ตรวจเลือดCBC คืออะไร ตรวจเพื่ออะไร


ตรวจเลือดCBC คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเม็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดขาว ตรวจเม็ดเลือดแดง ตรวจเกร็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดแพงไหม ราคาตรวจเลือด บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

ตรวจเลือดCBC ตรวจเม็ดเลือด ตรวจเกร็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดขาว

ตรวจเลือดCBC หรือ complete blood count เป็นวิธีการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาดูส่วนประกอบ ความสมบูรณ์ของเลือด ทีประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด โปรตีนฮิวโมโกลบิน ที่จะพิจารณาจำนวน ขนาด รูปร่าง เพื่อประเมินสาเหตุการเกิดโรค

การตรวจเลือดCBC ประกอบด้วย 

 • การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hgb) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ ทำหน้าที่สำคัญต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของเซลล์เม็ดเลือดแดง ค่ามาตรฐาน ได้แก่
  • ผู้ชาย: 14–17.4 grams per deciliter (g/dL) หรือ 140–174 grams per liter (g/L)
  • ผู้หญิง: 12–16 g/dL or 120–160 g/L
  • เด็ก: 9.5–20.5 g/dL or 95–205 g/L
  • ทารก: 14.5–24.5 g/dL or 145–245 g/L
 • การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือ ความเข้มเม็ดเลือดแดง (Hematocrit; HCT) เนื่องจากเม็ดเลือดแดง มีความสำคัญต่อร่างกายโดยรวมเป็นอย่างมาก เพราะ หน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดง คือ ขนส่งออกซิเจน จากปอดทำเลียงตามเส้นเลือด เพื่อไปล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย นอกจากนั้น ยังรับ คาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์นำหลับมาแลกเปลี่ยนที่ปอด ดังนั้น เมื่อขาดเลือด หรือ  จำนวนเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอ จะเกิดเป็นโรคโลหิตจาง เหนื่อง่าย ไม่แข็งแรง ก็จะทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากมากเกินไป อาจจะเกิด การอุดตันเส้นเลือดฝอย ซึ่งค่ามาตรฐานของคนที่ร่างการสมบูรณ์ จะเทียบปริมาตรเม็ดเลือดแดง กับ ปริมาตรเลือดรวม ได้แก่
  • ชาย: 42%–52% or 0.42–0.52 volume fraction
  • ผู้หญิง: 36%–48% or 0.36–0.48 volume fraction
  • เด็ก: 29%–59% or 0.29–0.59 volume fraction
  • ทารก: 44%–64% or 0.44–0.64 volume fraction
 • การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง หรือ Red blood cell (RBC) count ใช้พิจารณาร่วมกับ ความเข้มเม็ดเลือดแดง เป็นการนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง ต่อ ปริมาตรของเลือด 1 ไมโครลิตร ค่ามาตรฐานของคนปกติ ได้แก่ 
  • ผู้ชาย: 4.5–5.5 million RBCs per microliter (mcL) or 4.5–5.5 x 1012/liter (L)
  • ผู้หญิง: 4.0–5.0 million RBCs per mcL or 4.0–5.0 x 1012/L
  • เด็ก: 3.8–6.0 million RBCs per mcL or 3.8–6.0 x 1012/L
  • ทารก: 4.1–6.1 million RBCs per mcL or 4.1–6.1 x 1012/L
 • การตรวจดูสัณฐานวิทยาหรือลักษณะรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell morphology) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายสูง เพื่อดูรูปร่าง ความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง เพราะ หากรูปร่างผิดปกติ จะทำให้ประสิทธิภาพ การนำพาก๊าซของเซลล์เม็ดเลือดแดง ลดลง อันตรายต่อร่างกาย
 • การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell count; WBC count) เพื่อดูปรมาตรรวมเปรียบเทียบกับปริมาตรเลือดโดยรวม เพื่อประเมิณเบื้องต้น เกี่ยวกับภูมิต้านทานร่างกาย มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่จำนวนจะน้อยกว่า เม็ดเลือดแดง โดยหน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาว คือ ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกาย จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมามากกว่าปกติ ดังนั้น การตรวจเลือดCBC ก็จะทำให้ทราบว่า มีการติดมากน้อยเพียงใด ค่ามาตรฐานของคนปกติ คือ
  • ผู้ใหญ่: 5,000–10,000 WBCs per cubic millimeter (mm³) or 5.0–10.0 x 109 WBCs per liter (L)
 • การนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation; WBC differential) เนื่องจาก เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว แต่ละชนิดจะทำหน้าที่แตกต่างกัน การแยกชนิดจะสามารถบอกได้ถึงสาเหตุการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องได้ละเอียดมากขึ้น
  • Neutrophils: 50%–62% มีหน้าที่ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ถ้าร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือได้รับบาดเจ็บ จะทำให้นิวโทรฟิลสูงขึ้น ค่าปกติ
  • Lymphocytes: 25%–40% มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย ต่อสู้การติดเชื้อแบคทีเรีย และ การติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน
  • Monocytes: 3%–7% มีหน้าที่ต่อต้านแบคทีเรีย หรือ เชื้อโรคบางโรคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นทำลายไม่ได้ และ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วย
  • Eosinophils: 0%–3% มีหน้าที่ทำลายสารพิษ และ เกี่ยวข้องกับอาการแพ้สารต่างๆ ของร่างกาย เช่น โปรตีน ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็นต้น
  • Basophils: 0%–1% มีหน้าที่สร้างสารเฮปาริน (Heparin) ซึ่งเป็นสารป้องกันมิให้เลือดในร่างกายแข็งตัว และ สร้างฮีสตามิน (Histamine) ช่วยขยายผนังของหลอดเลือด จะพบมีค่าสูงในภาวะภูมิต้านทานมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น
 • คาดการณ์จำนวนเกร็ดเลือด (Platelet estimation) รวมถึงความผิดปกติของเกร็ดเลือด หน้าที่หลักของเกร็ดเลือดคือ ห้ามเลือดให้เลือดหยุดไหล หากมีจำนวนน้อยจะอันตราย เลือดไม่หยุดไหลกรณีมีบาดแผล แต่หากมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดการอุดตัน หลอดเลือดตีบได้ ค่าที่ใช้วัด คือ Mean platelet volume (MPV) เปรียบเทียบปริมาตรเกร็ดเลือดกับ ปริมาตรเลือดโดยรวม 
  • Platelet (thrombocyte) count
   • ผู้ใหญ่: 140,000–400,000 platelets per mm³ or 140–400 x 109/L
   • เด็ก: 150,000–450,000 platelets per mm³ or 150–450 x 109/L
  • Mean platelet volume (MPV)
   • ผู้ใหญ่: 7.4–10.4 mcm³ or 7.4–10.4 fL
   • เด็ก: 7.4–10.4 mcm³ or 7.4–10.4 fL

โรคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดCBC ได้แก่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรคเนื้องอกในสมอง เป็นได้ทุกเพศทุกวัย รักษาหายได้... โรคเนื้องอกในสมอง คือโรคอะไร มีอาการป่วยอย่างไร สาเหตุการเกิดโรคคืออะไร การตรวจโรคทำได้อย่างไร การรักษา การป้องกันทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมานำเสน...
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หน้ามืด พบได้ทุกเพศทุก... โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึงโรคอะไร มีอาการโรคเป็นเช่นไร สาเหตุการเกิดโรคมีอะไรบ้าง การตรวจโรคทำได้อย่างไร การรักษา และดูแลป้องกันมีวิธีการอย่างไร บท...
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สาเหตุ อาการ การตรวจ การรักษา การ... โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  หรือ Gastric cancer หมายถึงอะไร สาเหตุการเกิดโรค อาการโรคเป็นอย่างไร การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และป้องกันโรคทำอย่างไร บทความน...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ