โรคเหงือกและฟัน โรคต่างๆเกี่ยวกับเหงือกและฟัน โรคในช่องปากมีอะไรบ้างโรคเหงือกและฟัน เป็นโรคทางทันตกรรมที่พบบ่อย เป็นสาเหตุ ที่ทำให้มีการรักษาฟัน  สร้างความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านจิตใจ และ ร่างกาย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาฟัน การศึกษาเรียนรู้เรื่องโรคในช่องปาก จะสร้างความรู้คววามเข้าใจ เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลรักษาฟัน ยืดอายุการใช้งานฟัน สร้างความสุขเพื่อสุขภาพที่ดี

โรคเหงือกและฟัน ที่พบบ่อยได้แก่

ปากแหว่เพดานโหว่ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคในช่องปาก โรคทางพันธุกรรมโรคปากแหว่งเพดานโหว่
กลิ่นปาก ปากเหม็น โรคในช่องปาก กลิ่นปากโรคปากเหม็น ฟันผุ สาเหตุฟันผุ การรักษาฟันผุ โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ โรคเหงือกอักเสบ การเกิดโรคเหลือก โรคในช่องปากโรคเหงือกอักเสบ
หินปูน คราบหินปูน ขูดหินปูน โรคในช่องปากคราบหินปูน ฟันคุด การรักษาฟันคุด สาเหตุของฟันคุด โรคเหงือกและฟันฟันคุด กลิ่นปาก ปากเหม็น โรคในช่องปาก กลิ่นปากโรคปากเหม็น

โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งที่ปาก โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย

โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็ง โรคในช่องปาก โรคไม่ติดต่อโรคมะเร็งช่องปาก โรคลักปิดลักเปิด เลือดออกตามลายฟัน โรคในช่องปาก โรคเหงือกโรคเลือดออกตามลายฟัน

โรคฟันผุ อุดฟัน รักษารากฟัน ฟันเทียมโรคฟันผุ โรคที่พบบ่อย มากที่สุด สำหรับ โรคในช่องปาก เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย สร้างความทุกข์ทรมาน มากมาย หากไม่รักษาแต่เนิ่นๆ ปล่อบเรื้อรัง จะทำให้ต้องรักษารากฟัน เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

 

โรคเหงือกอักเสบ เหงือกบวม หนองในเหงือก ผ่าตัดเหงือกโรคเหงือกอักเสบ gingivitis เป็นอีกหนึ่ง โรคของโรคในช่องปาก ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ เหงือกเป็นเหมือน ฐานรากของที่อยู่ฟัน ถ้าเกิดเหงือกของคนเราไม่แข็งแรง ฟันของเรานั้นก็มีฐานที่ไม่มั่นคง เป็นปัญหาเรื้อรัง

 

ปากเหม็น กลิ่นปาก เหงือกอักเสบ แก้ปากเหม็นโรคปากเหม็น ตำแหน่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากมากที่สุด คือ ลิ้น และ ซอกฟัน โดยเฉพาะซี่ด้านใน ที่แปรงเข้าถึงยาก สาเหตุหลักเกิดจาก การที่เชื้อแบคทีเรียในปาก ทำการย่อยสลาย สารประกอบจำพวก โปรตีน เนื้อ นม ถั่ว ที่ตกค้างในช่องปาก ซอกฟัน ฟันคุด

 

โรคคราบหินปูน ขุดหินปูน แบคทีเรียหินปูน ฟันผุหินปูนโรคหินปูน เกิดจากเศษอาหารรวมกับน้ำลาย จะมีลักษณะเป็น คราบสีครีมหรือสีเหลือง เกาะอยู่ที่ฟัน ที่ เรียกกันว่า ขี้ฟัน หากทิ้งไว้นานคราบพวกนี้จะเกาะติดแน่นมาก และ จะไม่สามารถเอาออกได้ โดย การแปรงฟัน

 

ฟันคุด ผ่าฟันคุด ปวดฟันคุด รักษาฟันคุด โรคฟันคุด มีหลายลักษณะ ทั้งที่ขึ้นได้โพล่พ้นเหงือก แต่ลักษณะไม่ตรงแนวฟัน เอียงนอน มักจะมีผลกระทบต่อฟันข้างเคียงคือ ไปทำให้ฟันอื่นสึกกร่อน ผุ เพราะไปเบียด บางชนิดจะฝันอยู่ใต้เหงือก 


เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ