โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอันตราย รุนแรงอัตราการเสียชีวิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อความผิดปกติต่อการทำงานของหัวใจ และ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ส่งผลต่อระบบการทำงานอื่นๆของร่างกาย โรคอันตราย สาเหตุ และ การรักษาทำอย่างไร

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่พบได้มัก พบได้ในทุกวัย ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม และ การดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย ความเครียด และ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมักมีโอกาสพบโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าวัยเด็ก และพบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของคนไทยอีกด้วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคที่เกี่ยวข้องกับ หัวใจ และ หลอดเลืือดหัวใจ มีหลายโรค โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ควรทำความรู้จัก มีดังนี้

โรคความดับ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก โรคไม่ติดต่อ โรคในเด็กโรคหัวใจรูมาติก
ลิ้นหัวใจรั่ง ภาวะโรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลิ้นหัวใจโรคลิ้นหัวใจรั่ว เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด แน่นหน้าอกโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหัวใจวาย มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคโลหิตจาง โรคเลือดจาง โรคเลือด โรคไม่ติดต่อโรคโลหิตจาง โรคหัวใจเด็ก โรคหัวใจพิการ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

สาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับอาการผิดปรกติของหัวใจและหลอดเลือด นั้นผู้ป่วยมักมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ ได้แก่

 1. โรคอื่นๆที่เป็นมาก่อน เช่น โรคอ้วน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือด, เบาหวาน พบว่าโรคต่างๆเหล่านี้มักเป็นปัจจัยเร่งต่อการป่วยเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดในหัวใจ เพราะไขมันจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจทำให้มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดเต็มที่่ จึงป่วยเป็นโรคหัวใจต่างๆตามมา
 2. การสูบบุหรี่่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ป่วยที่ติดบุหรี่และสุราจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าปกติ
 3. การบริโภคอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปมากและขาดการออกกำลังกาย พบว่าผู้ป่วยมักชอบทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอกประเภทต่างๆ  แฮม เบคอน และขาดการออกกำลังกาย ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงจึงมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายกว่าปกติ
 4. พันธุกรรม ผู้ป่วยโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนหนึ่งมักพบว่า ญาติพ่อแม่พี่น้องมีประวัติการป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเมื่อรู้ตัวควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต การออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพให้มาก
 5. อายุ พบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักเกิดมาจากคลอเรสเตอรอล ในเลือดมักเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนั้นกล้ามเนื้อหัวใจมักขาดความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น จึงเป็นผลนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 6. เพศ พบว่าเพศชายมีโอกาสการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าเพศหญิง ในผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนพบว่ามีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าวัยที่ยังไม่หมดประจำเดือน
 7. สภาพแวดล้อม มลพิษต่างๆ พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ภายใต้สภาวะมลพิษต่างๆมักมีโอกาศป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด มีงานวิจัยแสดงถึงมลพิษต่างๆส่งผลถึงการเต้นของหัวใจ การตีบของหลอดเลือดหัวใจ

วิธีการตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด

การตรวจดรคหัวใจ มีวิธีการตรวจ 4 ระดับ ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

 1. การวัดความดันโลหิต การตรวจชีพจร การตรวจเบื้องต้นอัตราการเต้นหัวใจ การเจาะเลือดดูไขมันในเลือด
 2. การตรวจประวัติการรักษา ว่าเป็นโรคใดที่มีความเสี่ยงร่วม รวมถึงประวัติของญาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 4. การเครื่องหมายชีวภาพต่างๆเพื่อดูปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ

วิธีการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 1. การลดความเครียด การหลีกเลี่ยงสภาวะทางจิตที่ถูกกดดันทางสังคม กิจกรรมหรืองานที่ทำให้เกิดความเครียด เข้ารับการบำบัดต่างๆเมื่อพบว่าตนเองมีอาการป่วยทางจิตรวมถึงมีความเครียดสูง
 2. ลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง รวมทั้งอาหารหวาน เพิ่มอาหารที่มีกากใยสูง ผักผลไม้ธัญพืชต่างๆ
 3. เพิ่มการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที หากไม่มีเวลาควรใช้กิจกรรมเช่นงานบ้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัว หมั่นวัดค่าดัชนีมวลกายของตนเองเพื่อควบคุมน้ำหนัก
 4. ลดการสูบบุหรี่ หรือหากสามารถเลิกได้เลยจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมาก
 5. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลิกดื่มเลย
 6. หมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเป็นประจำ และรีบปรึกษาแพทย์หากพบความผิดปกติของร่างกาย

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร