โรคหูคอจมูก โรคระบบหูคอจมูก โรคที่พบบ่อย มีอะไรบ้างโรคหูคอจมูก หรือ Ear throat nose disease ( ENT disease ) โรคที่เกิดความผิดปกติของอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กันที่บริเวณศีรษะและลำคอ สาเหตุ อาการ การรักษาโรค และการป้องกันทำอย่างไร

จะเห็นได้ว่าในช่องศีรษะและลำคอมีการเชื่อมต่อถึงกันดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน เพียงแต่ปลายช่องแยกไปคนละทางและทำหน้าที่คนละอย่าง หูใช้ในการรับการสั่นสะเทือนของอากาศทำให้เกิดการได้ยิน จมูกใช้ในการรับสารเคมีในอากาศเกิดเป็นกลิ่น ส่วนคอใช้เป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายเช่นอาหาร น้ำ อากาศ จึงมีความสำคัญในการคัดกรองเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายมีต่อมไร้ท่อที่สำคัญคือต่อมทอนซิล

โรคหูคอจมูก เป็น โรคที่พบบ่อย สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ส่วนมากจะพบว่าเป็น โรคหวัด เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ โดยทั่วไปจะพบน้ำมูก เสมหะ อาการบวมแดงที่คอ ช่องจมูก หูอื้อ โรคหูคอจมูก จะไม่ได้หมายรวมไปถึง โรคระบบประสาทและสมอง โรคตา โรคผิวหนัง และ โรคทางทันตกรรมหรือโรคฟัน

โรคหูคอจมูก ที่พบบ่อยได้แก่ 

 1. โรคมะเร็งช่องปาก
 2. โรคมะเร็งไซนัส
 3. โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
 4. โรคมะเร็งต่อมทอนซิล
 5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
 6. โรคมะเร็งหู
 7. โรคมะเร็งจมูก
 8. โรคมะเร็งกล่องเสียง
 9. โรคมะเร็งคอหอย
 10. โรคเนื้องอกต่อมไทรอยด์
 11. โรคเนื้องอกต่อมน้ำลาย
 12. โรคหวัด
 13. โรคหูชั้นกลางอักเสบ
 14. โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
 15. โรคไซนัสอักเสบ
 16. โรคไข้หวัดใหญ่
 17. โรคหัด
 18. โรคคางทูม
 19. โรคปากแหว่งเพดารโหว่

สาเหตุการเกิดโรคหูคอจมูก

 1. การติดเชื้อ ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการป่วย และพบได้บ่อย
 2. โรคต่อมไร้ท่อ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหูคอจมูก ได้แก่ ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โรคเนื้องอกต่อมไทรอยด์
 3. โรคเนื้องอก เป็นสาเหตุที่พบไม่บ่อยมาก ได้แก่ เนื้องอกต่อมไทรอยด์ เนื้องอกต่อมน้ำลาย
 4. โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรคหูคอจมูก ซึ่งผู้ป่วยมักสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ทำให้เสี่ยงต่อการเป็น โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งไซนัส โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย โรคมะเร็งต่อมทอนซิล โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก โรคมะเร็งหู โรคมะเร็งจมูก โรคมะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็งคอหอย
 5. การพิการแต่กำเนิด พบว่ามีสาเหตุมาจากมารดาที่ขาดสารอาหารขณะตั้งครรภ์ ที่พบมากคือ โรคปากแหว่งเพดารโหว่
 6. กรรมพันธ์ุ ที่พบบ่อยคือโรคภูมิแพ้
 7. การประสบอุบัติเหตุ ทำให้เกิดการเสียหายของอวัยวะ เช่น ดั้งจมูกหัก แก้วหูทะลุ สิ่งแปลกปลอมเข้าหู เข้าจมูก
 8. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและอาชีพการงาน พบว่าผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งเสียงดังต่อเนื่องยาวนานจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้ และอาชีพที่ต้องใช้เสียงมาก เช่น นักร้อง นักพูด ครู อาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า ต่างๆ มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสายเสียงบวม อักเสบ

อาการที่ผู้ป่วยโรคหูคอจมูก

 1. เสียงแหบ เปล่งเสียงไม่ได้ เจ็บเมื่อเปล่งเสียง
 2. มีเลือดออกที่ จมูก หู น้ำลายมีเลือดปน เสมหะน้ำมูกมีเลือด
 3. มีก่อนเนื้อบวมที่เพดานปาก ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์
 4. มีแผลเลือดออกในช่องปาก เหงือก ลิ้น
 5. คัดจมุก ไม่ได้กลิ่น มีน้ำมูกไหล
 6. เจ็บคอรุนแรง บวมแดง มีกลิ่นปาก น้ำลายมีเลือด
 7. หูไม่ได้ยิน หูอื้อ ปวดหูรุนแรง มีหนอง
 8. มีไข้ ปวดหัว ตัวร้อน จมูกบวม เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีเสมหะ อาการไข้หวด
 9. คอพองโต เกิดจากต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบ มีอาการเจ็บ

การวินิจฉัยโรคหูคอจมูก

 1. การตรวจประวัติการรักษา
 2. ตรวจร่างกายทั่วไป
 3. ตรวจเฉพาะทาง โดยเครื่องมือเฉพาะที่ใช้สำหรับตรวจหูคอจมูก
 4. เอกซ์เรย์ไซนัส
 5. เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์กล่องเสียง
 6. การส่องกล้องลำคอ ตรวจกล่องเสียง

การรักษาโรคหูคอจมูก

 1. การให้ยาเพื่อรักษาให้ตรงสาเหตุของโรค เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้แพ้ ยาสเตียรอยด์
 2. การผ่าตัด เช่น เนื้องอก มะเร็ง กระดูกจมูก
 3. การให้ยาลดอาการต่างๆ เช่น ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาลดอาการบวม

วิธีการดูแลและป้องกันโรคหูคอจมูก

 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ
 4. รักษาความสะอาดป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
 5. งดสูบบุหรี่ และดิ่มสุรา
 6. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ฝุ่นละออง ที่ที่เสียงดังมาก
 7. หากต้องทำงานที่ใช้เสียงมากต้องดูแลไม่หักโหมเกินไป ดื่มน้ำอุ่น
 8. รับวัคซีนต่างๆ เช่น วัคซีนโรคคางทูม โรคหัด
 9. หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ
 10. หากพบอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาให้รีบพบแพทย์
 11. เมื่อเกิดอาการเจ็บคอ อย่าดื่มน้ำอุ่น แต่ให้รับประทานไอศกรีมช็อคโกแลต

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ