โรคติดต่อ โรคที่สามารถติดต่อสู่คนได้มีอะไรบ้าง โรคติดต่ออันตราย

โรคติดต่อ คือ ภาวะการเกิดโรคและความผิดปรกติของร่างกายที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้ โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อรา เป็นต้น โดยเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางผิวหนัง ทางการสัมผัส การรับประทาน การหายใจ เป็นต้น เชื้อโรคต่างๆสามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ เป็นปัจจัยส่วนมาก

โรคติดต่อ ต่างๆที่ควรรู้ เราได้รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคติดต่อ เกี่ยวกับ สาเหตุของโรค อาการผู้ป่วย วิธีการรักษาโรค และ การป้องกันการเกิดโรค โดยรายละเอียด ดังนี้

หนองใน โรคหนองใน โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนองใน แผลเริมอ่อน โรคแผลเริมอ่อน โรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษาเริมโรคแผลริมอ่อน หูด โรคหูด โรคหูดหงอนไก่ หูดหงอนไก่โรคหูด
โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อโรคพิษสุนัขบ้า โลน โรคโลน โรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคโลน หนองในเทียม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Chlamydia infectionหนองในเทียม
โรคอีสุกอีใส อีสุกอีใส โรคผิวหนัง โรคเด็กโรคอีสุกอีใส โรคฉี่หนู เล็บโตสไปโรสิส โรคติดต่อ โรคตับโรคฉี่หนู โรคหัดเยอรมัน โรคติดเชื้อ โรคผิวหนัง โรคหัดโรคหัดเยอรมัน
เริม โรคเริม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเริม โรคงูสวัด งูสวัด โรคติดเชื้อ โรคผิวหนังโรคงูสวัด วัณโรค โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อวัณโรค
ไข้หวัดนก h5n1 โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคไข้หวัดนก โรคหัด หัดเด็ก ไวรัวหัด หัดผิวหนังโรคหัด โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบบี
ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรน โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อินฟลูเอนซ่า ไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่
โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์ โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด มาลาเรีย โรคมาลาเรีย ไข้จับสั่น โรคติดต่อโรคมาลาเรีย
โรคตาแดง โรคตาอักเสบ ตาติดเชื้อ ตาแดงโรคตาแดง ริดสีดวตา โรคตา โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตาโรคริดสีดวงตา โรคเท้าช้าง โรคติดต่อ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคเท้าช้าง
โรคบิด โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคแพ้อากาศ โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ในตับ
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด คางทูม โรคคางทูม โรคหูคอจมูก โรคโรคคางทูม
โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ ปวดหู หูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหูโรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคคอ โรคต่อมทอนซิล ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเจ็บคอโรคต่อมทอนซิลอักเสบ
โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์ โรควัวบ้า โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรควัวบ้า อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค
โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด หลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคหลอดลมอักเสบ

โรคติดต่อในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตประเทศร้อนชื้น เป็นแหล่งที่ทำให้เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตได้ดี ประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย จึงพบโรคติดต่อหลากหลายโรค สำหรับโรคติดต่อในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

โรคต่างๆ ที่น่าสนใจ

โรค โรคต่างๆ โรคอ้วน การรักษาโรคโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรค โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคสมอง โรคระบบประสาท โรค การรักษาโรคโรคสมองและประสาท
โรคตา โรคสายตา โรค โรคต่างๆโรคตา โรคหู โรคคอ โรคจมูก โรคหูคอจมูกโรคหูคอจมูก โรค โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคพยาธิโรคพยาธิ
โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรค โรคต่างๆโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรค โรคต่างๆ โรคติดต่อโรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ ไม่ใส่ถุงยางอนามัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคฮอร์โมน โรค โรคต่างๆโรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต โรคเกี่ยวกับไต โรค โรคต่างๆโรคไต โรคข้อกระดูก โรคกระดูก โรคข้อและกระดูก โรคโรคข้อและกระดูก
โรค ภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆโรคภูมิแพ้ มะเร็ง โรคมะเร็ง โรค โรคต่างๆโรคมะเร็ง โรคปาก โรคในช่องปาก โรคเหงือก โรคฟันโรคในช่องปาก

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า