โรคตา ความผิดปรกติเกี่ยวกับสายตาและดวงตา มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไรโรคเกี่ยวกับตา หรือ Eye disease หมายถึง คือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ดวงตา และ ระบบการมองเห็น โรคทางตา ส่งผลต่อการมองภาพ การมองเห็น สาเหตุ อาการ การรักษา และ การป้องกันโรค มีอะไรบ้าง

โรคตา โรคสายตา โรคเกี่วกับตา

ตา เป็นอวัยวะในการรับแสงและส่งผลไปยังสมองชั้นในเพื่อรับรู้แสงนั้นก็คือจะทำให้เรามองเห็น วัตถุจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาที่ตา ตา จึงเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเกิดอาการผิดปกติหรือเป็นโรคจะทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การใส่ใจใน สุขภาพของตา จึงเป็นรื่องสำคัญ

สายตาสั้น สายตายาว  เป็นโรคตาที่ไม่เป็นอันตรายมาก พบว่ากว่าครึ่งของมนุษย์มีความผิดปกติต่อการรับภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงทำให้มุมใน การรับภาพของประสาทตา เปลี่ยนจึงเห็นภาพไม่ชัด แก้ไขโดยการใส่แว่นเพื่อปรับการหักเหของแสง

โรคตา มีหลายชนิดและมีสาเหตุการเกิดที่หลากหลาย ได้แก่

 1. โรคต้อหิน เกิดจาก ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความดันภายในลูกตาสูงมากกว่า 22 มม.ปรอท ของเหลวภายในลูกตาไม่สามารถระบายออกมาได้
 2. โรคสายตาผิดปกติ เกิดจาก ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 3. โรคต้อกระจก เกิดจาก การรับแสงจัด ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 4. โรคต้อเนื้อ  เกิดจาก การรับแสงจัด ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 5. โรคต้อลม เกิดการการรับแสงจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน
 6. โรคตากุ้งยิง เกิดจาก การติดเชื้อ
 7. โรคตาริดสีดวง เกิดจาก การติดเชื้อ
 8. โรคตาแดง เกิดจาก การติดเชื้อ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตา

 1. ติดบุหรี่เรื้อรัง มีผลทำให้เกิด การเสื่อมของจอตา
 2. เป็นโรคอื่นๆทำให้ส่งผลถึงตา เช่น โรคเบาหวาน
 3. พันธุกรรม มักพบว่าญาติพ่อแม่พี่น้องมักมี โรคตา ที่เหมือนกัน
 4. บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดวิตามินเอ
 5. การจ้องแสงจัดนานเกินไป
 6. การชราจะทำให้เกิด การเสื่อมที่ระบบการมองเห็น

อาการเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคตา

 1. เกิดอาการบวม อักเสบ เจ็บที่ดวงตา
 2. ตาเหล่ ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด
 3. หนังตาตก ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 4. ตาแห้งแสบตา มีขี้ตามากผิดปกติ
 5. ปวดศีรษะ จากการมองที่ผิดปกติ
 6. มองภาพไม่ชัด มัว ภาพบิดเบี้ยว การมองไม่ปกติ

วิธีการตรวจโรคตา

 1. การตรวจประวัติการรักษา รวมถึงญาติพ่อแม่พี่น้อง
 2. การตรวจสายตา การส่องไฟดูรูม่านตา
 3. การตรวจเลือดเพื่อดูค่าน้ำตาลในเลือด
 4. การตรวจเชื้อในตา เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อ
 5. ตรวจด้วยเอกซ์เรย์หรือ เอ็มอาร์ไอ เพื่อดูเนื้องอกเมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็งตา
 6. ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง

การป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคตา 

 1. เลิกสูบบุหรี่ เพราะส่งผลต่อหลอดเลือดตา
 2. ป้องกันไม่ให้เป็น โรคเบาหวาน  
 3. รักษาความสะอาดไม่ให้ติดเชื้อที่ตาได้
 4. ป้องกันแสงจ้าด้วยการสวมแว่นกันแดด
 5. ไม่ใช้งานตาหักเกินไป พักสายตาเมื่อปวดตา
 6. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่น ผัก ผลไม้ต่างๆ
 7. พบจักษุแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติที่ตาหรือการมองเห็น
 8. ออกกำลังกานอย่างสม่ำเสมอ

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ