การรักษาฟัน การดูแลร่างกาย เกี่ยวกับโรคเหงือกและฟัน

การรักษาฟัน ทำฟัน มีกี่ลำดับขั้นตอน การประเมินการรักษาฟัน รักษาเนื้อฟัน วิธีการเลือกที่ทำฟัน สิทธิทำฟัน ประกันสังคมทำฟัน วิธีการรักษา บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

รักษาฟัน ทำฟัน ทันตกรรม บำรุงฟัน

รักษาฟัน หรือ Dental treatment เป็นการปรับปรุง แก้ไข กำจัด การเกิดโรคในช่องปาก เพื่อสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์ เพราะ ช่องปากมีความสำคัญต่อการรับพลังงานจากอาหาร หากขาดการบดเคี้ยวอาหารที่ดี ก็อาจจะก่อให้เกิด โรคในระบบทางเดินอาหารได้  โดยมากแล้วการทำฟัน หรือ รักษาฟัน จะพยายามรักษาเนื้อฟันจริงให้เหลือมากที่สุดเท่าที่จำทำได้ การถอนฟัน จะเป็นทางเลือกสุดท้ายกรณี ที่ไม่สามารถปรับปรุง แก้ไข รักษาใดๆได้ เมื่อปราศจากฟันจริง ก็มีอุปกรณ์ทางทันตกรรม ที่จะใช้ทดแทนฟันจริงได้ เช่น ฟันปลอม ซึ่งสามารถทำงานได้ดี แต่อรรถรสในการบดเคี้ยวจะลดลง อาจจะนำมาซึ่งอาการเบื่ออาหารได้ ในผู้ป่วยบางราย แต่การถอนฟันออกก็จำเป็นในบางกรณี ที่ฟันนั้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากโดยรวม เช่น การถอนฟันคุด หรือ การจัดฟัน ที่ต้องการพื้นที่ให้ฟันขยับไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้น การรักษาฟัน จะต้องทำโดยทันตแพทย์ ผู้มีความเชียวชาญ เพราะ อันตรายจากการติดเชื้อ หรือ ความผิดพลาดอาจจะเกิดกว่าการแก้ไขภายหลัง

สถาณที่รักษาฟัน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ในการเลือกตัดสินใจ เข้ารับการรักษา สถานทันตกรรมจะต้องได้รับใบอนุญาติจากกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกอบโรคของทันตแพทย์ที่ทำการรักษา รูปภาพชื่อทันตแพทย์ มีสถาณที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การฆ่าเชื้ออุปกรณ์ ห้องรักษาฟันแบ่งแยกเป็นสัดส่วน สะอาด มีทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีใบกระกอบโรคศิลป มีเตียงสำหรับทันตกรรม ที่มีมาตรฐาน ไฟส่องสว่างมากพอ ห้องสำหรับเอกซเรย์ฟัน แยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีให้กับผู้ใช้งาน และ ผู้ป่วย มีพนักงานต้อนรับ คอยจัดลำดับการรักษา และ รับนัดการรักษา มีราคาค่ารักษาติดแสดงไว้ชัดเจน

สิทธิทำฟันสำหรับประกันสังคม ผู้ประกันตนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม มีสิทธิการรักษาทันตกรรม ได้ 900 บาท ต่อคนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • อุดฟันอมัลกัม เบิกได้ 300-450 บาท ขึ้นอยู่กับว่าอุดกี่ด้าน
  • อุดฟันเรซิน เบิกได้ 400-500 บาท ขึ้นอยู่กับว่าอุดกี่ด้าน
  • ถอนฟัน เบิกได้ 250-450 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย
  • ขูดหินปูน เบิกได้ 400 บาท
  • ผ่าฟันคุด เบิกได้ 900 บาท
  • ฟันปลอมแบบถอดได้ เบิกได้ 1-5 ซี่ ไม่เกิน 1,300 บาท หากเกิน 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท ในเวลา 5 ปี
  • ฟันปลอมแบบทั้งปาก ด้านบนหรือล่างด้านใด ด้านหนึ่ง เบิกได้ไม่เกิน 2,400 บาท ทั้งสองด้านบนและล่าง เบิกได้ไม่เกิน 4,400 บาท

การรักษาฟันโดยการปรับปรุงแก้ไข เพื่อรักษาเนื้อฟันจริง เป็นการรักษาที่ทันตแพทย์ จะพิจารณาในอันดับแรก เพื่อรักษาเนื้อฟันแท้ไว้ให้มากที่สุด เพราะ เมื่อเสียเนื้อฟันแท้ไปแล้ว จะไม่สามารถสร้างใหม่ได้ตลอดชีวิต ได้แก่

อุดฟันอมัลกัม อุดฟันสีเงิน อุดฟันราคาถูก อุดฟันแบบประหยัด
อุดฟันอมัลกัม เป็นส่วนผสม ระหว่างโลหะต่างๆ ได้แก่ ปรอท สังกะสี ทองแดง เงิน และ ดีบุก โดยมี ปรอทมากที่สุด ประมาณ 50 % รองลงมาเป็นเงิน และ น้อยที่สุดคือ สังกะสี ที่นิยมใช้ เพราะ ราคาถูก คงทน ไม่หลุดง่าย

อุดฟันเรซิน อุดฟันฉายแสง อุดฟันสีธรรมชาติ อุดฟันขาว
อุดฟันเรซิน จะมีสีเหมือนกับฟัน ทำให้มีความสวยงาม ผู้ที่พบเจอจะไม่ทราบว่าฟันได้ผ่านการอุดมาแล้ว จุดเด่นของการอุดฟันแบบนี้คือ สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ

 

โรคคราบหินปูน ขุดหินปูน แบคทีเรียหินปูน ฟันผุหินปูนขูดหินปูน เกิดจากเศษอาหารรวมกับน้ำลาย จะมีลักษณะเป็น คราบสีครีมหรือสีเหลือง เกาะอยู่ที่ฟัน ที่ เรียกกันว่า ขี้ฟัน หากทิ้งไว้นานคราบพวกนี้จะเกาะติดแน่นมาก และ จะไม่สามารถเอาออกได้

 

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว ฉายแสงฟอกฟัน ฟอกฟันฉายแสงฟอกสีฟัน เป็นกระบวนการทางทันตกรรม ที่ทำเพื่อเปลี่ยนสีฟันที่มีสีหมองคล้ำ ดูไม่ดี เสียบุคคลิกภาพ เสียความมั่นใจในตนเอง เพราะ รอยยิ้มเป็นประตูเบิกทาง ให้คู่สนทนาประทับใจ เสริมสร้างบุคลิก

 

นอนกรน หยุดหายใจระหว่างนอน รักษานอนกรน ฟันยางลดนอนกรนรักษานอนกรน  เป็นอาการอย่างหนึ่ง ที่สร้างปัญหาให้กับคนข้างเคียงท่าน ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่ม เพราะ เสียงกรนจากคนที่คุณรัก สร้างความรำคาญจนไม่สามารถนอนหลับได้

 

ปวดฟัน อาการปวดฟัน สาเหตุปวดฟัน รักษาปวดฟันรักษาเสียวฟัน เป็นปัญหาที่พบบ่อย สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย โดยสาเหตุที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคฟันผุ ทั้งนี้ระดับความรุนแรง จะอยู่ที่การผุ

 

การรักษาฟัน กรณีที่เสียเนื้อฟันไปแล้ว เหลือไว้เพียงบางส่วน เป็นวิธีการรักษาที่ทันตแพทย์ จะพิจารณาใช้ในลำดับถัดมา กรณีที่เกิดการเสียเนื้อฟันไปแล้วบางส่วน จนถึงโพรงประสาทในเนื้อฟัน ได้แก่

รักษารากฟัน ทำความสะอาดรากฟัน รักษาโพรงรากฟัน ทำลายรากฟันอักเสบรักษารากฟัน เป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการรักษาฟัน ที่ผุ แตก หัก จนถึงโพรงประสาทฟัน เพราะ เมื่อโพรงประสาทฟันเปิด จะมีเชื้อโรคในช่องปาก

 

ครอบฟัน ครอบฟันทอง ครอบฟันเซรามิก ครอบฟันรักษารากครอบฟัน เป็นเทคนิคการรักษาและปกป้องฟัน โดยนิยมทำกับฟันที่ได้รับความเสียหาย เช่น ฟันผุ แตก หัก บิ่น ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้เต็มประสิทธิภาพ

 

การรักษาฟัน กรณีเสียฟันทั้งซี่ไปแล้ว เป็นวิธีการรักษาลำดับสุดท้าย ที่ทันตแพทย์จะพิจารณารักษา ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาฟันแท้ไว้ได้แล้ว จำเป็นต้องถอนเพื่อรักษาสุขภาพช่องปากโดยรวมเอาไว้ ได้แก่

ถอนฟัน ผ่าตัดถอนฟัน เอาฟันออก รักษาปวดฟันการถอนฟัน เป็นวิธีการรักษาโรคในช่องปากวิธีหนึ่ง ที่มมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ แต่ต้องยอมรับการสูญเสียฟัน และ อาจจะทำให้ฟันข้างเคียงล้มได้

 

รากฟันเทียม รากเทียม ฝังรากฟันเทียม ผ่าตัดปลูกรากฟันรากฟันเทียม เป็นวิธีการรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟัน สึก กร่อน ผุ จนไม่สามารถรักษารากฟันได้  แตก หัก หลุด ตามอายุไข เมื่อไม่มีฟันแล้วทำให้ไม่สามารถเคี้ยว บด อาหารได้ตามปกติ

 

ฟันคุด ผ่าฟันคุด ปวดฟันคุด รักษาฟันคุดผ่าฟันคุด เพื่อเอาฟันคุดที่ขึ้นได้โพล่พ้นเหงือก แต่ลักษณะไม่ตรงแนวฟัน เอียงนอน มักจะมีผลกระทบต่อฟันข้างเคียงคือ ไปทำให้ฟันอื่นสึกกร่อน ผุ เพราะไปเบียด

 

สะพานฟัน สะพานครอบฟัน ครอบสะพานฟัน เดือยสะพานฟันสะพานฟัน เป็นเทคนิคการทำฟันปลอดชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะยึดติดถาวร ไม่สามารถถอดออกมาได้เอง เมื่อใส่แล้วจะดูเป็นธรรมชาติ ใช้งานการเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ

 

ฟันปลอม ฟันเทียม ฟันถอดได้ ฟันประดิษฐ์ฟันปลอม เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สร้างขึ้นเลียนแบบฟันขึ้นมา ใช้สำหรับใส่ทดแทนฟันจริงที่หลุดไป ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุเรื่อง อายุที่มากขึ้น โรคในช่องปากต่างๆ


ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove


สมุนไพร คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ นำมาใช้รักษาโรค และ บำรุงร่างกาย สมุนไพรจากพืช นำส่วนประกอบต่างๆของพืชมาทำเป็นยา ได้แก่ ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
แนะนำโรคน่าสนใจ
โรคมะเร็ง มะเร็งตับ โรคตับ โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คอบวม โรคมะเร็ง โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อ โรคระบบเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไม่ติดต่อ
โรคมะเร็งกระเพาอาหาร