โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง การรักษา มีอะไรบ้าง

โรคระบบทางเดินอาหาร ( Digestive disease ) คือ โรคที่เกิดกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร รวมถึง ระบบการย่อยอาหาร สาเหตุของการเกิดโรค อาการ การรักษา และ การป้องกัน มีอะไรบ้าง

โรคทางเดินอาหาร สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย อาการท้องเสีย ปวดท้อง ท้องผูก เป็นลักษณะของโรค กรณีที่รุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ โรคระบบทางเดินอาหาร จะเสียชีวิตจาก โรคมะเร็ง

โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

สำหรับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เราสามารถแบ่งลักษณะของโรคได้ 3 ลักษณะ คือ กลุ่มโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ กลุ่มโรคที่เกิดจากมะเร็ง และ กลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงค์ชีวิต โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มสาเหตุมาจากการติดเชื้อ

โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคพยาธิแส้ม้า โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด
อาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคไส้ติ่ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคพยาธิ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคพยาธิ
โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์ โรคบิด
อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบ
โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์ โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย

กลุ่มสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก
มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง การรักษามะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย

กลุ่มสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต

อาหารไม่ย่อย โรคอาหารไม่ย่อย แน่นท้อง โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารไม่ย่อยท้องอืด ท้องเฟ้อ
ไส้เลือน โรคไส้เลื่อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้เลื่อน โรคตับแข็ง โรคตับ โรคจากตับ โรคจากสุราโรคตับแข็ง
ริดสีดวง ริดสีดวงทวาร โรคระบบขับถ่าย โรคระบบทางเดินอาหารโรคริดสีดวงทวารหนัก กรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคกรดไหลย้อน
นิ่ว โรคนิ่วถุงน้ำดี โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคระบบทางเดินอาหารโรคนิ่วในถุงน้ำดี

ระบบทางเดินอาหาร นั้น สามารถแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร และ อวัยวะที่ใช้สร้างน้ำย่อย โดยรายละเอียด ดังนี้

 • อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ช่องปาก ช่องคอ ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก
 • อวัยวะที่ส้รางน้ำย่อย ได่แก่ ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน

สาเหตุการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. เป็นโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหารเองหรือมะเร็งที่แพร่มาจากอวัยวะอื่น
 2. การดื่มสุราหนัก พบว่าแอลกอฮอล์มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหาร
 3. เกิดจากการเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
 4. จากกรรมพันธุ์ พบว่าผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่อักเสบมักมีญาติพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยเช่นกัน
 5. การทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะมาจากความเครียด ทำให้เกิดความแปรปวน ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
 6. เชื้อโรคต่างๆ ทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย และจากไวรัส
 7. อุบัติเหตุต่างๆที่ทำลายอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร
 8. การสูบบุหรี่
 9. พฤติกรรมการกิน เช่น กินรสจัด กินอาหารไม่สะอาด กินอาหารดิบ เคี้ยวไม่ละเอียด กินมากเกินไป ไม่กินเส้นใยอาหาร

อาการที่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร 

สามารถสังเกตุได้ด้วยตนเอง โดยลักษณะของโรคระบบทางเดินอาหาร มีดังนี้

 1. เจ็บชายโครงด้านขวา อาจจะมาจากตับโต
 2. ไม่ขับถ่ายหรือผายลม
 3. ตาเหลือง
 4. อุจจาระมีเลือดปน
 5. ท้องผูกท้องเฝ้อ
 6. ท้องเสีย
 7. อาเจียร
 8. ท้องอืด
 9. ขาดน้ำรุนแรง
 10. มีไข้

การวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. การตรวจประวัติการรักษา ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. การตรวจอุจจาระหาเชื้อโรคต่างๆ
 3. การตรวจช่องท้อง ด้วยเอกซ์เรย์ หรือ เอมอาร์ไอ
 4. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้
 5. การตัดชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

วิธีรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. การให้ยาเพื่อรักษาตามอาการที่พบ เช่น ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 2. การผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง โรคมะเร็งในระยะต้น
 3. การใช้รังสี และเคมีบำบัด ในโรคมะเร็งระยะท้าย
 4. การบรรเทาอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด การให้น้ำเกลือ

วิธีดูแลและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

 1. รักษาความสะอาดพื้นฐาน ทั้งอาหารและน้ำดื่ม ควรรับประทานอาหารที่มั่นใจว่าสะอาดถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ำที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆ
 2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ทานรสจัด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ
 3. งดดื่มสุรา และค่อยๆลดจนสามารถเลิกได้
 4. งดสูบุหรี่ และค่อยๆลดปริมาณการสูบจนสามารถเลิกได้ ทั้งนี้คนรอบข้างต้องให้กำลังใจ
 5. การรับวัคซีนต่างๆ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค
 6. หากเกิดอาการผิดปกติตามที่กล่าวข้างต้นให้รีบพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งคัด
 7. อุจจาระสามารถบอกโรคได้ หมั่นสังเกตุอุจจาระตนเอง

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร