รู้ทันโรค โรคมีอะไรบ้าง สาเหตุ การรักษาโรคทำอย่างไรความรู้ โรคต่างๆ สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกัน โรคสามารถแบ่งได้อย่างไร โรคมีกี่ชนิด หากสงสัยป่วยอาการป่วยของเราต้องสังเกตุอย่างไร เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้

โรค ( Diseases ) คือ ความผิดปกติของร่างกาย ทำให้ความสามารถการทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่ดีเท่าที่ควร สามมารถมองเห็นได้จากภายนอกและมองๆไม่เห็นด้วยตา กระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรคแต่ละโรค มีลักษณ์เฉพาะตัว แยกโรคต่างๆ ได้ดังนี้

โรคต่างๆ สามารถแยกตามอวัยวะ การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคข้อและกระดูก โรคตา โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคหูคอจมูก โรคนช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่องโรคต่างๆ นั้น เป็นเรื่อง รวมความรู้ โรคต่างๆ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โรคแบ่งอย่างไร โรคมีกี่ชนิด หากร่างกายผิดปรกติ สงสัยป่วย ต้องสังเกตุอย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร เรื่องสุขภาพ

โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคอ้วน โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบประสาทและสมอง
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคเกี่ยวกับตา โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคหูคอจมูก โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคติดเชื้อ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคติดต่อ
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบฮอร์โมน โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคไต โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคข้อและกระดูก
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคมะเร็ง โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคในช่องปาก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  Non-communicable diseases ( เอนซีดี หรือ NCDs ) เป็น โรคที่เกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย ซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากเชื้อโรค แต่มาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง โรคนี้จะไม่ป่วยรุนแรงกระทันหัน แต่จะค่อยๆทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อย จนวันนึงเกิดอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ได้แค่ประคับประคองและรักษาตามอาการ ได้แก่

โรคไต ภาวะไตทำงานผิดปกติ เนื่องจาก หน้าที่ของไต คือ การขับของเสียออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อเกิดโรคไต ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการสะสมของของเสียในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เกิดอาการผิดปกติ อาการดังกล่าวนี้ คือ ภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการล้างไตหรือ ผ่าตัดเปลี่ยนไต จะเสียชีวืตจากภาวะไตวาย ได้แก่

โรคในช่องปาก หรือ Oral diseases หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายในช่องปาก ซึ่งที่พบบ่อยจะเป็น โรคที่เกิดขึ้นกับ ฟัน เหงือก ลิ้น ต่อมน้ำลาย และ มะเร็งในช่องปาก เนื่องจาก ปากเป็นอวัยวะด่านแรกของการรักประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้มักจะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการรักษาให้ขาดปกติ ได้แก่

โรคหูคอจมูก Ear throat nose disease ( ENT disease ) เป็น โรคที่เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กัน ที่บริเวณศีรษะและลำคอ จะเห็นได้ว่าในช่องศีรษะและลำคอมีการเชื่อมต่อถึงกันดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน เพียงแต่ปลายช่องแยกไปคนละทางและทำหน้าที่คนละอย่าง หูใช้ในการรับการสั่นสะเทือนของอากาศทำให้เกิดการได้ยิน จมูกใช้ในการรับสารเคมีในอากาศเกิดเป็นกลิ่น ส่วนคอใช้เป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายเช่นอาหาร น้ำ อากาศ จึงมีความสำคัญในการคัดกรองเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายมี ต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือ ต่อมทอนซิล ได้แก่

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคใดๆที่เกิดขึ้นที่ หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อ ความผิดปกติต่อการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของโลหิต และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร่างกาย เป็นเหตุให้มีอันตราย เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆตามมา หากรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ได้แก่

โรคระบบประสาทและสมอง Nervous system disease เป็น โรคที่เกิดกับความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบประสาทและสมอง เป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างการมนุษย์ เพราะ ทำหน้าที่รับรู้ประมวลผลและสั่งการร่างกายในทุกระบบ ดังนั้นหากเกิดอาการผิดปกติจะส่งผลต่อการทำงานโดยรวมของร่างกาย ได้แก่

โรคระบบทางเดินอาหาร Digestive disease หมายถึง อาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ใน ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งรวมไปถึงอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ซึ่งพบได้ในทุกเพศทุกวัย ที่พบบ่อย คือ จะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง จะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่ในกรณีที่รุนแรง ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จากโรคระบบทางเดินอาหารจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ได้แก่

โรคฮอร์โมน Endocrine disease หมายถึง โรค หรือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่ง กระจายอยู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำหน้าที่ขวบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติ ผ่านทางฮอร์โมนต่างๆ มีผลต่อลักษณะทางเพศ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์ ได้แก่

โรคมะเร็ง cancer หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย โดยเซลล์เหล่านั้นมีการเจริญเติบโตผิดปกติ รวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะลุกลามไปทั่วร่างกายตามอวัยวะที่สำคัญต่างๆ ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ ทำเกิดการความล้มเหลวไม่สามารถทำงานต่อไปได้เป็นเหตุให้เสียชีวิต ได้แก่

โรคภูมิแพ้  Allergy หมายถึง สภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ หรือ Allergen ที่มากและเร็วกว่าสภาวะปกติ ทั้งนี้ อาการภูมิแพ้ต่างๆ จะขึ้นกับอวัยวะที่เป็นโดยส่วนมากจะเกิดการอักเสบ บวม การตีบตัว ซึ่งจะส่งผลการการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดอาการรำคาญ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ซึ่งหากรุนแรงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆตามได้ ทำให้อาการทรุดหนักได้ ได้แก่

โรคพยาธิ  parasitic disease เป็น โรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่ง โรคพยาธิ มักไม่แสดงอาการที่ผิดปกติในช่วงแรก ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็น โรคพยาธิ แต่เมื่อปล่อยไว้นานพยาธิจะมีการเพิ่มจำนวน เจริญเติบโต ส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วย มักมีอาการซูบผอม อ่อนแรง เซื้องซึม เบื่ออาหาร หากรุนแรงอาจ ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะที่สำคัญ เช่น ตับ ปอด สมอง อันตรายถึงเสียชีวิตได้

โรคทางเดินหายใจ Respiratory tract disease หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบหายใจ ซึ่งพบได้ที่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับระบบหายใจ โดย ระบบหายใจ จะแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ระบบหายใจตอนบน คือ จมูก ไซนัส ลำคอ กล่องเสียง และ ระบบหายใจตอนล่าง คือ หลอดลม ปอด ทั้งนี้ โรคระบบหายใจ มีทั้งแบบชั่วคราวและแบบเรื้อรัง โดยหากเป็นนานกว่า 3 เดือนจะถือว่าเป็น โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  ได้แก่

โรคติดเชื้อ Infectious disease หมายถึง อาการผิดปกติของร่างกายที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่ง หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อที่จะสามารถขยายขนาดจนสามารถมองเห็นได้ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสัตว์เซลล์เดียว ได้แก่

โรคตา Eye disease หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตา ระบบการมองเห็น ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการมองภาพ การมองเห็น เนื่องจากตาเป็นอวัยวะในการรับแสงและส่งผลไปยังสมองชั้นในเพื่อรับรู้แสงนั้นก็คือจะทำให้เรามองเห็น ได้แก่

โรคข้อและกระดูก โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติ หรือ เกิดจากความบกพร่อง ความเสื่อมของระบบไขข้อและกระดูก ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังเป็นเวลานาน หากรุนแรงอาจจะทำให้พิการได้ โดยมากมักจะพบในวัยทำงานจนไปถึงวันชรา และกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยโรคอ้วน รวมถึงผู้ที่มีพันธุกรรมเกี่ยวกับระบบไขข้อและกระดูก ได้แก่

รวมความรู้เรื่องโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

โรคไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรคตา รักษาตา อาการตา
โรคตา
โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร อาการของโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง การรักษาโรคต่อมไร้ท่อ
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคพยาธฺิ อาการโรคพยาธิ โรคพยาธิเกิดจากอะไร
โรคพยาธิ
โรคภูมแพ้ โรคภูมแพ้เป็นอย่างไร โรคภูมิแพ้รักษาอย่างไร
โรคภูมิแพ้
มะเร็งมีอะไรบ้าง การรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรคระบบประสาท มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคระบบประสาทและสมอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาและป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหู โรคคอ โรคจมูก มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคหูคอจมูก
โรคในช่องปาก โรคในช่องปากมีอะไรบ้าง โรคในช่องปากรักษาอย่างไร
โรคในช่องปาก
โรคไตมีอะไรบ้าง โรคไตเป็นอย่าไร โรคไดรักษาอย่างไร
โรคไต

อาจจะแยกตาม สาเหตุการเกิดโรค ท้งนี้ โรคในปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สาเหตุนั้น มาจากการที่ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่องๆ การทำลายสิ่งแวดล้อม มีผลต่ออุณหูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบ ให้มีภูมิต้านทานหลายชั้น แต่ภูมิต้านทานกับโรคใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคน มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการ ที่จะเอาชนะเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้น เพื่อการอยู่รอด หากเปรียบเทียบ อายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา พบว่า อายุไขเฉลี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากนับเฉพาะ ประเทศที่พัฒนาแล้ว และ มีเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ญี่ปุ่น พบว่าอายุไขเฉลี่ยประชากร เพิ่มขึ้นใกล้จะ 80 ปี แล้ว ดังนั้น เมื่ออายุประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ ก็จะมีผลกระทบ เพราะ เมื่อโลกมีผลผลิตมวลรวมเท่าเดิม แต่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย และ การเกิดลดลง จำนวนประชากรที่จะผลิต ทำงาน เลี้ยงประชากรทั้งโลกจะลดลงเรื่อยๆ การคิดค้น การผลิต ให้ได้ปริมาณมาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเอไอ หรือ การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ งบประมาณเรื่องการคิดค้นวิจัย โดยเฉพาะทางการแพทย์ ถูกทุ่มไปอย่างมากกมาย เพื่อการดำรงอยู่ การอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์

สาเหตุการเกิดโรค

เช่น สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุจากเชื้อไวรัส สาเหตุจากสัตว์เซลล์เดียว สาเหตุจากปรสิต สาเหตุจากพยาธิ สาเหตุจากพันธุกรรม สาเหตุจากพฤติกรรมการกิน สาเหตุจากพฤติกรรมการดื่ม สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น มลพิษต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ทำงาน บุคคลรอบข้าง สังคมรอบข้าง ทุกสิ่งรอบตัว ล้วนแต่สามารถ ทำให้เกิดโรค ได้ทั้งนั้น นอกจากนั้นแล้ว สัตว์ต่างๆ ก็สามารถเป็นแหล่ง เพาะเชื้อ และ พาหะนำโรค ได้ การทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคนั้น จะทำให้การรักษา การแก้ไข บรรเทาอาการทุกข็ทรมาน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค แต่ถ้าหากไม่ทราบสาเหตุโรค การรักษามักจะ สุ่มรักษา โดยดูจากอาการ และ รักษาตามอาการ เพื่อประคับประคองชีวิตให้รอด จนสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรคนั้นได้ ดังนั้น งานตรวจวินิจฉัย ถือเป็นกุญแจสำคัย สำหรับการรักษาให้หายป่วย งานเรื่องเทคนิคการตรวจ การตรวจตัวอย่าง เช่น เลือด น้ำไขสันหลัง การตรวจพยาธิวิทยา ชิ้นเนื้อตัวอย่าง เซลล์วิทยา การใช้รังสีเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การตรวจดีเอ็นเอ การตรวจโครโมโซม นอกจากนั้นแล้ว จุลชีววิทยา ก็สำคัญในแง่ของการวิเคราะห์เชื้อโรค เพื่อแยกสาเหตุต้นตอของโรค การใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล เช่น พีซีอาร์ จะเป็นวิธีที่แม่นยำ ในการบ่งชี้ชนิดของโรคได้ไม่ผิดพลาด เพราะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีดีเอ็นเอ ที่เฉพาะเป็นของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นศาสตร์ องศ์ความรู้ ที่ขาดไม่ได้ หากต้องการให้การรักษาสำเร็จ

อาการของโรค

เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญ ต่อ การรักษา เป็นอย่างมาก เพราะ อาการโรคนั้น ผ่านการเรียนรู้ การสะสมความรู้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รักษา ได้ทราบถึง ข้อสัณนิษฐาน สาเหตุการเกิดโรค เพื่อ เป็นแนวทางการรักษา ให้ หายขาดจากโรค นั้น โรคบางโรค มีอาการที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ บางโรคมีอาการร่วมกัน จะต้องผ่าน การตรวจคัดกรอง แยกแยะ พิสูจน์ก่อน ถึงจะบ่งชี้ได้ว่าเป็น โรคอะไร เมื่อทราบแล้วก็จะทำให้ การรักษา เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่ในแง่ของการรักษา อาการป่วยถือเป็นปลายทาง ถือเป็นผลของสาเหตุ ที่เกิดอาการป่วย อย่างไรก็ตาม อาการป่วยจะมีหลายระดับ แพทย์จะต้องเรียนรู้ และ แยกแยะให้ได้ว่า อาการป่วยใดถือเป็นขั้นวิกฤต หากไม่ทำการรักษาจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อาการป่วยที่พบได้บ่อย ได้แก่

การรักษาโรค

เป็น การกระทำ เพื่อให้ผู้ที่ป่วย นั้นหายจากโรค หรือ ฟื้นฟู ไปในทางที่ดีขึ้น การรักษาที่ดี จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ทราบถึง สาเหตุการเกิดโรค แต่ บางโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือ ไม่มีการรักษา ผู้รักษา มักจะรักษาโดยการ ประคับประคองอาการ หรือ การรักษาตามอาการ เพื่อ ยื้อเวลาให้มากที่สุด รอจน ร่างกายฟื้นกลับมาสู้กับโรค เพราะร่างกายมนุษย์ เป็น สิ่งมหัศจารรย์ ที่มีระบบกลไก การป้องกัน และ การรักษาตนเอง เรียกว่า ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด แต่ ระยะแรกหลังจากเกิด ระบบภูมิคุ้มกัน มัก จะยังทำงานได้ไม่ดี จะต้องมี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงเป็นที่มาของ วัคซีน ต่างๆ และ เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันมักถดถอย การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ในผู้สูงอายุ

เทคนิคการรักษาโรค

ปัจจุบัน การแพทย์ เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้นักวิจัย สามารถคิดค้น วิธีการรักษา เพื่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ได้มากมาย และ เพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของมนุษย์ มากยิ่งขึ้น อนาคตจึงไม่แปลกใจที่ อายุไขเฉลี่ย ของนุษย์ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทคนิคการรักษา จะรวมไปถึง ยา ยาต้านโรค การรักษาที่ยีน การรักษาโดยรังสี การรักษาโดยเคมี การรักษาโดยการผ่าตัด การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ การฟื้นฟูต่างๆ เช่น กายภาพบำบัด การฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้ง การรักษาทางเลือกต่างๆ

การป้องกันโรค

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ ความสำคัญ เพราะ การป้องกัน ไม่ให้เกิดโรค ย่อมดีกว่า การรักษา การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การใส่ใจสุขภาพตนเอง ให้แข็งแรง และ ลดความเสี่ยง การเกิดโรค ให้มากที่สุด ได้แก่ การรับวัคซีนโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพ การรับการคัดกรองโรค การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรม การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดี การเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี การลดความเสี่ยง เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การประกันความเสี่ยง ต่างๆ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ