โรคหูคอจมูก โรคที่พบบ่อย เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง และ การรักษา

โรคหูคอจมูก ( Ear throat nose disease ) คือ โรคที่เกิดกับหู คอ และ จมูก โรคหูคอจมูก เป็น โรคที่พบบ่อย สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย สาเหตุ อาการ การรักษาโรค และการป้องกันทำอย่างไร

โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคหูคอจมูก

จะเห็นได้ว่าในช่องศีรษะและลำคอมีการเชื่อมต่อถึงกันดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน เพียงแต่ปลายช่องแยกไปคนละทางและทำหน้าที่คนละอย่าง หูใช้ในการรับการสั่นสะเทือนของอากาศทำให้เกิดการได้ยิน จมูกใช้ในการรับสารเคมีในอากาศเกิดเป็นกลิ่น ส่วนคอใช้เป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายเช่นอาหาร น้ำ อากาศ จึงมีความสำคัญในการคัดกรองเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายมีต่อมไร้ท่อที่สำคัญคือต่อมทอนซิล

โรคหูคอจมูก เป็น โรคที่พบบ่อย สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ส่วนมากจะพบว่าเป็น โรคหวัด เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ โดยทั่วไปจะพบน้ำมูก เสมหะ อาการบวมแดงที่คอ ช่องจมูก หูอื้อ โรคหูคอจมูก จะไม่ได้หมายรวมไปถึง โรคระบบประสาทและสมอง โรคตา โรคผิวหนัง และ โรคทางทันตกรรมหรือโรคฟัน

โรคหูคอจมูก ที่พบบ่อยได้แก่ 

โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคแพ้อากาศ โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรน
โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ โรคคอ โรคต่อมทอนซิล ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเจ็บคอโรคต่อมทอนซิลอักเสบ
ปวดหู หูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหูโรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคเนื้องอกต่อมไทรอยด์
โรคเนื้องอกต่อมน้ำลาย ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด
โรคมะเร็งคอหอย โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก
โรคมะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็งจมูก
โรคมะเร็งหู โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
โรคมะเร็งต่อมทอนซิล โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
โรคมะเร็งไซนัส โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อินฟลูเอนซ่า ไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่
คางทูม โรคคางทูม โรคหูคอจมูก โรคโรคคางทูม โรคหัด หัดเด็ก ไวรัวหัด หัดผิวหนังโรคหัด
ปากแหว่เพดานโหว่ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคในช่องปาก โรคทางพันธุกรรมโรคปากแหว่งเพดารโหว่ ไฮเปอร์ไทรอด์ โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบออร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคไฮโปไทรอยด์
โรคคอพอกเป็นพิษ โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

สาเหตุการเกิดโรคหูคอจมูก

 1. การติดเชื้อ ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการป่วย และพบได้บ่อย
 2. โรคต่อมไร้ท่อ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหูคอจมูก ได้แก่ ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โรคเนื้องอกต่อมไทรอยด์
 3. โรคเนื้องอก เป็นสาเหตุที่พบไม่บ่อยมาก ได้แก่ เนื้องอกต่อมไทรอยด์ เนื้องอกต่อมน้ำลาย
 4. โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรคหูคอจมูก ซึ่งผู้ป่วยมักสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ทำให้เสี่ยงต่อการเป็น โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งไซนัส โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย โรคมะเร็งต่อมทอนซิล โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก โรคมะเร็งหู โรคมะเร็งจมูก โรคมะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็งคอหอย
 5. การพิการแต่กำเนิด พบว่ามีสาเหตุมาจากมารดาที่ขาดสารอาหารขณะตั้งครรภ์ ที่พบมากคือ โรคปากแหว่งเพดารโหว่
 6. กรรมพันธ์ุ ที่พบบ่อยคือโรคภูมิแพ้
 7. การประสบอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการเสียหายของอวัยวะ เช่น ดั้งจมูกหัก แก้วหูทะลุ สิ่งแปลกปลอมเข้าหู เข้าจมูก
 8. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและอาชีพการงาน พบว่าผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งเสียงดังต่อเนื่องยาวนานจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ และอาชีพที่ต้องใช้เสียงมาก เช่น นักร้อง นักพูด ครู อาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า ต่างๆ มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสายเสียงบวม อักเสบ

อาการที่ผู้ป่วยโรคหูคอจมูก

 1. เสียงแหบ เปล่งเสียงไม่ได้ เจ็บเมื่อเปล่งเสียง
 2. มีเลือดออกที่ จมูก หู น้ำลายมีเลือดปน เสมหะน้ำมูกมีเลือด
 3. มีก่อนเนื้อบวมที่เพดานปาก ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์
 4. มีแผลเลือดออกในช่องปาก เหงือก ลิ้น
 5. คัดจมุก ไม่ได้กลิ่น มีน้ำมูกไหล
 6. เจ็บคอรุนแรง บวมแดง มีกลิ่นปาก น้ำลายมีเลือด
 7. หูไม่ได้ยิน หูอื้อ ปวดหูรุนแรง มีหนอง
 8. มีไข้ ปวดหัว ตัวร้อน จมูกบวม เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีเสมหะ อาการไข้หวด
 9. คอพองโต เกิดจากต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบ มีอาการเจ็บ

การวินิจฉัยโรคหูคอจมูก

 1. การตรวจประวัติการรักษา
 2. ตรวจร่างกายทั่วไป
 3. ตรวจเฉพาะทาง โดยเครื่องมือเฉพาะที่ใช้สำหรับตรวจหูคอจมูก
 4. เอกซ์เรย์ไซนัส
 5. เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์กล่องเสียง
 6. การส่องกล้องลำคอ ตรวจกล่องเสียง

การรักษาโรคหูคอจมูก

 1. การให้ยาเพื่อรักษาให้ตรงสาเหตุของโรค เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้แพ้ ยาสเตียรอยด์
 2. การผ่าตัด เช่น เนื้องอก มะเร็ง กระดูกจมูก
 3. การให้ยาลดอาการต่างๆ เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาลดอาการบวม

วิธีการดูแลและป้องกันโรคหูคอจมูก

 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ
 4. รักษาความสะอาดป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
 5. งดสูบบุหรี่ และดิ่มสุรา
 6. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ฝุ่นละออง ที่ที่เสียงดังมาก
 7. หากต้องทำงานที่ใช้เสียงมากต้องดูแลไม่หักโหมเกินไป ดื่มน้ำอุ่น
 8. รับวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนโรคคางทูม โรคหัด
 9. หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ
 10. หากพบอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาให้รีบพบแพทย์
 11. เมื่อเกิดอาการเจ็บคอ อย่าดื่มน้ำอุ่น แต่ให้รับประทานไอศกรีมช็อคโกแลต

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร