โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร สาเหตุและการรักษามีอะไรบ้าง

โรคระบบทางเดินอาหาร หรือ Digestive disease หมายถึง อาการผิดปกติของเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอวัยวะเกี่ยวกับการย่อยอาหาร สาเหตุของการเกิดโรค อาการ การรักษา และการป้องกันมีอะไรบ้าง โรคทางเดินอาหาร สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย อาการท้องเสีย ปวดท้อง ท้องผูก เป็นลักษณะของโรค กรณีที่รุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ โรคระบบทางเดินอาหาร จะเสียชีวิตจาก โรคมะเร็ง

โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

สำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เราสามารถแบ่งลักษณะของโรคได้ 3 ลักษณะ คือ กลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ กลุ่มโรคที่เกิดจากมะเร็ง และ กลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มสาเหตุมาจากการติดเชื้อ

โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคพยาธิแส้ม้า โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด
อาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคไส้ติ่ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้ติ่งอักเสบ
โรคพยาธิ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพยาธิ โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์ โรคบิด
อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์
โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย

กลุ่มสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก
มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง การรักษามะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย

กลุ่มสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต

อาหารไม่ย่อย โรคอาหารไม่ย่อย แน่นท้อง โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารไม่ย่อยท้องอืด ท้องเฟ้อ ไส้เลือน โรคไส้เลื่อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้เลื่อน
โรคตับแข็ง โรคตับ โรคจากตับ โรคจากสุราโรคตับแข็ง ริดสีดวง ริดสีดวงทวาร โรคระบบขับถ่าย โรคระบบทางเดินอาหารโรคริดสีดวงทวารหนัก กรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคกรดไหลย้อน
นิ่ว โรคนิ่วถุงน้ำดี โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคระบบทางเดินอาหารโรคนิ่วในถุงน้ำดี

ระบบทางเดินอาหาร นั้น สามารถแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร และ อวัยวะที่ใช้สร้างน้ำย่อย โดยรายละเอียด ดังนี้

 • อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ช่องปาก ช่องคอ ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก
 • อวัยวะที่ส้รางน้ำย่อย ได่แก่ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน

สาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. เป็นโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเองหรือมะเร็งที่แพร่มาจากอวัยวะอื่น
 2. การดื่มสุราหนัก พบว่าแอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหาร
 3. เกิดจากการเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
 4. จากกรรมพันธุ์ พบว่าผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่อักเสบมักมีญาติพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเช่นกัน
 5. การทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะมาจากความเครียด ทำให้เกิดความแปรปวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
 6. เชื้อโรคต่างๆ ทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย และจากไวรัส
 7. อุบัติเหตุต่างๆที่ทำลายอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
 8. การสูบบุหรี่
 9. พฤติกรรมการกิน เช่น กินรสจัด กินอาหารไม่สะอาด กินอาหารดิบ เคี้ยวไม่ละเอียด กินมากเกินไป ไม่กินเส้นใยอาหาร

อาการที่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร 

สามารถสังเกตุได้ด้วยตนเอง โดยลักษณะของโรคระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้

 1. เจ็บชายโครงด้านขวา อาจจะมาจากตับโต
 2. ไม่ขับถ่ายหรือผายลม
 3. ตาเหลือง
 4. อุจจาระมีเลือดปน
 5. ท้องผูกท้องเฝ้อ
 6. ท้องเสีย
 7. อาเจียร
 8. ท้องอืด
 9. ขาดน้ำรุนแรง
 10. มีไข้

การวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. การตรวจประวัติการรักษา ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. การตรวจอุจจาระหาเชื้อโรคต่างๆ
 3. การตรวจช่องท้อง ด้วยเอกซ์เรย์ หรือ เอมอาร์ไอ
 4. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้
 5. การตัดชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

วิธีรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. การให้ยาเพื่อรักษาตามอาการที่พบ เช่น ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 2. การผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง โรคมะเร็งในระยะต้น
 3. การใช้รังสี และเคมีบำบัด ในโรคมะเร็งระยะท้าย
 4. การบรรเทาอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด การให้น้ำเกลือ

วิธีดูแลและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. รักษาความสะอาดพื้นฐาน ทั้งอาหารและน้ำดื่ม ควรรับประทานอาหารที่มั่นใจว่าสะอาดถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ
 2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ทานรสจัด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. งดดื่มสุรา และค่อยๆลดจนสามารถเลิกได้
 4. งดสูบุหรี่ และค่อยๆลดปริมาณการสูบจนสามารถเลิกได้ ทั้งนี้คนรอบข้างต้องให้กำลังใจ
 5. การรับวัคซีนต่างๆ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค
 6. หากเกิดอาการผิดปกติตามที่กล่าวข้างต้นให้รีบพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งคัด
 7. อุจจาระสามารถบอกโรคได้ หมั่นสังเกตุอุจจาระตนเอง

โรคต่างๆ ที่น่าสนใจ

โรค การรักษาโรค โรคอ้วน เกี่ยวกับโรคอ้วนโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค การรักษาโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมอง โรคระบบประสาท โรค การรักษาโรคโรคระบบประสาทและสมอง
โรคตา โรคดวงตา โรคสายตา โรคโรคสายตาและดวงตา โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคโรคหูคอจมูก โรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ โรค การรักษาโรคโรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ การติดเชื้อโรค โรคโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรค การรักษาโรค การติดเชื้อโรคโรคติดต่อ
โรคต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ท่อ โรค โรคฮอร์โมนโรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคไต โรคเกี่ยวกับเลือด โรคเกี่ยวกับไต โรคโรคไต โรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรค การรักษาโรคโรคข้อและกระดูก
โรค โรคภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานร่างกาย การรักษาโรคโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง มะเร็ง เนื้อร้าย โรคโรคมะเร็ง โรคพยาธิ โรค โรคต่างๆ การรักษาโรคโรคพยาธิ

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า