โรคติดต่อ โรคที่สามารถติดต่อสู่คนได้มีอะไรบ้าง โรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อ หมายถึง ภาวะการเกิดโรคและความผิดปรกติของร่างกายที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้ โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อรา เป็นต้น โดยเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางผิวหนัง ทางการสัมผัส การรับประทาน การหายใจ เป็นต้น เชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ เป็นปัจจัยส่วนมาก

โรคติดต่อในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตประเทศร้อนชื้น เป็นแหล่งที่ทำให้เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้ดี ประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย จึงพบโรคติดต่อหลากหลายโรค สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

  • โรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารนะสุข มี 4 โรค คือ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง และ กาฬโรค
  • โรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี 44 โรค
  • โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ มี 15 โรค คือ อหิวาตกโรค โรคกาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง โรคคอตีบ บาดทะยักในเด็กเกิดใหม่ โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ ไข้พิษสุนัขบ้า ไข้รากสาดใหญ่ แอนแทร็กซ์ โรคทริคิโนซิส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคคุดทะราดระยะติดต่อ โรคเอดส์ (AIDS) หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันโรคเสื่อม

โรคติดต่อ ต่างๆที่ควรรู้ เราได้รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคติดต่อ เกี่ยวกับ สาเหตุของโรค อาการผู้ป่วย วิธีการรักษาโรค และ การป้องกันการเกิดโรค โดยรายละเอียด ดังนี้

เริม โรคเริม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเริม โรคงูสวัด งูสวัด โรคติดเชื้อ โรคผิวหนังโรคงูสวัด วัณโรค โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อวัณโรค
ไข้หวัดนก h5n1 โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคไข้หวัดนก โรคหัด หัดเด็ก ไวรัวหัด หัดผิวหนังโรคหัด โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบบี
ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรน โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อินฟลูเอนซ่า ไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่
โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์ โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด มาลาเรีย โรคมาลาเรีย ไข้จับสั่น โรคติดต่อโรคมาลาเรีย
โรคตาแดง โรคตาอักเสบ ตาติดเชื้อ ตาแดงโรคตาแดง ริดสีดวตา โรคตา โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตาโรคริดสีดวงตา โรคเท้าช้าง โรคติดต่อ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคเท้าช้าง
โรคบิด โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคแพ้อากาศ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ในตับ
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด คางทูม โรคคางทูม โรคหูคอจมูก โรคโรคคางทูม
โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ ปวดหู หูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหูโรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคคอ โรคต่อมทอนซิล ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเจ็บคอโรคต่อมทอนซิลอักเสบ
โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์ โรควัวบ้า โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรควัวบ้า อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค
โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด หลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคหลอดลมอักเสบ

โรคต่างๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ