ตรวจน้ำตาลในเลือด เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน


ตรวจน้ำตาลในเลือด คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเพื่ออะไร อ่านผลตรวจ ราคาตรวจน้ำตาล ตรวจน้ำตาลเบาหวาน เบาหวานตรวจเลือด อินซูลิน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาล บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

ตรวจน้ำตาล เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน เจาะเบาหวาน

ตรวจน้ำตาลในเลือด คือ กระบวนการเทคนิคทางการแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจหาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่เรียกว่ากลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาล ที่อยู่ในรูปที่เซลล์สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง โดยดึงจากเลือดที่ไปหล่อเลี้ยง ซึ่งน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะมี ช่วงค่ามาตรฐาน หากมากไป หรือ น้อยไป จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติ ของร่างกาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยปกติแล้ว น้ำตาลกลูโคส จะได้มาจากสองแหล่งคือ 1) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน โดยมาจากพวกคาร์โบไฮเดตร คือ แป้ง น้ำตาล 2) จากตับ ที่มีการกักเก็บน้ำตาลไว้ และปล่อยออกมาในยามร่างกายขาดแคลน โดยระดับน้ำตาลในเลือด จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลิน ที่ผลิตจากตับอ่อน

กลไกการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน 

เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยจนอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กรณีคาร์โบไฮเดรต พวกแป้ง เช่น ข้าวสวย จะถูกย่อยจนได้น้ำตาลกลูโคส ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมา เพื่อสร้างสมดุลของระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไป โดยจะกระตุ้นให้เซลล์มีการดึงน้ำตาลเข้าเซลล์มากขึ้น จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ หรือ สร้างได้ไม่พอ จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จะทำให้เกิดโรคเบาหวาน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ต่างๆตามมามากมาย ดังนั้น การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพได้ ในขณะนั้นได้

ภาวะน้ำตาลต่ำและภาวะน้ำตาลสูง

 • ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เหนื่อยล้า อ่อนแรง  หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น ใจเต้นรัว หิว แสบท้อง ง่วงซึม หงอยเหงา เหงื่อออก เปียกชุ่มทั่วร่างกาย อุณหภูมิในร่างการลดต่ำ ตัวเย็น ความจำลดลง จำอะไรไม่ได้ อารมณ์หงุดหงิดง่าย โมโหร้าย สับสน มึนงง ตาพร่า มองแล้วมัว ปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลง เชื้องช้า พฤติกรรมเปลี่ยน พูดไม่ออก พูดน้อย ไม่พูด พูดช้า บางคนอาจมีอาการชาครึ่งซีก ถ้าเกิดในเวลากลางคืน จะฝันร้าย ตื่นกลางดึก เหงื่อออกขณะหลับ รู้สึกวินเวียนบ้านหมุน ปวดศีรษะ  หากเป็นมากอาจเกิดอาการชัก และหมดสติได้ อยู่ในภาวะเครียดผิดปกติ เมื่อพบอาการดังกล่าว ให้ลองหาน้ำหวาน มาดื่มเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
 • ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะพบว่า มีอาการกระหายน้ำมาก อยากดื่มน้ำมากๆ ปัสสาวะบ่อย ทุกๆ 30 นาที โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทำให้นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ง่วงซึม ไม่สดใส ไม่สดชื่น เหนื่อยง่าย ทั้งที่ไม่ได้ออกแรงมาก น้ำหนักลดฮวบ  ทั้งที่กินปกติ ตาพร่ามัวหน้ามืด คลื่นไส้อาเจียน และ อาจถึงขั้นหมดสติได้ แก้ไขโดยการ ดื่มน้ำให้มาก ออกกำลังกายให้มาก อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาทีเป็นอย่างน้อย กรณีเป็นโรคเบาหวาน ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับอินซูลิน ในการฉีด

การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • การเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar: FBS) ผู้ที่จะตรวจ ต้องงดอาหาร และ เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากน้ำ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง นิยมตรวจตอนเช้า หลังตื่นนอน เพราะ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องรับประทานอาหาร และ เครื่องดื่ม
  • ค่ามาตรฐานปกติ คือ 70 -100 mg/dL
  • กลุ่มที่เสี่ยง โรคเบาหวาน คือ 100-125mg/dL
  • คนที่เป็น โรคเบาหวาน จะมีค่ามากกว่า 126 mg/dL
 • การเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง (2-hour postprandial blood sugar) ส่วนใหญ่จะเป็นการเจาะโดยผู้ป่วยเอง ที่มีอุปกรณ์วัดแบบพกพา เพื่อประเมินด้วยตนเอง หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง กรณีที่ต้องฉีดอินซูลิน
  • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ค่ามาตรฐานปกติ ควรจะน้อยกว่า 140 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีอายุ 50-60 ปีค่าปกติควรน้อยกว่า 150 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ค่าปกติควรน้อยกว่า 160 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
 • การเจาะเลือดวัดระดับนำตาลแบบสุ่ม (Random blood sugar: RBS) เป็นการสุ่มตรวจแบบ ไม่ได้เตรียมตัว ตรวจเพื่อประเมินโรคในขณะนั้น กรณีพบอาการต้องสงสัยของผู้ป่วย ที่มีอาการของโรคน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือ โรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ค่ามาตรฐานปกติ คือ 80-120 mg/dL ก่อนอาหาร หรือ หลังตื่นนอน
  • ผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ค่ามาตรฐานปกติ คือ ค่าปกติ 100-140 mg/dL ก่อนนอน

โรคที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือด 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รังแค โรคเรื้อรัง เข้าใจปรับพฤติกรรมรักษาได้... รังแค คือ โรคอะไร เป็นโรคแบบใด สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร ทำไมถึงเป็นรังแค รังแคมาจากไหน เป็นแล้วหายขาดไหม รักษาอย่างไร ป้องกันอย่างไร ทำอย่างไร บทคว...
โรคซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศ ภัยอันตรายของสตรีหากไม่ป้องก... โรคซิฟิลิส คือ โรคอะไร อันตรายมากไหม เป็นแล้วหายไหม รักษาโรคนี้ได้อย่างไร เมื่อเป็นโรคนี้แล้วต้องทำอย่างไร การป้องกันทำอย่างไร บทความนี้จะนำข้อมูลมาเส...
การปลูกผมแบบเจาะ FUE แผลน้อยหายเร็ว หัวล้านทำอย่างไร... ปลูกผมแบบเจาะ FUE คืออะไร ปลูกอย่างไร ราคาเท่าไหร่ แพงไหม เจ็บไหม ดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร เจ็บไหม ได้ผลดีไหม วิธีการ การพักฟื้น บทความนี้ จะรวบรมข้อม...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ