปวดที่เหงือก มีอาการบวมแดงที่เหงือก
 4. มีกลิ่นปาก ทั้งที่พึ่งแปรงฟันแต่ก็ยังมีกลิ่นปาก
 5. น้ำลายแห้ง กลืนน้ำลายแล้วแสบคอ
 6. น้ำลายมีเลือดปน
 7. มีเลือดออกขณะแปรงฟัน
 8. เคี้ยวอาหารแล้วเจ็บ
 9. เกิดอาการพองโตของก้อนเนื้อในช่องปาก
 10. เหงือกร่น
 11. ฟันเหลือง

 การป้องกันการเกิดโรคในช่องปาก

 1. ดูแลรักษาสุขอนามัยในช่องปากได้แก่ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ควรค่อยๆแปรงให้ครบทุกซี่ ทุกด้าน เน้นที่ฟันกรามที่อยู่ลึกในช่องปาก และใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เพราะสามารถลดจุลินทรีย์ในช่องปากได้ ใช้เวลาแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที
 2. ใช้ไหมขัดฟัน เพราะว่าการแปรงสีฟันบางครั้งไม่สามารถกำจัดเศษอาหารออกจากซอกฟันได้ ควรขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนแปรงฟัน
 3. เลิกสูบบุหรี่ จะสามารถลดอาการ การลุกลาม ของโรคในช่องปากได้อย่างมีนัยสำคัญ
 4. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ โรคอ้วน
 5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้ ลดอาหารพวกแป้งและน้ำตาล ขนมหวาน
 6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 7. หากพบอาการผิดปกติในช่องปากตามที่กล่าวมา ควรรีบพบแพทย์หรือทันตแพทย์โดยด่วน

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร