ตรวจเกลือแร่ในเลือด เจาะเลือดตรวจเกลือแร่ แร่ธาตุในเลือด


ตรวจเกลือแร่ในเลือด ตรวจเลือดหาเกลือแร่ ตรวจสมดุลเกลือแร่ ตรวจเลือดหาเกลือแร่ สมดุลกรดเบสในเลือด สมดุลพีเอชในเลือด ตรวจกรดด่างในเลือด โรคหัวใจ โรคไต อาการบวมน้ำ ตัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตรวจเกลือแร่ ตรวจสมดุลเกลือแร่ ตรวจสมดุลพีเอช ครวจสมดุลกรดด่าง

ตรวจเกลือแร่ในเลือด หรือ Blood electrolyte เป็นกระบวนการเทคนิคการแพทย์ที่ใช้ตรวจสอบปริมารสารเคมีที่จำเป็นต่อร่างกาย ว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งสารเคมีจะอยู่ในรูปของประจุไออน ที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน ของระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น  กระดูก กล้ามเนื้อ หัวใจ สมอง นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญใน เอนไซม์ และ ฮอร์โมนต่างๆ การขาดสมดุลเกลือแร่จะส่งผลต่อ ระบบต่างๆที่กล่าวมาทำงานผิดปกติ เกิดอาการผิดปกติต่างๆ เช่น  ภาวะขาดน้ำ ตาลาย อาการบวมน้ำ หน้าบวม ตัวบวม การหายใจหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มีแรงทำงาน กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เกร็ง สมองทำงานผิดปกติ อาการกระตุก อาจเกิดอาการชัก และ/หรือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว

อาการที่แพทย์จะสั่งเจาะเลือดตรวจแร่ธาตุ

 • อาการบวมน้ำของร่างกาย
 • อาการหัวใจเต้นผิดปกติ ทั้งเร็ว และ ช้าเกินไป รวมถึงเต้นไม่เป็นจังหวะ
 • ความดันโหลิตสูง หรือ ต่ำ กว่าปกติมาก

แร่ธาตุที่นิยมตรวจ ได้แก่

 • โซเดี่ยม Sodium (Na†) เป็นเกลือแร่หลักที่จำเป็นต่อร่างกาย ในการทำงานของ สมดุลน้ำในร่างกาย และเซลล์ในระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่างๆ ให้เป็นปกติ ค่ามตรฐาน คือ 135 – 145 MilliEquivalents/liter (mEq/L)
  • หากสูงเกินไป แสดงว่าร่างกายต้องการน้ำ อาจจะมาจากสาเหตุ การออกกำลังกายเหงื่อออกมากเกินไป ดื่มน้ำน้อยเกินไป
  • หากต่ำเกินไป แสดงว่า แสดงถึงความเสี่ยงต่อการทำงานผิดปกติของ ตับ ไต หัวใจ
 • โพแทสเซี่ยม Potassium (K²†) เป็นแร่ธาตุหลักในการควบคุมสมดุลเกลือแร่และการทำงาน การเต้นของหัวใจ กล้ามเนื้อต่างๆ ความดันโลหิต ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างมาก ค่ามาตรฐาน คือ  3.5 – 5.0 MilliEquivalents/liter (mEq/L)
  • หากสูงเกินไป หัวใจเต้นรัว ความดันโลหิตสูง อันตรายถึงเสียชีวิตได้
  • หากต่ำเกินไป การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจล้มเหว ความดันเลือดต่ำ เสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย
 • คลอไรด์ Chloride (Cl¯) เป็นแร่ธาตุที่มีผลต่อสมดุลกรดด่างในร่างกาย ทำงานร่วมกับ โซเดี่ยม และ โพแทสเซี่ยม ค่ามาตรฐาน คือ  96 – 106 Milliequivalents per liter (mEq/L)
 • ไบคาร์โบเนต Bicarbonate (-HCO3) ไอออนที่ทำหน้า เป็นสารอีเล็กโตรไลท์ (Electrolyte) ที่ช่วยคงสมดุลของกรด-ด่างในเลือด(pH) ที่มีการควบคุมสมดุล ผ่านทางการหายใจ โดยร่างกายจะ ขนส่งสารไบคาร์โบเนตไปที่ปอด จากนั้น ปอดจะเปลี่ยนสารนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วขับออกนอกร่างกายทางการหายใจออก เพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ การตรวจสารนี้ในเลือดจึงมีอีกชื่อว่า “Carbon dioxide test หรือ CO2 test” นอกจากนั้น ไตก็สามารถช่วยรักษาสมดุล โดยการขับสารนี้ออกทางปัสสาวะ เพื่อลดความเป็นด่างในกระแสเลือด ค่ามาตรฐาน คือ 23 to 30 Milliequivalent/liter (mEq/L)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อุจจาระบอกอะไร ตรวจดูอุจจาระ รักษาสุขภาพ... อุจจาระบอกอะไร สีอุจจาระบอกอะไร ลักษณะอุจจาระ ความแข็ง รูปร่าง จำนวนครั้งในการขับถ่ายต่อวัน อุจจาระมีเลือดปนอันตรายไหม อุจารระเหลวเสี่ยงอะไร บทความนี้...
โรคมะเร็งตับ มะเร็งที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก เสี่ยงต่อกา... โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งที่พบมากในผู้ชาย ผู้ติดสุรา อาการไม่แสดงออกในระยะแรก อันตรายถึงชีวิต วิธีการรักษา ใช้เคมีบำบัด การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ ...
โรคภูมิแพ้ที่ตา ตาแสบแดง คันอย่าขยี้... โรคภูมิแพ้ที่ตา คือ โรคแบบใด อาการที่พบมีอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร การรักษาทำได้อย่างไร สามารถป้องกันโรคนี้ได้ไหม เมื่อป่วยเป็นโรคนี้ต้องทำอย่างไร บท...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ