โรคติดต่อ มีอะไรบ้าง สาเหตุการเกิดโรค และ แนวทางการรักษา

โรคติดต่อ คือ การเกิดโรคที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ สาเหตุจากติดเชื้อโรคต่าง ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางทางผิวหนัง ทางการสัมผัส การรับประทาน การหายใจ เป็นต้น การรักษาโรค และ ป้องกันการเกิดโรค เชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ เป็นปัจจัยส่วนมาก

โรคติดต่อ ต่างๆที่ควรรู้ เราได้รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคติดต่อ เกี่ยวกับ สาเหตุของโรค อาการผู้ป่วย วิธีการรักษาโรค และ การป้องกันการเกิดโรค โดยรายละเอียด ดังนี้

หนองใน โรคหนองใน โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนองในแผลเริมอ่อน โรคแผลเริมอ่อน โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาเริมโรคแผลริมอ่อน
หูด โรคหูด โรคหูดหงอนไก่ หูดหงอนไก่โรคหูดโรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า
โลน โรคโลน โรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคโลนหนองในเทียม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Chlamydia infectionหนองในเทียม
โรคอีสุกอีใส อีสุกอีใส โรคผิวหนัง โรคเด็กโรคอีสุกอีใสโรคฉี่หนู เล็บโตสไปโรสิส โรคติดต่อ โรคตับโรคฉี่หนู
โรคหัดเยอรมัน โรคติดเชื้อ โรคผิวหนัง โรคหัดโรคหัดเยอรมันเริม โรคเริม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเริม
โรคงูสวัด งูสวัด โรคติดเชื้อ โรคผิวหนังโรคงูสวัดวัณโรค โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อวัณโรค
ไข้หวัดนก h5n1 โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคไข้หวัดนกโรคหัด หัดเด็ก ไวรัวหัด หัดผิวหนังโรคหัด
โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบบีไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก
โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรนโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อินฟลูเอนซ่า ไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่
โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด
มาลาเรีย โรคมาลาเรีย ไข้จับสั่น โรคติดต่อโรคมาลาเรียโรคตาแดง โรคตาอักเสบ ตาติดเชื้อ ตาแดงโรคตาแดง
ริดสีดวตา โรคตา โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตาโรคริดสีดวงตาโรคเท้าช้าง โรคติดต่อ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคเท้าช้าง
โรคบิดโรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคแพ้อากาศ
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ในตับโรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส
โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอดคางทูม โรคคางทูม โรคหูคอจมูก โรคโรคคางทูม
โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบปวดหู หูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหูโรคหูชั้นกลางอักเสบ
โรคคอ โรคต่อมทอนซิล ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเจ็บคอโรคต่อมทอนซิลอักเสบโรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์
โรควัวบ้า โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรควัวบ้าอหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค
โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด
หลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคหลอดลมอักเสบ

โรคติดต่อในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตประเทศร้อนชื้น เป็นแหล่งที่ทำให้เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้ดี ประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย จึงพบโรคติดต่อหลากหลายโรค สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

โรคต่างๆ ที่น่าสนใจ

โรค โรคต่างๆ โรคอ้วน การรักษาโรคโรคอ้วนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคสมอง โรคระบบประสาท โรค การรักษาโรคโรคสมองและประสาทโรคตา โรคสายตา โรค โรคต่างๆโรคตา
โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคหูคอจมูกโรคหูคอจมูกโรค โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคพยาธิโรคพยาธิ
โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรค โรคต่างๆโรคระบบทางเดินหายใจโรคติดเชื้อ โรค โรคต่างๆ โรคติดต่อโรคติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ ไม่ใส่ถุงยางอนามัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมน โรค โรคต่างๆโรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคไต โรคเกี่ยวกับไต โรค โรคต่างๆโรคไตโรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรคข้อและกระดูก โรคโรคข้อและกระดูก
โรค ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆโรคภูมิแพ้มะเร็ง โรคมะเร็ง โรค โรคต่างๆโรคมะเร็ง
โรคปาก โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟันโรคในช่องปาก

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร