โรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานโรคอ่อนแอ โรคคนเมือง รักษาอย่างไร

โรคภูมิแพ้  ( Allergy ) คือ ภาวะร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้มากและเร็วกว่าปกติ ส่งผลการการดำเนินชีวิต หากเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเป็นเรื่องอันตราย โรคภูมิแพ้ในประเทศไทย พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ทั้งนี้ อาการภูมิแพ้ต่างๆ จะขึ้นกับอวัยวะที่เป็นโดยส่วนมากจะเกิดการอักเสบ บวม การตีบตัว

โรคภูมิแพ้ โรคระบบภูมิต้านทานร่างกาย โรคไม่ติดต่อ โรค

ซึ่งจะส่งผลการการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดอาการรำคาญ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ซึ่งหากรุนแรงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆตามได้ ทำให้อาการทรุดหนักได้ โรคภูมิแพ้ ที่เกิดขึ้นที่โพรงจมูก เกิดเมื่อสารก่อภูมิแพ้ได้สัมพัสกับเยื่อบุโพรงจะมูกผ่านทางการหายใจ พบว่าจะเกิดการอักเสบ บวม คัน จาม มีน้ำมูกใส

โรคภูมิแพ้ สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้

แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคภูมิแพ้โพรงจมูก
โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคหืด โรคหอบ โรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหืดหอบ
โรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ที่ตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา โรคตาโรคภูมิแพ้ที่ตา โรคภูมิแ้ที่ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคไม่ติดต่อโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
โรคพุ่มพวง โรคเอสแอลอี โรคภูมิแพ้ โรคฮอร์ดมยโรคเอสแอลอี โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ
โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์

 

โรคภูมิแพ้ ที่เกิดที่หลอดลม เกิดเมื่อสารก่อภูมิแพ้เข้ามาสู่ระบบหายใจผ่านทางอากาศ ทำให้หลอดลมเกิดการเกร็ง หดตัว ตีบตัว ของหลอดลมทำให้ไม่สามารถหายใจได้ปกติ

โรคภูมิแพ้ในประเทศไทย

สำหรับการเกิดโรคภูมิแพ้ เราพบว่ามีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยหากแยกตามประเภทแล้วพบว่า โรคภูมิแพ้โพรงจมูกมีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ประเภทนี้มากที่สุด รองมาจะเป็นโรคภูมิแพ้หลอดลมอักเสบ หรือ โรคหืด และ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หรือ โรคผดผื่น ส่วนโรคภูมิแพ้จากอาหารนั้นพบน้อยที่สุด

สาเหตุการเกิดโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ มีสาเหตุการเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยพบว่าหากผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง พักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด ไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ พบว่าจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนั้นสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ พันธุกรรม พบว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มักมีประวัติการรักษาโรคภูมิแพ้ของญาติพ่อแมพี่น้องมาก่อน ทั้งนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ เช่น ควัน ไรฝุ่น ควันบุหรี่ เพื่อลดโอกาสการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้

การตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ มีการวินิจฉัยโรค โดยการตรวจประวัติการรักษาของคนในครอบครัว การสังเกตุอการที่แพ้ กรณีที่ผู้ป่วยทราบว่าแพ้อะไร แพทย์จะรักษาตามอาการและแนะนำการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นๆในเบื้องต้น ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ทราบว่าตนเองแพ้อะไร แพทย์จะให้มีการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรือถ้าผู้ป่วยเป็นโรคหืดจะทำการทดสอบสมรรถภาพระบบหายใจและปอด

การรักษาโรคภูมิแพ้

วิธีรักษาโรคภูมิแพ้ สามารถรักษาได้โดย หลักๆจะมีการใช้ยารักษาและการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การรักษาจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ร่วมกับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์

การควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ ขึ้นอยู่กับสารภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ เช่น

 1. เกสรต่างๆ การกำจัดพืชที่ก่อเกสรที่แพ้ หมั่นตัดหญ้า ไม่ควรมีดอกไม้สดหรือแห้งไว้ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่าง เพิ่มเครื่องฟอกอากศ ลดกิจกรรมกลางแจ้งที่เข้าใกล้เกสรต่างๆ
 2. ขนสัตว์ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงต่างๆ ใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยภายในอาคาร กรณีมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรหมั่นทำความสะอาด ตัดขนให้สั้น ควรเลี้ยงนอกอาคารที่พักอาศัย
 3. แมลงต่างๆ ใช้ยาไล่แมลงต่างๆ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ กรณีแมลงสาบไม่ควรทิ้งเศษอาหารในบ้าน ถังขยะควรมีที่ปิดมิดชิด
 4. ไรฝุ่น หมั่นทำความสะอาดเตียง เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ไม่ควรมี ตุ๊กตา พรม ผ่าม่านหนาๆ จัดที่นอนให้โล่ง
 5. ควันต่างๆ พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด ส่วนใหญ่ได้แก่ ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสีย ควันธูป ควันหอมกลิ่นฉุน

การใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ 

 1. ยาต้านการอักเสบ เป็นกลุ่มสเตียรอยด์ใช้พ่นจมูกหรือทางปาก
 2. วัคซีน เป็นการใช้สารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ ค่อยฉีดเข้าร่างกายในปริมาณน้อยๆในเริ่มแรกและจะเพิ่มปริมาณขึ้นรื่อยๆจนผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกัน การรักษาด้วยวัคซีนจะต้องอยู่ในความดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ใช้เวลานานในการรักษา 3-5 ปี
 3. ยาบรรเทาอาการ กลุ่มยาต้านฮิสตามีน (Antihistamine) เพื่อลดการอักเสบ และยาขยายขนาดหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืด

หากผู้ป่วยมีอาการแพ้ต่างๆไม่ควรปล่อยเรื้อรังเพราะหากมีอาการรุนแรงอาจจะเกิดการแทรกซ้อนของโรคต่างๆตามมาได้ เช่น ไซนัสอักเสบ โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ

วิธีการป้องกันโรคภูมิแพ้

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 2. หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ฝุ่นในอากาศ ควันต่างๆ
 3. หมั่นสังเกตุอาการตัวเองว่าจาม คัน หายใจผิดปกติ บวม หรืออาการผิดปกติอื่น เมื่อรับสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด เพราะถ้าหากทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. ในเด็กควรได้รับนมแม่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคภูมิแพ้ได้

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร