รู้ทันโรค โรคมีอะไรบ้าง สาเหตุ การรักษาโรคทำอย่างไรโรค

หรือ Diseases เป็น ความผิดปกติ ที่ร่างกายได้รับ ทำให้ร่างกายไม่ปกติ ที่เห็นได้จากภายนอก และ เห็นไม่ได้จากภายนอก กระทบต่อ การดำเนินชีวิต ร่างได้รับผล กระทบทั้ง ทางด้านร้างกาย และ ด้านจิตใจ โรคแต่ละโรค มีคุณลักษณ์เฉพาะตัว การแยกโรคต่างๆ โรค สาเหตุโรค อาการโรค การรักษาโรคอาจจะแยกตาม สาเหตุการเกิดโรค ท้งนี้ โรคในปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน สาเหตุนั้น มาจากการที่ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่องๆ การทำลายสิ่งแวดล้อม มีผลต่ออุณหูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำนวนเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบ ให้มีภูมิต้านทานหลายชั้น แต่ภูมิต้านทานกับโรคใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคน มนุษย์จึงคิดค้นวิธีการ ที่จะเอาชนะเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้น เพื่อการอยู่รอด หากเปรียบเทียบ อายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา พบว่า อายุไขเฉลี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากนับเฉพาะ ประเทศที่พัฒนาแล้ว และ มีเทคโนโลยี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ญี่ปุ่น พบว่าอายุไขเฉลี่ยประชากร เพิ่มขึ้นใกล้จะ 80 ปี แล้ว ดังนั้น เมื่ออายุประชากรเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ ก็จะมีผลกระทบ เพราะ เมื่อโลกมีผลผลิตมวลรวมเท่าเดิม แต่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย และ การเกิดลดลง จำนวนประชากรที่จะผลิต ทำงาน เลี้ยงประชากรทั้งโลกจะลดลงเรื่อยๆ การคิดค้น การผลิต ให้ได้ปริมาณมาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเอไอ หรือ การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ งบประมาณเรื่องการคิดค้นวิจัย โดยเฉพาะทางการแพทย์ ถูกทุ่มไปอย่างมากกมาย เพื่อการดำรงอยู่ การอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์

สาเหตุการเกิดโรค

เช่น สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุจากเชื้อไวรัส สาเหตุจากสัตว์เซลล์เดียว สาเหตุจากปรสิต สาเหตุจากพยาธิ สาเหตุจากพันธุกรรม สาเหตุจากพฤติกรรมการกิน สาเหตุจากพฤติกรรมการดื่ม สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น มลพิษต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ทำงาน บุคคลรอบข้าง สังคมรอบข้าง ทุกสิ่งรอบตัว ล้วนแต่สามารถ ทำให้เกิดโรค ได้ทั้งนั้น นอกจากนั้นแล้ว สัตว์ต่างๆ ก็สามารถเป็นแหล่ง เพาะเชื้อ และ พาหะนำโรค ได้ การทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคนั้น จะทำให้การรักษา การแก้ไข บรรเทาอาการทุกข็ทรมาน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค แต่ถ้าหากไม่ทราบสาเหตุโรค การรักษามักจะ สุ่มรักษา โดยดูจากอาการ และ รักษาตามอาการ เพื่อประคับประคองชีวิตให้รอด จนสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรคนั้นได้ ดังนั้น งานตรวจวินิจฉัย ถือเป็นกุญแจสำคัย สำหรับการรักษาให้หายป่วย งานเรื่องเทคนิคการตรวจ การตรวจตัวอย่าง เช่น เลือด น้ำไขสันหลัง การตรวจพยาธิวิทยา ชิ้นเนื้อตัวอย่าง เซลล์วิทยา การใช้รังสีเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การตรวจดีเอ็นเอ การตรวจโครโมโซม นอกจากนั้นแล้ว จุลชีววิทยา ก็สำคัญในแง่ของการวิเคราะห์เชื้อโรค เพื่อแยกสาเหตุต้นตอของโรค การใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล เช่น พีซีอาร์ จะเป็นวิธีที่แม่นยำ ในการบ่งชี้ชนิดของโรคได้ไม่ผิดพลาด เพราะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีดีเอ็นเอ ที่เฉพาะเป็นของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นศาสตร์ องศ์ความรู้ ที่ขาดไม่ได้ หากต้องการให้การรักษาสำเร็จ

อาการโรค 

เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญ ต่อ การรักษา เป็นอย่างมาก เพราะ อาการโรคนั้น ผ่านการเรียนรู้ การสะสมความรู้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รักษา ได้ทราบถึง ข้อสัณนิษฐาน สาเหตุการเกิดโรค เพื่อ เป็นแนวทางการรักษา ให้ หายขาดจากโรค นั้น โรคบางโรค มีอาการที่มีลักษณะเฉพาะ แต่ บางโรคมีอาการร่วมกัน จะต้องผ่าน การตรวจคัดกรอง แยกแยะ พิสูจน์ก่อน ถึงจะบ่งชี้ได้ว่าเป็น โรคอะไร เมื่อทราบแล้วก็จะทำให้ การรักษา เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่ในแง่ของการรักษา อาการป่วยถือเป็นปลายทาง ถือเป็นผลของสาเหตุ ที่เกิดอาการป่วย อย่างไรก็ตาม อาการป่วยจะมีหลายระดับ แพทย์จะต้องเรียนรู้ และ แยกแยะให้ได้ว่า อาการป่วยใดถือเป็นขั้นวิกฤต หากไม่ทำการรักษาจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อาการป่วยที่พบได้บ่อย ได้แก่

Ο อาการเบื่ออาหาร           Ο อาการคลื่นไส้อาเจียน

Ο อาการชา                        Ο อาการท้องเสีย

Ο อาการปวด เจ็บ              Ο อาการอ่อนเพลีย

Ο อาการแพ้                       Ο อาการไข้

Ο อาการไอ

การรักษาโรค

เป็น การกระทำ เพื่อให้ผู้ที่ป่วย นั้นหายจากโรค หรือ ฟื้นฟู ไปในทางที่ดีขึ้น การรักษาที่ดี จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ทราบถึง สาเหตุการเกิดโรค แต่ บางโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือ ไม่มีการรักษา ผู้รักษา มักจะรักษาโดยการ ประคับประคองอาการ หรือ การรักษาตามอาการ เพื่อ ยื้อเวลาให้มากที่สุด รอจน ร่างกายฟื้นกลับมาสู้กับโรค เพราะร่างกายมนุษย์ เป็น สิ่งมหัศจารรย์ ที่มีระบบกลไก การป้องกัน และ การรักษาตนเอง เรียกว่า ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด แต่ ระยะแรกหลังจากเกิด ระบบภูมิคุ้มกัน มัก จะยังทำงานได้ไม่ดี จะต้องมี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงเป็นที่มาของ วัคซีน ต่างๆ และ เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันมักถดถอย การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ในผู้สูงอายุ

เทคนิคการรักษาโรค

ปัจจุบัน การแพทย์ เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้นักวิจัย สามารถคิดค้น วิธีการรักษา เพื่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ได้มากมาย และ เพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของมนุษย์ มากยิ่งขึ้น อนาคตจึงไม่แปลกใจที่ อายุไขเฉลี่ย ของนุษย์ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทคนิคการรักษา จะรวมไปถึง ยา ยาต้านโรค การรักษาที่ยีน การรักษาโดยรังสี การรักษาโดยเคมี การรักษาโดยการผ่าตัด การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ การฟื้นฟูต่างๆ เช่น กายภาพบำบัด การฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้ง การรักษาทางเลือกต่างๆ

การป้องกันโรค

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ ความสำคัญ เพราะ การป้องกัน ไม่ให้เกิดโรค ย่อมดีกว่า การรักษา การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การใส่ใจสุขภาพตนเอง ให้แข็งแรง และ ลดความเสี่ยง การเกิดโรค ให้มากที่สุด ได้แก่ การรับวัคซีนโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพ การรับการคัดกรองโรค การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรม การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดี การเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี การลดความเสี่ยง เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การประกันความเสี่ยง ต่างๆ

โรค

สามารถแยกตามอวัยวะ การเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคข้อและกระดูก โรคตา โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคหูคอจมูก โรคนช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร     

เรื่องโรคต่างๆ นั้น เป็นเรื่อง รวมความรู้ โรคต่างๆ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โรคแบ่งอย่างไร โรคมีกี่ชนิด หากร่างกายผิดปรกติ สงสัยป่วย ต้องสังเกตุอย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร เรื่องสุขภาพ

รวมความรู้เรื่องโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

โรคไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรคตา รักษาตา อาการตา
โรคตา
โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร อาการของโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โรคต่อมไร้ท่อมีอะไรบ้าง การรักษาโรคต่อมไร้ท่อ
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคพยาธฺิ อาการโรคพยาธิ โรคพยาธิเกิดจากอะไร
โรคพยาธิ
โรคภูมแพ้ โรคภูมแพ้เป็นอย่างไร โรคภูมิแพ้รักษาอย่างไร
โรคภูมิแพ้
มะเร็งมีอะไรบ้าง การรักษาโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรคระบบประสาท มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคระบบประสาทและสมอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาและป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหู โรคคอ โรคจมูก มีอะไรบ้าง รักษาอย่างไร
โรคหูคอจมูก
โรคในช่องปาก โรคในช่องปากมีอะไรบ้าง โรคในช่องปากรักษาอย่างไร
โรคในช่องปาก
โรคไตมีอะไรบ้าง โรคไตเป็นอย่าไร โรคไดรักษาอย่างไร
โรคไต

โรคที่พบบ่อย

โรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ได้แก่

Ο โรคอ้วน Ο โรคความดันโลหิตสูง
Ο โรคถุงลมโป่งพอง Οโรคเบาหวาน
Ο โรคตับแข็ง 

โรคไต ได้แก่

Ο โรคนิ่วในไต Ο โรคไตอักเสบ

โรคในช่องปาก ได้แก่

Ο โรคลักปิดลักเปิด Ο ฟันคุด
Ο คราบหินปูน Ο โรคแผลร้อนใน
Ο โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย Ο โรคปากเหม็น
Ο โรคเหงือกอักเสบ Ο โรคฟันผุ

โรคหูคอจมูก ได้แก่

Ο โรคคางทูม Ο โรคปากแหว่งเพดารโหว่
Ο โรคไซนัสอักเสบ Ο โรคต่อมทอนซิลอักเสบ
Ο โรคหูชั้นกลางอักเสบ Ο โรคมะเร็งช่องปาก

โรคหัวใจ และ หลอดเลือด ได้แก่

Ο โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ Ο โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
Ο โรคหัวใจขาดเลือด Ο โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Ο โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ Ο โรคลิ้นหัวใจรั่ว
Ο โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด Ο โรคหัวใจรูมาติก

โรคระบบประสาท และ สมอง ได้แก่

Ο โรคบ้านหมุน Ο โรคประสาทถูกทำลาย
Ο โรคสมองพิการ Ο โรคเหน็บชา
Οโรคซีพี Ο โรคไฮเปอร์
Ο โรคปากเบี้ยว Ο โรคอัลไซเมอร์
Ο โรคออทิสติก Ο โรคกระดูกทับเส้นประสาท
Οโรคลมชัก ลมบ้าหมู Ο โรคเส้นเลือดในสมองแตก
Ο โรคพาร์กินสัน Ο โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
Ο โรคสันนิบาต Ο โรคฝีในสมอง
Ο โรควัวบ้า Ο โรคเนื้องอกในสมอง
Ο โรคสมองฝ่อ Ο โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่

Ο โรคอาหารเป็นพิษ Οโรคนิ่วในถุงน้ำดี
Ο โรคไส้ติ่งอักเสบ Ο โรคไทฟอยด์
Ο โรคบิด Ο อหิวาตกโรค
Ο โรคอาหารไม่ย่อย Ο โรคท้องอืดท้องเฟ้อ
Ο โรคตับแข็ง Ο โรคริดสีดวงทวารหนัก
Ο โรคไส้เลื่อน Ο โรคกรดไหลย้อน
Ο โรคกระเพาะอาหารอักเสบ

โรคฮอร์โมน ได้แก่

Ο โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ Ο โรคนกเขาไม่ขัน
Ο โรคไฮโปไทรอยด์ Ο โรคพีซีโอเอส
Ο โรคประจำเดือนเป็นพิษ

โรคมะเร็ง ได้แก่

Ο โรคมะเร็งตับ Ο โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
Ο โรคมะเร็งปอด Ο โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
Ο โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Ο โรคมะเร็งช่องปาก
Ο โรคมะเร็งเต้านม Ο โรคมะเร็งปากมดลูก
Ο โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก Ο โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
Ο โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Ο โรคมะเร็งหลอดอาหาร
Ο โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

โรคภูมิแพ้ ได้แก่

Ο โรคแพ้อากาศ Ο โรคหืด
Ο โรคภูมิแพ้ที่ตา  Ο โรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
Ο  โรคพุ่มพวง

โรคพยาธิ ได้แก่

Ο พยาธิแส้ม้า Ο พยาธิเส้นด้าย
Ο โรคเท้าช้าง Ο พยาธิใบไม้

โรคทางเดินหายใจ ได้แก่

Ο โรคไซนัสอักเสบ Ο โรคปอดบวม
Ο โรคหวัด Ο โรคหลอดลมอักเสบ
Ο โรคถุงลมโป่งพอง Ο โรคมะเร็งปอด
Ο โรคภูมิแพ้ Ο โรคหืด

โรคติดเชื้อ ได้แก่

Ο โรคเอดส์ Ο โรคหวัด
Ο โรคท้องร่วง Ο วัณโรค
Ο โรคมาลาเรีย Ο โรคหัด
Ο โรคไอกรน Ο โรคบาดทะยัก
Ο โรคเยื่อหุ้นสมองอักเสบ Ο โรคไวรัสตับอักเสบบี
Ο โรคไข้เลือดออก Ο อหิวาตกโรค
Ο โรคบิด Ο โรคอีสุกอีใส
Ο โรคไข้หวัดนก Ο โรคฉี่หนู
Ο โรคพิษสุนัขบ้า Ο โรคหัดเยอรมัน
Ο โรคงูสวัด. Ο โรคเริม
Ο โรคไข้หวัดใหญ่ Ο โรคซิฟิลิส

โรคตา ได้แก่

Ο โรคต้อหิน  Ο โรคสายตาผิดปกติ
Ο โรคต้อกระจก Ο โรคต้อเนื้อ
Ο โรคต้อลม Ο โรคตากุ้งยิง 
Ο โรคตาริดสีดวง  Ο โรคตาแดง 

โรคข้อและกระดูก ได้แก่

Ο โรคกระดูกพรุน Ο โรคข้อเข่าเสื่อม
Ο โรคเก๊าท์ Ο โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
Ο โรคกระดูกทับเส้น

 
โรคต่างๆ


สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ