รู้ทันโรค โรคมีอะไรบ้าง สาเหตุ การรักษาโรคทำอย่างไรโรค ( Diseases ) คือ ความผิดปกติของร่างกาย ทำให้ความสามารถการทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรคแต่ละโรค มีลักษณ์เฉพาะตัว สามารถแยกโรคต่างๆ ตามอวัยวะที่ผิดปรกติ

โรคต่างๆ สามารถแยกตามอวัยวะ การเกิดโรค เช่น โรคข้อและกระดูก โรคตา โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคหูคอจมูก โรคนช่องปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่องโรคต่างๆ นั้น เป็นเรื่อง รวมความรู้ โรคต่างๆ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน โรคแบ่งอย่างไร โรคมีกี่ชนิด หากร่างกายผิดปรกติ สงสัยป่วย ต้องสังเกตุอย่างไรว่าเราเป็นโรคอะไร เรื่องสุขภาพ

โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคอ้วน โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบประสาทและสมอง
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคเกี่ยวกับตา โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคหูคอจมูก โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคติดเชื้อ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคติดต่อ
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคระบบฮอร์โมน โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคไต โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคข้อและกระดูก
โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคภูมิแพ้ โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคมะเร็ง โรคต่างๆ โรคและการรักษาโรค โรค โรคในช่องปาก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  Non-communicable diseases ( เอนซีดี หรือ NCDs ) เป็น โรคที่เกิดอาการผิดปกติกับร่างกาย ซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากเชื้อโรค แต่มาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง โรคนี้จะไม่ป่วยรุนแรงกระทันหัน แต่จะค่อยๆทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อย จนวันนึงเกิดอาการรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ได้แค่ประคับประคองและรักษาตามอาการ ได้แก่

โรคเบาหวาน เบาหวาน การรักษาเบาหวาน สาเหตุของเบาหวานโรคเบาหวาน โรค โรคต่างๆ โรคอ้วนโรคอ้วน ซีสต์ โรคซีสต์ เป็นซีสต์รักษาอย่างไร ซีสต์รังไข่โรคซีพีโอเอส
โรคถุงลมโปร่งพอง โรคปอด โรคทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อโรคถุงลมโป่งพอง โรคความดัน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคประจำเดือนเป็นพิษ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคสตรี โรคไม่ติดต่อโรคประจำเดือนเป็นพิษ

โรคไต ภาวะไตทำงานผิดปกติ เนื่องจาก หน้าที่ของไต คือ การขับของเสียออกจากร่างกายออกทางปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อเกิดโรคไต ไตจะไม่สามารถขับของเสียออกได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดอาการสะสมของของเสียในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย เกิดอาการผิดปกติ อาการดังกล่าวนี้ คือ ภาวะไตวาย ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการล้างไตหรือ ผ่าตัดเปลี่ยนไต จะเสียชีวืตจากภาวะไตวาย ได้แก่

นิ่วที่ไต นิ่วในไต นิ่วไต โรคไตโรคนิ่วในไต ไตอักเสบ โรคไต โรคไม่ติดต่อ โรคเกี่ยวกับไตโรคไตอักเสบ แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคภูมิต้านทานตนเอง

โรคในช่องปาก หรือ Oral diseases หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่อยู่ภายในช่องปาก ซึ่งที่พบบ่อยจะเป็น โรคที่เกิดขึ้นกับ ฟัน เหงือก ลิ้น ต่อมน้ำลาย และ มะเร็งในช่องปาก เนื่องจาก ปากเป็นอวัยวะด่านแรกของการรักประทานอาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้มักจะได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการรักษาให้ขาดปกติ ได้แก่

กลิ่นปาก ปากเหม็น โรคในช่องปาก กลิ่นปากโรคปากเหม็น ฟันผุ สาเหตุฟันผุ การรักษาฟันผุ โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันโรคฟันผุ ปากแหว่เพดานโหว่ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคในช่องปาก โรคทางพันธุกรรมโรคปากแหว่งเพดานโหว่
ร้อนใน โรคร้อนใน แผลร้อนใน โรคในช่องปากโรคแผลร้อนใน ฟันคุด การรักษาฟันคุด สาเหตุของฟันคุด โรคเหงือกและฟันฟันคุด เหงือกอักเสบ โรคเหงือกอักเสบ การเกิดโรคเหลือก โรคในช่องปากโรคเหงือกอักเสบ
โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย หินปูน คราบหินปูน ขูดหินปูน โรคในช่องปากคราบหินปูน โรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามลายฟัน โรคในช่องปาก โรคเหงือกโรคลักปิดลักเปิด

โรคหูคอจมูก Ear throat nose disease ( ENT disease ) เป็น โรคที่เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กัน ที่บริเวณศีรษะและลำคอ จะเห็นได้ว่าในช่องศีรษะและลำคอมีการเชื่อมต่อถึงกันดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน เพียงแต่ปลายช่องแยกไปคนละทางและทำหน้าที่คนละอย่าง หูใช้ในการรับการสั่นสะเทือนของอากาศทำให้เกิดการได้ยิน จมูกใช้ในการรับสารเคมีในอากาศเกิดเป็นกลิ่น ส่วนคอใช้เป็นทางผ่านของสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายเช่นอาหาร น้ำ อากาศ จึงมีความสำคัญในการคัดกรองเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าสู่ร่างกายมี ต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือ ต่อมทอนซิล ได้แก่

คางทูม โรคคางทูม โรคหูคอจมูก โรคโรคคางทูม โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ ปวดหู หูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ โรคหูโรคหูชั้นกลางอักเสบ
โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก โรคคอ โรคต่อมทอนซิล ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคเจ็บคอโรคต่อมทอนซิลอักเสบ ปากแหว่เพดานโหว่ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคในช่องปาก โรคทางพันธุกรรมโรคปากแหว่งเพดารโหว่

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคใดๆที่เกิดขึ้นที่ หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อ ความผิดปกติต่อการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของโลหิต และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในร่างกาย เป็นเหตุให้มีอันตราย เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆตามมา หากรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ได้แก่

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไม่ติดต่อโรคหัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจเด็ก โรคหัวใจพิการ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
โรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด แน่นหน้าอกโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจรั่ง ภาวะโรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลิ้นหัวใจโรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคหัวใจรูมาติก โรคไม่ติดต่อ โรคในเด็กโรคหัวใจรูมาติก

โรคระบบประสาทและสมอง Nervous system disease เป็น โรคที่เกิดกับความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบประสาทและสมอง เป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างการมนุษย์ เพราะ ทำหน้าที่รับรู้ประมวลผลและสั่งการร่างกายในทุกระบบ ดังนั้นหากเกิดอาการผิดปกติจะส่งผลต่อการทำงานโดยรวมของร่างกาย ได้แก่

โรคเนื้องอกในสมอง โรคสมอง โรคระบบประสาทและสมอง โรคเนื้องอกโรคเนื้องอกในสมอง โรคสมองเสื่อม โรคสมองฝ่อ โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองโรคสมองฝ่อ โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองขาดเลือดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคบ้านหมุน โรคระบบประสาทและสมอง โรคหู โรคสมองโรคบ้านหมุน โรคระบบประสาทถูกทำลาย โรคระบบประสาท โรคสมอง โรคไม่ติดต่อโรคระบบประสาทถูกทำลาย โรคสมองพิการ โรคระบบประสาทและสมอง โรคตั้งแต่เกิด พิการโดยกำเนิดโรคสมองพิการ
โรคเหน็บชา อาการเหน็บชา โรคเหน็บโรคเหน็บชา กระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูก ปวดหลัง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคไม่ติดต่อโรคกระดูกทับเส้นประสาท โรคหน้าเบี้ยว ประสาทหน้าควบคุมไม่ได้ โรคระบบประสาท โรคทางสมองโรคปากเบี้ยว
โรคไฮเปอร์ เด็กไฮเปอร์ เด็กสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้นโรคไฮเปอร์ โรคพีซี โรคสมองพิการ โรคสมองพิการในเด็ก โรคระบบประสาทและสมองโรคซีพี โรคลมชัก โรคลมบ้าหมู โรคระบบประสาทและสมอง โรคชักเกรงโรคลมชัก ลมบ้าหมู
อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่่อม โรคคนแก่ โรคระบบประสาทและสมองโรคอัลไซเมอร์ โรคออทิสติก เด็กออทิสติก โรคปัญญาอ่อน โรคระบบประสาทและสมองโรคออทิสติก โรควัวบ้า โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรควัวบ้า
โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคเส้นเลือดสมองแตก โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองโรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคพาร์กินสัน โรคสันนิบาติ โรคระบบประสาทและสมอง โรคตัวสั่นโรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
ฝีสมอง ฝีในสมอง โรคฝีที่สมอง โรคฝีในสมองโรคฝีในสมอง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคระบบทางเดินอาหาร Digestive disease หมายถึง อาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ใน ระบบทางเดินอาหาร ซึ่งรวมไปถึงอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ซึ่งพบได้ในทุกเพศทุกวัย ที่พบบ่อย คือ จะมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง จะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่ในกรณีที่รุนแรง ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จากโรคระบบทางเดินอาหารจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ได้แก่

นิ่ว โรคนิ่วถุงน้ำดี โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคระบบทางเดินอาหารโรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคไทฟอยด์ ท้องเสีย โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในฤดูร้อนโรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค
ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคอาหารไม่ย่อยท้องอืด ท้องเฟ้อ ริดสีดวง ริดสีดวงทวาร โรคระบบขับถ่าย โรคระบบทางเดินอาหารโรคริดสีดวงทวารหนัก โรคกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ไส้เลือน โรคไส้เลื่อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้เลื่อน โรคตับแข็ง โรคตับ โรคจากตับ โรคจากสุราโรคตับแข็ง อาหารไม่ย่อย โรคอาหารไม่ย่อย แน่นท้อง โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารไม่ย่อย
โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคไส้ติ่ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้โรคไส้ติ่งอักเสบ อาหารเป็นพิษ โรคอาหารเป็นพิษ ติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหารโรคอาหารเป็นพิษ
กรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคกรดไหลย้อน

โรคฮอร์โมน Endocrine disease หมายถึง โรค หรือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่ง กระจายอยู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำหน้าที่ขวบคุมการทำงานของร่างกายให้ปกติ ผ่านทางฮอร์โมนต่างๆ มีผลต่อลักษณะทางเพศ การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์ ได้แก่

โรคคอพอกเป็นพิษ โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ไฮเปอร์ไทรอด์ โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบออร์โมน โรคไม่ติดต่อโรคไฮโปไทรอยด์ โรคประจำเดือนเป็นพิษ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน โรคสตรี โรคไม่ติดต่อโรคประจำเดือนเป็นพิษ
โรคนกเขาไม่ขัน หำไม่แข็ง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว โรคผู้ชายโรคนกเขาไม่ขัน ซีสต์ โรคซีสต์ เป็นซีสต์รักษาอย่างไร ซีสต์รังไข่โรคซีพีโอเอส

โรคมะเร็ง cancer หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย โดยเซลล์เหล่านั้นมีการเจริญเติบโตผิดปกติ รวดเร็วจนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะลุกลามไปทั่วร่างกายตามอวัยวะที่สำคัญต่างๆ ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ ทำเกิดการความล้มเหลวไม่สามารถทำงานต่อไปได้เป็นเหตุให้เสียชีวิต ได้แก่

โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาอาหาร
มะเร็งกระเพาะปัสาวะ โรคมะเร็ง โรคไต โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งเต้านม โรคมะเร็ง โรคสำหรับผู้หญิง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมลูกมาก โรคระบบขับถ่าย โรคต่อมลูกหมาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็ง การรักษามะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย
โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งหลอดอาหาร

โรคภูมิแพ้  Allergy หมายถึง สภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ หรือ Allergen ที่มากและเร็วกว่าสภาวะปกติ ทั้งนี้ อาการภูมิแพ้ต่างๆ จะขึ้นกับอวัยวะที่เป็นโดยส่วนมากจะเกิดการอักเสบ บวม การตีบตัว ซึ่งจะส่งผลการการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดอาการรำคาญ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ซึ่งหากรุนแรงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆตามได้ ทำให้อาการทรุดหนักได้ ได้แก่

แพ้ภูมิต้านทางร่างกาย โรคภูมิต้านทานตนเอง โรคต่อมไร้ท่อ โรคไม่ติดต่อโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง โรคแพ้อากาศ โรคโพรงจมูกอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อโรคแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ที่ตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา โรคตาโรคภูมิแพ้ที่ตา
โรคพุ่มพวง โรคเอสแอลอี โรคภูมิแพ้ โรคฮอร์ดมยโรคพุ่มพวง โรคหืด โรคหอบ โรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหืดหอบ โรคภูมิแ้ที่ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคไม่ติดต่อโรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง

โรคพยาธิ  parasitic disease เป็น โรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่ง โรคพยาธิ มักไม่แสดงอาการที่ผิดปกติในช่วงแรก ทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็น โรคพยาธิ แต่เมื่อปล่อยไว้นานพยาธิจะมีการเพิ่มจำนวน เจริญเติบโต ส่งผลต่อร่างกายของผู้ป่วย มักมีอาการซูบผอม อ่อนแรง เซื้องซึม เบื่ออาหาร หากรุนแรงอาจ ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะที่สำคัญ เช่น ตับ ปอด สมอง อันตรายถึงเสียชีวิตได้

โรคพยาธิช่องคลอด โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคพยาธิในช่องคลอด โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อ โรคท่อน้ำดีพยาธิใบไม้ในตับ
โรคเท้าช้าง โรคติดต่อ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อโรคเท้าช้าง โรคพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย โรคพยาธิแส้ม้า โรคพยาธิ โรคติดเชื้อพยาธิแส้ม้า

โรคทางเดินหายใจ Respiratory tract disease หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบหายใจ ซึ่งพบได้ที่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับระบบหายใจ โดย ระบบหายใจ จะแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ระบบหายใจตอนบน คือ จมูก ไซนัส ลำคอ กล่องเสียง และ ระบบหายใจตอนล่าง คือ หลอดลม ปอด ทั้งนี้ โรคระบบหายใจ มีทั้งแบบชั่วคราวและแบบเรื้อรัง โดยหากเป็นนานกว่า 3 เดือนจะถือว่าเป็น โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  ได้แก่

โรคไซนัส ไซนัสอักเสบ โรคหูคอจมูก โรคจมูกโรคไซนัสอักเสบ ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด โรคถุงลมโปร่งพอง โรคปอด โรคทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อโรคถุงลมโป่งพอง
โรคภูมิแพ้ ปอดบวม โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคหลอดลมอักเสบ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งปอด โรคหืด โรคหอบ โรคหืดหอบ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหืดหอบ

โรคติดเชื้อ Infectious disease หมายถึง อาการผิดปกติของร่างกายที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่ง หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อที่จะสามารถขยายขนาดจนสามารถมองเห็นได้ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และสัตว์เซลล์เดียว ได้แก่

โรคเอด์ การรักษาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อโรคเอดส์ โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคท้องร่วง โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคซิฟิลิส
มาลาเรีย โรคมาลาเรีย ไข้จับสั่น โรคติดต่อโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ โรคติดต่อโรคไข้เลือดออก โรคบิด โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหารโรคบิด
โรคไอกรน โรคติดต่อ โรคหูคอจมูก โรคระบบทางเดินหายใจโรคไอกรน ไข้หวัดนก h5n1 โรคติดต่อ โรคติดเชื้อโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ อินฟลูเอนซ่า ไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าโรคไข้หวัดใหญ่
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคระบบประสาทและสมอง โรคสมองโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคงูสวัด งูสวัด โรคติดเชื้อ โรคผิวหนังโรคงูสวัด เริม โรคเริม โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคเริม
โรคหัด หัดเด็ก ไวรัวหัด หัดผิวหนังโรคหัด วัณโรค โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อวัณโรค ไข้หวัด โรคหวัด โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจโรคหวัด
โรคไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ ตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบีโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคบาดทะยัก บาดทะยัก แบคทีเรียบาดทะยัก ติดเชื้อบาดทะยักโรคบาดทะยัก อหิวาตกโรค โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคติดต่อร้ายแรงอหิวาตกโรค
โรคอีสุกอีใส โรคฉี่หนู โรคหัดเยอรมัน

โรคตา ( Eye disease ) หมายถึง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตา ระบบการมองเห็น ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการมองภาพ การมองเห็น เนื่องจากตาเป็นอวัยวะในการรับแสงและส่งผลไปยังสมองชั้นในเพื่อรับรู้แสงนั้นก็คือจะทำให้เรามองเห็น ได้แก่

โรคต้อกระจก ต้อกระจก ต้อหิน โรคต้อโรคต้อกระจก โรคต้อลม ต้อลม ก้อนเนื้อเหลืองตาขาว โรคตาลมโรคต้อลม ริดสีดวตา โรคตา โรคติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับตาโรคตาริดสีดวง
โรคต้อหิน ต้อหิน ต้อหินในตา ความดันต้อหินโรคต้อหิน โรคสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงโรคสายตาผิดปกติ โรคต้อเนื้อ ต้อเนื้อ ต้อสามเหลี่ยน ต้อแดดโรคต้อเนื้อ
โรคตากุ้งยิง ตากุ้งยิง เปลือกตาอักเสบ เปลือกตาติดเชื้อโรคตากุ้งยิง โรคตาแดง โรคตาอักเสบ ตาติดเชื้อ ตาแดงโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ที่ตา โรคภูมิแพ้ขึ้นตา โรคตาโรคภูมิแพ้ที่ตา

โรคข้อและกระดูก โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติ หรือ เกิดจากความบกพร่อง ความเสื่อมของระบบไขข้อและกระดูก ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังเป็นเวลานาน หากรุนแรงอาจจะทำให้พิการได้ โดยมากมักจะพบในวัยทำงานจนไปถึงวันชรา และกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยโรคอ้วน รวมถึงผู้ที่มีพันธุกรรมเกี่ยวกับระบบไขข้อและกระดูก ได้แก่

โรคเก๊าท์ เก๊าท์ การรักษาเก๊าท์ โรคข้อและกระดูกโรคเก๊าท์ โรคกระดูกพรุน กระดูกพรุน โรคกระดูก โรคข้อและกระดูกโรคกระดูกพรุน กระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูก ปวดหลัง โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคไม่ติดต่อโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
เข่าเสื่อม โรคกระดูก โรคข้อและกระดูกโรคข้อเข่าเสื่อม โรคสะเก็ดเงินข้ออักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบ โรคข้อบวมโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรครูมาตอยด์ ข้ออักเสบ ปุ่มข้อ ปุ่มเนื้อโรครูมาตอยด์

โรคเกี่ยวกับจิตเวช

การติดศัลยกรรม เสพติดศัลยกรรม โรคจิตเวช โรคไม่ติดต่อโรคเสพติดศัลยกรรม โรคซึมเศ้รา โรค การรักษาโรคซึมเศร้า อาการโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า โรคไฮเปอร์ เด็กไฮเปอร์ เด็กสมาธิสั้น โรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้น

สาเหตุการเกิดโรค

สำหรับอาการป่วยของมนุษย์ มาจากสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุจากเชื้อไวรัส สาเหตุจากสัตว์เซลล์เดียว สาเหตุจากปรสิต สาเหตุจากพยาธิ สาเหตุจากพันธุกรรม สาเหตุจากพฤติกรรมการกิน สาเหตุจากพฤติกรรมการดื่ม สาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น มลพิษต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ทำงาน บุคคลรอบข้าง สังคมรอบข้าง ทุกสิ่งรอบตัว ล้วนแต่สามารถ ทำให้เกิดโรค ได้ทั้งนั้น

นอกจากนั้นแล้ว สัตว์ต่างๆ ก็สามารถเป็นแหล่ง เพาะเชื้อ และ พาหะนำโรค ได้ การทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคนั้น จะทำให้การรักษา การแก้ไข บรรเทาอาการทุกข็ทรมาน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้าหากทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค แต่ถ้าหากไม่ทราบสาเหตุโรค การรักษามักจะ สุ่มรักษา โดยดูจากอาการ และ รักษาตามอาการ เพื่อประคับประคองชีวิตให้รอด จนสามารถหาสาเหตุที่แท้จริง ของโรคนั้นได้

ดังนั้น งานตรวจวินิจฉัย ถือเป็นกุญแจสำคัย สำหรับการรักษาให้หายป่วย งานเรื่องเทคนิคการตรวจ การตรวจตัวอย่าง เช่น เลือด น้ำไขสันหลัง การตรวจพยาธิวิทยา ชิ้นเนื้อตัวอย่าง เซลล์วิทยา การใช้รังสีเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ การตรวจดีเอ็นเอ การตรวจโครโมโซม นอกจากนั้นแล้ว จุลชีววิทยา ก็สำคัญในแง่ของการวิเคราะห์เชื้อโรค

เพื่อแยกสาเหตุต้นตอของโรค การใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล เช่น พีซีอาร์ จะเป็นวิธีที่แม่นยำ ในการบ่งชี้ชนิดของโรคได้ไม่ผิดพลาด เพราะ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะมีดีเอ็นเอ ที่เฉพาะเป็นของตนเอง ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นศาสตร์ องศ์ความรู้ ที่ขาดไม่ได้ หากต้องการให้การรักษาสำเร็จ

อาการของโรค

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ การรักษา เป็นอย่างมาก เพราะ อาการโรคนั้น ผ่านการเรียนรู้ การสะสมความรู้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รักษา ได้ทราบถึง ข้อสัณนิษฐาน สาเหตุการเกิดโรค เพื่อ เป็นแนวทางการรักษา ให้ หายขาดจากโรค นั้น โรคบางโรค มีอาการที่มีลักษณะเฉพาะ

บางโรคมีอาการร่วมกัน จะต้องผ่าน การตรวจคัดกรอง แยกแยะ พิสูจน์ก่อน ถึงจะบ่งชี้ได้ว่าเป็น โรคอะไร เมื่อทราบแล้วก็จะทำให้ การรักษา เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่ในแง่ของการรักษา อาการป่วยถือเป็นปลายทาง ถือเป็นผลของสาเหตุ ที่เกิดอาการป่วย อย่างไรก็ตาม อาการป่วยจะมีหลายระดับ แพทย์จะต้องเรียนรู้ และ แยกแยะให้ได้ว่า อาการป่วยใดถือเป็นขั้นวิกฤต หากไม่ทำการรักษาจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อาการป่วยที่พบได้บ่อย ได้แก่

การรักษาโรค

เพื่อให้ผู้ที่ป่วยหายจากโรค หรือ ฟื้นฟู ไปในทางที่ดีขึ้น การรักษาที่ดี จะทำได้ก็ต่อเมื่อ ทราบถึง สาเหตุการเกิดโรค แต่ บางโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือ ไม่มีการรักษา ผู้รักษา มักจะรักษาโดยการ ประคับประคองอาการ หรือ การรักษาตามอาการ เพื่อ ยื้อเวลาให้มากที่สุด รอจน ร่างกายฟื้นกลับมาสู้กับโรค

ร่างกายมนุษย์ เป็น สิ่งมหัศจารรย์ ที่มีระบบกลไก การป้องกัน และ การรักษาตนเอง เรียกว่า ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด แต่ ระยะแรกหลังจากเกิด ระบบภูมิคุ้มกัน มัก จะยังทำงานได้ไม่ดี จะต้องมี การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จึงเป็นที่มาของ วัคซีน ต่างๆ และ เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันมักถดถอย การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จึงเป็นเรื่องจำเป็น ในผู้สูงอายุ

เทคนิคการรักษาโรค

ปัจจุบัน การแพทย์ เจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้นักวิจัย สามารถคิดค้น วิธีการรักษา เพื่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ ได้มากมาย และ เพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของมนุษย์ มากยิ่งขึ้น อนาคตจึงไม่แปลกใจที่ อายุไขเฉลี่ย ของนุษย์ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทคนิคการรักษา จะรวมไปถึง ยา ยาต้านโรค การรักษาที่ยีน การรักษาโดยรังสี การรักษาโดยเคมี การรักษาโดยการผ่าตัด การรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะ การฟื้นฟูต่างๆ เช่น กายภาพบำบัด การฟื้นฟูจิตใจ รวมทั้ง การรักษาทางเลือกต่างๆ

การป้องกันโรค

สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค ย่อมดีกว่า การรักษา การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การใส่ใจสุขภาพตนเอง ให้แข็งแรง และ ลดความเสี่ยง การเกิดโรค ให้มากที่สุด ได้แก่ การรับวัคซีนโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพ การรับการคัดกรองโรค การออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรม การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดี การเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี เพื่อการลดความเสี่ยง เรื่อง การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง การประกันความเสี่ยง ต่างๆ


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ