โรคระบบทางเดินหายใจ เกี่ยวข้องกับการหายใจ สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาอย่างไรโรคทางเดินหายใจ  Respiratory tract disease หมายถึง ความผิดปกติของระบบการหายใจ พบได้ทั้งที่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ  ทั้ง จมูก ไซนัส ลำคอ กล่องเสียง หลอดลม และ ปอด สาเหตุ อาการ การรักษา และ การป้องกัน

โรคทางเดินหายใจ ระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อทางเดินหายใจ บอดบวมอักเสบ

อวัยวะในระบบหายใจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อวัยวะระบบหายใจตอนบน และ อวัยวะระบบหายใจตอนล่าง โดยรายละเอียดมีดังนี้

 • ระบบหายใจตอนบน คือ จมูก ไซนัส ลำคอ กล่องเสียง
 • ระบบหายใจตอนล่างคือ หลอดลม ปอด

ทั้งนี้โรคระบบหายใจมีทั้งแบบชั่วคราวและแบบเรื้อรัง โดยหากเป็นนานกว่า 3 เดือนจะถือว่าเป็น โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง การรักษามักจะเป็นการประคับประคองอาการผู้ป่วยมักจะมีปัญหาต่อการดำรงชีวิต

โรคระบบทางเดินหายใจ สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่ใน เพศชายมีโอกาสเสี่ยง มากกว่า เพราะ สาเหตุหลักจาก การสูบบุหรี่ โดยมากมักพบว่า เกิดจากการติดเชื้อ ทั้ง แบคทีเรีย และ ไวรัส ทั้งนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ หากรุนแรงจะไม่ ทำให้เสียชีวิต ในทันที แต่จะทรมานไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ

โรคทางเดินหายใจ ที่พบได้มีหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการหายใจ มีดังนี้

 1. โรคไซนัสอักเสบ
 2. โรคปอดอักเสบ หรือ โรคปอดบวม
 3. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากโรคหวัด
 4. โรคหลอดลมอักเสบ
 5. โรคถุงลมโป่งพอง
 6. โรคมะเร็งปอด
 7. โรคภูมิแพ้
 8. โรคหืด

สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรคทางเดินหายใจ 

 1. มะเร็ง มีทั้งมะเร็งที่เกิดจากปอดเอง หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากส่วนอื่น มะเร็งปอด ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 25% อีกด้วย
 2. โรคหัวใจ ส่งผลต่อการคั่งของเลือดที่ปอด
 3. สภาพแวดล้อมที่อากาศเบาบาง พบว่าผู้ที่ไม่เคยชินกับสภาวะอากาศเบาบางเมื่อไปอยู่สูงทำให้เกิดการขาดออกซิเจน นอกจากนั้นในที่ที่มีมลพิษทางอากาศมากก็สามารถก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้
 4. พันุกรรม เช่นโรคหืด โรคภูมิแพ้
 5. การสูบบุหรี่ พบว่าเป็นสาเหตุหลักของคนไทยในการป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด
 6. เชื้อโรคต่างๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อทั้ง โรคหวัด โรคหลอดลมอักเสบ โรคไซนัสอักเสบ โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม

อาการเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

 1. มีไข้ ตัวร้อน เจ็บคอ
 2. หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย
 3. มีการอาการไอ หากรุนแรงอาจมีเลือดปน
 4. มีเสมหะมากผิดปกติ
 5. มีอาการเขียวคล้ำ
 6. หายใจไม่ออก หมดสติ

การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ

 1. ตรวจประวัติอาการ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่
 2. ตรวจร่างกายทั่วไป การนับอัตราการหายใจ การฟังเสียงการหายใจ
 3. การตรวจเลือด เพื่อดูภูมิต้านทาง ค่าออกซิเจน
 4. การวัดสมรรถภาพของปอด การเป่าลม
 5. การตรวจเชื้อจากเสมหะ
 6. การเอกซ์เรย์ปอด
 7. กรตรวจชิ้นเนื้อระบบทางเดินหายใจ ตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษาโรคทางเดินหายใจ

 1. การให้ยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส ยารักษาตามอาการต่างๆเช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในกรณีก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด
 2. การผ่าตัดเนื้องอกที่ปอดหรือมะเร็งปอดในระยะต้น
 3. ในมะเร็งปอดระยะท้ายจะมีการใช้รังสีรักษาและเคมีบำบัด
 4. การประคับประคองอาการต่างๆของโรคระบบหายใจ เช่นยาละลายเสมหะ
 5. การปรับพฤติกรรม เช่น การงดบุหรี่ การออกกำลังกาย

 การป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจ

 1. งดสูบบุหรี่ หากเลิกไม่ได้ให้ค่อยๆลด โดยคนรอบข้างควรให้กำลังใจ
 2. รักษาสุขภาพพื้นฐาน ด้วยการออกกำลังกายให้พอเหมาะ บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์
 3. ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อลดเสมหะ และอาการไอ
 4. หลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มลพิษทางอากาศ
 5. ใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และฝุ่นละอองต่างๆ
 6. หากมีอาการผิดปกติของร่างกาย ควรพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยให้เรื้อรัง

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ