ตรวจเอนไซม์ตับ ตรวจการทำงานตับ ตรวจโรคตับ


ตรวจเอนไซม์ตับ ตรวจตับ ตรวจการทำงานของตับ ผู้ป่วยโรคตับ ตับอักเสบ ติดสุราเรื้อรัง ตรวจอย่างไร แปรผลค่าตับ แพงไหม ตรวจได้ที่ไหน อาการผู้ป่วยที่ควรตรวจ บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

ตรวจเอนไซม์ตับ ตรวจค่าตับ ตรวจตับ การทำงานตับ

ตรวจเอนไซม์ตับ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่จำเป็นต่อการมีชีวิต ของร่างการคน ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ควบคุมการทำงานของสมดุลต่างของร่างกาย เช่น พลังงาน ฮอร์โมน ภูมิคุมกัน หากขาดตับไปก็จะทำให้เสียชีวิต ดังนั้น การใส่ใจดูแลสุขภาพตับ จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ เช่น ผู้ติดสุรา ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคตับอักเสบ ตับแข็ง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

อาการเบื้องต้นที่ควรเข้ารับการตรวจเอนไซม์ตับ 

ซึ่งจะพิจารณาประกอบกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ว่าผู้ป่วยควรได้รับการตรวจค่าการทำงานของเอนไซม์ในตับ โดยอาการต้องสงสัย ได้แก่

เอนไซม์ตับที่ตรวจ คือ Alanine aminotransferase (ALT) และ Aspartate aminotransferase (AST) โดย ปกติเอนไซม์ 2 ชนิดนี้จะทำหน้าที่ สร้างกรดอะมิโน (amino acid) เพื่อสร้างสายโปรตีนเปปไทด์ และ รวมตัวเป็นโปรตีน หากมีการถูกทำลายเกิดภาวะผิดปกติใดๆ หรือ การอักเสบของตับ จะมีการหลั่งเอนไซม์ ออกจากตับสู่กระแสเลือด จึงสามารถตรวจเจอได้ โดยพิจารณาเป็นอัตราส่วนของเอนไซม์สองชนิดนี้ อัตราส่วนของAST : ALT เรียกว่า “DeRitis Ratio” ตามชื่อผู้คิดค้น ค่ามาตรฐานต่างๆ ได้แก่

 • ค่าปกติสำหรับผู้ที่สุขภาพตับแข็งแรง
  • ผู้ชาย: ไม่เกิน 1.3
  • ผู้หญิง: ไม่เกิน 1.5
  • เด็ก: ระหว่าง 1.5-2.0
  • ทารก: ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
 • ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ
  • อาการดีขึ้น: ไม่เกิน 1.5
  • อาการแย่ลง: ระหว่าง 1.5-2.0
  • ตับวาย: ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
 • ผู้ป่วยติดสุราเรื้อรัง
  • ตับดีขึ้น: ไม่เกิน 1.5
  • กำลังติดสุรา: ระหว่าง 1.5-2.0
  • ตับอักเสบเฉียบพลัน: ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
 • ค่าปกติของผู้ที่ตับแข็งแรงดี ALT อยู่ระหว่าง 20 – 140 IU/L (International Units per Liter) หากค่า ALT สูงเกินกว่า 400 U/L เป็นการยืนยันว่า อาจเกิดจากไวรัสตับอักเสบ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาอัตราส่วนอื่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจน้ำตาลในเลือด เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน... ตรวจน้ำตาลในเลือด คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเพื่ออะไร อ่านผลตรวจ ราคาตรวจน้ำตาล ตรวจน้ำตาลเบาหวาน เบาหวานตรวจเลือด อินซูลิน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาล บทความนี้...
โรคหูด ติ่งเนื้อ หายเองได้ไม่ต้องกังวล... โรคหูด  คือ โรคอะไร ทำไมเรียกหูด หูดอันตรายไหม หูดหายเองได้ไหม รักษาหูดทำอย่างไร หูดติดต่อได้ไหม โรคติดต่อทางเพศหูด หูดเลเซอร์จี้ได้ไหม ยารักษาหูด บทค...
ตรวจเกลือแร่ในเลือด เจาะเลือดตรวจเกลือแร่ แร่ธาตุในเลือ... ตรวจเกลือแร่ในเลือด ตรวจเลือดหาเกลือแร่ ตรวจสมดุลเกลือแร่ ตรวจเลือดหาเกลือแร่ สมดุลกรดเบสในเลือด สมดุลพีเอชในเลือด ตรวจกรดด่างในเลือด โรคหัวใจ โรคไต อ...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ