โรคพยาธิ สาเหตุของโรค อาการ การรักษาโรคต้องทำอย่างไร

โรคพยาธิ หรือ parasitic disease เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งโรคพยาธิมักไม่แสดงอาการที่ผิดปกติในช่วงแรก ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคพยาธิ แต่เมื่อปล่อยไว้นานพยาธิจะมีการเพิ่มจำนวน เจริญเติบโต ส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วย มักมีอาการซูบผอม อ่อนแรง เซื้องซึม เบื่ออาหาร หากรุนแรงอาจ ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะที่สำคัญ เช่น ตับ ปอด สมอง อันตรายถึงเสียชีวิตได้

โรคพยาธิ สาเหตุการเกิดโรคพยาธฺ การรักษาโรคพยาธิ

พยาธิ หมายถึง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งมีระยะการเติบโตช่วงหนึ่งของชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นพบได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เรียกพยาธิว่าเป็นปรสิต สามารถเข้ามาร่างกายของมนุษย์ได้ทางปากผ่านทางอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ผ่านทาผิวหนังตามง่ามเท้า นิ้วเท้า และผ่านทางพาหะที่ทำให้เกิดแผลจากการกัดต่อยต่างๆ เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายจะเป็นปรสิตคือแย่งอาหาร หากเพิ่มจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดโรครุนแรงที่ทำให้อวัยวะสำคัญเกิดการอักเสบ

พยาธิที่พบในร่างกายมนุษย์ มี 2 ชนิด คือ พยาธิตัวกลม และ พยาธิตัวแบน โดยโรคที่เกิดจากพยาธิชนิดต่างๆ มีดังนี้

 • พยาธิตัวกลม
โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พยาธิในช่องคลอดโรคเท้าช้าง โรคติดต่อ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคเท้าช้างโรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย
หนอนพยาธิพยาธิไส้เดือนโรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิแส้ม้า
 • พยาธิตัวแบน
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดีพยาธิใบไม้พยาธิตัวตืด โรคพยาธิตัวตืด โรคพยาธิ โรคไม่ติดต่อโรคพยาธิตัวตืด

สาเหตุการเกิดโรคพยาธิ

 1. การกิน มักพบว่าพยาธิมีการปะปนมากับอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ไม่สุก อาหารหมักต่างๆ ที่ไม่สะอาด หรือ ไม่ถูกสุขลักษณะ
 2. การดื่ม พบว่าในน้ำดื่มที่ไม่สะอาด หรือ น้ำจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดและไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมักทำให้ผู้ดื่มเป็นโรคพยาธิ
 3. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พบว่าการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้พยาธิเกิดการแพร่กระจาย ทั้งในแหล่งน้ำ สัตว์น้ำ หรือ สัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถรับพยาธิจากการสัมผัสการดื่มกินได้
 4. ลักษณะการดำเนินชีวิต พบว่าผู้ที่ไม่นิยมใส่รองเท้ามีโอกาศที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ง่ายกว่า
 5. ไม่ปฏิบัติตามสุขลักษณะเบื้องต้น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เพราะอาจจะมีไข่พยาธิติดมาตามเล็บมือเล็บเท้าได้ โดยเฉพาะในเด็กผู้ปกครองควรดูแลเรื่องความสะอาดหลังจากเล่นนอกบ้าน

อาการโรคพยาธิ 

 1. ท้องเสียบ่อย ปวดท้องเป็นประจำ
 2. นอนไม่หลับกระสัเบื่ออาหาร
 3. กินจุแต่ไม่อ้วน
 4. อาการเบื่ออาหาร
 5. หิวบ่อย
 6. ผอมแห้งแต่พุงโร
 7. ในเด็กร้องไห้โยเยเป็นประจำ
 8. ตัวซีด อ่อนแรง
 9. เซื้องซึม
 10. สมองตื้อ คิดไม่ออก
 11. คันที่ทวารหนัก
 12. ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดเมื้อย
 13. ท้องโต ท้องบวม ตัวเหลือง ขาโตแบบเท้าช้าง

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิ

 1. การตรวจประวัติการรักษา พฤติกรรมการกิน การดำเนินชีวิต
 2. การตรวจร่างกายทั่วไป
 3. การตรวจอุจจาระเพื่อส่องกล้องหาพยาธิ
 4. การให้ยาถ่ายพยาธิเมื่อทราบชนิดของ โรคพยาธิ

โรคพยาธิมียาถ่ายพยาธิได้แก่

 1. Niclosamide ใน พยาธิตัวตืดวัว พยาธิตืดหมู
 2. Mebendazole ใน พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิเข็มหมุด/พยาธิเส้นด้าย พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวจี๊ด
 3. Albendazole ใน พยาธิเส้นด้ายหรือพยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด สามารถฆ่าไข่พยาธิได้บางชนิด เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ และ พยาธิแส้ม้า

การหลีกเลี่ยงป้องกันโรคพยาธิ

 1. กินอาหารปรุงสุก สะอาด โดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ
 2. ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบทำอาหารก่อนเสมอ โดยเฉพาะผัก
 3. ดื่มน้ำที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ โดยการต้ม หรือกระบวนการกรองการฆ่าเชื้อต่างๆ
 4. ขับถ่ายในที่ถูกสุขลักษณะ
 5. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
 6. สวมรองเท้าก่อนออกนอกบ้านทุกครั้ง
 7. เมื่อต้องลุยน้ำขังต่างๆให้สวมรองเท้าบูธ
 8. ทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มเป็นประจำ
 9. กินยาถ่ายพยาธิ เป็นประจำในรายที่มีความเสี่ยง
 10. รีบปรึกษาแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้รุนแรง

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โรค การรักษาโรค โรคอ้วน เกี่ยวกับโรคอ้วนโรคอ้วนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค การรักษาโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคสมอง โรคระบบประสาท โรค การรักษาโรคโรคระบบประสาทและสมอง
โรคตา โรคดวงตา โรคสายตา โรคโรคสายตาและดวงตาโรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคโรคหูคอจมูกโรคทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ โรค การรักษาโรคโรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบหายใจ โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคโรคระบบทางเดินหายใจโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ การติดเชื้อโรค โรคโรคติดเชื้อโรคติดต่อ โรค การรักษาโรค การติดเชื้อโรคโรคติดต่อ
โรคต่อมไร้ท่อ ระบบต่อมไร้ท่อ โรค โรคฮอร์โมนโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนโรคไต โรคเกี่ยวกับเลือด โรคเกี่ยวกับไต โรคโรคไตโรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรค การรักษาโรคโรคข้อและกระดูก
โรค โรคภูมิต้านทาน ภูมิต้านทานร่างกาย การรักษาโรคโรคภูมิแพ้โรคมะเร็ง มะเร็ง เนื้อร้าย โรคโรคมะเร็งโรคพยาธิ โรค โรคต่างๆ การรักษาโรคโรคพยาธิ

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร