การตรวจโปรตีนตับ ตรวจglobulin และ albumin


การตรวจโปรตีนตับ ตรวจโปรตีนGlobulin และ โปรตีนAlbumin ตรวจโปรตีนตับในเลือด ตรวจโรคตับ ตรวจค่าตับ เจาะเลือดตรวจตับ ตรวจโรคตับ บทความนี้จะเสนอข้อมูลให้ทราบ

ตรวจโปรตีนตับ เจาะเลือดตรวจตับ ค่าโปรตีนตับ เจาะเลือดค่าตับ

การตรวจโปรตีนตับ ตับนอกจากทำหน้าที่ขับสารพิษ เป็นแหล่งพลังงาน รักษาสมดุลต่างๆ ในร่างกาย ยังมีหน้าที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อระบบเลือดในร่างกาย ได้แก่ โปรตีนglobulin ที่จำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ โปรตีนalbumin ที่จำเป็นต่อระบบน้ำเหลือง ทั้งยังทำหน้าที่ขนส่ง ฮอร์โมน แร่ธาตุ และ เอนไซม์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย การตรวจระดับของโปรตีนสองชนิดนี้ สามารถบ่งบอกถึงโรคหรืออาการผิดปกติของร่างกาย ใช้ประกอบกับการตรวจอื่นๆเพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง โดยปกติ อัตราส่วนของ โปรตีนGlobulin / โปรตีนAlbumin มีค่าประมาณ 1:2 บางครั้งสามารถคลาดเคลื่อนได้ถึง 1.7-2.2 ถ้าหากอัตราส่วนนี้เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้มาก สามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติ ของร่างกายได้

การตรวจโปรตีนglobulin

เนื่องจากโปรตีนglobulin ที่สร้างจากตับ มีหายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความสำคัญแตกต่างกันออกไป กรณีที่ค่าโปรตีนglobulin สูงหรือ ต่ำกว่ามาตรฐาน  พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็น โรคตับ โรคมะเร็งกระดูก โรคไตเรื้อรัง ลำไส้อักเสบเรื้อรัง

  • โปรตีนglobulin รวมเป็นการตรวจรวมโปรตีนglobulin ทุกชนิด
    • ค่ามาตรฐาน 2.3-2.8 g/dL
  • โปรตีนAlpha Globulin เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด การขนส่งทองแดง การส่งไขมัน VLDL
    • ค่ามาตรฐาน  0.2-0.3 g/L
  • โปรตีนBeta Globulin เกี่ยวข้องกับการอักเสบ การขนส่งธาตุเหล็ก การแข็งตัวของเลือด ภูมิคุ้มกันร่างกาย
    • ค่ามาตรฐาน 0.7-1.0 g/L

การตรวจโปรตีนalbumin

สร้างขึ้นจากตับ และสามารถขับออกทางไต สร้างความสมดุลของแรงดันออสโมติกในหลอดเลือด ป้องกันการรั่วซึมของธาตุอาหารต่างๆ หากค่ามาก หรือ น้อยกว่าค่ามาตรฐาน มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้แก่ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ โรคไต มะเร็งไขกระดูก

  • ค่ามาตรฐาน โปรตีนAlbumin 3.5 – 5 g/L

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจเอนไซม์ตับ ตรวจการทำงานตับ ตรวจโรคตับ... ตรวจเอนไซม์ตับ ตรวจตับ ตรวจการทำงานของตับ ผู้ป่วยโรคตับ ตับอักเสบ ติดสุราเรื้อรัง ตรวจอย่างไร แปรผลค่าตับ แพงไหม ตรวจได้ที่ไหน อาการผู้ป่วยที่ควรตรวจ ...
ตรวจน้ำตาลในเลือด เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน... ตรวจน้ำตาลในเลือด คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเพื่ออะไร อ่านผลตรวจ ราคาตรวจน้ำตาล ตรวจน้ำตาลเบาหวาน เบาหวานตรวจเลือด อินซูลิน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาล บทความนี้...
เจาะเลือดตรวจต่อมไทรอยด์ ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์ ตรวจคอ... เจาะเลือดตรวจต่อมไทรอยด์ ตรวจไทรอยด์ ตรวจไทรอยด์เป็นพิษ ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจเลือดคอพอก เจาะเลือดตรวจคอพอก เจาะเลือดตรวจไทรอยด์เป็นพิษ บทความนี้จะรว...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ