โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก ปัจจัยของการเกิดโรคมีอะไรบ้าง รักษาโรคอย่างไรโรคข้อและกระดูก หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดจากความบกพร่อง ความเสื่อมของระบบไขข้อและกระดูก ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังเป็นเวลานาน หากรุนแรงอาจจะทำให้พิการได้ โดยมากมักจะพบในวัยทำงานจนไปถึงวันชรา และกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยโรคอ้วน รวมถึงผู้ที่มีพันธุกรรมเกี่ยวกับระบบไขข้อและกระดูก

โรคข้อ โรคกระดูก โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก โรคระบบข้อและกระดูก

โรคข้อและกระดูก ที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อ ได้แก่ 

โรครูมาตอยด์ ข้ออักเสบ ปุ่มข้อ ปุ่มเนื้อโรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ เก๊าท์ การรักษาเก๊าท์ โรคข้อและกระดูกโรคเก๊าท์
เข่าเสื่อม โรคกระดูก โรคข้อและกระดูกโรคข้อเข่าเสื่อม โรคสะเก็ดเงินข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบ โรคข้อบวมโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
 โรคข้ออักเสบติดเชื้อ  โรคข้อเสื่อม
 โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ

โรคข้อและกระดูก ที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูก ได้แก่ 

 โรคกระดูกเสื่อม  โรคกระดูกเคลื่อนหรือหลุดจากข้อ
กระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูก ปวดหลัง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคไม่ติดต่อโรคกระดูกทับเส้น โรคกระดูกพรุน กระดูกพรุน โรคกระดูก โรคข้อและกระดูกโรคกระดูกพรุน

สาเหตุการเกิดโรคข้อและกระดูก 

สเหตุของการเกิดโรคนั้นมีทั้งมาจากปัจจัยภายใน เช่น จากพันธุกรรม หรือ การเสื่อมของกระดูกตามอายุ และ ปัจจัยภายนอก ที่มาจากพฤติกรรม หรือ สภาพแวดล้อมของผู้ป่วย โดยสามารถสรุป สาเหตุของการเกิดโรคข้อและกระดูก มีดังนี้

 • การใช้งานข้อต่างๆซ้ำๆ การไม่เคลื่อนไหวร่างกายนานเกินไป การกดทับข้อนานเกินไป การออกแรงใช้ข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปจนกิดการปวดอักเสบ
 • การทำงานในท่าเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะมาจากเหตุจำเป็นด้านอาชีพ หรือ พฤติกรรมความเคยชิน ก็อาจจะเป็นสาเหตุของการอักเสบได้
 • พันธุกรรม มักพบประวัติการรักษาของญาติพ่อแม่พี่น้องป่วยเป็นโรคข้อและกระดูก
 • การชรา ก่อให้เกิดการเสื่อมของระบบกระดูกตามอายุ แต่สามารถป้องกันได้จากอาหารที่รับประทาน และ การออกกำลังกายบริหารอย่างเหมาะสม
 • การติดเชื้อที่ข้อและกระดูก เช่น กลุ่มโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน

อาการของโรคข้อและกระดูก 

โดยมากแล้วอาการปวดจะเป็นสัญญาณแรกของโรคกลุ่มนี้ ที่อาจจะมาจากสาเหตุการอักเสบ หรือ ตก หัก ของกระดูก โดยสามารถสังเกตุได้ดังต่อไปนี้

 • มีการบวมของนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ตามข้อ บวมเต่งผิดปกติ โดยไม่เคยเป็นมาก่อน ขนาดของข้อใหญ่ขึ้นมากผิดปกติ
 • ทางเดินปัสสาวะอักเสบบ่อยๆ ปัสสาวะขัด แสบขณะปัสสาวะ
 • ปวดหลังปวดตามข้อต่างๆ เมื่ออยู่นิ่งๆ แต่พอขยับจะเริ่มหายปวด และ จะกลับมาปวดใหม่เมื่อตื่นนอน ไม่อยากขยับตัวเมื่อตื่นนอน เพราะ มีอาการปวด
 • เจ็บเส้นเอ็น หรือ มีอาการเส้นเอ็นอักเสบบริเวณเอ็นร้อยหวาย ส้นเท้า เมื่อก้าวเดินจะเริ่มปวดน้อยลง
 • มีอาการปวดหลัง ลามถึงต้นคอ ก้มได้ลำบาก
 • ข้อบวม มักพบที่ข้อเข่า ข้อเท้า โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น หรือ เมื่อมีน้ำหนักตัวมากขึ้น
 • ท้องเดิน ท้องเสีย เจ็บคอ แสดงถึงสัญญาณการติดเชื้อ

การตรวจวินิจฉัยโรคข้อและกระดูก

แพทย์จะสืบประวัติการรักษาของญาติพ่อแม่พี่น้อง การตรวจด้วยเอกซ์เรย์ การตรวจร่างการ ตรวจกระดูก ตรวจข้อ การตอบสนองของประสาท

วิธีการรักษาโรคข้อและกระดูก 

การรักษาโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของระดับที่เป็น หากยังมีอาการป่วยในแค่ขั้นต้น ก็สามารถรักษาได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ กายภาพบำบัดร่วมกัน แต่หากรุนแรงมากอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาถึงสุขภาพ และ ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยก่อนทำการรักษา

 • การผ่าตัด เพื่อใส่ข้อเทียม กรณีที่ไม่สามารถรักษาได้โดยวิธีอื่น ซึ่งถือเป็นทางเลือกการรักษาสุดท้าย
 • การใช้ยารักษาการอักเสบ กรณีที่มีอาการไม่มาก เมื่อระงับการอักเสบได้แล้ว ก็ใช้วิธีการรักษากายภาพร่วมกัน
 • การฉีดน้ำเลี้ยงระบบข้อเข้าที่ข้อ เป็นวิธีการรักษาทางเลือก ที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยการนำเลือดของผู้ป่วยมาปั่นเหวี่ยง เพื่อให้ได้พลาสม่า นำกลับไปฉีดบริเวณที่มีอาการปวด
 • การทำกายภาพบำบัด จะต้องเข้ารับการวินิจฉัยโดยละเอียดก่อนการทำกายภาพโดยนักกายภาพบำบัด

การป้องกันการเกิดโรคข้อและกระดูก 

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้น การงดกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของอาการปวดก็เป็นสิ่งจำเป็น

 • ไม่ทำกิจกรรมในท่าที่ใช้งานข้อต่างๆหนักเกินไป ทำซ้ำๆเดิมๆ จะทำให้เกิดการอักเสบได้
 • หมั่นออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไป เพื่อบริหารหารใช้ข้ออย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆข้อและกระดูก เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงก็จะทำให้ การกดทับเส้นประสาทไม่เกิดขึ้น
 • บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก นมเสริมแคลเซียมต่างๆ ลดความเสี่ยงการแตก หัก เปราะ ของกระดูก
 • เมื่อเริ่มมีอาการปวดข้อหรือกระดูกอย่าปล่อยเลย เพราะ ถ้าเกิดเรื้อรังจะแก้ไขยาก
 • หมั่นพบนักกายภาพเพื่อรับคำแนะนำ การบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการป่วยโรคไขข้อและกระดูก

โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ