โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมนผิดปรกติ มีอาการเรื้อรัง รักษาได้อย่างไร

โรคระบบต่อมไร้ท่อ ( Endocrine disease ) หมายถึง คือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมนร่างกาย ทำให้ร่างกายเสียสมดุลของฮอร์โมน สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน ต่อมไร้ท่อ จะกระจายอยู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ผ่านทางฮอร์โมนต่างๆ มีผลต่อลักษณะทางเพศ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์

โรคฮอร์โมนผิดปรกติ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ เป็น ระบบควบคุมสมดุลในร่างกาย โดยมี การทำงานที่สัมพันธ์กับ มีการควบคุมย้อนกลับ เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ เช่น ฮอร์โมน ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ต่อมไร้ท่อ จะถูกกระตุ้นโดย ฮอร์โมนจากต่อนไร้ท่อ อีกชนิดหนึ่ง ให้สร้างลดลง เพื่อรักษาสมดุลของฮอร์โมน ในร่างกาย หากขาดต่อมไร้ท่อ ใดไป ร่างกายจะเสียสมดุล นำไปสู่ อาการเจ็บป่วย ที่ตามมา

ต่อมไร้ท่อ คือ แหล่งสร้างฮอร์โมน ต่างๆแล้วส่งเข้ากระแสเลือดเพื่อไปสู่เซลล์เป้าหมายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านท่อส่งใดๆ จึงเป็นที่มาของชื่อต่อมไร้ท่อ ซึ่งประกอบไปด้วยต่อมต่างๆดังนี้

 1. ต่อมไฮโปธารามัส ควบคุมกระบวนการเมตาบอริซึมบางอย่าง ควบคุมการระบบประสาทอิสระ ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมอง ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การกระหายน้ำ อารมณ์ความโกรธ ความหิว ความเหนื่อยล้า
 2. ต่อมไพเนียล ควบคุมนาฬิกาชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการตื่นนอน และง่วงนอน
 3. ต่อมใต้สมอง ควบคุมการสร้างฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ใช้ควบคุมการสร้างฮอร์โมนชนิดต่างๆอีกต่อนึง
 4. ต่อมไทรอยด์ เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
 5. ต่อมพาราไทรอยด์ เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลแคลเซียมภายในร่างกาย
 6. ต่อมไทมัส เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันโรคภายในร่างกาย
 7. ต่อมหมวกไต ควบคุมการไหลเวียนโลหิต การหดตัวหลอดเลือด การตกใจตื่นเต้น
 8. ตับอ่อน เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร เอนไซม์ในระบบย่อย
 9. รังไข่ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในเพศหญิง การตั้งครรภ์
 10. อัณฑะ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในเพศชาย

โรคระบบต่อมไร้ท่อ

สำหรับโรคที่เกิดจากความผิดปรกติของระบบการสร้างฮอร์โมนในร่างกาย ประกอบด้วย

โรคเนื้องอกในสมอง โรคสมอง โรคระบบประสาทและสมอง โรคเนื้องอกโรคเนื้องอกสมอง โรคคอพอกเป็นพิษ โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคนกเขาไม่ขัน หำไม่แข็ง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว โรคผู้ชายโรคนกเขาไม่ขัน
โรคอ้วน โรคต่อมไร้ท่อ โรคน้ำหนักเกินโรคอ้วน ไฮเปอร์ไทรอด์ โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบออร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ โรคประจำเดือนเป็นพิษ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคสตรี โรคไม่ติดต่อโรคประจำเดือนเป็นพิษ
ซีสต์ โรคซีสต์ เป็นซีสต์รักษาอย่างไร ซีสต์รังไข่โรคพีซีโอเอส มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง

สาเหตุการเกิดโรคระบบต่อมไร้ท่อ

ความผิดปรกติของระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนในร่างกายนั้น มีสาเหตุจากความผิดปรกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยตรง แต่การเกิดโรคบางโรคส่งผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปรกติ รู้จักโรคที่ทำให้เกิดความผิดปรกติของต่อมไร้ท่อ มีดังนี้

โรคเบาหวาน เบาหวาน การรักษาเบาหวาน สาเหตุของเบาหวานโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคต่อมไร้ท่อ โรคน้ำหนักเกินโรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ การรักษามะเร็งโรคมะเร็ง
แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคภูมิต้านทานตนเอง
โรคออโตอิมมูน
ซีสต์ โรคซีสต์ เป็นซีสต์รักษาอย่างไร ซีสต์รังไข่โรคพีซีโอเอส

อาการของผู้ป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ

 1. ไม่มีอารมณ์ทางเพศ เกิด โรคนกเขาไม่ขัน อัณฑะฝ่อมีขนาดเล็กลง
 2. ประจำเดือนขาด มาไม่ปกติ หรือหยุดมาก่อนวัย เป็นอาการของ โรคพีซีโอเอส
 3. อ่อนเพลียมาก เนื่องจากสมดุลเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ จากโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง  
 4. อาการโรคเบาหวาน การทำงานผิดปกติของตับอ่อนต่อการสร้างอินซูลิน
 5. แน่นหน้าอก หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของต่อมไทมัส
 6. เกิดอาการชัก จากภาวะแคลเซียมต่ำ มักเกิดจากต่อมพาราไทรอยด์ผิดปกติ ทั้งเนื้องอก หรือ สร้างฮอร์โมนสูงผิดปกติ
 7. เจริญเป็นวันรุ่นก่อนวัย มักพบในเด็กที่มีความผิดปกติของต่อมไพเนียล อาการจะมีหนวด นมตั้งเต้าก่อนวัย สาเหตุจากเนื้องอก
 8. ปวดศีรษะรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คลื่นไส้ อาเจียน แขนขาอ่อนแรง มักมาจากโรคมะเร็งสมองส่วนไฮโปธารามัส
 9. อาการบวมที่คอผิดปกติ
 10. ร่างกายไม่เจริญเติบโตในเด็ก ตัวเล็กผิดปกติ

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคระบบต่อมไร้ท่อ

 1. การตรวจประวัติการรักษา
 2. การตรวจร่างกายทั่วไป
 3. การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะหาระดับฮอร์โมนต่างๆ
 4. การตรวจอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เอมอาร์ไอ
 5. ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา

วิธีการรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ

 1. การรักษาตามอาการ เพื่อประคับประคอง บรรเทาอาการ เช่นการให้ยาแก้ปวด ยาลดความดันโลหิต
 2. การักษาที่ต้นเหตุ เช่น การให้ฮอร์โมนเพิ่มในรายที่ขาดฮอร์โมน หรือยาต้านฮอร์โมนในรายที่เกินปกติ การผ่าตัดเนื้องอกหรือมะเร็ง รวมถึงรังสีและเคมีบำบัดในโรคมะเร็ง

วิธีป้องกันการเกิดโรคระบบต่อมไร้ท่อ

 1. ตรวจร่างกายประจำปี
 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ลดแป้งและไขมันในผู้สูงอายุ เพิ่มผักและผลไม้ให้มาก
 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 4. หลีกเลี่ยงความเครียด หากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
 5. หากพบอาการผิดปกติต่างๆที่กล่าวมาให้รีบพบแพทย์เพื่อการรักษาแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้ป่วยเรื้อรัง

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โรค การรักษาโรค โรคอ้วน เกี่ยวกับโรคอ้วนโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค การรักษาโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมอง โรคระบบประสาท โรค การรักษาโรคโรคระบบประสาทและสมอง
โรคตา โรคดวงตา โรคสายตา โรคโรคสายตาและดวงตา โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคโรคหูคอจมูก โรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ โรค การรักษาโรคโรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ การติดเชื้อโรค โรคโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรค การรักษาโรค การติดเชื้อโรคโรคติดต่อ
โรคต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ท่อ โรค โรคฮอร์โมนโรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคไต โรคเกี่ยวกับเลือด โรคเกี่ยวกับไต โรคโรคไต โรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรค การรักษาโรคโรคข้อและกระดูก
โรค โรคภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานร่างกาย การรักษาโรคโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง มะเร็ง เนื้อร้าย โรคโรคมะเร็ง โรคพยาธิ โรค โรคต่างๆ การรักษาโรคโรคพยาธิ

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า