โรคตา อวัยวะสำคัญ ที่ไม่ควรปล่อยเรื้อรังเมื่อป่วยโรคตา หรือ Eye disease หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตา ระบบการมองเห็นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการมองภาพ การมองเห็น เนื่องจากตาเป็นอวัยวะในการรับแสงและส่งผลไปยังสมองชั้นในเพื่อรับรู้แสงนั้นก็คือจะทำให้เรามองเห็น

โรคตา อวัยวะสำคัญ ตาติดเชื้อ ตาแดง

วัตถุจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาที่ตา ตาจึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเกิดอาการผิดปกติหรือเป็นโรคจะทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การใส่ใจในสุขภาพของตาจึงเป็นรื่องสำคัญ

สายตาสั้น สายตายาว  เป็นโรคตาที่ไม่เป็นอันตรายมาก พบว่ากว่าครึ่งของมนุษย์มีความผิดปกติต่อการรับภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงทำให้มุมในการรับภาพของประสาทตาเปลี่ยนจึงเห็นภาพไม่ชัด แก้ไขโดยการใส่แว่นเพื่อปรับการหักเหของแสง

โรคตา มีหลายชนิดและมีสาเหตุการเกิดที่หลากหลาย ได้แก่

 1. โรคต้อหิน เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ความดันภายในลูกตาสูงมากกว่า 22 มม.ปรอท ของเหลวภายในลูกตาไม่สามารถระบายออกมาได้
 2. โรคสายตาผิดปกติ เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
 3. โรคต้อกระจก เกิดการการรับแสงจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 4. โรคต้อเนื้อ  เกิดการการรับแสงจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 5. โรคต้อลม เกิดการการรับแสงจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 6. โรคตากุ้งยิง เกิดจากการติดเชื้อ
 7. โรคตาริดสีดวง เกิดจากการติดเชื้อ
 8. โรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อ

โรคตา มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคคือ

 1. ติดบุหรี่เรื้อรัง มีผลทำให้เกิดการเสื่อมของจอตา
 2. เป็นโรคอื่นๆทำให้ส่งผลถึงตา เช่น โรคเบาหวาน
 3. พันธุกรรม มักพบว่าญาติพ่อแม่พี่น้องมักมีโรคตาที่เหมือนกัน
 4. บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดวิตามินเอ
 5. การจ้องแสงจัดนานเกินไป
 6. การชราจะทำให้เกิดการเสื่อมที่ระบบการมองเห็น

โรคตา ผู้ป่วยสามารถสังเกตุอาการเบื้องต้นว่าเป็นโรคตา ได้แก่

 1. เกิดอาการบวม อักเสบ เจ็บที่ดวงตา
 2. ตาเหล่ ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด
 3. หนังตาตก ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 4. ตาแห้งแสบตา มีขี้ตามากผิดปกติ
 5. ปวดศีรษะ จากการมองที่ผิดปกติ
 6. มองภาพไม่ชัด มัว ภาพบิดเบี้ยว การมองไม่ปกติ

โรคตา มีวิธีการตรวจ โดย

 1. การตรวจประวัติการรักษา รวมถึงญาติพ่อแม่พี่น้อง
 2. การตรวจสายตา การส่องไฟดูรูม่านตา
 3. การตรวจเลือดเพื่อดูค่าน้ำตาลในเลือด
 4. การตรวจเชื้อในตา เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อ
 5. ตรวจด้วยเอกซ์เรย์หรือ เอ็มอาร์ไอ เพื่อดูเนื้องอกเมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็งตา
 6. ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง

การป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคตา 

 1. เลิกสูบบุหรี่ เพราะส่งผลต่อหลอดเลือดตา
 2. ป้องกันไม่ให้เป็น โรคเบาหวาน  
 3. รักษาความสะอาดไม่ให้ติดเชื้อที่ตาได้
 4. ป้องกันแสงจ้าด้วยการสวมแว่นกันแดด
 5. ไม่ใช้งานตาหักเกินไป พักสายตาเมื่อปวดตา
 6. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ผัก ผลไม้ต่างๆ
 7. พบจักษุแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติที่ตาหรือการมองเห็น
 8. ออกกำลังกานอย่างสม่ำเสมอ


โรคต่างๆ


สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ