ตรวจน้ำตาลในเลือด เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน

ตรวจน้ำตาลในเลือด คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเพื่ออะไร อ่านผลตรวจ ราคาตรวจน้ำตาล ตรวจน้ำตาลเบาหวาน เบาหวานตรวจเลือด อินซูลิน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาล บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

ตรวจน้ำตาล เจาะน้ำตาล ตรวจเบาหวาน เจาะเบาหวาน

ตรวจน้ำตาลในเลือด คือ กระบวนการเทคนิคทางการแพทย์ ที่ใช้ในการตรวจหาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่เรียกว่ากลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาล ที่อยู่ในรูปที่เซลล์สามารถนำไปใช้ได้โดยตรง โดยดึงจากเลือดที่ไปหล่อเลี้ยง ซึ่งน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะมี ช่วงค่ามาตรฐาน หากมากไป หรือ น้อยไป จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติ ของร่างกาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยปกติแล้ว น้ำตาลกลูโคส จะได้มาจากสองแหล่งคือ 1) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน โดยมาจากพวกคาร์โบไฮเดตร คือ แป้ง น้ำตาล 2) จากตับ ที่มีการกักเก็บน้ำตาลไว้ และปล่อยออกมาในยามร่างกายขาดแคลน โดยระดับน้ำตาลในเลือด จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลิน ที่ผลิตจากตับอ่อน

กลไกการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน 

เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป อาหารจะถูกย่อยจนอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กรณีคาร์โบไฮเดรต พวกแป้ง เช่น ข้าวสวย จะถูกย่อยจนได้น้ำตาลกลูโคส ปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมา เพื่อสร้างสมดุลของระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไป โดยจะกระตุ้นให้เซลล์มีการดึงน้ำตาลเข้าเซลล์มากขึ้น จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ หรือ สร้างได้ไม่พอ จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จะทำให้เกิดโรคเบาหวาน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ต่างๆตามมามากมาย ดังนั้น การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จึงเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพได้ ในขณะนั้นได้

ภาวะน้ำตาลต่ำและภาวะน้ำตาลสูง

 • ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เหนื่อยล้า อ่อนแรง  หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น ใจเต้นรัว หิว แสบท้อง ง่วงซึม หงอยเหงา เหงื่อออก เปียกชุ่มทั่วร่างกาย อุณหภูมิในร่างการลดต่ำ ตัวเย็น ความจำลดลง จำอะไรไม่ได้ อารมณ์หงุดหงิดง่าย โมโหร้าย สับสน มึนงง ตาพร่า มองแล้วมัว ปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลง เชื้องช้า พฤติกรรมเปลี่ยน พูดไม่ออก พูดน้อย ไม่พูด พูดช้า บางคนอาจมีอาการชาครึ่งซีก ถ้าเกิดในเวลากลางคืน จะฝันร้าย ตื่นกลางดึก เหงื่อออกขณะหลับ รู้สึกวินเวียนบ้านหมุน ปวดศีรษะ  หากเป็นมากอาจเกิดอาการชัก และหมดสติได้ อยู่ในภาวะเครียดผิดปกติ เมื่อพบอาการดังกล่าว ให้ลองหาน้ำหวาน มาดื่มเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
 • ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง จะพบว่า มีอาการกระหายน้ำมาก อยากดื่มน้ำมากๆ ปัสสาวะบ่อย ทุกๆ 30 นาที โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทำให้นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ง่วงซึม ไม่สดใส ไม่สดชื่น เหนื่อยง่าย ทั้งที่ไม่ได้ออกแรงมาก น้ำหนักลดฮวบ  ทั้งที่กินปกติ ตาพร่ามัวหน้ามืด คลื่นไส้อาเจียน และ อาจถึงขั้นหมดสติได้ แก้ไขโดยการ ดื่มน้ำให้มาก ออกกำลังกายให้มาก อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาทีเป็นอย่างน้อย กรณีเป็นโรคเบาหวาน ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับอินซูลิน ในการฉีด

การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

 • การเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar: FBS) ผู้ที่จะตรวจ ต้องงดอาหาร และ เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากน้ำ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง นิยมตรวจตอนเช้า หลังตื่นนอน เพราะ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องรับประทานอาหาร และ เครื่องดื่ม
  • ค่ามาตรฐานปกติ คือ 70 -100 mg/dL
  • กลุ่มที่เสี่ยง โรคเบาหวาน คือ 100-125mg/dL
  • คนที่เป็น โรคเบาหวาน จะมีค่ามากกว่า 126 mg/dL
 • การเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง (2-hour postprandial blood sugar) ส่วนใหญ่จะเป็นการเจาะโดยผู้ป่วยเอง ที่มีอุปกรณ์วัดแบบพกพา เพื่อประเมินด้วยตนเอง หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง กรณีที่ต้องฉีดอินซูลิน
  • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ค่ามาตรฐานปกติ ควรจะน้อยกว่า 140 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีอายุ 50-60 ปีค่าปกติควรน้อยกว่า 150 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ค่าปกติควรน้อยกว่า 160 mg/dL หากมากกว่าถือว่า เป็นโรคเบาหวาน
 • การเจาะเลือดวัดระดับนำตาลแบบสุ่ม (Random blood sugar: RBS) เป็นการสุ่มตรวจแบบ ไม่ได้เตรียมตัว ตรวจเพื่อประเมินโรคในขณะนั้น กรณีพบอาการต้องสงสัยของผู้ป่วย ที่มีอาการของโรคน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือ โรคเบาหวาน
  • ผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ค่ามาตรฐานปกติ คือ 80-120 mg/dL ก่อนอาหาร หรือ หลังตื่นนอน
  • ผู้ที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ค่ามาตรฐานปกติ คือ ค่าปกติ 100-140 mg/dL ก่อนนอน

โรคที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือด 

 • ระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีโรคที่เกี่ยวข้อง คือ
  • โรคเครียด วิตกกังวล
  • โรคเบาหวาน
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
 • ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ มีโรคที่เกี่ยวข้อง คือ
  • โรคไต
  • โรคตับแข็ง
  • โรคขาดสารอาหาร
  • โรคเนื้องอกในสมอง
  • โรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม