โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคร้ายแรง สาเหตุการเสียชีวิตสูงมาก โรคผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อความผิดปกติต่อการทำงานของหัวใจ และ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ส่งผลต่อระบบการทำงานอื่นๆของร่างกาย โรคอันตราย สาเหตุ และ การรักษาทำอย่างไร

โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่พบได้มัก พบได้ในทุกวัย ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม และ การดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย ความเครียด และ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมักมีโอกาสพบโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าวัยเด็ก และพบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของคนไทยอีกด้วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่เกี่ยวข้องกับ หัวใจ และ หลอดเลืือดหัวใจ มีหลายโรค โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ควรทำความรู้จักมีดังนี้

โรคหัวใจรูมาติกโรคหัวใจรูมาติก – โรคหัวใจชนิดหนึ่งที่พบบ่อยมากในประเทศไทย พบว่าในเด็กมีอัตราการเกิดโรคมากกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งระยะแรกของการเกิดโรคผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคและจะทราบเมื่อมีอาการซึ่งอาจจะใช้เวลานาน
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด – โดยปกติแล้วจะพบได้มากในเด็ก และเป็นสาเหตุให้เด็กที่ป่วยโรคนี้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถือว่าเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุด 80 เปอร์เซนต์ของโรคหัวใจที่พบได้ในเด็กเลยทีเดียว โรคนี้จึงเป็นปัญหาสุขภาพหลักในเด็กของไทย
โรคลิ้นหัวใจรั่ว – เป็นโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด เกิดจากการที่มีลิ้นหัวใจที่ไม่ปกติ คือมีกล้ามเนื้อที่ลิ้นหัวใจที่เสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ จะไม่แสดงอาการในระยะแรกที่เป็น แต่จะแสดงอาการเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วัยรุ่น โดยจะเหนื่อยง่าย
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ –  เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของเนื้อเยื่อหัวใจ แต่ส่วนมากจะพบที่ลิ้นหัวใจด้านซ้ายที่กั้นระหว่างห้องล่างและห้องบน โดยผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นคือ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียม
 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ – สภาวะอย่างหนึ่งของหัวใจที่ทำงานผิดปกติ จนเกิดอาการส่งผลเสียต่อร่างกายตามมา ซึ่งโดยมากแล้วหัวใจปกติจะมีอัตราการเต้นอยู่ระหว่าง 60 ถึง 100 ครั้งต่อนาที โดยที่การเต้นของหัวใจนั้นจะต้องสัมพันธ์กัน ทั้งห้องบนและห้องล่าง แต่อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจะเกิดขึ้นโดยที่การเต้นของหัวใจห้องบนและห้องล่างไม่สัมพันธ์กัน
 โรคหัวใจขาดเลือด – เป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่งที่พบมากในผู้สูงอายุ ที่มีอาการของโรคหัวใจชนิดอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว อาจจะเรียกว่าสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน ซึ่งก็คือหัวใจวายนั่นเอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ
 โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ – ศัพท์ทางการแพทย์เรียก Myocarditis หรือ Inflammatory cardiomyopathy เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในวันที่อายุมากขึ้น 40-50 ปี การตรวจวินิจฉัยทำได้ยาก จัดเป็นโรครุนแรง สามารถทำให้เสียชีวิตได้
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ – ภาษาการแพทย์เรียก Heart disease หมายถึงภาวะความผิดปกติที่เกิดที่หัวใจ ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจ โดยมากจะเกิดจากหลอดเลือดที่หัวใจ โรคหัวใจจึงมักหมายรวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease หรือ Coronary heart disease) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 25% ของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด

สาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ ได้แก่

 1. โรคอื่นๆที่เป็นมาก่อน เช่น โรคอ้วน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือด, เบาหวาน พบว่าโรคต่างๆเหล่านี้มักเป็นปัจจัยเร่งต่อการป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดในหัวใจ เพราะไขมันจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดเต็มที่่ จึงป่วยเป็นโรคหัวใจต่างๆตามมา
 2. การสูบบุหรี่่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ป่วยที่ติดบุหรี่และสุราจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าปกติ
 3. การบริโภคอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปมากและขาดการออกกำลังกาย พบว่าผู้ป่วยมักชอบทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอกประเภทต่างๆ  แฮม เบคอน และขาดการออกกำลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงจึงมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายกว่าปกติ
 4. พันธุกรรม ผู้ป่วยโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนหนึ่งมักพบว่า ญาติพ่อแม่พี่น้องมีประวัติการป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเมื่อรู้ตัวควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต การออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพให้มาก
 5. อายุ พบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักเกิดมาจากคลอเรสเตอรอล ในเลือดมักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนั้นกล้ามเนื้อหัวใจมักขาดความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 6. เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าเพศหญิง ในผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนพบว่ามีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าวัยที่ยังไม่หมดประจำเดือน
 7. สภาพแวดล้อม มลพิษต่างๆ พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ภายใต้สภาวะมลพิษต่างๆมักมีโอกาศป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มีงานวิจัยแสดงถึงมลพิษต่างๆส่งผลถึงการเต้นของหัวใจ การตีบของหลอดเลือดหัวใจ

วิธีการตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด

การตรวจดรคหัวใจ มีวิธีการตรวจ 4 ระดับ ประกอบด้วย ราบละเอียด ดังนี้

 1. การวัดความดันโลหิต การตรวจชีพจร การตรวจเบื้องต้นอัตราการเต้นหัวใจ การเจาะเลือดดูไขมันในเลือด
 2. การตรวจประวัติการรักษา ว่าเป็นโรคใดที่มีความเสี่ยงร่วม รวมถึงประวัติของญาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 4. การเครื่องหมายชีวภาพต่างๆเพื่อดูปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

วิธีการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 1. การลดความเครียด การหลีกเลี่ยงสภาวะทางจิตที่ถูกกดดันทางสังคม กิจกรรมหรืองานที่ทำให้เกิดความเครียด เข้ารับการบำบัดต่างๆเมื่อพบว่าตนเองมีอาการป่วยทางจิตรวมถึงมีความเครียดสูง
 2. ลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งอาหารหวาน เพิ่มอาหารที่มีกากใยสูง ผักผลไม้ธัญพืชต่างๆ
 3. เพิ่มการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที หากไม่มีเวลาควรใช้กิจกรรมเช่นงานบ้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัว หมั่นวัดค่าดัชนีมวลกายของตนเองเพื่อควบคุมน้ำหนัก
 4. ลดการสูบบุหรี่ หรือหากสามารถเลิกได้เลยจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมาก
 5. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลิกดื่มเลย
 6. หมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำ และรีบปรึกษาแพทย์หากพบความผิดปกติของร่างกาย

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ